| Gerekirse Kan覺m覺z覺 M羹rekkep Edecek Ger癟ekleri Yazmaya Devam Edeceiz!
Devrimci bas覺na y繹nelik sald覺r覺lar覺n ard覺 arkas覺 kesilmiyor.

Faist AKP iktidar覺 pervas覺z bir ekilde kendinden olmayan, AKPye biat etmeyen devrimci demokrat t羹m kesimlere sald覺r覺yor. Yok etmek i癟in, y覺ld覺rmak i癟in Hitlerden, Mussoliniden, Obamadan 繹rendii t羹m y繹ntemleri deniyor. Amerikan覺n ve IMFnin talimatlar覺n覺 yerine getirebilmek i癟in 繹n羹ndeki t羹m engelleri kald覺rmak i癟in halk覺 daha da 癟ok s繹m羹rebilmek i癟in sald覺r覺yor. Ortadouda NATOnun emrinde ter繹r estirebilmek i癟in sadece Evrensel haklar覺 ve yasalar覺 deil, kendi yasa ve hukukunu bile hi癟e sayarak sald覺r覺yor. Yak覺yor, y覺k覺yor, gasp ediyor, ikence yap覺yor, tutukluyor, katlediyor...

Biz yay覺n hayat覺m覺za balad覺覺m覺zdan bu yana halk覺m覺za ger癟ekleri ulat覺r覺yoruz. Halk覺m覺za AKPnin yalanlar覺n覺, talanlar覺n覺, katliamlar覺n覺 anlat覺yoruz. AKPnin Amerikan uakl覺覺n覺, vatan hainliini, din istismarc覺l覺覺n覺 tehir ediyoruz. Her sayfam覺z her sat覺r覺m覺z AKPnin surat覺na at覺lan tokat, koltuuna indirilen tekmedir. Her say覺m覺z AKPnin sonunu getiren bir ad覺md覺r. 襤te bunun i癟in defalarca dergimizin da覺t覺mc覺lar覺 g繹zalt覺na al覺nd覺, tutukland覺. Y羹r羹y羹 da覺tan Ferhat Ger癟ek polis taraf覺ndan s覺rt覺ndan vurularak fel癟 b覺rak覺ld覺. Engin eber ise dergimizi da覺t覺rken g繹zalt覺na al覺n覺p tutukland覺, karakolda ve g繹t羹r羹ld羹羹 Metris Hapishanesinde ikence yap覺larak katledildi. Onlarca say覺m覺za toplatma karar覺 al覺nd覺. Say覺s覺z defa kapat覺lma cezas覺 verildi. Ka癟 defa b羹rolar覺m覺z bas覺ld覺 talan edildi. Eyalar覺m覺z yamaland覺. al覺anlar覺m覺z g繹zalt覺na al覺nd覺. 襤kencelerden ge癟irilip tutukland覺. Bug羹n dergimizin sahibi Mustafa Doru ve muhabirimiz Musa Kurt hala tutuklu.

Y覺lmad覺k, bug羹n yine sald覺r覺ya urad覺k. Ozan Yay覺nc覺l覺k bas覺larak dergimizin 癟覺kmas覺 engellenmeye 癟al覺覺ld覺.

18 Ocak g羹n羹 dergimizin Y羹r羹y羹羹n teknik ve da覺t覺m ilerinin yap覺ld覺覺 Ozan Yay覺nc覺l覺k 襤stanbul Siyasi ube polisleri taraf覺ndan bas覺ld覺.

Gece saat 04.00da, hi癟bir a癟覺klamaya gerek duymadan, itfaiye ara癟lar覺yla Ozan Yay覺nc覺l覺覺n pencerelerini ve kap覺lar覺n覺 k覺rarak i癟eri giren polisler, i癟eride bulunan 癟al覺anlara ikence yapmaya balad覺lar.

