| Frans覺z Adaleti T羹rkiye Faizminin Su癟 Orta覺d覺r
Fransa devleti, devrimcilere kar覺 y覺llarca 繹nce a癟覺lm覺 bir davay覺 siyasal bir karar vererek, kendi hukuklar覺n覺 bile ayaklar alt覺na alarak sonu癟land覺rd覺.

Faizmle 襤birlii Yapmak Su癟tur

Fransa devleti, devrimcilere kar覺 y覺llarca 繹nce a癟覺lm覺 bir davay覺 siyasal bir karar vererek, kendi hukuklar覺n覺 bile ayaklar alt覺na alarak sonu癟land覺rd覺. D羹羹nce ve 繹rg羹tlenme 繹zg羹rl羹羹 i癟in b羹y羹k bedeller 繹deyen Frans覺z halk覺n覺n m羹cadelesiyle alay edercesine verdikleri bu karar ile T羹rkiye faizminin su癟 orta覺 oldular.

Verdikleri bu karar ile tarih, Fransa halk覺 ve T羹rkiye halklar覺 nezdinde Frans覺z adaleti, 襤slamc覺 AKP'nin ua覺 olduunu da kan覺tlam覺 oldu. ylesine su癟lu, korkak ve ibirlik癟iler ki,verdikleri adaletsiz, hukuksuz karar覺 bo duruma salonuna okudular. Karar覺, halktan, ailelerden gizlemeye, hi癟 kimseyi duruma salonuna almamaya 癟al覺t覺lar. Bunun i癟in duruma salonunu polis ve jandarmaya igal ettirdiler, barikatlar kurdular.

Bu tablo bizim yabanc覺m覺z deildir. Biz adalet ad覺na yaanan bu komediyi kendi 羹lkemizin duruma salonlar覺ndan da tan覺yoruz. T羹rkiye faizminin adaleti de ikenceci katillerin, eli kanl覺 kontrgerillac覺lar覺n igali alt覺ndaki durumalarda, duruma salonlar覺nda devrimcilere ceza yad覺r覺yor. Duruma salonlar覺 igal ediliyor, ailelere, devrimcilere sahip 癟覺kan herkese sald覺r覺l覺yor. 襤kenceli g繹zalt覺lar yaan覺yor. Biber gaz覺 s覺k覺l覺yor...

Fransadaki duruma salonunda ise polis ve jandarman覺n bir biber gaz覺 eksikti. Onun da olmas覺 durumunda tastamam tablo 羹lkemizdeki gibidir. Ne bir eksik, ne de bir fazlad覺r. Devrimcilere d羹manl覺kta, halka sald覺r覺larda yaananlar hep ayn覺d覺r. Bu ister Fransa'da, isterse T羹rkiye'de olsun fark etmiyor.

Frans覺z adaletinin bu karar覺 ile Fransa'da yarg覺 ba覺ms覺zd覺r, Fransada adalet var, Fransada hukuk var diyenler bir kez daha yan覺ld覺lar. G繹r羹lmelidir ki, Fransa'da yarg覺 ba覺ms覺z deildir, Fransa'da hukuk yoktur, Fransa'da adalet yoktur. Tersine, adalet ad覺na kendi hukuklar覺n覺 da 癟ineyerek, pek璽l璽 siyasal kararlar vermekte, faist devletlerle 羹癟 kuruluk 癟覺karlar uruna kolayca ibirlii yapmaktalar. Adeta devrimcilere d羹manl覺kta, faist devletler ile yar覺maktad覺rlar. Bunun i癟in hemen her eyi 癟inemekte, hukuku bir k繹eye atmakta sak覺nca g繹rmemektedirler.

Bata ingeneler olmak 羹zere, g繹癟menleri asalak, h覺rs覺z olarak g繹ren, onlar覺 mahk羶m ettikleri 癟ad覺r kentleri y覺k覺p, ingenelerin 羹lkeden kovulmas覺n覺 savunan, kovan 覺rk癟覺 yabanc覺 d羹man覺 politikalara zemin haz覺rlayan bir devletten elbette adalet beklenemez.

