| DMMM: Halk D羹man覺 AKP'nin "Afet Riski" Yalan覺
Emekten halktan yana olan t羹m m羹hendis mimar ehir planc覺lar覺 da, insanca bir yaam i癟in eitim, sal覺k, bar覺nma hakk覺, su havzalar覺n覺n korunmas覺, suyun ticariletirilmesinin 繹n羹ne ge癟ilmesi, doa ve 癟evrenin korunmas覺, ula覺m, deprem, g繹癟, beslenme, konut sorununun ortadan kalkmas覺, sosyal ve k羹lt羹rel olanaklar覺n salanmas覺 i癟in m羹cadele etmeye 癟a覺r覺yoruz.

Art覺k ehirlerimizde ka癟ak yap覺, gecekondu, bunlara y繹nelik gerekirse yetkiyi tamamen Bakanl覺覺m覺za alaca覺z ve bu t羹r binalar覺n覺 deitirmeyen, bunlar覺 y覺kmayanlara sormadan kamulat覺rmas覺n覺 yapacak ve bu binalar覺 biz y覺kaca覺z. Bedeli ne olursa olsun, oy verirmi vermezmi biz bunlar覺 dinlemeyeceiz art覺k... Babakan Recep Tayyip Erdoan (26 Ekim 2011)

Art覺k bundan sonra kimsenin g繹z羹n羹n ya覺na bakmayaca覺z. evre ve ehircilik Bakan覺 Erdoan Bayraktar (27 Ekim 2011)

Bu s繹zler s繹yleneli daha dorusu Erdoan'lar halka kar覺 k覺l覺癟lar覺n覺 癟ekeli 癟ok zaman ge癟medi. Yakla覺k 1000 kiinin yaam覺n覺 yitirdii Van Depremi'nin hemen sonras覺nda yap覺lm覺t覺 bu a癟覺klamalar t覺pk覺 benzerlerini muadillerinin 繹nceki depremlerde dile getirdikleri gibi...

Yang覺ndan mal ka癟覺r覺rcas覺na halk覺n 羹zerine sald覺rma emareleriydi bu a覺zlar覺ndan salyalar akarak dile getirdikleri s繹zler...

Bu s繹zlerin arkas覺ndan birer birer deil, beer onar geldi yeni yasalar, kanun h羹km羹nde kararnameler, d羹zenlemeler...

Birbiri ard覺na y覺kt覺lar 繹nlerindeki t羹m engelleri...

Nas覺l daha rahat talan ederiz idi ama癟lar覺, halk覺n yaad覺覺 gecekondular覺/konutlar覺; nas覺l paraya d繹n羹羹rd羹 buralar yeniden yandalar覺 i癟in...

Arka arkaya 癟覺kt覺 2B yasalar覺, torba yasalar, KHK'lar. Bir yandan yasalarla kendilerini merulat覺rmaya 癟al覺t覺lar, bir yandan da kurdular devasa bakanl覺klar覺n覺, yeni sald覺r覺 mevzilerini...

O g羹nlerde, AKP'nin ve ibirlik癟ilerinin amac覺n覺n halka sal覺kl覺 konutlar, insanca yaanabilir alanlar, deprem riskinden uzak bir bar覺nma salamak olmad覺覺n覺 defalarca kez s繹yledik. Bug羹nlerde ise bu s繹ylediklerimiz iktidar覺n kendi pratikleriyle bir kez daha g羹n y羹z羹ne 癟覺kt覺. Son g羹nlerde yoksul gecekondu mahallelerinden, tiyatro salonlar覺na; taksim meydan覺ndan, ormanl覺k alanlara her noktada bir hayk覺r覺 y羹kseliyor. Yap覺lan bu kadar d羹zenlemenin meyvelerini toplamaya 癟al覺an AKP ve yardak癟覺lar覺 birer birer bulduklar覺 alana sald覺rmaya balad覺lar. Adeta bir 癟ekirge s羹r羹s羹 gibi girdikleri yeri yerle bir edip 羹zerine "ahane g繹kdelenlerini", "77 katl覺 yekpare camdan maazalar覺n覺" dikmek i癟in sab覺rs覺zlan覺yorlar. 襤stanbul'da Derbent, Armutlu; Ankara'da Mamak, Sincan, Dikmen; 襤zmir'de Kadifekale ve daha bir癟ok ehirde bir癟ok mahalle 癟ekirgelerin sald覺r覺s覺 tehdidi ile uyan覺yor her yeni g羹ne...

