| DHKC, A癟覺klama: 403, Tarih: 4 ubat 2012
Tek bir sava癟覺m覺z, bir tek illegal kadromuz yakalanmam覺, tek bir illegal 羹ss羹m羹z deifre olmam覺t覺r!

Tarih: 4 ubat 2013 / A癟覺klama: 403

Obaman覺n Yaveri, Faizmin Sefil Babakan覺 Recep Tayyip Erdoan,

Yalanlardan Medet Umuyor!

Faist Ter繹r羹n羹 Yalanlarla Merulat覺rmaya al覺覺yor!


18 Aral覺kta 7 ilde 97 kiinin g繹zalt覺na al覺n覺p 55 kiinin tutukland覺覺 operasyon DHKP-C operasynu deildir! Devrimci, demokrat, ilerici, ayd覺n, sanat癟覺, avukat, gazeteci... hak ve 繹zg羹rl羹k m羹cadelesi veren, AKPnin faist ter繹r羹ne boyun emeyen t羹m kesimleri sindirme, susturma, cezaland覺rma operasyonudur!


Tek bir sava癟覺m覺z, bir tek illegal kadromuz yakalanmam覺, tek bir illegal 羹ss羹m羹z deifre olmam覺t覺r!


Faizm iktidar覺n覺 bask覺, ter繹r, yalan ve demagojiyle ayakta tutar. AKP de y繹netememe krizi b羹y羹d羹k癟e daha 癟ok bask覺, ter繹r, yalan ve demagojiye bavuruyor. 18 Ocakta 7 ilde Y羹r羹y羹 dergisi, TAYAD, 襤dil K羹lt羹r Merkezi, Gen癟lik Federasyonu, Okmeydan覺 Haklar Dernei, Halk覺n Hukuk B羹rosu, ada Hukuk癟ular Dernei ve 癟ok say覺da ev bas覺larak 97 kiinin g繹zalt覺na al覺n覺p 55 kiinin DHKP-C operasyonu diye tutuklanms覺 bunun en somut 繹rneidir.

B羹y羹k bir ter繹rle bas覺l覺p yama talan edilerek yap覺lan aramalar da g繹stermitir ki, bu kurumlarda 繹rg羹t羹m羹zle ilikili yasad覺覺 tek bir kii, bilgi belge bulunamam覺t覺r.

Buna ramen bata Babakan Tayyip Erdoan olmak 羹zere t羹m AKPliler, faizmin t羹m temsilcileri burjuva medya arac覺l覺覺yla 覺srarla yalan s繹ylemeye devam ediyorlar.

Babakan Erdoan avukatlar覺n tutuklanmas覺yla ilgili a癟覺klamas覺nda 11 癟elik kap覺 yalan覺n覺 s羹rd羹rerek 繹yle diyor: Bir apartman dairesinde, gecenin yar覺s覺nda avukatlar toplan覺p, 11 癟elik kap覺, orada ne i g繹r羹r? Bu 癟elik kap覺lar覺n arkas覺nda, ard覺nda acaba neler yap覺l覺yor? Bu 癟elik kap覺lar a癟覺lam覺yor, bir taraftan kaynak, testerelerle a癟覺lmaya 癟al覺覺l覺yor, a癟覺lamay覺nca g羹venlik nereden girebiliyorsa oradan girecek. 襤癟erde ne isterseniz var; yak覺lmak istenen evrak, kimlik, sahte kimlik orada yakalan覺yor. Kim bunlar? 襤ini iyi bilen avukatlar. D覺ar覺da da bak覺yorsunuz baz覺 avukatlar, onlar da o avukatlarla ilgili 'avukatlara m羹dahale edilemez'. Hadi can覺m sende, nas覺l edilemez? Eer bunlar ter繹re yatakl覺k, yandal覺k yap覺l覺yorsa bal gibi de edilir, hukuk devletinde edilir. Avukat hakk覺, hukuku savunacak, ter繹rizmi deil

Babakan Erdoan覺n 覺srarla tekrarlad覺覺 bu a癟覺klamas覺nda doru olan tek bir kelime yoktur.

1- Bas覺lan t羹m kurumlar; bilirkii tutanaklar覺yla 11 癟elik kap覺 olmad覺覺n覺, yapt覺klar覺 bas覺n toplant覺lar覺nda bas覺na ve t羹m halk覺m覺za g繹stermilerdir.

2- Burjuva bas覺na sesleniyoruz: Polisin servis ettii yalan haberleri vermekten vazge癟in. Onurlu tek bir gazeteci varsa bas覺lan bu kurumlar覺n hangisinde 11 癟elik kap覺 g繹rd羹klerini a癟覺klas覺n. Tek bir namuslu gazeteci 癟覺k覺p ben 11 癟elik kap覺 g繹rd羹m desin...