Bask覺n覺n sebebi dergimiz Y羹r羹y羹羹n 癟al覺malar覺n覺n burada yap覺l覺yor olmas覺. Bu haz覺rlanan tutanaklarda, bas覺lan yerin Y羹r羹y羹 dergisi b羹rosu olarak ge癟mesinden anla覺l覺yor.

襤癟eri girdikten sonra ellerindeki demir kalkanlarla 癟al覺anlar覺m覺za sald覺ran 繹zel harek璽t polisleri, 癟al覺anlar覺m覺z覺 yere yat覺rarak ellerini arkadan plastik kelep癟elerle bileklere 繹zellikle sonuna kadar s覺k覺t覺r覺larak, oturtturularak kan dola覺m覺n覺 keserek plastik kelep癟eyle ve demirlerle vurarak yap覺lan ikence polis otolar覺na g繹t羹r羹lene kadar devam etti.

襤kence polis ara癟lar覺nda, arkadan tak覺lan kelep癟elerle devam etti. Dergi 癟al覺anlar覺n覺n elleri saatlerce 癟繹z羹lmeyerek bu ekilde bay覺lanlar olmas覺na ramen bekletildiler. al覺anlar覺m覺z bu ekilde 繹nce Adli T覺p Kurumuna oradan da Vatan Emniyet M羹d羹rl羹羹ne g繹t羹r羹ld羹.

襤kence her aamada devam etti. st aramas覺, parmak izi ikence i癟in bahane oldu. G繹zalt覺na al覺nan devrimcilerin avukatlar覺n覺n getirdii su ve ekerler de verilmedi. Kendi paralar覺yla almalar覺na m羹saade edilmedi. Lavabo ihtiya癟lar覺 giderilmedi. Hastaneye, avukata gidiyoruz denilerek h羹crelerden 癟覺kart覺l覺p parmak izi, t羹k羹r羹k 繹rnei, resim 癟ekme gibi bahanelerle ikence yap覺ld覺. al覺anlar覺m覺z ve g繹zalt覺ndaki b羹t羹n devrimciler Vatan Emniyet M羹d羹rl羹羹nde tutulduu s羹rece bu ikencelere istisnas覺z maruz kald覺lar.

Ters kelep癟e ikencesi Adliyede de devam etti. Nezarethanede kelep癟e tak覺lmas覺 yasal olarak da yasak olmas覺na ramen burada da sald覺r覺 ve ters kelep癟e ikencesi devam etti. Bu uygulamaya itiraz eden avukatlara sald覺r覺ld覺, bir avukat hastaneye kald覺r覺ld覺.

Hi癟bir gerek癟e g繹stermeksizin 55 devrimci tutukland覺. Bunlardan ikisi 癟al覺anlar覺m覺z Yeliz K覺l覺癟 ve Doan Karatatand覺r. Yine bask覺n esnas覺nda misafirimiz olan mit imen de tutukland覺. 5 癟al覺an覺m覺z ise 10.000 TL kefalet 羹creti ve adli kontrol ile serbest b覺rak覺ld覺.

Bu bask覺n da devrimci bas覺na y繹nelik sald覺r覺lar覺n bir par癟as覺d覺r. Ama癟lanan halk覺n yan覺nda olan, ezilen halklar覺n haklar覺n覺 savunan her kurumun bask覺 alt覺na al覺nmas覺d覺r.

Yazd覺覺m覺z her sat覺r覺n, her kelimenin bedelini 繹deyerek yay覺n hayat覺m覺za devam ediyoruz. dediimiz bedeller onurumuzdur ve doru yolda olduumuzun kan覺t覺d覺r. Pusulam覺z dorulard覺r. Dorular覺 yazmaktan hi癟bir koulda vazge癟meyeceiz!

Ne emperyalizm ne emperyalizmin yerli ua覺 ikenceci, faist AKP bizi halk覺m覺za dorular覺 ger癟ekleri ulat覺rmam覺z覺 engelleyemeyecek!

DEVR襤MC襤 BASIN SUSTURULAMAZ!

