| HHB'den Savc覺lara A癟覺k Mektup
Sizden istediimiz, bizim hi癟 beenmediimiz, geri ve bask覺c覺 bulduumuz ama uyduumuz, sizin 繹ve 繹ve bitiremediiniz ve uymaya yemin ettiiniz hukukunuza uyman覺z.

A癟覺klama No: 377 / 02.01.2013

Cumhuriyet Basavc覺s覺 Turan olakkad覺, Basavc覺 Vekilleri Fikret Se癟en ve Ate Hasan S繹zene AIK MEKTUBUMUZDUR,


B羹rolar覺m覺za ve ada Hukuk癟ular Derneine y繹nelik yap覺lan hukuk d覺覺 ve keyfi arama, g繹zalt覺, tutuklama ilemlerinden sonra d羹nyada ve 羹lkede oluan tepkiler nedeniyle kamera kar覺s覺na ge癟ip, tehir ettiimiz hukuksuzluklar覺 savunmaya 癟al覺m覺s覺n覺z. Faydas覺z bir ie kalk覺m覺s覺n覺z.

Yap覺lan a癟覺klama insanlar覺 tatmin etmekten uzakt覺r, bu nedenle ie yaramayacakt覺r.

羹nk羹 s繹ylenen her s繹z, temelsiz, soyut, genel ge癟er ve gayri ciddidir.

Hukuki kavramlar kullan覺nca ger癟ei saklayabileceginizi mi d羹羹nd羹n羹z, yoksa birde biz konual覺m, biz ne desek inan覺rlar m覺 dediniz. Hem 羹癟 savc覺 birlikte a癟覺klama yapm覺s覺n覺z. 癟 savc覺 a癟覺klama yap覺nca daha inand覺r覺c覺 olaca覺n覺z覺 m覺 sand覺n覺z. S繹ylemeliyiz ki yap覺lan a癟覺klama sadece g羹l羹n癟 deil ayn覺 zamanda hukukun iflas ettiinin ilan覺d覺r.

A癟覺klaman覺zda 襤tiraf Ettiklerinize Ve arp覺kt覺klar覺za Bakal覺m, Dileriz daha sonra sorular覺m覺za cevap verirsiniz.

Demisiniz ki, Halk覺n Hukuk B羹rosu avukatlar覺 hakk覺nda da soruturma 羹癟 ay 繹nce a癟覺ld覺, bu soruturmada kapsaml覺 delillere ula覺ld覺. Tan覺k beyanlar覺, teknik takipler ve toplanan bilgiler yeterli g繹r羹ld羹 ve bir k覺s覺m kiiler yakaland覺

Kapsaml覺 deliler dediiniz deliller acaba, polisin ibirlik癟iletirdii tan覺klar m覺d覺r, yoksa in midir cin midir, polis midir, insan m覺d覺r bilemediimiz gizli tan覺klar m覺d覺r? Teknik takip ile an an bizi izlediinizi s繹yl羹yorsunuz, teknik takip ile neyi ortaya koydunuz, bizi izlediiniz her an T羹rkiye faizminin yaratt覺覺 adaletsizlikle m羹cadele ediyorduk. Bunun aksini s繹yleyebilir misiniz, savc覺lar覺n覺z bize baka sorular sordular m覺 acaba. Bu konuda da a癟覺klama yapar m覺s覺n覺z?

Demisiniz ki,

襤stanbul Cumhuriyet Basavc覺l覺覺n覺n adli yard覺m talepleri 癟er癟evesinde 繹nceki y覺llarda Bel癟ika ve Hollanda adli makamlar覺ndan DHKP/C 繹rg羹t羹 ile ilgili 癟ok say覺da bilgi ve belge elde edilmitir. Gerek bu ekilde elde edilen belgelerden gerek daha sonra edilen bilgi ve belgelerden ter繹r 繹rg羹t羹 mensuplar覺 hakk覺nda su癟 oluturacak bilgilere ula覺lm覺t覺r. Bu bilgiler i癟erisinde haklar覺nda soruturma yap覺lan baz覺 avukatlar覺n DHKP/C 繹rg羹t羹ne verdikleri 繹zge癟mi raporlar覺 da elde edilmitir.