D羹n Libya halk覺na bomba yad覺rarak, katleden, kiral覺k askerlerle halka zulmeden, 羹lkeyi yak覺p-y覺kan, igal eden Fransa devleti bug羹nde karde Suriye halk覺na kar覺 kiral覺k askerleri kullanmaktad覺r. Halklar覺 katledenler, kan d繹kenler, ikence yapanlar, 羹lkeleri yamalayanlar elbette bir ka癟 ihale i癟in faizmle ibirlii yapmakta, su癟 orta覺 olmakta sak覺nca g繹rmezler.

Cezayirdeki kanl覺 igalleri i癟in Sosyalist olduunu s繹yleyen Hollande, Cezayir halk覺na yapt覺klar覺 i癟in 繹z羹r dilemeyeceini s繹yledi. 襤gali, ikenceleri, tecav羹zleri, yak覺lan k繹yleri, kuruna dizilen yurtseverleri... K覺saca faist sald覺r覺lar覺, igali savundu. Irak'覺 igal eden Amerikan emperyalistleri nas覺l ki, Irak'a demokrasi g繹t羹rd羹yse, Fransa'da Cezayir'e demokrasi g繹t羹rm羹 olmal覺. Hollande a癟覺ktan bunu s繹ylemese de d羹羹nceleri budur.

Devrimcilere, Fransada ceza yad覺ran hakimler de Cezayir'deki s繹m羹rgeci hukukunu canland覺rd覺. Cezayir'deki kanl覺 tarihlerini ite b繹yle savunuyorlar.

Kim bu hakimlerin adalet da覺tt覺覺n覺 s繹yleyebilir?

Bu kararla g繹r羹yoruz ki, Fransa'n覺n s繹m羹rgeci ter繹rist ruhu canlanm覺t覺r...

Tarih 繹n羹nde su癟lu olacaklar. Halklar 繹n羹nde su癟lu olacaklar. Frans覺z yarg覺s覺, bu kararla Frans覺z halk覺n覺n iradesini, T羹rkiye'deki faist rejimine teslim etmitir.

Herkes g繹rmeli ki, bu karar ile i癟ilere, emek癟ilere, k繹yl羹lere, kamu emek癟ilerine, 繹rencilere, K羹rtlere, Alevilere d羹man olan T羹rkiye faist devletinin ibirlik癟isi Fransa; T羹rkiye'deki b羹t羹n ikence, katliam, tecrit ve halka y繹nelik t羹m sald覺r覺lardan sorumludur.

Bu karar ile faist AKP iktidar覺, halka daha 癟ok sald覺racak, daha 癟ok ikence yapacak,daha 癟ok devrimciyi, yurtseveri, ilericiyi tutuklayacakt覺r. Fransa ayn覺 zamanda bu karar ile T羹rkiye'deki faist AKP iktidar覺n覺 merulat覺rmaya, yan覺nda olduunu g繹stermeye 癟al覺m覺t覺r.

Elbette bu karar Frans覺z halk覺n覺n deil, emperyalist Fransa'n覺n ay覺b覺 ve su癟udur.

Fransa adaleti, t覺pk覺 Alman adaleti, t覺pk覺 T羹rkiye faizminin adaleti gibi, sosyalizmi savunduklar覺, d羹羹ncelerine 繹lesiye bal覺 olduklar覺, halk覺n覺 癟ok sevdikleri, bunun i癟in m羹cadele ettikleri i癟in devrimcilere hukuksuzca, kendi yasalar覺n覺 癟ineyerek, ceza yad覺rm覺t覺r.

Frans覺z yarg覺s覺n覺n karar覺 meru deildir. Bu karar覺n tarih 繹n羹nde h羹km羹 yoktur. Bu karar onlar覺n emperyalist tarihinin 繹rneklerinden biridir.

Bu karar覺 tan覺m覺yor, T羹rkiye faizmine su癟 ortakl覺覺 yapan Fransa adaletini protesto ediyoruz. Bilinmelidir ki, cezalar, bask覺lar devrimci d羹羹nceleri yenemez. Hi癟bir ceza d羹羹nce ve 繹rg羹tlenme 繹zg羹rl羹羹 i癟in m羹cadele eden, kendi halk覺na sahip 癟覺kan devrimcileri engelleyemez.

Tersine bu kararlar覺 devrimci d羹羹ncelerden duyduklar覺 korkuyu g繹stermektedir. Onlar devrimci d羹羹ncelerden korkmaya devam edecekler...

Bel癟ika ANADOLU FEDERASYONU
2012.12.22
Bu yaz覺 2018 kez okundu
Geri D繹n