YRY DERG襤S襤 HALKTIR SUSTURULAMAZ!

KOMPLOLARI BOA IKARACAIZ!

KAHROLSUN FA襤ZM YAASIN MCADELEM襤Z!

YRY DERG襤S襤

EK: Bask覺nda g繹zalt覺na al覺nan 癟al覺anlar覺m覺z覺n anlat覺mlar覺n覺 halk覺m覺zla payla覺yoruz:P覺nar Hanolu:

18 Ocak sabah 04.25te, siyas覺 ube polisleri taraf覺ndan, hi癟bir gerek癟e g繹sterilmeden, pald覺r k羹ld羹r odaya dald覺lar ve salona g繹t羹rd羹ler. Salonda y羹z 羹st羹 yat覺r覺larak ters kelep癟e takt覺lar. Onursuzca aramaya maruz kald覺m. Her defas覺nda neden yapt覺klar覺n覺 sorsam da s繹yledikleri tek ey kapa 癟eneni oldu. st aramas覺ndan sonra karga tulumba, ben ve 11 arkada覺m s羹r羹klenerek 羹癟羹nc羹 kattan aa覺ya indirildik ve arabalara bindirildik.

S繹zl羹 tacizlerine kald覺klar覺 yerden devam ettiler. S羹rekli tehditle, psikolojik bask覺yla y覺ld覺rmaya 癟al覺t覺lar. 8 saat ters kelep癟eler bileklerime yer etti. Art覺k kelep癟eyi deil, bileklerimi bile hissetmeyecek duruma geldim.

Daha sonra vatana geldik ve burada tekrar 羹st aramas覺 yapacaklar覺n覺 s繹ylediler. 襤zin vermedim. Nas覺l verebilirdim ki? Daha neden g繹zalt覺na al覺nd覺覺m覺 bilmiyordum. Her eyin okunu yaarken bir de onursuzca 羹st aranmas覺 olur ey deildi. 襤kence yaparak tekrar tekrar 羹st aramas覺 yapt覺lar ve ben protesto etmek i癟in 襤nsanl覺k Onuru 襤kenceyi Yenecek! slogan覺n覺 atmaktan baka bir ey yapabilecek durumda deildim. Slogan att覺k癟a ikence daha da artt覺. st aramas覺ndan sonra beni h羹crelerin olduu kata 癟覺kard覺lar.

H羹crenin 繹n羹ne geldiimde kap覺y覺 a癟t覺lar ve vurarak i癟eri att覺lar. Aradan 1 saat ge癟meden, ikenceye doymayan polisler, geldiler ve beni almak istediler. Neden diye sorduumda yle emir geldi cevab覺n覺 verdiler. Bu cevab覺 al覺nca gitmek istemedim. Tekrar ikence yaparak, zorla g繹t羹rd羹ler. Gittiimde anlad覺m ki parmak izimi almak istiyorlard覺. Parmak izini de ikence yaparak ald覺lar. Bu ikenceler kar覺s覺nda benim tek yapt覺覺m slogan atmakt覺. Elimden baka bir ey gelmiyordu. Tek silah覺m slogan覺md覺.

Tekrar h羹creye karga tulumba at覺ld覺m. 5 dakika kendime gelemedim. 3 g羹n h羹crede ne su ne de eker verdiler. Bug羹n羹n Kerbelas覺n覺 yaad覺k desem yalan olmaz. 3 g羹n羹n sonunda adliyeye g繹t羹r羹ld羹k. Ve ben savc覺l覺a 癟覺kt覺覺mda neden g繹zalt覺na al覺nd覺覺m覺 繹rendim. Savunmam覺 yapt覺ktan 3 saat sonra savc覺l覺k taraf覺ndan b覺rak覺ld覺m.

Tuncer G羹m羹:

Bask覺n an覺nda y羹zleri kar maskeliydi. Bir癟ok polis, itfaiye arac覺 ile bulunduumuz yerin cam覺n覺 k覺rarak girdiler. Yani h覺rs覺z gibi.

