| DHKC, A癟覺klama: 402, Tarih: 2 ubat 2012
1 ubat 2013 tarihinde Feda Sava癟覺m覺z Alian anl覺 (*) taraf覺ndan d羹nya halklar覺n覺n katili Amerikan覺n Ankara B羹y羹kel癟iliine girilerek feda eylemi ger癟ekletirilmitir.

Tarih: 2 ubat 2013 / A癟覺klama: 402

Buras覺 Anadolu, 襤syanlar覺n, Halk Ayaklanmalar覺n覺n Yurdu!

Buras覺 Anadolu D羹nya Halklar覺n覺n Ba D羹man覺 Amerika Defol!

Bu Vatan Bizim!


S襤Z襤 KARARGAHLARINIZDA VURACAIZ

ALNINIZIN ATINDA PATLAYACAIZ


1 ubat 2013 tarihinde Feda Sava癟覺m覺z Alian anl覺 (*) taraf覺ndan d羹nya halklar覺n覺n katili Amerikan覺n Ankara B羹y羹kel癟iliine girilerek feda eylemi ger癟ekletirilmitir. Ankara B羹y羹kel癟ilik Binas覺 bata olmak 羹zere Amerikan el癟ilikleri d羹nyan覺n en iyi korunan binalar覺d覺r. Ancak, feda bilinciyle donanan, halk ve vatan sevgisiyle dolu devrimci iradenin kar覺s覺nda hi癟 bir g羹venlik 繹nlemi duramaz. Amerikan El癟iliine ger癟ekletirilen feda eyleminde feda sava癟覺m覺z Alian anl覺 ehit d羹erken bir de Amerikaya uakl覺k yapan g羹venlik g繹revlisi 繹lm羹t羹r.

Eylemin Amac覺: D羹nya halklar覺n覺n ba d羹man覺 olan Amerikan El癟iliine y繹nelik eylemin amac覺n覺 bir avu癟 ibirlik癟i Amerikan uaklar覺 d覺覺nda t羹m d羹nyada kime sorulsa bir eksik, bir fazlas覺yla benzer nedenleri s覺ralayacakt覺r.

1-Amerika ezilen b羹t羹n d羹nya halklar覺n覺n ba d羹man覺d覺r. Iraktan Afganistana, Libyadan Suriyeye, M覺s覺ra... d羹nyan覺n d繹rt bir yan覺nda halklar覺n akan her damla kan覺ndan dorudan sorumludur. Amerika Birleik Devletleri Savunma Bakanl覺覺 taraf覺ndan yay覺nlanan bir rapora g繹re Amerikan覺n d羹nyan覺n 39 羹lkesinde toplam 823 adet 羹ss羹 240 bin askeri bulunuyor. B羹t羹n bu 羹sler d羹nya halklar覺n覺n iyilii i癟in deil, d羹nya halklar覺n覺 daha fazla k繹leletirmek i癟indir.

1970lerden beri THKP-Cden bug羹ne d羹nya halklar覺n覺n bad羹man覺 Amerika her zaman 繹ncelikli hedefimiz olmutur. Amerikadan hesap sormak ezilen d羹nya haklar覺na kar覺 devrimci enternasyonalist g繹revimizdir.

Sadece son 10 y覺l i癟inde 1.5 milyon Irakl覺n覺n, onbinlerce Afganistanl覺n覺n, 50 bin Libyal覺n覺n katledilmesinden ve halen Suriyede ve d羹nyan覺n d繹rt bir yan覺nda akmakta olan kan覺n dorudan sorumlusudur.

2- lkemiz 1950lerde Adnan Menderesle birlikte Amerikan覺n yeni-s繹m羹rgesi yap覺lm覺t覺r. Menderesten bug羹ne gelmi ge癟mi t羹m iktidarlar Amerika ad覺na 羹lkemizi y繹netmi, halk覺m覺za kan kusturmulard覺r. Babakan Tayyip Erdoan ise bug羹ne kadar gelmi ge癟mi en ibirlik癟i babakand覺r. Amerikan覺n Ortadouyu yeniden ekillendirme sald覺r覺s覺nda 羹lkemizi emperyalistlerin ve ibirlik癟ilerinin sava karargah覺 haline getirmitir. Bu karargah覺n komutan覺 Amerikad覺r...

