| DHKC, A癟覺klama: 408, Tarih: 23 Mart 2012
19 Mart tarihinde Adaletsizliin sembol羹 olan Adalet Bakanl覺覺 ve halk d羹man覺 kararlar覺n al覺nd覺覺 AKPnin Genel Merkez kararg璽h覺na yapt覺覺m覺z eylemlerin arkas覺ndan 襤癟ileri Bakan覺 Muammer G羹ler, AKP Genel Bakan Yard覺mc覺s覺 H羹seyin elik, Babakan Erdoan eyleme ilikin a癟覺klamalar yapt覺lar.

Tarih: 23 Mart 2013 / A癟覺klama: 408

Biz Devrimciyiz Tayyip Erdoan!

Ergenekon mu, Darbeymi Onlar Amerikanc覺 D羹zeninizin Eseridir!

Ne Darbesi?

Biz Sizin Kokumu, S繹m羹r羹 Ve Zul羹m D羹zeninizi Y覺kaca覺z!

19 Mart tarihinde Adaletsizliin sembol羹 olan Adalet Bakanl覺覺 ve halk d羹man覺 kararlar覺n al覺nd覺覺 AKPnin Genel Merkez kararg璽h覺na yapt覺覺m覺z eylemlerin arkas覺ndan 襤癟ileri Bakan覺 Muammer G羹ler, AKP Genel Bakan Yard覺mc覺s覺 H羹seyin elik, Babakan Erdoan eyleme ilikin a癟覺klamalar yapt覺lar. A癟覺klamalar覺nda eylemin demokrasiye, 癟繹z羹m s羹recine, milli iradeye sald覺r覺 olduunu s繹ylediler.

Danimarkada yapt覺覺 a癟覺klamada Elimizde ciddi bilgiler, deliller var diyen Erdoan, Son derece kritik ve hassas bir s羹re癟ten ge癟erken yap覺lan bu sald覺r覺lar milli iradeye yap覺lm覺 sald覺r覺lard覺r. (...) Milli iradenin temsilcisi durumunda siyasi partilere y繹nelik yap覺lan sald覺r覺lar覺n baka t羹rl羹 izah覺 olamaz. Kald覺 ki iktidar partisine, milli iradenin temsili noktas覺nda 癟al覺malar覺n yap覺ld覺覺 genel merkezine b繹yle bir sald覺r覺n覺n yap覺lmas覺 ancak bununla izah edilebilir. Bunun bir baka boyutu da Ergenekon ile olan balant覺s覺d覺r diyor...襤birlik癟i, Halk D羹man覺, Yalanc覺, Takiyyeci

Riyakar Erdoan ve T羹m AKPliler

Biz Devrimciyiz. Bizi Kendinizle ya da Bakalar覺yla Kar覺t覺rmay覺n. K覺yaslamay覺n.

Biz takiyye yapmay覺z. Yalan s繹ylemeyiz. Riyak璽r deiliz. THKP-Cden Devrimci Sola, Devrimci Soldan DHKP-Cye 1970lerden bug羹ne ne s繹ylediysek yapt覺k, ne yapt覺ysak savunduk. 43 y覺ll覺k tarihimiz boyunca asla yapamayaca覺m覺z eyi s繹ylemedik. Ve asla, savunamayaca覺m覺z hi癟 bir eyi yapmad覺k.

Sizin ter繹r demagojilerinizin halk覺m覺z nezdinde hi癟 bir h羹km羹 yoktur.

DHKP-C, halk覺n umududur.

DHKP-C, halk覺n adaletidir!

DHKP-C, halk覺n geleceidir!

DHKP-C, herkesin kar覺s覺nda secdeye durmas覺n覺 isteyen k羹stah AKPnin beynine vurarak adalete susayan halk覺m覺z覺n y羹reine su serpmitir.Elimizde ciddi bilgiler, deliller var Bunun bir baka boyutu da Ergenekon ile olan balant覺s覺d覺r diyor Erdoan. Sizden mert, d羹r羹st olman覺z覺, ger癟ekleri s繹ylemenizi beklemiyoruz elbette.