Hi癟bir a癟覺klama yapmadan azg覺nca sald覺rd覺lar, kad覺n arkadalar覺m覺za tacizde bulundular.

Ellerimize ters kelep癟e vurarak 羹zerimizde tepindiler. Ayr覺ca her yerde kulland覺klar覺 gibi, bir癟ok insan覺n hayat覺n覺 kaybettii, biber gaz覺n覺 kulland覺lar. Hepimizin az覺na, y羹z羹ne s覺kt覺lar. zerimde ehliyet, kimlik, Ziraat Bankas覺 kart覺, 5 adet vesikal覺k yeenimin ve kardelerimin fotoraf覺 ve 800 TLnin 羹zerinde param vard覺. Aramada bunlar polisler taraf覺ndan 癟al覺nd覺.

Aa覺ya indirilirken sadan soldan gelen tekmelerden baka bir ey g繹remedim.

Saat 04.30dan 12.00a kadar ters kelep癟eli bir ekilde kald覺k. Otob羹s i癟inde sekiz saat bekletildik ve bu s羹re i癟inde hi癟bir ihtiyac覺m覺z覺 kar覺layamad覺k.

Polisin sald覺r覺s覺 g繹zalt覺nda kald覺覺m覺z s羹re boyunca s羹rd羹. H羹crede tuvalet ihtiyac覺 i癟in kap覺lara 2-3 saat vurmak zorunda kald覺k.

Neden g繹zalt覺na al覺nd覺覺m覺z覺 hala 繹renmi deiliz. Yaln覺z iki su癟lama var; 襤stanbul Emniyet M羹d羹rl羹羹 繹n羹nde yap覺lan eylemin fotoraflar覺n覺 癟ekmek, bas覺n toplant覺s覺na kat覺lmak. (Bunlarla ilgili her hangi bir g繹r羹nt羹 vb. de yok) Savc覺 bunlar 羹zerinde DHKP/C 繹rg羹t羹ne 羹ye olduumuzu kan覺tlamaya 癟al覺覺yordu.

Mahkemenin hakiminin AKPnin hakimi olduu belli oluyordu. Karar覺 繹nceden vermilerdi, balar balamaz Susma hakk覺n覺 kullanacak m覺s覺n? diye sordu.

Sonu癟 olarak hakim 7 Y羹r羹y羹 dergisi, 2 de 襤dil K羹lt羹r Merkezi 癟al覺an覺 hakk覺nda adli kontrol ve 10 bin TL para cezas覺 karar覺 verdi. 21 Ocak g羹n羹 b覺rak覺ld覺k.

Bu bask覺lar覺n bizi y覺ld覺ramayaca覺n覺 癟覺kt覺ktan sonra Y羹r羹y羹 dergisinin yeni say覺s覺n覺n haz覺rl覺klar覺na balayarak g繹sterdik.

Halit G羹denolu:

Bask覺nda ellerindeki kalkanlarla vurmaya balad覺lar. S羹rekli Yere yat覺n diye ba覺r覺p hakaret ediyorlard覺. Yere yat覺r覺p kaza覺m覺 ba覺ma ge癟irerek nefes almam覺 engellemeye 癟al覺t覺lar. Bu s覺rada, g繹remediim i癟in ne olduunu anlamad覺覺m, demir bir cisimle ba覺ma vuruyorlard覺. Yerde s羹r羹klenerek teknik ilerin yap覺ld覺覺 odaya g繹t羹r羹ld羹k. Burada ba覺m覺n kanad覺覺n覺 fark ettim. Hastanede 繹rendim ki ba覺m 羹癟 yerden yar覺lm覺. Arama denilerek c羹zdan ve paralar覺m覺z覺 癟ald覺lar. Bunlar 羹st arama tutana覺na ge癟medi.

Emniyet M羹d羹rl羹羹nde 羹st aramas覺 bahanesiyle ellerim arkadan kelep癟eliyken yere yat覺r覺ld覺m, ikence bu ekilde devam etti.

