| ada Hukuk癟ular Dernei Genel Merkezi A癟覺klamas覺 / 20 Ocak 2013
Bas覺na ve kamuoyuna

18.01.2013 g羹n羹 yasad覺覺 繹rg羹t 羹yesi olduklar覺 iddias覺 ile onalt覺 avukat hakk覺nda ka癟ma 羹phesi olmamas覺na ramen yakalama karar覺 verildi.


Bu g羹n, 羹癟 g羹nd羹r emniyette g繹zalt覺nda tutulan meslektalar覺m覺z, avukat arkadalar覺m覺z覺n Cumhuriyet Savc覺l覺覺na 癟覺kar覺lmas覺n覺 bekliyoruz.

Oysa meslektalar覺m覺z覺n emniyete g繹t羹r羹lmeden dorudan savc覺 taraf覺ndan ifadelerine bavurulmas覺 gerekirdi.

B羹rolar覺n覺n, konutlar覺n覺n aranmas覺na, g繹zalt覺na al覺nmalar覺na Mahkeme taraf覺ndan karar verilmesi gerekirdi.

B羹rolar覺na konutlar覺na polisin Cumhuriyet Savc覺s覺 ve Baro temsilcisi olmadan girmemesi gerekirdi.

Arama ve yakalama kararlar覺nda, somut olay覺n ne olduu, neyin aranaca覺n覺n a癟覺k癟a belirtilmesi gerekirdi.

Avukatl覺k Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu bunu emrediyordu.

T羹rkiyenin alt覺na imza att覺覺 Birlemi Milletler ve Avrupa Konseyi s繹zlemeleri avukatlar覺n mesleklerini 繹zg羹rce yapmalar覺n覺 salaman覺n devletin 繹devi olduunu kabul ediyordu. Avukatlar覺n, h羹k羹met veya kamudan gelecek uygunsuz m羹dahalelere kar覺 korunmas覺 gerektii belirtiliyordu.

Bunlar覺n hepsi bu soruturma adl覺 hukuksuzlukla 癟inendi.

ada Hukuk癟ular Dernei, Onun Y繹neticileri ve 羹yeleri olan Meslektalar覺m覺z ne yapt覺 da yasalar 癟inenerek, hukuk katledilerek dertop edile dendi? Onlara bu uygunsuz m羹dahaleneden yap覺ld覺? Onlar (Bizler);

- Sendikalar覺 bas覺lan, patronundan maa alaca覺n覺 istedii i癟in sokaklarda d繹v羹len is癟ilerin avukatl覺覺yla ura覺yorlar.

- Okuldan att覺r覺lan, disiplin soruturmalar覺 ile okuyamaz hale getirilen 繹rencilerin avukatl覺覺yla ura覺yorlar,

- Her y覺l dur dedim durmad覺 diye 繹ld羹r羹len onlarca masum insan覺n ailelerinin avukatl覺覺yla ura覺yorlar,

- Kan g繹l羹 i癟erisinde b覺rak覺lan K羹rt halk覺n覺n, konuamaz duruma getirilen K羹rt siyaset癟ilerinin, 癟al覺amaz hale getirilen K羹rt Avukatlar覺n avukatl覺覺 ile ura覺yorlar,

- Karakollarda, ubelerde, hapishanelerde d繹v羹lerek sakat b覺rak覺lan, 繹ld羹r羹len insanlar覺n avukatl覺覺 ile ura覺yorlar,

- HES projeleri, siyan羹rl羹 alt覺n madenleri, dev 癟imento fabrikalar覺, n羹kleer santrallerle yaanmaz hale getirilen bu g羹zel 羹lke i癟in 癟evre davalar覺n覺n avukatl覺覺 ile ura覺yorlar,

- Evleriniba覺na y覺k覺p, buradan git denilen kentsel d繹n羹羹m maduru gecekondu halk覺n覺n avukatl覺覺 ile ura覺yorlar,

- Namus, t繹re, aile diye 繹ld羹r羹len, sakatlanan kad覺nlar覺n ve ailelerinin avukatl覺覺 ile ura覺yorlar,

- 6 y覺l 繹nce bug羹n katlettirip, sorumlular覺 sal覺verilen sevgili HRANT D襤NKin, eziyet edip katledilen dinsel ve etnik az覺nl覺klar覺n, madurlar覺n, mazlumlar覺n avukatl覺覺 ile ura覺yorlar

- S覺n覺rlar覺n覺 silahl覺 sald覺rganlara a癟arak, Suriye halk覺n覺 katlettiren, yamalatan, tecav羹z ettiren kiilere ve onlar覺 kollayanlara kar覺 Suriye halk覺n覺n avukatl覺覺 ile ura覺yorlar.