3- 襤birlik癟i iktidarlar vatan覺m覺z覺n 35 milyon metrekaresini Amerika ve NATOnun 羹ss羹 yapmat覺r. Vatan topraklar覺m覺z覺n 35 milyon metrekaresine girmek kendi halk覺m覺za yasakt覺r. K羹recikdeki F羹ze Radar sistemine kar覺 癟覺kt覺覺 i癟in bug羹n onlarca devrimci hapishanede tutsakt覺r, ve yarg覺lanmaktad覺r.

4- Halk覺m覺z Amerikan ve ibirlik癟i tekeller arac覺l覺覺yla iliklerine kadar s繹m羹r羹lmektedir. lkemizin yeralt覺, yer羹st羹 t羹m zenginlikleri bata Amerika olmak 羹zere emperyalistler taraf覺ndan yamalanmaktad覺r. 襤sizliimizin, a癟l覺覺m覺z覺n sorumlusu bata Ameriak olmak 羹zere onun ua覺 AKP iktidar覺d覺r. A癟l覺ktan, hastal覺ktan, i cinayetlerinden, intiharlardan 繹len her insan覺m覺z覺n sorumulsu Amerika ve onun ibirlik癟isi AKP iktidar覺d覺r.

5- Amerika d羹nya halklar覺n覺n katili olduu gibi 羹lkemizde de y羹zlerce devrimcinin dorudan katilidir. 12 Mart, 12 Eyl羹l Cuntalar覺n覺n dorudan sorumlusu Amerikad覺r. 襤kencelerde, hapishanelerde, sokak ortalar覺nda, 羹lkemizin dalar覺nda y羹zlerce devrimcinin katledilmesinden dorudan sorumludur.

6- 12 Temmuz1991de 10 Devrimci Sol kadrosunun katledilmesinde oligarinin 繹l羹m mangalar覺n覺n ba覺nda dorudan g繹rev alm覺t覺r.

7- 122 insan覺m覺z覺n ehit d羹mesine neden olan F Tipi Hapishaneler politikas覺 Anadolu topraklar覺ndan devrimcileri yok etmek i癟in Amerika ve AB emperyalistleri taraf覺ndan oligariye dayat覺lan bir politikad覺r. Amerika,122 襤nsan覺m覺z覺n katledilmesinden ve halen F Tiplerinde devam eden tecrit politikalar覺ndan dorudan sorumludur.

Amerikan覺n t羹m su癟lar覺n覺 burda saymak elbette m羹mk羹n deildir. Bu eylem ezilen, s繹m羹r羹len 6 milyar d羹nya halklar覺n覺n hesab覺d覺r.

HALKLARIN KAT襤L襤 AMER襤KA! HALKLARIN FKES襤NDEN KURTULAMAYACAKSINIZ!

Libya sald覺r覺s覺ndan sonra Amerika Eski D覺ileri Bakan覺 Hilarry Clinton senatoda ifade verirken sizi temin ederim ki d羹nyan覺n en g羹venli yerleridir Amerikan el癟ilikleri... diyor.

Yan覺l覺yor!

Feda sava癟覺lar覺n覺 g繹zard覺 ediyor bunu s繹ylerken. Bunlar覺 s繹yledii g羹n bir feda sava癟覺m覺z o 癟ok korunakl覺 kalelerine giriyor D羹nya halklar覺n覺n katili Amerikan覺n.