Karakolda kald覺覺m覺z her an覺 ikenceye 癟evirdiler. Avukatlar覺m覺z arac覺l覺覺yla g繹nderilen su ve ekeri vermediler. Su ihtiyac覺m覺z覺 tuvaletteki 癟emeden kar覺lad覺k.

Avukat覺mla yeni g繹r羹m羹t羹m, avukata 癟覺kacaks覺n dediler. Avukatlar覺n zamanlar覺n覺 癟ok k覺s覺tl覺 olduunu bildiim i癟in yalan s繹ylediklerini anlad覺m. Gelmeyeceimi s繹yleyince sald覺r覺p s羹r羹kleyerek g繹t羹rd羹ler. Ama癟lar覺 parmak izi almakm覺. S覺rt羹st羹 yat覺r覺p omuzlar覺ma, s覺rt覺ma ve bacaklar覺ma bast覺lar. Kolumu arkadan b羹kerek parmak izi ald覺lar.

G繹zalt覺ndan 癟覺kt覺覺m覺zda da ellerimiz arkadan kelep癟elendi. Adliyenin nezarethanesinde yasalarla yasaklanmas覺na ramen kelep癟e ile tutulduk. Adli T覺pa 癟覺kt覺覺m覺zda 癟覺karacaklar覺n覺 s繹ylediler. Ama doktordan 癟覺k覺nca yine arkadan kelep癟e takt覺lar. Avukatlar覺m覺z覺n bunun su癟 olduunu s繹ylemeleri ve 癟覺kar覺lmas覺n覺 istemeleri 羹zerine onlara da sald覺rd覺klar覺n覺 繹rendik. Avukatlar覺n ve bizim itirazlar覺m覺z 羹zerine kelep癟eleri 繹nden takt覺lar.

Savc覺l覺kta hakk覺mda haz覺rlanan dosyay覺 g繹rebildim. rg羹t ad覺na makbuz kesip para toplad覺覺m yaz覺yordu. Buna kan覺t olarak da Y羹r羹y羹 dergisinin sahibi olduum d繹nemde, derginin bayilerde sat覺lmas覺n覺 salamak i癟in da覺t覺mc覺ya kestiim faturay覺 g繹sterdi. Bu faturay覺 kesmemin deil, kesmememin su癟 olduunu s繹yledim. Dier deliller ise muhabir olarak kat覺ld覺覺m eylemlerden fotoraflar, 2005 ve 2006 y覺llar覺nda 19-22 Aral覺k Katliam覺n覺n Sorumlular覺 Cezaland覺r覺ls覺n talebiyle yap覺lan bir eyleme kat覺lmak ve Tecrit kitab覺 sat覺覺yd覺.

Bir de hakk覺mda gizli tan覺k ifadesi varm覺. 襤fadede sadece Y羹r羹y羹 dergisi sorumlusu olduum ge癟iyor. Ben yakla覺k 6 sene Y羹r羹y羹 dergisinin sahibi ve yaz覺 ileri m羹d羹r羹yd羹m zaten.

Hi癟bir elle tutulur gerek癟e olmamas覺na ramen tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildim. Adli kontrol ve 10 bin TL para cezas覺 verilerek serbest b覺rak覺ld覺m.

覺karken de kimliimin kaybedildiini 繹rendim. st羹m羹zden ald覺klar覺 paray覺 da kabul etmiyorlard覺.

Mehmet Emin Ka癟maz:

Bask覺nda ellerimi ve ayaklar覺m覺 kelep癟elediler. Plastik kelep癟enin ucundan tutarak kald覺rd覺lar. Hepimizi 羹st 羹ste att覺lar. Kendimi d羹zeltmeye 癟al覺覺rken s覺rt覺mda bir polis oturuyordu. Nefes almama bile izin vermiyorlard覺. Ellerimde a覺r覺 derecede ar覺ma oldu. Benim ayaklar覺mda kelep癟eli olduu i癟in ta覺yarak aa覺ya indirdiler ve 癟evik kuvvet otob羹s羹n羹n 繹n羹ne b覺rakt覺lar. evik kuvvet s覺rt覺ma bast覺r覺p kelep癟eleri daha da s覺kt覺. Ellerimi hissetmedim. Adli T覺pta saatlerce bu ekilde tutulduk.