Madem ki elinizde Bel癟ika ve Hollandadan ald覺覺n覺z belgeler var, y覺llar 繹nce ald覺覺n覺z belgeleri neden imdi, hem de 羹癟 ay 繹nce soruturma balatarak 繹n羹m羹ze 癟覺kart覺n覺z. 2004 y覺l覺nda DHKP/C 繹rg羹t羹ne y繹nelik yap覺lan operasyonda ad覺n diskette 癟覺kt覺 diye onlarca kii g繹zalt覺na al覺nd覺 ve tutukland覺, daha sonra disketin sahte olduu ortaya 癟覺kt覺, imdi ad覺n Bel癟ika belgelerinde 癟覺kt覺 diye mi insanlar覺 toplamaya balayacaks覺n覺z. Hem elinizdeki delillerin i癟eriini a癟覺klayabiliyorsan覺z -ki iinize geldiinde dosyada gizlilik karar覺 var diyorsunuz- gizli tan覺klar覺n ne dediini, teknik takip ile ne bulduunuzu da a癟覺klasayd覺n覺z.

Demisiniz ki,

Son 6 ay i癟inde DHKP/C 繹rg羹t羹 taraf覺ndan 襤stanbulda 3 polis karakoluna silahl覺 ve bombal覺 sald覺r覺 yap覺lm覺. Birisinde bir polis memuru vurularak ehit edilmi, bir k覺sm覺 sivil vatanda olmak 羹zere 13 kii yaralanm覺t覺r. Ayr覺ca 2 ayr覺 tarihte birini restoranda 癟orba i癟erken birisi adliyeye evrak g繹t羹r羹rken 2 polis memuru silahla vurularak ehit edilmitir.

Bravo size, hukuk dili bir yere kadar, hukuk yetmediinde iktidar az覺 ile konuuyor, demagoji yap覺yorsunuz. Bir taraftan ortada delil vard覺, avukatlar覺 bu y羹zden ald覺k diyorsunuz dier taraftan kendi s繹ylediklerinizi tekzip ediyorsunuz. Operasyonun yeterli delille ilgisi olmad覺覺 a癟覺k, as覺l ama癟 son d繹nemde yap覺lan eylemlerin intikam覺n覺 almakt覺r deil mi? 襤in 繹z羹n羹 t覺pk覺 bizim s繹ylediimizi ifade etmi oluyorsunuz, bizi DHKP-C davas覺ndan yarg覺lanan kiilerin davas覺na girmekle su癟luyorsunuz.

Demisiniz ki ,

Bu s羹re癟te Halk覺n Hukuk B羹rosu isimli avukatl覺k b羹rosunda mahkemeden al覺nan karara g繹re ve 2 Cumhuriyet Savc覺s覺 ile baro temsilcisinin huzurunda 羹phelilerin m羹dafilerinin kat覺l覺m覺yla arama yap覺lm覺t覺r. Arama yap覺lan yere g羹venlik tedbiri amac覺yla kolluk g繹revlileri 繹nceden gelmi olmakla beraber Cumhuriyet Savc覺lar覺 ve baro temsilcisi gelene kadar hi癟bir ekilde arama yapmam覺lard覺r. Arama yap覺lan yer 2 katl覺 dubleks bir yer olup birinci kat覺 5 avukat taraf覺ndan b羹ro eklinde kullan覺lmakta ikinci kat覺 ise ayn覺 kiiler taraf覺ndan bar覺nma yeri olarak kullan覺lmakta bu kiiler burada yat覺p kalkmaktad覺rlar. Sabahleyin erken saatte 04.00 s覺ralar覺nda g羹venlik tedbiri i癟in bu binaya girildiinde haklar覺nda mahkemece yakalama karar覺 bulunan ve avukat olmayan 2 繹rg羹t mensubunun da ayn覺 yerde olduu tespit edilmitir.

A癟覺klaman覺n her kelimesi kendi i癟inde 癟eliik ve ger癟ei gizlemeye y繹nelik, bir de her ey hukuka uygun yap覺lm覺 diyorsunuz.

Peki soruyoruz, polisin gece yar覺s覺 bask覺n yapma hakk覺 m覺 var, b繹yle bir yasa maddesi biliyor musunuz, polis savc覺 gelmeden bir hukuk b羹rosuna gidebilir mi, arama karar覺 olmadan 繹zel b繹l羹mleri arayabilir mi? Hukuka sayg覺l覺 olduunuzu s繹yl羹yorsunuz, buradaki hukuka ayk覺r覺l覺覺 itiraf edebilir misiniz.? ok merak ettik, s羹rekli kar覺 kar覺ya geldiiniz avukatlar覺n hangi g羹venlik 繹nlemi ile gece yar覺s覺 kap覺s覺n覺 k覺rarak arama yapma ihtiyac覺 duydunuz, madem her ey hukuka uygundu, g繹zlemci avukatlar覺n ve baro temsilcilerin tutanaklara yazd覺klar覺 hukuka ayk覺r覺 ilemleri okumad覺n覺z m覺, yoksa umurunuzda olmad覺 m覺? Siz madem ki hukuk癟usunuz, bir kiinin hakk覺nda yakalama karar覺 bulunmas覺 onu 繹rg羹t mensubu ilan edilmesini gerektirir mi? Bunun i癟in kesinlemi bir karara ihtiya癟 yok mu? Peki bir hukuk b羹rosu avukat d覺覺nda kimseyi misafir edemez mi? Kimi misafir edeceklerine de siz mi karar vereceksiniz.