Yeni Amerikan d覺ileri bakan覺n覺n yemin eder etmez gelecei ilk 羹lke T羹rkiye... Daha yemin etmeden 羹lkemize gelecei belli olmu. Neden? lkemizi 癟ok sevdikleri i癟in mi? Hay覺r; 羹lkemizi d羹nya halklar覺na sald覺rmak i癟in kendi topraklar覺 gibi g繹r羹yorlar. AKP iktidar覺n覺 Ortadou halklar覺na kar覺 a癟t覺klar覺 savata maa olarak kullan覺yorlar. Yeminini eder etmez gelip uaklar覺na talimatlar覺n覺 verecek, onun i癟in geliyorlar 羹lkemize...

Hay覺r! Buras覺 Anadolu topraklar覺d覺r. 襤syanlar覺n, halk ayaklanmalar覺n覺n yurdudur. Bu vatan bizim, Amerikan覺n ve ibirlik癟ilerinin deil. O kadar kolay deil, elinizi kolunuzu sallayarak gezemezsiniz topraklar覺m覺zda.

Y羹ksek g羹venlikli el癟ilikleriniz sizi koruyamaz. Vatan覺m覺z覺 igal etmenin, halk覺m覺za zulmetmenin bedeleni 繹demek zorundas覺n覺z.

Katiller, d羹nya halklar覺n覺n 繹fkesinden korunmak i癟in Bingazide Amerikan el癟isinin cezaland覺r覺lmas覺ndan sonra 29 ek 繹nlem alm覺. 29 deil 129 繹nlem de alsan覺z halklar覺n 繹fkesinden kurtulamayacaks覺n覺z. Karargahlar覺n覺zdaki s覺覺naklar, Obaman覺n 繹zel talimatlar覺yla yapt覺rd覺覺n覺z en g羹venlikli odalar覺n覺z sizi koruyamad覺, koruyamayacak...

Ancak, size bir 繹nerimiz var: 29 g羹venlik 繹nlemi ie yaramad覺, 30. 繹nlem olarak 繹nerimizdir: LKEM襤ZDEN DEFOLUP G襤D襤N! BU VATAN B襤Z襤M!

Aksi durumda halklar覺n 繹fkesinden korunmak i癟in g羹venlik paranoya覺 olacaks覺n覺z. Tekrar ediyoruz; 羹slerinizi, f羹zelerinizi, patriotlar覺n覺z覺 al覺p 羹lkemizden defolup gidin.

AMER襤KAN UAI ERDOANI DA UYARIYORUZ!

Amerikaya uakl覺k yaparak su癟lar覺n覺za yeni su癟lar ekliyorsunuz. Ald覺覺n覺z g羹venlik 繹nlemleri sizi de kurtaramaz. Korumalar覺 deitirmek, z覺rhl覺 ara癟lar almak, arabalar覺n alt覺na kameralar koymak sizi kurtarmaz. Senin emrinle devrimcilere, sosyalistlere sald覺r覺l覺yor. Halk覺n en meru, en demokratik talepleri senin talimatlar覺nla gaz bombalar覺yla, coplarla, ter繹rle bast覺r覺l覺yor. Senin talimatlar覺nla K羹rt halk覺 katlediliyor. Senin talimatlar覺nla insanlar覺m覺z lin癟 ediliyor. Yalanlarla, komplolarla devrimci demokrat insanlar tutuklat覺l覺p onlarca y覺l ceza yad覺r覺l覺yor. Sizin ikencelerinize, katliamlar覺n覺za, yama ve talan覺n覺za kar覺 癟覺kt覺 diye, AKPye muhalefet yapt覺 diye g繹zalt覺na al覺n覺p tutuklan覺yor devrimciler. Siyasi lin癟lerle hapsediliyor... Buna sessiz kalmayaca覺z. Senin g羹venlik 繹nlemlerin 繹l羹m羹 g繹ze alm覺 sava癟覺lar覺m覺z覺 engelleyemez. Bizim sava癟覺lar覺m覺z, Amerikan destei kesilince s羹kl羹m, p羹kl羹m olan s羹m羹kl羹 generallerinize benzemez. Her sava癟覺m覺z feda ruhu ta覺yan bir s覺ra neferidir. Bu nedenle vazge癟in, devrimcilere sosyalistlere komplolar kurmaktan vazge癟in.