Afet riski haritalar覺 haz覺rlay覺p baz覺 risk derecelendirmeleri yap覺yorsunuz. 1. derece risk alan覺 2. derece risk alan覺 vs.

Bu haritalar覺/derecelendirmeleri yaparken tek dikkate ald覺覺n覺z kriter ise deprem haritalar覺 deil b繹lgelerin rantsal deerlerine dair arat覺rmalar覺n覺z oluyor. Tabi ki de bu haritalar覺n覺zda, normalde yanyana olan zengin mahallelerindeki y羹ksek konutlar veya maazalar deil; tek katl覺, deprem a癟覺s覺ndan 癟ok d羹羹k riskler ta覺yan gecekondular var ne hikmetse. Halk覺n rant a癟覺s覺ndan y羹ksek deerleri olan bu alanlarda bulunmas覺n覺 istemediiniz i癟in sizin 繹nceliiniz tabi ki de buralar. Bunu da anl覺yoruz...

Ama yok eer ger癟ekten diyorsan覺z ki amac覺m覺z ger癟ekten halk覺n sal覺kl覺 konutlarda deprem tehlikesini hissetmeden yaamas覺; gelin yerinde 覺slah覺 birlikte tart覺al覺m. Ancak halk覺n i癟erisinde olmad覺覺, 繹znesi olmad覺覺, k羹lt羹r羹n羹, yaam覺n覺, mahallelerini darmaduman edeceiniz hi癟bir projeye bizler izin vermeyeceiz.

T羹m bu yasalar覺 癟覺kar覺rken verdiiniz isimlerden bile samimiyetten ne kadar uzak olduunuzu g繹r羹yoruz. Siz para d覺覺nda herhangi bireyi d羹羹nmezsiniz. Daha 繹nceleri de bir癟ok kez s繹ylediimiz gibi bu durum 癟ok da a覺rt覺c覺 deil zaten bu sizin k繹hne d羹zeninizin temeli. Bu sizin mayan覺zda var...

AKP'nin bu samimiyetsizliine ufak bir iki 繹rnek vermek gerekirse:

Van Depremi'yle beraber su y羹z羹ne 癟覺kan, 17 Austos G繹lc羹k Depremi'nin ard覺ndan yaan覺lacak olas覺 depremlerde kullan覺lmak 羹zere toplanmaya balanan ve deeri yakla覺k 40 milyar liray覺 bulan s繹zde ge癟ici deprem vergilerinin ak覺beti;

Al覺nan vergiler, sal覺a, duble yollara, demir yollar覺na, hava yollar覺na, eitime gidiyor Maliye Bakan覺 Mehmet imek (27 Ekim 2011)

Bir baka 繹rnekse:

Yorumsuz olarak; 17 Austos 1999 G繹lc羹k Depremi'nin ard覺ndan 襤stanbul'da yaan覺lacak olas覺 bir deprem i癟in toplanma ve 癟ad覺r kurma alan覺 olarak belirlenen 480 bo alan覺n yerinde bug羹n AVM, l羹ks site ve rezidanslar覺n y羹kseldii bilgisi veriliyor. Aradan ge癟en 12 y覺lda 襤stanbul n羹fusunun 3 milyon artt覺覺 fakat 癟ad覺r alan覺 olarak belirlenen alanlar覺n yar覺s覺n覺n konut veya al覺veri merkezi olarak yap覺lam覺 durumdad覺r. Vatan Gazetesi (29 Ekim 2011)

Yukar覺da bahsettiklerimizin yan覺 s覺ra, halk aras覺nda 2B yasas覺 olarak bilinen Orman K繹yl羹lerinin Kalk覺nmalar覺n覺n Desteklenmesi ve Hazine Ad覺na Orman S覺n覺rlar覺 D覺覺na 覺kar覺lan Yerlerin Deerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tar覺m Arazilerinin Sat覺覺 Hakk覺nda Kanun ile birlikte orman alanlar覺n覺 orman vasf覺n覺 yitirmi alanlar覺 yang覺ndan mal ka癟覺r覺rcas覺na satmaya balad覺lar. Yasa 01.02.2013 tarihi itibariyle Cumhurbakan覺 taraf覺ndan da onayland覺. Ancak yasada yap覺lm覺 olan d羹zenlemelerin, yapt覺klar覺 a癟覺klamalar覺n ve belirledikleri fiyatlar覺n 繹tesine ge癟erek pervas覺zl覺kta s覺n覺r tan覺mayan AKP bu sat覺larda bekledii rakamlara ulaamad覺覺 i癟in indirimlere de gitmeye balad覺. Rayi癟 bedelin %70'ine sat覺lmas覺 planlanan 2B arazileri neredeyse sudan ucuz bir ekilde AKP yandalar覺n覺n eline ge癟meye balad覺 bile.

