| Babakan Yard覺mc覺s覺 Bekir Bozda'a Yaz覺l覺 Cevap
Babakan Yard覺mc覺s覺 Bekir Bozda, yapm覺 olduu a癟覺klamada derneklerin 15 kap覺s覺 olduunu, hukuksuzluklar varsa g繹revli makamlar覺n bu iddialar覺 inceleyeceini ve mesleki faaliyetlerinden dolay覺 meslektalar覺m覺z覺n tutuklanmad覺覺n覺 ifade etmitir.

BASINA VE KAMUOYUNA

18 Ocak Cuma g羹n羹 sabaha kar覺 HD Genel Merkezine, Ankara ve 襤stanbul ubelerine, dernek 羹yesi olan meslektalar覺m覺z覺n ev b羹rolar覺na bask覺nlar yap覺lm覺 ve Genel Bakan覺m覺z Av. Sel癟uk Kozaa癟l覺, 襤stanbul ube Bakan覺m覺z, Av.Taylan Tanay, 襤stanbul ube Sekreterimiz Av.G羹癟l羹 Sevimli, 襤stanbul ube 羹yeleri Av.Ebru Timtik, Av.Bark覺n Timtik ,Av.Naciye DEM襤R, Av.G羹nay DA, Av.羹kriye Erden ve Ankara ube 羹yesi Bet羹l Vang繹l羹 Kozaa癟l覺 keyfi ve hukuksuz bir bi癟imde tutuklanm覺t覺r.

Babakan Yard覺mc覺s覺 Bekir Bozda, yapm覺 olduu a癟覺klamada derneklerin 15 kap覺s覺 olduunu, hukuksuzluklar varsa g繹revli makamlar覺n bu iddialar覺 inceleyeceini ve mesleki faaliyetlerinden dolay覺 meslektalar覺m覺z覺n tutuklanmad覺覺n覺 ifade etmitir.

ncelikle belirtmekte fayda vard覺r ki, kolluk taraf覺ndan bas覺lan derneklerimizin tek bir kap覺s覺 vard覺r ve derneklerimiz t羹m 羹yelerimize, t羹m 繹rencilere, yoksullara, i癟ilere ezc羹mle t羹m ezilenlere ve s繹m羹r羹lenlere a癟覺kt覺r. Derneimiz, t羹z羹羹 癟er癟evesinde 癟al覺malar y羹r羹ten, faaliyetleri ve takip ettii ikence, yarg覺s覺z infaz, katliam dosyalar覺yla, imdat polis hatt覺yla kap覺lar ard覺na saklanmayacak kadar a癟覺kl覺kla kamuoyunun g繹z羹n羹n 繹n羹nde olduu i癟in meslektalar覺m覺z覺 tutuklanm覺, derneimiz talan edilmi ve Emniyet M羹d羹rl羹羹 say覺s覺 gittik癟e artan kap覺 d羹zmeceleriyle yap覺lan bask覺nlara k覺l覺f haz覺rlam覺t覺r.

Tutuklanan meslektalar覺m覺za ise savc覺l覺k ve sorgu aamalar覺nda sorulan sorular ise; vekil-m羹vekkil ilikisi 癟er癟evesinde ger癟ekletirilen cezaevi g繹r羹meleri, Kolluk Birimlerinde m羹vekkillerine susma hakk覺n覺 hat覺rlatmalar覺, Engin eber davas覺n覺 takip etmeleri, Adli T覺p Kurumundan ald覺klar覺 m羹vekkillerinin cenazeleri, ald覺klar覺 dava t羹rleri, y羹r羹tt羹kleri davalar覺n istatistik verileri, susma hakk覺n覺 kullanan m羹vekkillerinin say覺lar覺, HD hak ihlalleri raporlar覺 sorulmu, 10-15 y覺l 繹ncesi tarihi ta覺yan ve nereden geldii belli olmayan, word belgesi niteliinde olup m羹dahaleye a癟覺k olan bilgisayar 癟覺kt覺lar覺 delil olarak g繹sterilmitir. T羹m bu sorular meslektalar覺m覺z覺n mesleki faaliyetlerinden 繹t羹r羹 tutukland覺覺n覺n a癟覺k g繹stergesidir.

Siyasi iktidara g繹re mesleki faaliyetlerinden 繹t羹r羹 tutuklanan GAZETEC襤 yoktur, AVUKAT yoktur. Oysaki tutuklanan gazeteci ve avukatlar覺n dava dosyalar覺, siyasi iktidar覺, tarih nezdinde mahk羶m ettirecek en g羹癟l羹 silaht覺r.

Babakan Yard覺mc覺s覺 Bekir Bozda unutmamal覺d覺r ki, mesleki faaliyetleri ve m羹vekkilleri nedeniyle tutuklanan meslektalar覺m覺z覺 ve ada Hukuk癟ular Derneini bask覺lar ve tutuklamalar sindiremeyecek, korkutamayacakt覺r.

ada Hukuk癟ular Dernei, 1974 y覺l覺ndan bu yana kesintisiz olarak toplumsal muhalefetin oda覺 olmutur ve olmaya devam edecektir. HD, tutuklu meslektalar覺m覺z覺n onurlu duruundan devrald覺覺 bayra覺 y羹kseltmeye bug羹n daha da kararl覺d覺r.

1974den beri susmad覺k, bundan sonrada asla susmayaca覺z.

Sayg覺lar覺m覺zla, hakl覺l覺覺m覺z覺n bilinciyle,

ada Hukuk癟ular Dernei 襤stanbul ubesi
24.01.2013, 襤STANBUL
2013.01.24
Bu yaz覺 2191 kez okundu
Geri D繹n