| D襤REND襤K VE KAZANDIK
Bochum Hapishanesi'ndeki direnile, Almanya'da hapishanelerde bir stat羹y羹 daha k覺rm覺 ve demokratik m羹cadele geleneine yeni bir halka daha eklemi olduk.

Direnen Kazan覺r

Bochum Hapishanesi'nde Tek Tip Elbise Dayatmas覺na kar覺 balatt覺覺m覺z direni, devrimci tutsak adi zpolat'覺n kararl覺l覺覺 ve her tarafa yay覺lan sahiplenmeyle sonuca ulat覺.

Tek Tip Elbise dayatmas覺n覺n g羹ndeme geldii 4 Ekim'de balayan direni, 10 Aral覺k'ta S羹resiz A癟l覺k Grevi bi癟imine d繹n羹t羹r羹ld羹 ve 7 Ocak Pazartesi g羹n羹, s羹resiz a癟l覺k grevinin 29. g羹n羹nde, taleplerimizin kabul edilmesiyle, adi zpolat'a kendi elbiselerinin verilmesiyle sonu癟land覺r覺ld覺.

Zafer direnenlerindir.

Tarihin h羹km羹, bu direniimizle bir kez daha kan覺tlanm覺t覺r.

Direnen kazan覺r.

Bu m羹cadele ger癟ei, bir kez daha kan覺tlanm覺t覺r.

Halk覺m覺z!

Emperyalizm her yerde umutsuzluu b羹y羹tmeye, direnerek sonu癟 al覺namayaca覺 inanc覺n覺 yaymaya 癟al覺覺yor.

Umutsuz deiliz. Her direni hemen sonuca ulaamayabilir. Ama tek kazanma ans覺 yine direniten ge癟er. Direnmeyenler hi癟bir zaman kazanamayacaklard覺r.

Yaln覺z deiliz. T羹rkiye'nin, Avrupa'n覺n ve d羹nyan覺n hi癟bir yerinde hi癟bir devrimci tutsak yaln覺z deildir ve yaln覺z kalmayacak.

adi zpolat'覺n direniinin 12. g羹n羹nde, adi'nin tutulduu hapishanenin bulunduu ehirde, Bochum'da direnie destek i癟in bir 癟ad覺r a癟t覺k. Direnie destek 癟ad覺r覺, adi zpolat'覺n d覺ar覺daki sesi, soluu oldu.

Avrupa'n覺n bir 癟ok 羹lkesinde ve vatan覺m覺zda da b羹y羹k bir sahiplenmeyle kar覺land覺 adi'nin direnii.

Balang覺癟ta, hapishane idaresi adi'yle yapt覺覺 g繹r羹melerde, talepleri konumak bir yana, iki kez zorla m羹dahale tehdidinde bulundu. Hapishane m羹d羹r羹 taraf覺ndan gazetelere yap覺lan a癟覺klamalarda "her tutsa覺n isteini kar覺layacak deiliz" t羹r羹nden 羹stenci deme癟ler verildi.

Ama ortaya koyduumuz kararl覺l覺k ve sahiplenme, emperyalistlere direnii bu ekilde k覺ramayacaklar覺n覺 g繹stermeye yetti.

Direni, "devlete geri ad覺m att覺ramay覺z", "emperyalist sistem oturmu bir sistemdir, direnilerle hak al覺namaz" eklindeki yan覺lg覺lar覺 ve yanl覺 g繹r羹leri de yenmitir.

Direnie ve kazanmaya inan癟s覺zl覺k, m羹cadelenin sonu癟suzluu d羹羹ncesine ve devrime sosyalizme inan癟s覺zl覺a kadar uzan覺r.

Tarihi d羹n olduu gibi bug羹n de direnenler yaz覺yor.

Direnmenin gereksizlii, yanl覺l覺覺, sonu癟 alamayaca覺, bu kadar bedele demeyecei 羹zerine 羹retilen t羹m teoriler, 癟羹r羹meyi b羹y羹t羹r.

Direnen kazan覺r ve b羹y羹r, direnmeyen 癟羹r羹r.

Direneceiz ve kazanaca覺z. Direni geleneini yayg覺nlat覺rd覺覺m覺z 繹l癟羹de Avrupa'daki demokratik m羹cadele ve 繹rg羹tlenme de b羹y羹yecek ve geliecektir.

Bochum hapishanesinde direniin sonu癟 almas覺nda direni癟imizin kararl覺l覺覺n覺n yan覺nda ikinci belirleyici etken sahiplenmedir.

Sahiplenme, geleneimizdir.

Geleneimizi daha da b羹y羹tmeliyiz. Bu vesileyle 繹zellikle Almanya ve Avrupa'daki halk覺m覺za, devrimcilere, demokratlara, tutsaklar覺m覺z覺 sahiplenmeyi b羹y羹tme 癟ar覺s覺 yap覺yoruz. Maddi, manevi her y繹n羹yle tutsaklar覺m覺z覺 sahiplenmemizi g羹癟lendirmeliyiz.

Bochum Hapishanesi'ndeki direnile, Almanya'da hapishanelerde bir stat羹y羹 daha k覺rm覺 ve demokratik m羹cadele geleneine yeni bir halka daha eklemi olduk.

Zaferimizi kutluyor, bu zaferde emei ge癟en herkese teekk羹rlerimizi sunuyoruz.

zg羹rl羹k Komitesi
Halk覺n Hukuk ve Yard覺mlama Merkezi
Uluslararas覺 Tecritle M羹cadele Platformu
2013.01.13
Bu yaz覺 2207 kez okundu
Geri D繹n