K覺y覺 alanlar覺nda zaten yap覺lamaya fazlas覺yla izin veren AKP iktidar覺 癟覺kard覺覺 bu yasalarla beraber sahillerde de yap覺lama i癟in bir baka deyile para i癟in hert羹rl羹 giriimi ger癟ekletirmeye haz覺r olduunu birkez daha g繹sterdi.

Sizler, mahallelerde halk覺n yard覺mlama i癟erisinde bir arada 繹rg羹tl羹 olarak yaamas覺n覺 istemediiniz i癟in buralar覺n yerinde 覺slah覺n覺 akl覺n覺zdan bile ge癟irmiyorsunuz. Tabi ki de 繹rg羹tl羹 bir halk sizin b羹t羹n yalanlar覺n覺za kar覺 birg羹n ba kald覺racak, bu 癟ad覺覺 sisteminizin temeline dinamit koyacak. Tabi ki de Gecekondulardan gelip boaz覺m覺z覺 s覺kacaklar diyerek korkunuzu cihana hayk覺r覺yorsunuz. Biliyoruz halktan korktuunuzu bu y羹zden de anl覺yoruz neden buralar覺 halks覺zlat覺rmaya 癟al覺t覺覺n覺z覺 ve halk覺 ehrin d覺覺na sizden olabildiince uzaa g繹ndermeye 癟al覺t覺覺n覺z覺. Ama korkunun ecele faydas覺 yok ne evlerimizi ve mahallelerimizi y覺kt覺raca覺z ne de ormanlar覺m覺z覺 ve k覺y覺lar覺m覺z覺 sizlere peke 癟ektireceiz.

Sizler ne kadar oy verir vermez umurumuzda deil y覺kaca覺z, g繹zlerinin ya覺na bakmayaca覺z deseniz de bizler zaten ne sizlere oy vermeyi d羹羹n羹yoruz ne de g繹zlerimiz yalar i癟erisinde sizi bekliyoruz!

Bizler devrimci m羹cadelede m羹hendis ve mimarlar olarak halk覺n barikatlar覺 arkas覺nda olaca覺z evlerimizi, k覺y覺lar覺m覺z覺, ormanlar覺m覺z覺 size peke 癟ektirmeye hi癟 niyetli deiliz!

Bizler sizin bu projelerinizde 癟al覺may覺 halk覺n evlerini ve doas覺n覺 yamalayaca覺n覺z projelere imza atmay覺 reddediyoruz!

Bizler bu projelerinize kar覺 癟覺kt覺覺/癟覺kaca覺 i癟in iinden olan meslektalar覺m覺z覺n da herzaman yan覺nda olduk ve olmaya da devam edeceiz!

Emekten halktan yana olan t羹m m羹hendis mimar ehir planc覺lar覺 da, insanca bir yaam i癟in eitim, sal覺k, bar覺nma hakk覺, su havzalar覺n覺n korunmas覺, suyun ticariletirilmesinin 繹n羹ne ge癟ilmesi, doa ve 癟evrenin korunmas覺, ula覺m, deprem, g繹癟, beslenme, konut sorununun ortadan kalkmas覺, sosyal ve k羹lt羹rel olanaklar覺n salanmas覺 i癟in m羹cadele etmeye 癟a覺r覺yoruz.

Sorunlar覺m覺z覺n ger癟ek 癟繹z羹m羹n羹n; insan覺n insan taraf覺ndan s繹m羹r羹lmedii, t羹m ekonomik, siyasal, k羹lt羹rel, bilimsel ve teknolojik geliimin insanl覺覺n hizmetine sunulduu, b羹t羹n toplumsal d羹zenin temelden halk覺n 癟覺karlar覺 dorultusunda yeniden ekillendirildii; ba覺ms覺z, demokratik ve sosyalist bir 羹lkede 癟繹z羹leceine inan覺yor ve bunun i癟in 繹rg羹tlenmeye 癟a覺r覺yoruz.

DEVR襤MC襤 MCADELEDE MHEND襤S M襤MARLAR
2013.02.15
Bu yaz覺 2034 kez okundu
Geri D繹n