Demisiniz ki ,

Bu binaya g繹revliler geldiinde, b羹t羹n ikazlara ramen uzun s羹re i癟eridekiler kap覺y覺 a癟mam覺 ve kap覺 zor kullan覺larak a癟覺lmak suretiyle i癟eri girilmitir. Halk覺n Hukuk b羹rosunda ve ayn覺 saatlerde dier iki yerde yap覺lan aramalarda yurtd覺覺 ile gizlice haberlemeyi salayan ve geride bilgi b覺rakmayan haberleme d羹zenekleri bulunmu, ayr覺ca sinyal kesici ve sinyal bulucu sistemler, ayr覺ca 羹st d羹zey devlet g繹revlileri ve aile fertleri ile ilgili istihbar覺 bilgiler elde edilmitir.

Anl覺yoruz ki, a癟覺klama yapmadan 繹nce tutanaklar覺 okumay覺 unutmusunuz, yoksa bas覺na da覺tt覺覺n覺z metinleri Emniyet M羹d羹rl羹羹m羹 yazd覺.? Tutanaklar覺 okusayd覺n覺z -ki polisin yazd覺覺 tutanaklard覺r- kap覺 ziline bas覺ld覺ktan 癟ok k覺sa bir s羹re sonra k覺r覺lm覺, uzun s羹re beklendii yaland覺r. 襤kiy羹zl羹l羹羹n羹z ne kadar s覺r覺t覺yor, kap覺 k覺r覺ld覺 diyemiyor, kap覺 zorlanarak a癟覺lm覺 diyorsunuz. Zorlama diyerek neyi yumuatmaya 癟al覺覺yorsunuz.? Hat覺rlatal覺m, kap覺n覺n k覺r覺ld覺覺 tutanaklarda yaz覺l覺d覺r.

Hukuk癟u kimliinizle yalan s繹yl羹yorsunuz, yurtd覺覺 ile haberlemeyi salayan sistemleri nerede buldunuz, neden uyduruyorsunuz, buna ilikin sahte de olsa deliliniz var m覺? B繹yle bir sistem bulsayd覺n覺z bunun tutana覺 yaz覺lmas覺 gerekmiyor muydu? Yalan s繹ylemeyi hukuk癟u kimliinize yak覺t覺r覺yor musunuz.? Bir kez daha hat覺rlatal覺m, hakk覺m覺zda soruturma a癟覺lmadan bir s羹re 繹nce b羹romuzun banyo k覺sm覺nda dinleme ve izleme cihaz覺 bulunmutu, ik璽yetimizi bizzat Fikret Se癟ene bildirmi ve sorumlular覺n bulunmas覺n覺 istemitik. Savc覺lar bu ahlaks覺zl覺k ve hukuksuzluk kar覺s覺nda suskun ve hareketsiz kalm覺t覺. Bu s覺n覺rs覺z keyfiyet ve hukuksuzluun kar覺s覺nda elbette sinyal kesicilerimiz ve sinyal bulucular覺m覺z olacak. Bunlardan neden rahats覺z oluyorsunuz, kendimizi korumak su癟 mu? Biliyorsunuz ki, polis operasyon i癟in delile ihtiya癟 duymuyor, 癟al覺malar覺m覺zdan c覺mb覺zla se癟tiklerini senaryolat覺rarak su癟 羹retiyor. Hi癟 羹phesiz ki, iddia edilen istihbar覺 bilgiler emniyet m羹d羹rl羹羹n羹n 羹rettii senaryonun bir par癟as覺d覺r.

Demisiniz ki ,

襤stanbul barosuna kay覺tl覺 25 bin civar覺nda avukat bulunmakta olup, izah edildii gibi sadece az say覺da hakk覺nda soruturma yap覺lm覺t覺r. Bu soruturmada hi癟bir ekilde bu ekilde avukatl覺k ile ilgili deildir. DHKP/C isimli ter繹r 繹rg羹t羹 ile ilgili bilgi ve belgeler sebebiyle soruturma balat覺lm覺 ve y羹r羹t羹lm羹t羹r.

Siz sorgu tutanaklar覺n覺 da okumam覺s覺n覺z anla覺lan, arkadalar覺m覺za sorulan sorular覺n t羹m羹 avukatl覺k meslei 癟er癟evesindeki faaliyetlerdir. Ama s繹ylediklerinizde doru bir nokta var onu atlamayal覺m, evet dorudur, siz rastgele herhangi bir avukata kar覺 sald覺r覺ya balamad覺n覺z, faizm hukukunu kabul etmeyen, devlet iddeti kar覺s覺nda duran, halk覺n devrimci avukatlar覺na sald覺rd覺n覺z.