- T羹m sosyalistlerin, devrimcilerin, emek muhalefetinin, demokratlar覺n, halka kars覺 ilenen su癟lara kars覺 癟覺kan herkesin avukatl覺覺 ile ura覺yorlar,

- K覺saca halk覺n avukatl覺覺 ile ura覺yorlar. Onlar Avukatl覺kla ura覺yorlar.

Bu nedenle diyoruz ki, pek 癟ou ada Hukuk癟ular Dernei y繹neticisi ve 羹yesi olan meslektalar覺m覺za kar覺 Operasyon ad覺 alt覺nda y羹r羹t羹len bu hukuksuz m羹dahale, savunma hakk覺 ve mesleine olduu kadar insan haklar覺 savunucular覺na ve dolay覺s覺yla herkesin adalete eriim hakk覺na kar覺 da s羹rd羹r羹len sistematik, sinsi bir sald覺r覺d覺r.

Bu m羹dahale, halk覺n hak arama 繹zg羹rl羹羹n羹 i癟in m羹cadele eden ada Hukuk癟ular Derneini 繹zel olarak hedef alm覺t覺r.

ada Hukuk癟ular Dernei Genel Merkezi ile 襤stanbul ve Ankara ubeleri, y繹neticilerinin b羹rolar覺, evleri haks覺z, hukuksuz bir bi癟imde arand覺. ye listemize ve komisyonlar覺m覺z覺n 癟al覺ma raporlar覺na ve bir 癟ok belgemize el konuldu.

HD Genel Bakan覺 Av. Sel癟uk KOZAALIn覺n b羹rosunda yap覺lan arama sonunda tutulan tutanakta; Arama sonucunda herhangi bir silah, m羹himmat, patlay覺c覺 madde, patlay覺c覺 madde yap覺m覺nda kullan覺lan malzemeler, 繹rg羹tsel d繹k羹manlar, ve su癟 olabilecei deerlendirilebilen herhangi bir malzeme bulunamad覺. Bu sebeple herhangi bir eyaya el konulmad覺 deniyor.

Ne bulacaklar覺n覺 d羹羹n羹yorlard覺 ki? Asl覺nda su癟lama ile ilgili hi癟bir ey olmad覺覺n覺, bulunmayaca覺n覺 biliyorlard覺.

Ancak b羹t羹n bunlar belki de ada Hukuk癟ular Dernei ve Avukat B羹rolar覺ndan yaln覺zca bilgisayarlar覺n imajlar覺n覺 al覺p, elleriyle koymu gibi, bulduk diyecekleri bir senaryonun merulat覺r覺lmas覺 i癟indi. Bu arada son y覺llarda hep olan tesad羹fler oldu, nedense aramadan k覺sa bir s羹re 繹nce bilgisayarlarda d覺ar覺dan m羹dahaleyi d羹羹nd羹ren sorunlar yaand覺. Meslektalar覺m覺z g繹zalt覺na al覺nd覺覺nda el konulup m羹h羹rlenen telefonlar, m羹h羹r k覺r覺larak Emniyet taraf覺ndan daha sonra a癟覺lm覺 olmal覺 ki bu telefonlardan mesaj g繹nderildi ve bu telefonlar覺 aramak m羹mk羹n oldu. imdi beklenen eyler sahneye konacak m覺 g繹receiz?

ada Hukuk癟ular Derneinin Genel Bakan覺 Av. Sel癟uk Kozaa癟l覺 uluslararas覺 bir toplant覺ya kat覺ld覺覺 bilindii halde hakk覺nda yakalama karar覺 癟覺kart覺ld覺, baz覺 medya kurulular覺 taraf覺ndan yasad覺覺 繹rg羹t 羹yesi olduu, yurt d覺覺na ka癟t覺覺 gibi kas覺tl覺 karanl覺k, kirli hikayeler servis edildi. Oysa b羹t羹n bunlar yaland覺. Av. Sel癟uk Kozaa癟l覺 繹nceden planland覺覺 gibi bu g羹n 羹lkesine d繹nd羹.

Bu arada tepkiler 羹zerine 襤stanbul Emniyet M羹d羹rl羹羹 Bas覺na bir a癟覺klama yapt覺. Arama ve yakalama kararlar覺ndaki 繹rg羹t 羹yelii iddias覺 birden kozmik bilgilerin ifreli metinler olarak baka 羹lkelere servis edilmesine, casusluakadar vard覺. Bu kozmik bilgiler madurlar覺n, mazlumlar覺n avukatl覺覺n覺 yapan avukatlara nas覺l ve kim taraf覺ndan verilmi ise? stelik soruturmada gizlilik karar覺 ald覺k diyorlar. Soruturma da gizlilik karar覺na ramen Emniyet M羹d羹rl羹羹 bu a癟覺klamay覺 nas覺l yap覺yor? stelik soruturman覺n sorumlusu Cumhuriyet Savc覺s覺 iken Emniyet Savc覺ya ve gizlilik karar覺na ramen mi a癟覺klama yap覺yor. Bu gizlilik yaln覺zca 繹zg羹rl羹kleri ortadan kald覺r覺lanlara, hukuksuzlua urayanlara, savunmanlara y繹nelik mi oluyor? Onlar haklar覺n覺 savunamas覺n, kamuoyu yanl覺 bilgiyle yeterince zehirlenmeden ger癟ein 羹st羹ndeki perdeyi kald覺ramas覺n diye mi?