Emniyete geldiimizde 羹st aramas覺 bahanesiyle 7 kii beni d繹verek 羹zerimde kalanlar覺 ald覺lar. 癟 g羹n boyunca a癟l覺k grevinde olmam覺za ramen su ve ekerlerimiz verilmedi. Avukatlar覺m覺z覺n yanlar覺nda getirdikleri suyu i癟ip ekerleri yediimiz i癟in biz ve avukatlar覺m覺z tehdit edildik. Avukat g繹r羹羹nden sonra da 羹st aramas覺 bahanesiyle sald覺rd覺lar.

Moralimizi hi癟bir ekilde bozamad覺lar. Bunu hazmedemedikleri i癟in her an覺 ikenceye 癟evirmeye 癟al覺t覺lar. Parmak izi s覺ras覺nda kollar覺m覺 ekilden ekle soktular. Kafam覺n 羹zerine basarak ve boaz覺m覺 s覺karak slogan atmam覺 engellemeye 癟al覺t覺lar.Ali Ekber Kalender:

18 Ocak tarihinde gece 04.00da Ozan Yay覺nc覺l覺kta dergiyi matbaa i癟in haz覺rlarken ayn覺 anda kap覺 ve pencereler k覺r覺lmaya baland覺. Kim ve ne olduklar覺n覺 neye geldiklerini belirtme gerei duymayan polise kar覺 can g羹venliimizi salayabilmek i癟in b羹t羹n arkadalar bir odada toplanarak beklemeye balad覺k. Tabi 3 kad覺n arkada覺m覺z yan覺m覺za gelemedi onlar bayanlar odas覺nda kald覺.

Topland覺覺m覺z odaya elinde otomatik silahlarla kap覺lar覺 k覺rarak demir kesen makinalar覺yla gelen zel harekat polisleri odaya girer girmez 羹zerimize gaz s覺karak kasklar覺, kalkanlar覺, silah dip癟ikleri ile tekme tokat, rasgele sald覺rd覺lar.

Ve bu saatten sonra tekmeler ve dip癟ik yamurlar覺 ile k羹f羹r ve hakaretler eliinde birbirimizden kopar覺larak yerlerde cam k覺r覺klar覺n覺n 羹zerinden s羹r羹klenerek dier odaya g繹t羹r羹ld羹k. Burada tersten plastik kelep癟e tak覺ld覺. Kelep癟e tak覺lma esnas覺nda 羹zerimize 癟覺kan polisler bir yandan s覺rtlar覺m覺z覺 ezerken dier taraftan kafalar覺m覺za postallarla bas覺yorlard覺. Ama i癟lerinden biri vard覺 ki art覺k nas覺l bir ikence ak覺 ile eitilmise t羹m bunlarla yetinmeyip iki parma覺 ile iki g繹z羹me iddetli ekilde bast覺rd覺. G繹zlerimin 癟覺kt覺覺n覺 sand覺m. G繹zlerim kan toplam覺 hala kanl覺. Buradan da ayn覺 ekilde salona s羹r羹klendik.