AKP milletvekilleri, istifa edin, bu z羹lme, devrimcilere sosyalistlere kurulan komplolara ortak olmay覺n.

AKP 癟at覺s覺 alt覺nda halka komplo kurmaya zulmetmeye devam ederseniz bedeleni 繹deyeceksiniz.

襤ST襤FA ED襤N !

Bakentin en s覺k覺 korunan caddesi cehenneme d繹nd羹 diyor haberler... Siz daha cehennem g繹rmediniz... Biz o cehennemden geldik.... 19 Aral覺k katialam覺 cehenneminden geldik... Halen ne olduu belli olmayan gazlarla diri diri insanlar覺m覺z覺 yakt覺覺n覺z cehennemden... Sizide o cehennemin dibine g繹ndereceiz...

HALKIMIZ!

Eylemin arkas覺ndan binbir yalan ve demagojiyle eylemin meruluunu karartmaya 癟al覺acaklard覺r.

EYLEM襤M襤Z AMER襤KANIN YEN襤 SMRGES襤 OLAN VATANIMIZIN BAIMSIZLII 襤襤ND襤R!

Vatan覺m覺z AKP iktidar覺 taraf覺ndan kar覺 kar覺 sat覺l覺yor. AKP iktidar覺 taraf覺ndan tam bir yama ve talan s羹r羹yor. Amerikan, 襤srail, 襤ngiliz, Frans覺z, Alman, 襤talyan ajanlar覺 羹lkemizde cirit at覺yor. Bug羹n kimse 羹lkemizin ba覺ms覺z olduunu iddia edemez. Vatan覺n覺 seven hi癟 kimse AKP iktidar覺n覺n T羹rkiye halklar覺n覺n h羹k羹meti olduunu, Erdaan覺n da T羹rkiye halklar覺n覺n babakan覺 olduunu s繹yleyemez. Babakan Tayyip Erdoan ve b羹t羹n olarak AKP iktidar覺 Amerikan覺n maas覺 olarak Ortadou halklar覺na kar覺 kullan覺l覺yor.

Suriyenin nas覺l kimler taraf覺ndan y繹netileceine Suriye halklar覺 karar verir. AKP iktidar覺 emperyalizme boyun emeyen Esad iktidar覺n覺 devirmek i癟in emperyalistlerin uakl覺覺n覺 yap覺yor. Suriyeli ibirliki癟i 癟apulcular覺 topraklar覺m覺zda eitip silahland覺r覺p Suriye halk覺n覺 katletmek i癟in geri g繹nderiyor.

Suriye halklar覺yla, T羹rkyie halklar覺 kardetir. Emperyalistlerin 癟覺karlar覺 i癟in topraklar覺m覺z覺n Suriyeye kar覺 kullan覺lmas覺n覺 sitemiyoruz.

D羹nya halklar覺n覺n ba d羹man覺 Amerika olduu i癟in Amerikaya kar覺 direnenleri desteklemek devrimcilerin, d羹nya halklar覺n覺n g繹revidir.

Onun i癟in DHKP-C olarak Irak覺n igaline kar覺 癟覺kt覺k ve Amerikan igalcilerinin kar覺s覺nda Irak halk覺n覺n yan覺nda yer ald覺k. Afganistan da yine igalcilerin kar覺s覺nda igalcilere kar覺 direnen Afgan halklar覺n覺n覺 destekledik. Libyada Kaddafinin yan覺nda olduk. Bug羹n Libyada ger癟ekler 癟ok daha a癟覺k bi癟imde ortadad覺r. Libya petrol羹 i癟in emperyalistler 50 bin Libyal覺y覺 katlettiler. Suriyede ve Malide yapt覺klar覺 da ayn覺s覺d覺r.


B襤Z DEVR襤MC襤Y襤Z!

HALKIMIZ VE VATANIMIZ 襤襤N CANIMIZI FEDA ED襤YORUZ

Bu 羹lkede devrimcilerden baka vatansever yoktur. 襤ster Fetullah癟覺 olsun ister AKPli milli g繹r羹癟羹ler 襤slamc覺 ge癟inenlerin hepsi de Amerikan ibirlik癟ileridir.

