| HHB: Sald覺r覺lara Kar覺 Birleelim Savaal覺m Kazanal覺m!
T羹m d羹nyada, bata emperyalizme ve faizme kar覺 m羹cadele eden avukat meslektalar覺m覺z覺, devrimcileri, demokratlar覺, yurtseverleri dayan覺maya 癟a覺r覺yor; ezilenlerin, yoksullar覺n saf覺nda yer alan t羹m duyarl覺 kamuoyunun sesimize ses, g羹c羹m羹ze g羹癟 katmas覺n覺 istiyoruz.

A癟覺klama No: 375 / 29.01.2013

SALDIRILARA KARI;

B襤RLEEL襤M SAVAALIM KAZANALIM!

ENTERNASYONEL DAYANIMAYI VE ADALET MCADELES襤N襤 BYTEL襤M!


18.01.2013 g羹n羹 saat 03.00 s覺ralar覺nda balayarak s羹ren operasyonlarda bata Halk覺n Hukuk B羹rosu ve ada Hukuk癟ular Dernei olmak 羹zere 癟ok say覺da demokratik kurum dernek, ev ve iyeri gece yar覺s覺 bas覺larak 羹lke genelinde ikence ve g繹zalt覺 ter繹r羹 estirilmi, bas覺lan yerler yamalanm覺, talan edilmi, binalar kullan覺lamaz hale getirilmitir.

Devam覺nda, b羹romuz avukatlar覺ndan Av. Bark覺n Timtik, Av. Ebru Timtik, Av. Taylan Tanay, Av. G羹nay Da, Av. Sel癟uk Kozaa癟l覺, Av. Bet羹l Vang繹l羹 Kozaa癟l覺 ve HD 羹yesi meslektalar覺m覺z; Av. Naciye Demir, Av. 羹kriye Erden ve Av. G羹癟l羹 Sevimli olmak 羹zere 9 meslekta覺m覺z ve 46 devrimci tutuklanm覺t覺r.

AKP iktidar覺 milyonlarca halk覺n 繹zg羹rl羹k ve adalet m羹cadelesinden korktuu i癟in devrimcilere ve onlar覺n avukatlar覺na sald覺r覺yor, g繹zalt覺na al覺yor ve tutukluyor.

Bask覺n, sald覺r覺 ve tutuklamalar覺n amac覺 bellidir. Halk覺n devrimci ve 繹rg羹tl羹 g羹c羹 sindirilmek, yok edilmek istenmektedir.

Biz devrimci avukatlar, tarihsel geleneimizden ald覺覺m覺z g羹癟le bu sald覺r覺lar覺 boa 癟覺karaca覺m覺zdan eminiz. Dostlar覺m覺z ve yoldalar覺m覺zla birlik dayan覺ma ve 繹rg羹tlenmemizi y羹kselterek faizm kar覺s覺nda yeni mevziler kazanaca覺m覺zdan teredd羹d羹m羹z yoktur.

Eitlik, adalet ve 繹zg羹r vatan i癟in m羹cadele ediyoruz.

Bunun i癟in 繹rencilerin, i癟ilerin, memurlar覺n, sendikac覺lar覺n, ikencelerde katledilen devrimcilerin, evi y覺k覺lan gecekondu halk覺n覺n, devrimci bas覺n覺n k覺sacas覺 halk覺n avukatl覺覺n覺 yap覺yoruz.

Faizm koullar覺nda hi癟bir hakk覺n bedel 繹denmeden kazan覺lamayaca覺n覺 bilerek hukuk ve adalet m羹cadelesini s羹rd羹r羹yoruz. 24 y覺ll覺k geleneimizle halk覺m覺z覺n yan覺nda halk覺m覺zla birlikte m羹cadele ediyoruz. Halka kar覺 bir rejimde halk覺n avukatl覺覺n覺 yapmak bedel ister, bug羹n meslektalar覺m覺za bunun bedeli 繹dettirilmeye 癟al覺覺l覺yor. Bedel 繹demekten korkmuyor, m羹cadele etmekten vazge癟miyoruz. Bu inan癟 ve kararl覺l覺kla, yoldalar覺m覺z覺 zulm羹n elinden 癟ekip alaca覺z.

T羹m d羹nyada, bata emperyalizme ve faizme kar覺 m羹cadele eden avukat meslektalar覺m覺z覺, devrimcileri, demokratlar覺, yurtseverleri dayan覺maya 癟a覺r覺yor; ezilenlerin, yoksullar覺n saf覺nda yer alan t羹m duyarl覺 kamuoyunun sesimize ses, g羹c羹m羹ze g羹癟 katmas覺n覺 istiyoruz. Bu onurlu m羹cadeleyi birlikte y羹kselteceimizin cokusuyla sizleri selaml覺yoruz.

DEVR襤MC襤 AVUKATLAR SERBEST BIRAKILSIN!

ADALET 襤襤N SAVAIYORUZ!

HAKLIYIZ KAZANACAIZ!

HALKIN HUKUK BROSU
2013.01.29
Bu yaz覺 1998 kez okundu
Geri D繹n