3- Yine Halk覺n Hukuk B羹rosunun arama tutanaklar覺nda ve savc覺l覺k ifadelerinde Babakan Erdoan覺n iddia ettii gibi g繹zalt覺na al覺n覺p tutuklanan avukatlar覺n 11 癟elik kap覺 arkas覺nda toplant覺 yapt覺klar覺na dair tek bir kelime yoktur. Zavall覺 Babakan Erdoan 癟aresizlik i癟inde yalan s繹ylemektedir. Yalaka burjuva bas覺n da biz 11 癟elik kap覺 g繹remedik, nereden 癟覺kt覺 bu kap覺lar diye sormayarak Erdoan覺n yalanlar覺na ortak olmaktad覺rlar.

4- 18 Ocakta bas覺lan kurumlarda, evlerde g繹zalt覺na al覺nan tek bir illegal insan覺m覺z yoktur! Bas覺lan tek bir illegal 羹ss羹m羹z yoktur.

5- Yine Babakan Erdoan覺n s繹yledii ve burjuva bas覺nda da yer alan bu operasyonlarda T羹rkiye sorumlumuzun yakaland覺覺 a癟覺klamas覺 da yaland覺r. Bu da Erdoan覺n sefilliine baka bir 繹rnektir.

6- Gazete ve televizyonlarda 癟覺kan bir baka yalan da Babakan Erdoana y繹nelik 3 kez suikast eyleminde bulunduumuzdur. Bu yalan halklar覺n ba d羹man覺 Amerikan el癟iliine y繹nelik feda eylemimizden sonra hezeyanla 羹retilmitir. Tarihimiz boyunca bug羹ne kadar hi癟 bir eylemimizi halktan gizlemedik. Yapmad覺覺m覺z hi癟 bir eylemi de bizimdir diye sahiplenmedik. Babakan Erdoana y繹nelik 3 kez plan, proram, giriim halinde dahi eylemimiz olmam覺t覺r.

Sadece bir kez 2003 y覺l覺nda 122 insan覺m覺z覺n 繹ld羹羹 F Tipi Tecrit politikalar覺ndaki sorumluluundan dolay覺 Erdoan覺n olunun d羹羹n羹nde gelin arabas覺n覺n ge癟ecei g羹zergaha bombal覺 tuzak haz覺rl覺覺m覺z olmutur. Bunun d覺覺nda ne Babakan Erdoana ilikin ne de ailesine y繹nelik bir eylem haz覺rl覺覺m覺z olmam覺t覺r. Bas覺nda 癟覺kan bu t羹rden haberlerin hepsi yaland覺r.

Ancak unu da belirtelim; Babakan Erdoan覺n halka zulm羹 s羹rd羹羹 s羹rece, devrimci demokrat ilerici kesimlere pervas覺zca sald覺r覺lar覺, g繹zalt覺 ve tutuklama ter繹r羹 s羹rd羹羹 s羹rece hedeflerimiz aras覺nda olacakt覺r.

Bu konuda, 癟ift癟ilerden i癟ilere, memurlardan esnaflara, gen癟lere, yoksul halk覺m覺za kar覺 efelenen sefil Erdoana 12 Mart覺n Balyozcu Babakan覺 Nihat Erimin sonunu hat覺rlatmam覺z yeterlidir...

Buradan t羹m AKPli milletvekillerine de sesleniyoruz: Halka zulmetmekten vazge癟in. Devrimci, demokrat, ilerici ayd覺n, yazar, sanat癟覺 ve t羹m muhalif kesimlere y繹nelik yalanlarla, iftiralarla, komplolarla ter繹r estirmekten, g繹zalt覺na almaktan, tutuklamaktan vazge癟in. Halka kar覺 faist politikalar覺n uygulay覺c覺s覺 olmay覺n. Amerikan ibirlik癟isi AKPden istifa edin.

Sonu癟 olarak bir kez daha tekrarl覺yoruz; 18 Ocakta 7 ilde demokratik kurumlara y繹nelik yap覺lan operasyon; DHKP-C operasyonu deildir. Devrimci, demokrat, ilerici, ayd覺n, sanat癟覺, gazeteci, hak ve 繹zg羹rl羹k m羹cadelesi veren, AKPnin faizmine boyun eemeyen kesimlerin sindirilmesi, susturulmas覺 ve cezaland覺r覺lmas覺 i癟in yap覺lm覺 operasyondur.

Operasyona ilikin polis kaynakl覺 ve bizzat AKPliler taraf覺ndan yap覺lan a癟覺klamalar覺n hepsi faist ter繹rlerini merulat覺rmak i癟in s繹ylenen yalanlard覺r.

Yalan s繹ylemekten vazge癟in! Devrimcilere, demokratlara, ilericilere, ayd覺nlara, sanat癟覺lara, avukatlara sald覺rmaktan vazge癟in!

Devrimci Halk Kurtulu Cephesi
2013.02.04
Bu yaz覺 2840 kez okundu
Geri D繹n