Yine lk羹c羹, milliyetci ge癟inen faistler de ony覺llard覺r halka ve devrimcilere kar覺 Amerika ve ibirlik癟ilerin tetik癟iliini yapm覺lard覺r. Hepsinin de islamc覺l覺klar覺, milliyet癟ilikleri sahtedir.

BURJUVAZ襤N襤N 襤SE VATANI YOKTUR? Kapitalizmin emperyalist aamas覺yla birlikte burjuvazi t羹m ulusal 繹zelliklerini yitirmitir. Onun vatan覺 parad覺r, s繹m羹r羹d羹r, kard覺r... Vatanseverlik kuru bir toprak par癟as覺n覺 sevmek deildir. Vatan覺n ba覺ms覺zl覺覺n覺, halk覺n 繹zg羹rl羹羹n羹 savunmakt覺r vatanseverlik. Vatansever olman覺n 繹l癟羹s羹, anti-emperyalist olmakt覺r. Ve Vatan覺n ba覺ms覺zl覺覺 i癟in savamakt覺r.

HALKI VE VATANI 襤襤N CANINI FEDA EDENLER SADECE DEVR襤MC襤LERD襤R.

SAVAIMIZ EMPERYAL襤ZME KARI BAIMSIZLIK, KAP襤TAL襤ST SMRYE KARI SOSYAL襤ZM, FA襤ZME KARI DEMOKRAT襤K TRK襤YE 襤襤ND襤R!


Bug羹n K羹rt milliyet癟ileri ve reformizm emperyalizmden ba覺ms覺z olunamayaca覺n覺 savunuyor. Onun i癟in ba覺ms覺z K羹rdistan hedefiyle yola 癟覺kan K羹rt milliyet癟i hareket 90lardan beri bu hedefinden vazge癟mi ve kurtuluu emperyalizmle ve oligariyle uzlamakta aramaktad覺r. Ger癟ek udur ki, d羹nyan覺n hi癟 bir yerinde emperyalistler halklara kan ve g繹zya覺ndan baka bir ey vermemitir. Emperyalistler halklar覺n kurtuluunu asla salayamaz. Bug羹n K羹rt halk覺n覺n kurtuluu emperyalizm ve ibirlik癟ileriyle uzlamaktan deil, T羹rkiye halklar覺yla birlikte emperyalizme kar覺 savamaktan ge癟mektedir.


ONUN 襤襤N TRK, KRT, LAZ, ERKEZ TM ULUS VE M襤LL襤YETLERDEN HALKIMIZ ANT襤 EMPERYAL襤ST, ANT襤 OL襤GAR襤K, BAIMSIZ, DEMOKRAT襤K TRK襤YE 襤襤N EMPERYAL襤ZME VE 襤B襤RL襤K襤LER襤NE KARI SAVAALIM!


AL襤AN ANLI VATANIMIZIN BAIMSIZLII VE HALKIMIZIN KURTULUU 襤襤N EH襤T DMTR!

Alian anl覺 Ordu ilinin G羹rgentepe 襤l癟esinin Ak繹ren K繹y羹nde,1 Ocak 1973 tarihinde dodu. Yoksul bir k繹yl羹 癟ocuu olan Alian, ilkokul mezunu olup k羹癟羹k yata lokantalarda 癟al覺maya balad覺. Bula覺k癟覺l覺ktan balayarak a癟覺l覺a kadar bir癟ok ite 癟al覺t覺. Askerden geldikten sonra 1994 y覺l覺nda hareketimizle iliki kurdu. Alian 1990 At覺l覺m覺ndan etkilenmi ve ba覺ndan itibaren Silahl覺 Propaganda Birliklerinde yer alma hayali kurmutur. zge癟miinde bu hayalini 繹yle ifade ediyor: Bir g羹n 襤stanbula gidip 繹rg羹t羹 bulmay覺 il癟ede 癟al覺覺rken kafama koymutum. K覺z覺ldere ve Mahirlerin devam覺 bir 繹rg羹t olmas覺 b羹sb羹t羹n etkiledi beni. Bizim oralarda Mahir ayanlar ve K覺z覺ldere 癟ok konuulup anlat覺l覺rd覺.

