| HD Genel Merkezi: Savunmaya kar覺 polis ter繹r羹 devam ediyor

Demokrasi ve 繹zg羹rl羹k m羹cadelesi veren, sisteme muhalefet eden, kii ve kurumlara, devlet t羹m ara癟lar覺 ile sald覺rmaktad覺r.

Bas覺na ve Kamuoyuna

Savunmaya kar覺 polis ter繹r羹 devam ediyor


Demokrasi ve 繹zg羹rl羹k m羹cadelesi veren, sisteme muhalefet eden, kii ve kurumlara, devlet t羹m ara癟lar覺 ile sald覺rmaktad覺r.

Bir yanda anti demokratik yasal d羹zenlemeler dier yandan bu d羹zenlemelere bile bal覺 kalmayan uygulamalarla t羹m toplum bast覺r覺lmaya ve sindirilmeye 癟al覺覺lmakta, toplumsal muhalefet g羹癟lerinin de yok edilmesi ama癟lanmaktad覺r. Ne hukuk ne de yasa tan覺yan bu uygulamalar tam anlam覺yla bir d羹man ceza hukuku dur.

Devlet, yarg覺 eliyle siyasi rehin alma politikas覺n覺, ak覺llar覺n almayaca覺 bir ekilde, pervas覺zca uygulamaktad覺r. Bu pervas覺zl覺k h羹k羹metin k羹rs羹lerden verdii talimatlarla balamakta, Ter繹rle M羹cadele ubelerinde devam etmekte, savc覺l覺k 繹n羹nde sorulan sorularla ayyuka 癟覺kmakta ve Mahkemelerde gerek癟esiz, mesnetsiz, keyfi tutuklamalar ve cezaland覺rmalarla tamamlanmaktad覺r.

D羹man ceza hukukunu uygulamaya koyan siyasi iktidar toplumsal muhalefeti hukuki a癟覺dan savunmas覺z b覺rakmak i癟in sald覺r覺lar覺 da 繹zel olarak uygulamaktad覺r.

Bu sabaha kar覺 ada Hukuk癟ular Dernei 襤stanbul ve Ankara ubeleri ile Halk覺n Hukuk B羹rosu ve bir 癟ok avukat覺n evleri ve b羹rolar覺 polislerce kap覺lar k覺r覺larak bas覺lm覺t覺r. HD Genel Bakan覺 Av. Sel癟uk Kozaa癟l覺 ve HD Genel Merkez Y繹neticisi Av. Oya Aslan, 襤stanbul ube Bakan覺 Av. Taylan Tanay ve 襤stanbul ubesi y繹neticileri Av. G羹癟l羹 Sevimli, Av. G羹ray Da, Av. G羹lvin Ayd覺n ile 繹nceki ube Bakanlar覺m覺zdan Av. Serhan Ar覺kanolu ve Efkan Bola癟 ile 羹yelerimiz Av. Ebru Timtik, Av. Bark覺n Timtik, Av. Naciye Demir, Av. G羹nay Da ve Av.羹kriye Erdenin ev ve b羹rolar覺nda sabah 04:00 ten itibaren arama ve g繹zalt覺 ilemleri balam覺t覺r.

Ge癟tiimiz g羹nlerde Ankarada m羹dafilik yapan HD Genel Merkez y繹neticisi avukat meslekta覺m覺z da ajans aramas覺 s覺ras覺nda bir polis g繹revlisi taraf覺ndan siz de g繹receksiniz, sizin ipinizi 癟ekeceiniz denilerek tehdit edilmitir. Ayr覺ca 襤stanbulda, Halk覺n Hukuk B羹rosuna y繹nelik 襤stanbul TEM in yasad覺覺 ve ahlakd覺覺 komplosu a癟覺a 癟覺kar覺lm覺 ve b繹cek olarak tabir edilen bir dinleme ve kamera kay覺t cihaz覺 bulunmutur. Yine 襤stanbul TEM, Y繹neticilerimiz ve 羹yelerimizin de i癟inde olduu baz覺 meslektalar覺m覺za y繹nelik yapt覺覺 komplo 癟er癟evesinde, avukatlar aleyhine etkin pimanl覺ktan yararlananlar覺n az覺ndan ifadeler alm覺, meslektalar覺m覺z覺n fotoraflar覺n覺 fi kay覺tlar覺 aras覺na koyarak tehis ettirmitir. Gerek Halk覺n Hukuk B羹rosuna yerletirilen b繹cek olarak tabir edilen dinleme ve kay覺t cihaz覺, gerekse de bu b羹roda 癟al覺an meslektalar覺m覺z覺n aleyhine ald覺r覺lan ifadeler a癟覺a 癟覺kar覺lm覺t覺r.

Burada 繹nemle vurgulanmas覺 gereken bir husus vard覺r ki, sald覺r覺lar覺n muhatab覺 ayn覺 zamanda Derneimizin y繹netici ve 羹yelerinin ahs覺nda son d繹nemlerde toplumsal muhalefetin t羹m dinamiklerinin siyasi iktidar kar覺s覺nda avukatl覺覺n覺 羹stlenen ada Hukuk癟ular Derneimizin kendisidir.

Bizler ada Hukuk癟ular Dernei olarak a癟覺k癟a s繹yl羹yoruz; hi癟bir bask覺 ve sald覺r覺 toplumsal muhalefetin avukatl覺覺n覺 yapmam覺za engel olamayacakt覺r. Toplumsal muhalefetin avukatl覺覺n覺 yapan 羹yelerimiz ve meslektalar覺m覺z yaln覺z deillerdir. Bu yaad覺klar覺m覺z bizim i癟in yeni deildir. Devletin bask覺c覺 politikalar覺 ile ilk defa kar覺lam覺yoruz. Bizzat Derneimiz tarihi s羹resince tan覺k olduumuz 1980 cunta d繹nemi, 1990lar iller ve Aarlar d繹nemi, son olarak da 2000ler ve AKP d繹nemi... Mesleimize y繹nelik bask覺 ne kadar artarsa arts覺n ne kadar genilerse genilesin bu 羹lkede toplumsal muhalefetin ezilenlerin, devrimcilerin ve K羹rtlerin avukat覺y覺z.

Toplumsal muhalefet bug羹ne kadar olduu gibi undan sonra da avukats覺z kalmayacakt覺r.

B襤ZLER 襤NANDIIMIZ AVUKATLIK ANLAYIINI SRDRMEYE DEVAM EDECE襤Z ve SAVUNMAYI SONUNA DEK SAVUNACAIZ

ZEL YARGILAMA TERRNE SON

BASKILAR B襤Z襤 YILDIRAMAZ

ADA HUKUKULAR DERNE襤
GENEL MERKEZ襤
2013.01.18
Bu yaz覺 1616 kez okundu
Geri D繹n