| Boran Yay覺nlar覺ndan Yeni Kitap: Biz De Sizi Seviyoruz
Boran Yay覺nlar覺 yeni kitab覺 Elif afak Bahtiyar Biz De Sizi Seviyoruz bal覺覺yla yay覺nland覺.

Elif afak Bahtiyar Biz De Sizi Seviyoruz Okuyal覺m Okutal覺m

Bazen tek bir eylem i癟in bir癟ok deiik planlamay覺 yapmak ve hayata ge癟irmek, eylemi 繹rg羹tleyebilmek i癟in baka eylemler ger癟ekletirmek gerekiyor. T羹m bunlar覺 yapabilmek ve sonu癟 alabilmek i癟in tabi ki sosyalizme inan癟, halk ve vatan sevgisi gerekiyor. ok derin bir ekilde halk ve vatan sevgisi ta覺nmadan, g羹n羹m羹z koullar覺nda silahl覺 m羹cadele y羹r羹tebilmek imk璽ns覺zd覺r. Halk ve vatan sevgisi s覺n覺f kini ve tarih bilincidir. S覺n覺f kini ve tarih bilinci silahl覺 m羹cadele y羹r羹tebilmenin zorunlu koullar覺d覺r. Neden? Vatan tek ba覺na bir toprak par癟as覺 deildir. Vatan sevgisine sahip olabilmek i癟in, o topraklar 羹zerinde yaayan halklar覺n tarihini, yaam artlar覺n覺, k羹lt羹rlerini, geleneklerini, isyanlar覺n覺 bilmek gerekir. Toprak, 羹zerinde yaayan halklar ve o halklar覺n gelenekleri, k羹lt羹rleri ve deerleriyle vatan olur. T羹m bunlar ise belli bir tarihsel ekillenme i癟inde, bir birikimle oluurlar. Tarih bilinci, bu tarihsel ekillenmeyi bilmek ve anlamakt覺r.