Alian daha 癟ocukluunda Mahirleri dinleyerek b羹y羹m羹t羹r. Hareketimizle tan覺t覺ktan bir s羹re sonra da hayalini kurduu SPBlerde g繹revlendirilmitir.

1997 y覺l覺nda halk d羹manlar覺ndan hesap sorduu bir eyleminden sonra tutsak d羹t羹. 19 Aral覺k katliam覺na kadar mraniye hapishanesinde zg羹r Tutsakt覺. Tutsakl覺覺 kendini daha da gelitirdii bir okul olarak deerlendirdi. F tiplerine kar覺 balayan B羹y羹k l羹m Orucu Direniinde 1. Ekiplerde yer ald覺. 19 Aral覺k katliam覺nda yan覺ba覺nda ehitler verdi. Katliamdan sonra g繹t羹r羹ld羹羹 Kand覺ra F Tipi Hapishanesinde de l羹m Orucuna devam etti. Her t羹rl羹 sald覺r覺ya ramen l羹m Orucu direniini b覺rakt覺ramayan devletin, zorla t覺bbi m羹dahale ile sakat b覺rakt覺覺 y羹zlerce tutsaktan birisi de Alian d覺.


ZORLA MDAHALE 襤LE LM ORUCUNU BIRAKMASINI SALAMAYA ALITIKLARI AL襤AN'A EY襤 UNUTTURAMADILAR

1- Parti Cepheli olduunu unutturamad覺lar!

2- D羹man覺n覺n emperyalizm ve oligari olduunu unutturamad覺lar!

3- Parti Cephe sava癟覺s覺 olduunu ve d羹mndan hesap sormas覺 gerektiini unutturamad覺lar!

Ve, d羹man覺n direnii bitirmek i癟in bavurduu tahliye r羹veti ile tahliye olduktan sonra Alian, K羹癟羹karmutluda direniine devam etti.

5 Kas覺m 2001de polsin K羹癟羹karmutluya d覺ar覺da s羹ren 繹l羹m oru癟lar覺n覺 bitirmek i癟in yapt覺覺 katliam sald覺r覺s覺nda 4 yolda覺 g繹z羹n羹n 繹n羹nde yak覺larak katledildi.

Ali an覺n Armutlu katliam覺ndan sonra 繹rg羹t羹nden tek talebi vard覺. Sava癟覺 olarak g繹rev al覺p d羹mandan hesap sormak istiyordu. Bunun i癟in Alian h覺zla iyileti ve g繹rev ald覺. ehit d羹t羹羹 g羹ne kadar 癟eitli alan ve birimlerimizde disiplin ve inan癟la g繹revlerini yapt覺.

O, S覺rt覺 lacivert hamsilerin ve m覺s覺r ekmeinin onuru i癟in bir t羹rk羹 s繹yler gibi 繹lebilen h覺r癟覺n karadenizimizin yiit evlad覺d覺r...

AL襤AN ANLININ NASIL FEDA SAVAISI OLDUUNU MEREK EDENLER! RENMEK 襤襤N EMPERYAL襤ZM襤N VE OL襤GAR襤N襤N ZULM POL襤T襤KALARINA BAKMALIDIR!

F tiplerinin mimar覺 bata Amerika ve AB emperyalistlerdir.

122 devrimci F tiplerinde emperyalizmin tecrit politikalar覺 sonucunda katledildi.

Alian F tipi politikalar覺n覺z覺n iflas覺d覺r. Alianlar覺 F tiplerinde bitiremediniz.