Demisiniz ki ,

Bir k覺s覺m 羹pheli avukatlar ve onlar覺n m羹dafileri arama ve g繹zalt覺 s覺ras覺nda kendilerine k繹t羹 muamele yap覺ld覺覺n覺 iddia ederek, 襤stanbul Cumhuriyet Basavc覺l覺覺na bavurmular ve bu iddialarla ilgili 襤stanbul Cumhuriyet Basavc覺l覺覺nca soruturma balat覺lm覺t覺r.

襤ktidar覺n s繹zc羹s羹 olduunuz ne kadar belli, hakk覺nda yakalama karar覺 olduunu s繹ylediiniz kiileri bir anda 繹rg羹t mensubu ilan ettiiniz gibi neden kesin c羹mleler kuram覺yorsunuz? 襤kence iddias覺 var diyorsunuz, muhtemelen doktor raporlar覺 sizi tatmin etmiyordur, Muhtemelen arkadalar覺m覺z覺n beyanlar覺na, tan覺klar覺n beyanlar覺na, doktor raporlar覺na inanmayacaks覺n覺z. Peki 癟evik kuvvet polisleri adliyeye meslektalar覺n覺 sahiplenmeye gelen polislere sald覺rd覺覺nda neredeydiniz? G繹z羹n羹z g繹rmedi peki kulaklar覺n覺zda m覺 duymad覺? Bu polisler ve polislere talimat veren amirler hakk覺nda bir ilem yapt覺n覺z m覺?

Demisiniz ki ,

Soruturma evresinde b羹t羹n ilemler yasalar 癟er癟evesinde y羹r羹t羹lm羹 olup, yasaya uymayan bir ilem tespit edildii takdirde gerei tevess羹l edilecektir.

Operasyona kadar gitmeyelim, iki g羹n 繹nce, operasyon hakk覺nda utanmazca yalan s繹yleyen ve avukatlar覺 karalayan, adli makamlar覺 etkilemeye 癟al覺an babakan hakk覺nda da bir ilem yapmay覺 d羹羹n羹yor musunuz?

Demisiniz ki ,

18 Ocak 2013te haklar覺nda yeterli delil bulunan kiilerin mahkemeden al覺nan yakalama emri 癟er癟evesinde yakalanarak g繹zalt覺na al覺nd覺lar, mahkemeye sevk edilen 10 avukattan 9u tutukland覺. Arama ilemlerinin mahkeme karar覺yla, g繹zalt覺na alma ve uzatma ilemlerinin savc覺 emriyle ger癟ekletirildi g繹zalt覺na alma ve uzatma ilemine, tutuklama ilemine kar覺 taraflar mahkemeye itiraz edebilirler

AKP iktidar覺 羹lkeyi faizmle y繹netmektedir ve hukuk art覺k iflas etmitir, 繹yle ki kanunlar覺 iyi bilen siz, kendi i癟inde tutarl覺 bir a癟覺klama dahi yapam覺yorsunuz. Batan sona keyfilikler ve hukuk 癟inenerek yap覺lan operasyonun karar覺n覺 ister savc覺 versin ister hakim ne fark eder.? Polisin giderek pervas覺z operasyon yapmas覺na ve istedii kiiyi 繹ld羹rmesine neden olan hakim ve savc覺lar覺n verdii kararlar deil midir? Sevinerek 10 avukattan 9u tutukland覺 diyorsunuz, bu neyi g繹sterir? Her eyin delile dayand覺覺n覺 m覺, tutuklaman覺n siyasi saiklerle yap覺ld覺覺n覺 m覺? Bunun cevab覺n覺 sizden istemiyoruz. Halk覺m覺z biliyor zaten.

Sizden istediimiz, bizim hi癟 beenmediimiz, geri ve bask覺c覺 bulduumuz ama uyduumuz, sizin 繹ve 繹ve bitiremediiniz ve uymaya yemin ettiiniz hukukunuza uyman覺z.Sayg覺lar覺m覺zla diye bitirmiyoruz, 癟羹nk羹 siyasi iktidar覺n talimat覺 alt覺nda 癟al覺an hukuk癟ulara hi癟 ama hi癟 sayg覺 duymuyoruz.


HALKIN HUKUK BROSU

G羹rsel Mah. Kumlu Sk.
No:10/13 K璽覺thane/襤STANBUL
Tel/Faks 0212 296 31 59
http://halkinhukuk.org / halkinhukuk@gmail.com
2013.02.02
Bu yaz覺 2254 kez okundu
Geri D繹n