Salonda 羹zerimizde duran ve kafam覺za basan polisler eliinde bir s羹re y羹z羹st羹 bekletildik. Burada zorla 羹zerimiz arand覺 ve 羹zerimde ne varsa 癟ald覺lar. Soygun bittikten sonra yine 羹癟羹nc羹 kattan s羹r羹klenerek sokaa 癟覺kar覺ld覺m. Burada 覺slak kald覺r覺ma y羹z羹st羹 yat覺rarak yine s覺rt覺m覺 癟ineyerek, postallar覺yla ba覺ma bas覺p, ezmeye 癟al覺arak bileimdeki kelep癟eyi 癟覺kar覺p yeniden daha da s覺k覺 bir plastik kelep癟e takt覺lar. Ve araca att覺lar. Bu ekilde Adli T覺pa g繹t羹r羹ld羹k. Ve burada kelep癟elerden kaynakl覺 bay覺lacak duruma getirilene kadar bekletildik. Oradan da Vatan覺n ikence h羹crelerine g繹t羹r羹ld羹k. Orada da ikence tutulduumuz s羹re boyunca yukarda da anlat覺ld覺覺 gibi s羹rd羹. Ve 羹癟羹nc羹 g羹n ayn覺 ekilde ikencelerle adliyeye g繹t羹r羹ld羹k. Burada oturacak yeri olmaya fayans zeminli bir yerde soukta 繹nce ters kelep癟eyle sonra 繹nden kelep癟eyle 24 saat tutulduk.

Mahkemeye 癟覺kar覺ld覺k. Bana y繹neltilen su癟lamalardan biri bir bas覺n a癟覺klamas覺 fotosu konmu. Ve ben olmama ramen benim kitlenin i癟inde olduum not d羹羹lm羹. Birde 4 5 arkadala birlikte yolda y羹r羹rken 癟ektikleri bir fotoraf覺 eylem fotoraf覺 diye koymular 2 tanede gizli tan覺k koymular. 襤ki ifadenin de birbirinden kopyaland覺覺 癟ok belli olmas覺na ramen 10.000 TL kefalet 羹creti ve adli kontrol ile serbest b覺rak覺ld覺m.Utku Aykar:

18 Ocakta sabaha kar覺 Ozan Yay覺nc覺l覺kta dergimizin teknik haz覺rl覺klar覺n覺 yapt覺覺m覺z s覺rada bir yandan balyoz sesleri duyduk. Bir yandan da camlar覺m覺zdan vin癟lerle i癟eri girerek kap覺lar覺m覺z覺 zorlamaya balad覺lar. K羹f羹rler, ediyorlard覺. Adeta 繹ld羹rmeye gelmi gibiydiler. Ve silahlar覺n覺 羹zerimize dorultarak, ellerindeki biber gazlar覺n覺 az覺m覺za, y羹z羹m羹ze s覺karak tekme ve yumruklarla sald覺rd覺lar. Cam k覺r覺klar覺yla dolu yerlerde s羹r羹klediler, kafam覺za basarak ellerimizi arkadan kelep癟eleyerek bizi yere yat覺rd覺lar ve 羹zerimizdeki eyalar覺m覺z覺 almaya balad覺lar. Arama tutana覺n覺 g繹rme ans覺m覺z dahi olmad覺, bir 癟ok eyam kayboldu. zerimdeki 500 TL, tutanaa ge癟irilmeyerek, 癟al覺nd覺. Tabi ki ikenceci polisler eyalar覺m覺z覺 paralar覺m覺z覺 sava ganimeti misali paylat覺lar.

Ard覺ndan bizi otob羹slere bindirdiler. Kelep癟eleri bileklerimize iyice oturttular. Adli T覺pta uzun s羹re otob羹ste bu ekilde bekletildik. Kelep癟elerden kaynakl覺 bay覺lacak duruma geldik. Yine de a癟mad覺lar. Bir 癟oumuzun ayaklar覺 癟覺plakt覺. Ayakkab覺 giyme ans覺m覺z olmad覺. Adli T覺p sonras覺 癟amurlar i癟erisinde s羹r羹klenerek Vatan Emniyet M羹d羹rl羹羹ne g繹t羹r羹ld羹k. 襤kence burada da devam ediyordu. Tekrar 羹zerimizi aramak i癟in bizi yerlere yat覺rd覺lar. Kollar覺m覺z覺 k覺rarcas覺na b羹kerek, kaba dayak ve hakaretlerle bizi bir s羹re odalarda beklettiler. Daha sonra h羹crelere g繹t羹rd羹ler, bir yandan da kameraya 癟ekiyorlard覺.