Hepiniz Al癟aks覺n覺z! Yalanc覺s覺n覺z, riyak璽rs覺n覺z, takiyyecisinz.

Biz devrimciyiz. Bizim Ergenekonla, darbeyle iimiz olmaz. Ergenekon Amerikan ibirlik癟isi oligarik devletin devrimcilere ve halka kar覺 kurulmu kontrgerilla 繹rg羹t羹d羹r. Ergenekon dediiniz kontrgerillan覺n kurucusu dorudan uakl覺覺n覺 yapt覺覺n Amerikad覺r. 1950lerden bug羹ne kadar da 6-7 Eyl羹llerden Kanl覺 Pazarlara, 1 May覺s Katliam覺ndan 16 Marta, Maratan oruma, Sivastan Gaziye ve daha onlarcas覺na y羹zlerce devrimciyi, ilerici demokrat ayd覺nlar覺, sanat癟覺lar覺, gazetecileri, bilim adamlar覺n覺 ve halk覺m覺z覺 katletmitir.

Ve kontrgerilla halka ve devrimcilere kar覺 b羹t羹n bu katliamlar覺nda sivil faistleri ve sizin gibi dinci gerici yobazlar覺 kullanm覺t覺r.

Amerikan覺n, Ortadou politikalar覺n覺n gerei 羹lkemizde Il覺ml覺 襤slam didikleri, Amerikan ibirlik癟isi modelini oturtmak i癟in halka ve devrimcilere kar覺 kulland覺覺 kontrgerillay覺 tasfiye etmesi gerekiyordu ve tasfiye etti. Halka, Ergenekon diye yutturmaya 癟al覺t覺覺n覺z, Amerikan patentli kontrgerillan覺n tasfiyesidir.

DARBEymi, ERGENEKONmu ge癟in bunlar覺 Bunlarla art覺k kimseyi kand覺ramazs覺n覺z. Bu z覺rvalar覺n覺za art覺k tescilli yalakalar覺n覺z bile inanm覺yor.

NE DARBES襤, NE ERGENEKONU

B襤Z S襤Z襤N DZEN襤N襤Z襤 YIKACAIZ!

Biz devrimciyiz. Marksist-Leninistiz. Sizin kokumu, s繹m羹r羹 ve zul羹m d羹zeninizi k繹kten y覺kaca覺z. Nihai amac覺m覺z budur. Ve bu amac覺m覺z覺 hi癟 bir zaman gizlemedik. Bu d羹羹nceler yeni de deil. Ustalar覺m覺z bunu 165 y覺l 繹nce s繹ylemilerdir. Biz kom羹nistler d羹羹ncelerimizi ve ama癟lar覺m覺z覺 gizlemeye asla tenezz羹l etmeyiz Tam tersine, var olan toplumsal d羹zeni zorla y覺k覺p yerine yenisini kuraca覺m覺z覺 alenen ilan ederiz... Vars覺n egemen s覺n覺flar bir kom羹nist devrim korkusuyla titresinler. Proleterlerin zincirlerinden baka kaybedecek bir eyleri yok. Kazanacaklar覺 bir d羹nya var. (Kom羹nist Parti Manifestosu, Karl Marks ve Friedrich Engels)

Biz T.H.K.C olarak diyoruz ki;

1- Amerikan Emperyalizminin hakimiyetini ve yerli ua覺 s繹m羹r羹c羹 s覺n覺flar覺n iktidar覺n覺 y覺kmak, ba覺ms覺zl覺覺 kazanmak i癟in tek yol Silahl覺 Kurtulu Sava覺d覺r. T.H.K.C bu yolda m羹cadeleye kararl覺 b羹t羹n yurtseverleri kucaklayan halk覺n sava癟覺 繹nc羹lerinin 繹rg羹t羹d羹r.