Operasyonlarla, katliamlarla, F tipleriyle Anadolu topraklar覺ndan devrim umudunu yok edemediniz. Y羹zlercemizi sakatlayarak haf覺zam覺z覺 yok ettiniz ama d羹mana olana 繹fkemizi kinimizi yok edemediniz. S覺n覺f bilincimizi yok edemediniz. Amerikan emperyalizminin t羹m d羹nya halklar覺n覺n ba d羹man覺 olduunu unutturamad覺n覺z.

Sizin elinize bir avu癟 k繹m羹re d繹nm羹 yoldalar覺n覺z覺n bedeni verildi mi? 襤te Seyhan覺n k繹m羹rlemi resminin 繹n羹nde 襤brahim uhadardan sonra bu kez de Alian var: Bak覺n Alian ne diyor: 19 Aralk覺n katillerinden ve 繹zellikle Amerikan emperyalizminden hesap sormak i癟in 繹fke doluyum. Ulusal onurumuzun ayaklar alt覺na al覺nd覺覺, vatan覺m覺z覺n Amerikan覺n a癟覺ktan hizmetine sunulduu bir d繹nemden ge癟iyoruz. Biz ya覺yorken, Amerikan ajanlar覺, katilleri 羹lkemizde rahat dolaamamal覺, 90lar覺 yaatmalay覺z onlara


Konuan Alian deil, Seyhan覺n diri diri yakt覺覺n覺z k繹m羹rlemi bedenidir.

Alian, diri diri yakt覺覺n覺z yoldalar覺n覺n hesab覺n覺 sormak i癟in 1 ubat 2013de Amerikan el癟iliinin 繹n羹nde konutu.

VE BUNDAN SONDA VATAN HA襤NLER襤N襤N OLDUU HER YERDE AL襤ANLARIN BEDENLER襤 KONUACAK!


AMER襤KAN UAKLARI, 襤B襤RL襤K襤LER...

BIRAKIN DEMAGOJ襤 YAPMAYI! BIRAKIN YALANLARI!

AL襤ANNIN KONUAN BEDEN襤N襤 D襤NLEY襤N!

HALKIMIZA ZULMETMEKTEN VAZGE襤N!

DEVR襤MC襤LERE DEMOKRATLARA AYDINLARA, SANATILARA VE AKP MUHAL襤F襤 OLAN HALKIN HER KES襤M襤NE SALDIRMAKTAN VAZGE襤N!

AMER襤KAN UAKLIINDAN VAZGE襤N!

TOPRAKLAKIMIZI EMPERYAL襤ZM襤N ORTADOU HALKLARINA KARI KULLANDIRMAKTAN VAZ GE襤N!VE S襤Z DNYA HALKLARININ BA DMANI!

H襤 B襤R GVENL襤K NLEM襤 FEDA RUHUYLA DONANMI DEVR襤MC襤LERE KARI S襤Z襤 KORUYAMAZ!

BU TOPRAKLAR ANADOLU TOPRAGIDIR. 襤SYANLARIN HALK AYAKLANMALARININ YURDUDUR!

BU VATAN B襤Z襤M, VATANIMIZDAN DEFOLUN!

S襤Z襤 EN GVENL襤KL襤 KARARGAHLARINIZDA VURACAIZ!KAHROLSUN AMER襤KA VE 襤B襤RL襤K襤LER襤

ORTADOU ORTADOU HAKLARININDIR!

ORTADOUDAN KANLI ELLER襤N襤Z襤 EK襤N

YAASIN TAM BAIMSIZ TRK襤YE

KURTULUA KADAR SAVA!

Devrimci Halk Kurtulu Cephesi

(*)Dip Not: Alian anl覺n覺n vasiyetidir: Nufusta ismim Ecevit, muhtar olan amcam beni nufusa yazd覺rm覺 ve bu ismi vermi. Anam Babam Alian koymular ismimi ben resmi ilemler d覺覺nda kullanmad覺m. Hep s繹ylemiimdir bizim kay覺tlar覺m覺za Alian olarak ge癟mesini ve 繹yle an覺lmak istiyorum.
2013.02.02
Bu yaz覺 2848 kez okundu
Geri D繹n