2 g羹n boyunca avukatlar覺m覺z覺n bize getirdii suyu ve ekeri bize vermediler. Avukat g繹r羹mesi deyip bizi parmak izi almaya g繹t羹rd羹ler. Burada benden defalarca parmak izi alarak, dier polislere benim 羹zerimde eitim verdiler. Kafama s羹rekli bast覺rmalar覺ndan kaynakl覺 bayg覺nl覺k ge癟irdim. Bu arada bir yandan da fotoraf 癟ekiyorlard覺. G羹l羹yorlard覺, yapt覺klar覺 ikenceye.

3 g羹n羹n sonunda adliyeye 癟覺kar覺ld覺k. Kat覺ld覺覺m yasal demokratik eylemler, su癟 olarak g繹sterilerek, gizli tan覺k ifadesi dedikleri yalan ifadelerle, tutuklanma istemiyle savc覺l覺ktan hakime sevk edildim. 10.000 TL kefaletle serbest b覺rak覺ld覺m.Necla Can

18.01.2013 tarihinde sabaha doru saat 04.00da Ozan Yay覺nc覺l覺k覺n kap覺s覺n覺 ve camlar覺n覺 k覺rarak ek覺ya gibi i癟eri dalm覺, beni ve arkadalar覺m覺 yerlerde s羹r羹kleyerek arkadan ters kelep癟e tak覺p kelep癟e ikencesi yapm覺lard覺r. Benimle birlikte g繹zalt覺na al覺nan Halit G羹denolunun kafas覺 k覺r覺lm覺, kafas覺 ve y羹z羹 kanlar i癟indeydi. Mehmet Emin Ka癟maz覺n ellerine arkadan ters kelep癟e tak覺lm覺, bu yetmezmi gibi ayaklar覺 da kelep癟elenmiti. Ve burnunda kan geliyordu. Ellerine ters kelep癟e tak覺ld覺覺 i癟in kelep癟e kemie oturmutu.

Bizi 癟evik otob羹s羹ne g繹t羹r羹p Yenibosnada bulunan Adli T覺pa g繹t羹rd羹ler. Orada bizi saatlerce beklettiler. Daha sonra Vatan Emniyet M羹d羹rl羹羹ne g繹t羹rd羹ler. Orada 羹st aramas覺 alt覺nda ikence yap覺ld覺. Kaba dayak, psikolojik ikence gibi bir 癟ok y繹ntemlere maruz b覺rak覺ld覺k. Yerlerde s羹r羹klenerek h羹crelere g繹t羹r羹ld羹k. 癟 g羹n boyunca bize avukatlar覺m覺z覺n getirmi olduu suyu ve ekeri vermediler. Ve bizleri susuz b覺rakt覺lar. Avukat g繹r羹羹ne g繹t羹r羹ld羹羹m羹zde bile 羹st aramas覺n覺 dayatt覺lar. H羹creden her 癟覺k覺覺m覺z ikence oldu. Parmak izi, t羹k羹r羹k 繹rnei denilerek ikence uygulanm覺t覺r. Adliyeye 癟覺kar覺ld覺覺m覺z g羹n kelep癟e ikencesi ve dayak t羹m iddetiyle devam etti. yle ki kollar覺m覺za tak覺lan kelep癟e kemie oturmu, kollar覺m覺z mosmor olmu uyumutu. Saatlerce bu ekilde bekletildik. Daha sonra avukatlar覺m覺z覺n araya girmesiyle kelep癟elerimizi 繹nden takmak zorunda kald覺lar.

G繹zalt覺nda kald覺覺 d繹rt g羹n boyunca kaba dayak, kelep癟e ve psikolojik ikenceye tabi tutuldum.
2013.01.24
Bu yaz覺 2037 kez okundu
Geri D繹n