T羹rkiye Halk Kurtulu Cephesi, m羹cadelelerinde T羹rkiye i癟i s覺n覺f覺n覺n savaan 繹rg羹t羹 olan T羹rkiye Halk Kurtulu Partisi'nin 繹nderliini Kabul eder ve m羹cadelesini onun emir ve kumandas覺 alt覺nda y羹r羹t羹r.

2- Turkiye Halk Kurtulu Cephesi, Amerikan emperyalizmini ve k繹peklerini 羹lkeden kovana kadar m羹cadele etmeye ve her art alt覺nda en son sava癟覺s覺 繹l羹nceye kadar sava覺n覺 s羹rd羹rmeye kararl覺d覺r.

3- T羹rkiye Halk Kurtulu Cephesinin d羹manlar覺 Amerikan emperyalistleri, finans kapitalistler, toprak aalar覺, arac覺 ve tefeciler, Amerikanc覺 asker-sivil b羹rokratlar ve b羹t羹n halk d羹manlar覺d覺r.

4- T羹rkiye Halk Kurtulu Cephesinin temel g繹revi Amerikan Emperyalistleri ve yerli m羹ttefiklerinin oluturduu d羹man cephesini 癟繹kertmek ve y覺kmak, halk覺n s覺rt覺ndan elde edilen b羹t羹n m羹lkleri kamulat覺rarak Cephenin sava g羹c羹n羹 y羹kseltmek, gerekli malzemeleri ele ge癟irmek, bask覺 ve zor kuvvetlerini par癟alamakt覺r (THKP-C 1Nolu B羹lteni, 17 May覺s 1971)Bizim ne s繹ylediimiz, ne i癟in savat覺覺m覺z 癟ok a癟覺kt覺r. Bu ama癟 uruna 43 y覺ll覺k tarihimizde 600e yak覺n ehit verdik.

Amerikan覺n uakl覺覺n覺 yapan AKPdir. Emperyalistler taraf覺ndan Ortadou halklar覺na kar覺 taeron olarak kullan覺lan AKPdir. Kendi uakl覺覺n覺, taeronluunun 羹st羹n羹 繹rtmek i癟in partimizi birilerinin taeronu olmakla su癟luyorlar.

Partimiz, T羹rk, K羹rt, Laz, erkez t羹m milliyetlerden ve inan癟lardan halk覺m覺z覺n kurtuluu, ve vatan覺m覺z覺n ba覺ms覺zl覺覺 i癟in 1970lerden beri emperayalistlere ve ibirlik癟i iktidarlara kar覺 savamaktad覺r. Halk d羹man覺 AKPnin hi癟 bir demagojisi bu ger癟ei 癟arp覺tamaz.AKPlilerin dier iddialar覺na gelince;

Diyorlar ki, bu sald覺r覺 demokrasiyedir.

Hangi demokrasiden bahsediyorsunuz?

Hapishanelerinde en 癟ok siyasi tutsak olan bir 羹lkede hangi demokrasiden bahsediyorsunuz?

Hapishanelerinde en 癟ok gazetecisi tutsak olan bir 羹lkede hangi demokrasiden bahsediyorsunuz?

Hapishanelerinde en 癟ok 繹rencisi tutsak olan bir 羹lkede hangi demokrasiden bahsediyorsunuz?

Hapishanelerinde en 癟ok sendikac覺s覺 tutsak olan bir 羹lkede hangi demokrasiden bahsediyorsunuz?

Hapishanelerinde en 癟ok avukat覺-doktoru tutsak olan bir 羹lkede hangi demokrasiden bahsediyorsunuz?

Polis taraf覺ndan tak覺r tak覺r insanlar覺n sokak ortalar覺nda vurulduu ve tek bir katilin cezaland覺r覺lmad覺覺 bir 羹lkede hangi demokrasiden bahsediyorsunuz?

Hapishanelerinde en 癟ok tutsa覺n katledildii yerlerden biri olan 羹lkede hangi demokrasiden bahsediyorsunuz?

B羹t羹n polis karakollar覺n覺n ikencehaneye 癟evrildii 羹lkemizde hangi demokrasiden bahsediyorsunuz?