Emniyetin 羹pheliler aleyhine gizlilik ihlaline g繹z yuman savc覺l覺k, CMK h羹k羹mlerine, insan haklar覺na ayk覺r覺 ikence ve insanl覺k d覺覺 m羹dahalelere de g繹zlerini kap覺yor, birde olmamas覺 gereken g繹zalt覺 s羹resine uzatarak yetmez, biraz daha m覺 diyor?

G繹zalt覺ndaki kiilere ve meslektalar覺m覺za dahi u anda ikence yap覺l覺yor, Nas覺l m覺:

G繹zalt覺ndaki meslektalar覺m覺z覺n her avukat g繹r羹羹nden sonra 癟evik kuvvet taraf覺ndan yere yat覺r覺larak zorla 羹stleri aran覺yor, her avukat g繹r羹羹 ikenceye 癟evriliyor,
G繹zalt覺ndaki meslektalar覺m覺z覺n zorla kan ve t羹k羹r羹k 繹rnekleri ile parmak izleri al覺n覺yor, bu ilemler esnas覺nda meslektalar覺m覺z yerde s羹r羹kleniyor,
Su ihtiyac覺n覺 癟eme suyundan kar覺lamak isteyen meslektalar覺m覺z覺n bu suyu kullanmalar覺 dahi engelleniyor,
Av. Naciye DEM襤R yirmi d繹rt saat boyunca talebine ramen tuvalete g繹t羹r羹lm羹yor,
Haks覺z, hukuksuz g繹zalt覺na almay覺 protesto i癟in a癟l覺k grevinde olanlara su ve eker, almalar覺na 繹n羹ne ge癟iliyor, su ve eker vermek isteyen meslektalar覺m覺z hakk覺nda tutanak tutuluyor, kamera kayd覺 al覺n覺yor,
M羹vekkilleri ile g繹r羹en meslektalar覺m覺z g繹r羹 odas覺na giren emniyet amirleri taraf覺ndan yukar覺daki avukatlarda burada eker ve su vermek isteyip haklar覺nda tutanak tutulduu i癟in buradalar. Sizin sonunuzda b繹yle olacak eklinde tehdit ediliyor,Halk覺 doland覺ranlar覺, sahtekarlar覺, 癟eteleri, ihaleye fesat kar覺t覺ranlar, s繹z konusu olduunda g羹ndeme getirdikleri masumiyet karinesini, muhalifler, yurtseverler, sosyalistler,devrimciler,yoksullar, emek癟iler s繹z konusu olduklar覺nda rafa kald覺rmaktad覺rlar.

ada Hukuk癟ular Dernei ve ada avukatlar 1974 y覺l覺ndan bu yana, haks覺z, hukuksuz, usuls羹z yarg覺lamalarla, savc覺l覺k ve polis uygulamalar覺 ile soruturmalarla k覺rk y覺ld覺r urasan bir avukat geleneinin miras癟覺lard覺r.

Hukuk devletinde yasad覺覺m覺z gibi bir yan覺lsamam覺z yok. Tutuklama talebinde bulunacak olan覺n, tutuklama karar覺 verecek olan覺n, oturup iddianameyi ve karar覺 yazacak olan覺n, ayni zamanda evlerimizi, b羹rolar覺m覺z覺, kurumlar覺m覺z覺 arama ad覺 alt覺nda talan edenler olduunun fark覺nday覺z, Dolay覺s覺yla adalet istemiyoruz, Adaletin ger癟eklemesi i癟in m羹cadele ediyoruz, edeceiz.

B羹t羹n kamuoyunun bilmesini istiyoruz, ada Hukuk癟ular Dernei ve Y繹neticilerine ve Halk覺n Hukuk B羹rosuna y繹nelik operasyon ad覺 verilen bu m羹dahale bir ceza soruturmas覺 deildir. Bu ad alt覺nda merulat覺r覺lmaya 癟al覺覺lan ey toplumun muhalif olan kendi ideolojisini benimsemeyen, b羹t羹n kesimlerine ve onlar覺n haklar覺n覺 savunanlara sistemli bir siyasi lin癟 kampanyas覺d覺r.

ADA HUKUKULAR DERNE襤
20 Ocak 2013
2013.01.20
Bu yaz覺 1953 kez okundu
Geri D繹n