Halk覺 sevmenin maddi kar覺l覺覺 ise s覺n覺f kinidir. S覺n覺f kini, s繹m羹ren egemen s覺n覺flara kar覺, s繹m羹r羹len milyarlarca halk覺n 癟覺karlar覺n覺 savunmak ve bu 癟覺karlar i癟in savamakt覺r. Emperyalizme ve oligariye kar覺 sava覺lmadan halk sevgisinden, s覺n覺f kininden s繹z edilemez. Ayn覺 zamanda sosyalistlikten, yurtseverlikten de s繹z edilemez. 1996 d羹nyan覺n ilk kad覺n l羹m Orucu ehidi olan Ay癟e 襤dil Erkmen'in "yaam覺 say覺lmaz zaten yurdu i癟in 繹lmesini bilmeyen" s繹zleri, yurtseverlik duygusunun vatan i癟in savamakla 繹zde olduunu anlat覺r. Bug羹n 羹lkemizde, emperyalizme ve faizme kar覺 tek kurun s覺kmayan, tek bir ta atmayan, tek bir direni 繹rg羹tlemeyen, emperyalizmle ibirlii yapan, faizmin politikalar覺na alet olan kimi kesimler yurtseverlikten s繹z ediyorlar ve Cephe'nin adalet eylemlerine sald覺r覺yorlar. Peki, yurtseverliin kar覺l覺覺 nedir? lkemizin zenginlikleri emperyalistler taraf覺ndan talan edilirken yurtseverliin g繹stergesi nedir? OHAL ile halk 羹zerinde bask覺 kurulurken, halk 癟ocuklar覺 sokaklarda katledilirken, adaletsizlik alm覺 ba覺n覺 giderken halk sevgisinin g繹stergesi nedir? Halk覺 ve vatan覺n覺 sevenler kimler? Faizme kar覺 tek bir direni sergilemeyenler, halk覺 faizmin sald覺r覺lar覺yla ba baa b覺rakanlar, tek bir kurun s覺kmayanlar devrimcilik ad覺na konuma hakk覺na sahip olamazlar. Bilin癟li ya da bilin癟siz burjuva politikas覺 yapmaktad覺rlar. Onlar burjuvazinin d羹men suyunda y羹r羹meye devam etsinler, Cephe savamaya, kitlelerin adalet beklentisini yerine getirmeye devam edecektir. Cephe'nin silahl覺 eylemlerinin g羹n羹m羹z a癟覺s覺ndan tarihsel bir 繹nemi vard覺r. Bug羹n b羹t羹n d羹nyada, ideolojik ve siyasi 繹nderliini emperyalizmin y羹r羹tt羹羹 uzlama, tasfiye ve teslimiyet politikalar覺n覺n giderek daha fazla kesimi etkisi alt覺na ald覺覺 bir s羹re癟te, Marksist-Leninist ideoloji ile y羹r羹t羹len silahl覺 m羹cadele anlay覺覺, t羹m d羹nya devrimi a癟覺s覺ndan b羹y羹k 繹nem ta覺maktad覺r. G羹n羹m羹zde bu onurlu ve soylu g繹rev, Cephe sava癟覺lar覺n覺n omuzlar覺ndad覺r. Cephe sava癟覺lar覺n覺n ger癟ekletirdii her eylem, emperyalizmin beyinleri fethetme, teslim alma politikalar覺na vurulan 繹nemli bir darbedir. Bu tarihsel ve siyasal g繹rev, sosyalizmin prestiji olmas覺n覺n 繹tesinde anlama sahiptir. Sosyalist deerlerin, ilkelerin ve geleneklerin yaat覺l覺yor olmas覺, emperyalizmle d羹nya halklar覺 aras覺ndaki sava覺m覺n geleceinin belirlenmesi a癟覺s覺ndan b羹y羹k bir 繹neme sahiptir. Emperyalizm d羹nyan覺n tek hakimi olduunu ve sosyalizmin kesin olarak yenildiini iddia ederken gelien silahl覺 m羹cadele, emperyalizmin bu demagojilerine vurulan b羹y羹k bir darbedir ve tek tek her eylem tarihsel ve siyasal olarak yol a癟覺c覺 ileve sahiptir. Parti-Cephe'nin yol yapan, yol a癟an, yol g繹steren olmas覺n覺n, elbette ki silahl覺 eylem tarz覺nda da yans覺malar覺 olacakt覺r. Silahl覺 eylem, Parti-Cephe tarz覺nda, s羹recin 繹n羹n羹 a癟an, halk kitlelerine gidilmesi, y羹r羹nmesi gerekli yolu g繹steren, her t羹rl羹 zorluu aarak darbeler vurmas覺yla, olmaz denilen koullarda yol yapan bir tarza b羹r羹nm羹t羹r. Bu tarz, Elif, afak, Bahtiyar, Leyla, Mahir, Ouz ve Bilgehanlar'la yarat覺lan bir tarzd覺r. Anadolu ihtilali Parti-Cepheyle s羹rmektedir. Bu bir savat覺r. Emperyalizmle ibirlik癟ileri ve halklar覺m覺z aras覺ndaki bir savat覺r. Bu sava覺n 繹nc羹leri K覺z覺ldere'den g羹n羹m羹ze Parti-Cephelilerdir. 羹nk羹 Parti-Cephe'nin ideolojisi Marksizm-Leninizmin Anadolu halk覺n覺n tarihiyle, k羹lt羹r ve gelenekleriyle bilimsel kaynamas覺ndan oluur. Her eyin temeli de buras覺d覺r. M羹cadele anlay覺覺n覺n, silahl覺 eylem tarz覺n覺n, halka ve kendine g羹venin, sosyalizme inanc覺n, emperyalizmle ve oligariyle uzlamaman覺n... Her eyin kayna覺nda bu ideolojik b羹t羹nl羹k ve halk ve vatan sevgisi vard覺r.
Elif, afak, Bahtiyar'la somutlanan "biz de sizi seviyoruz" sahiplenmesi, Parti-Cephe'nin y羹r羹tt羹羹 ba覺ms覺zl覺k sava覺n覺n halk kitlelerindeki kar覺l覺覺d覺r. Bu silahl覺 m羹cadeledeki Parti-Cephe tarz覺n覺n somutluu, doruluudur ve gelecei belirleyen de bu tarz olacakt覺r.
Elif, afak, Bahtiyar nezdinde Leylalar覺m覺za, Mahirlerimize, Ouzlar覺m覺za, Bilgehanlar覺m覺za tekrar sesleniyoruz;
B襤Z DE S襤Z襤 SEV襤YORUZ! S襤Z襤N G襤B襤 YAAYACAK, S襤Z襤N G襤B襤 SAVAACAIZ! DLED襤襤N襤Z BAIMSIZ DEMOKRAT襤K SOSYAL襤ST B襤R LKEY襤 HALKLARIMIZA ARMAAN EDECE襤Z!

Unutursak toprak suya k羹ss羹n

Aa癟 yeile Yery羹z羹 g羹nee dalar buluta deniz suya insan solua k羹ss羹n mr羹m羹z bizi yok says覺n unutmayaca覺z unutturmayaca覺z sizi...
.06.13
Bu yaz覺 1723 kez okundu
Geri D繹n