Halk覺n her t羹rl羹 demokratik talebinin gaz bombalar覺yla boulduu 羹lkede hangi demokrasiden bahsediyorsunuz?

Her g羹n 3 i癟inin i cinayetlerinde katledildii 羹lkemizde hangi demokrasiden bahsediyorsunuz

Babakan Erdoan 繹n羹ne gelen dernek a癟覺yor diyor. Bu kafa m覺 demokrat?

Halk覺m覺z her g羹n afak operasyonlar覺 denen polis ter繹r羹yle g羹ne bal覺yor. Bu mu demokrasi?Hay覺r!

BOMBALAR DEMOKRAS襤YE DE襤L,

BOMBALAR ZULMNZED襤R!

Halk覺m覺z bu bombalar覺n kime olduunu, neye olduunu 癟ok iyi biliyor.

Demokrasi demagojilerinizle halk覺 kand覺ramazs覺n覺z. Demokrasi dediiniz faist ter繹r羹n羹z羹n maskesidir. Ge癟in demokrasi safsatalar覺n覺

Babakan Erdoan diyor ki; Demek ki, doru yolday覺z. Sald覺r覺lar onun i癟in.

O zaman devam edin halk d羹manlar覺. Yani Babakan Erdoan diyor ki, ikenceler s羹recek, katliamlar s羹recek, sesinizi 癟覺kart覺rsan覺z gaza bomaya devam edeceiz, gazetecileri, sendikac覺lar覺, avukatlar覺, doktorlar覺, ayd覺nlar覺, sanat癟覺lar覺 devrimci, demokrat, ilerici, benim gibi d羹羹nmeyen herkesi ter繹rist diyerek hapishanelere doldurmaya devam edeceiz色Elinizden geleni yap覺n halk d羹manlar覺. Ama unutmay覺n:

Halk覺n da kendini savunma hakk覺 var. HALKIN DA ADALET襤 VAR!

Erdoan diyor ki; yap覺lan bu sald覺r覺lar milli iradeye yap覺lm覺 sald覺r覺lard覺r

Hadi oradan, uak.

Hangi milli iradeden bahsediyorsunuz? Delikten s羹p羹r羹lmeyip taeron olarak kullan覺lanlar覺n iradesi mi olur? 襤癟te, d覺ta Amerikaya g繹bekten ba覺ml覺 olan bir parlamentonun milli iradesi mi olur?

Milli iradeymi Erdoan ile Davutolu Obaman覺n adeta yaverliini yap覺yor 襤radeye bak覺n

Korkaklar hi癟bir zaman zafer an覺t覺 dikemezmi Biz bu yola kefenimizle 癟覺kt覺k. Korkmadan Allah覺n izniyle yolda y羹r羹meye devam edeceiz diyor Erdoan

Korkusuz kabaday覺ya bak覺n Paranoyak olacaks覺n paranoyak Kefeniyle yola 癟覺kanlar yan覺nda y羹zlerce korumayla gezmez. Ankaradaki bomban覺n sesini duyar duymaz Danimarkada korumalar覺n say覺s覺n覺 ikiye 癟覺kartt覺n覺z. Y羹zlerce koruman覺n g繹lgesinde b繹yle at覺p tutuyorsun. Fakat o s繹zleri s繹ylerken bile y羹z羹nden okunan sadece korkular覺nd覺r. Cepheden ve halktan korkunuz bir yana, u癟an kutan korkuyorsunuz, u癟an kutan

Halk D羹man覺 Erdoan; Halka Zulmetmekten Vazge癟!

Paronayalar覺ndan kurtul!

Hi癟bir koruma seni koruyamaz. Son iki eylemimizin hedefi ne olmayan demokrasiniz, ne olmayan milli iradeniz, ne de s羹re癟dir.

DHKP-Cnin kendi program覺, kendi politikalar覺, kendi stratejisi vard覺r. Eylemimizin amac覺 halka yaatt覺覺n覺z zul羹md羹r. Faist ter繹r羹n羹zd羹r.

Halka zulmetmeyin. Halk覺n her talebini gaz bombalar覺yla sindirmeye kalkmay覺n. Halk覺 aa覺lamay覺n

覺rnak Silopide Cinerler Grubunun termik santralinin a癟覺l覺覺nda santralin zehir sa癟t覺覺n覺 s繹yleyen bir k繹yl羹ye Nank繹rl羹k yapma otur. Ekmek bulamazs覺n覺z yemeye, ekmek gelir, sonra da ekmei tepersiniz diyor.

undaki k羹stahl覺a bak覺n: Nerden al覺yorsun 繹n羹ne gelene k羹fretme, hakaret etme hakk覺n覺? Kimsin sen? Ali k覺ran ba kesen mi? Sen halk覺n deil, Cinerlerin babakan覺s覺n. 襤stiyor ki Erdoan, herkes beni ak aklas覺n色 Birisi itiraz etti mi? Anas覺ndan doduuna piman ediliyor

Bu halk yaln覺z deildir Tayyip Erdoan unutma. Halk覺m覺za hakaret etmekten, aa覺lamaktan, zulmetmekten vazge癟.

Bu halk; nice ahlar, padiahlar tan覺d覺; O koltuklar覺n覺z size baki kalmaz.

Halk d羹manl覺覺n覺z sizi paranoyak yapt覺. Danimarkada Obama d羹zeyinde koruma 繹nlemi al覺nm覺. Korkular覺n覺z da yaverliini yapt覺覺n Obama ile ayn覺. Korkular覺n覺z sizi paranoyalar覺n覺zdan kurtaramaz. Onun i癟in yeni yeni g羹venlik 繹nlemleri almak yerine halk覺 d羹manl覺覺ndan vazge癟in

Sen Kanser Olduun 襤癟in Her Eylemciyi Kanser, Her 襤nsanda l羹m羹 g繹r羹yorsun!

Bata Erdoan olmak 羹zere AKPliler, Feda sava癟覺lar覺m覺z覺n c羹reti kar覺s覺ndaki korkular覺n覺 yine yalan ve demagojilerle 繹rtmeye kalk覺覺yorlar.

Her sava癟覺m覺z覺n kanser olduunu s繹yl羹yorlar. Obaman覺n yaveri 繹yle Biz bu yola kefenimizle 癟覺kt覺k diye efelenmeye benzemez Feda eylemi. Feda, inan癟 ister inan癟 Vatan ve halk sevgisi ister. Sizin kokumu d羹zeninizde kimse bunu anlayamaz. Siz sadece 癟覺karlar覺n覺z覺 bilirsiniz. Feda eylemcilerinin canlar覺n覺 nas覺l feda edebildiklerini nerden bileceksiniz. 襤ftiralar覺n覺z sizin ahlak覺n覺za uygundur.

H襤B襤R SAVAIMIZ KANSER DE襤LD襤R. AMA BABAKAN ERDOAN KANSER HASTASI OLDUU 襤襤N, BUNU G襤ZLEMEK PAN襤G襤 襤LE HER EYLEMC襤Y襤 KANSER, HER 襤NSANDA DA LM GRYOR!

Kefenle yola 癟覺kanlar u癟an kutan korkmaz.

Bu korku halk korkusudur. Halk d羹manl覺覺n seni paranoyak yapt覺. Zincirlerinden baka kaybedecek bir eyleri olmayanlardan kork. Sana g繹re ayak tak覺m覺 da olsalar onlar; Onlard覺r senin sonunu getirecek olan kanser deil.

UNUTMA!

HALKIN ADALET襤 VAR. HALKIN ADALET襤 S襤Z襤NK襤 G襤B襤 KAT襤LLER襤 AKLAYAN B襤R ADALET DE襤LD襤R. HALKIN ADALET襤 AMAZ!

H襤 B襤R HALK DMANI CEZASIZ KALMAZ

YASASIN HALKIN ADALET襤

Devrimci Halk Kurtulu Cephesi
2013.03.23
Bu yaz覺 2282 kez okundu
Geri D繹n