| FRANSA, DEVR襤MC襤LER襤N RGTLENME HAKKINI YARGILAYAMAZ
Devrimcilerin yarg覺land覺覺 ve bir ay s羹resince Paris Adliye Saray覺nda g繹r羹len dava karar aamas覺na geldi.

T羹rkiyeli devrimcilerin yarg覺land覺覺 dava karar aamas覺nda;

FRANSA, DEVR襤MC襤LER襤N RGTLENME HAKKINI YARGILAYAMAZ


Devrimcilerin yarg覺land覺覺 ve bir ay s羹resince Paris Adliye Saray覺nda g繹r羹len dava karar aamas覺na geldi. 7 Kas覺m 2012 tarihinde balay覺p 29 Kas覺m'a kadar s羹ren davada karar 20 Aral覺k g羹n羹 verilecek.

Hat覺rlanaca覺 gibi bu dava 2008 Haziran ay覺nda yap覺lan polis operasyonlar覺yla birlikte g羹ndeme gelmiti. Frans覺z polisi Paris Anadolu K羹lt羹r ve Dayan覺ma Dernei d璽hil bir癟ok evi basm覺, bir癟ok dernek 癟al覺an覺n覺 g繹zalt覺na alm覺, i癟lerinden d繹rt kiiyi tutuklam覺t覺.

Soruturma dosyas覺nda Frans覺z yasalar覺n覺 ihlal anlam覺nda hi癟 bir iddian覺n bulunmay覺覺 羹zerine Fransa Halk Cephesi, bu operasyonu devrimcilerin 繹rg羹tlenme hakk覺 ve ifade 繹zg羹rl羹klerini s覺n覺rlamaya y繹nelik bir sald覺r覺 olarak nitelemi ve operasyonun arkas覺nda T羹rkiye h羹k羹metinin bulunduunu ilan etmiti.

Karar aamas覺na gelen davada yaananlar, 2008 y覺l覺nda s繹ylediklerimizi dorulanmaktad覺r.

Durumalar s覺ras覺nda g繹r羹lm羹t羹r ki, Frans覺z savc覺 taraf覺ndan devrimcilere isnat edilen su癟lamalar hi癟 bir maddi delile dayand覺r覺lmam覺, Frans覺z polisi ile T羹rk polisinin yak覺n ibirliinin 羹r羹n羹 olan dok羹manlar d覺覺nda ortaya bir ey konulamam覺t覺r. Fransada yap覺lan dernek faaliyetleri, tutsaklar覺n desteklenmesi ve dergi da覺t覺m覺 gibi faaliyetler zorlama yorumlarla DHKP-Cnin silahl覺 eylemlerinin desteklemesi olarak g繹sterilmeye 癟al覺覺lm覺t覺r. Savc覺 toplam 14 devrimci hakk覺nda 2 y覺l ile 8 y覺l aras覺 deien hapis cezalar覺 istemitir.

Frans覺z savc覺n覺n haz覺rlad覺覺 dosya temelinde y羹r羹t羹len davada g繹r羹len udur: Fransa'da yaayan T羹rkiyeli g繹癟menlerin politik, sosyal, k羹lt羹rel faaliyetleri her an silahl覺 m羹cadele ile ilikilendirilerek su癟 olarak nitelenebilir. Frans覺z yasalar覺na uygun ve meru da olsa, T羹rkiye h羹k羹metini rahats覺z eden her t羹rl羹 etkinlik yeni bir soruturma ve su癟lama balang覺c覺 olabilir. Frans覺z savc覺 istedii cezalarla, T羹rkiye'deki mahkemelerden hi癟 bir fark覺n覺n olmad覺覺n覺 ortaya koymutur.

Mahkemeye 癟覺kan devrimciler siyasal kimliklerini ortaya koymu, d羹羹ncelerini ve faaliyetlerini savunmu, beraatlar覺n覺 istemilerdir. G繹癟men i癟iler ve devrimciler olarak bizim siyasal, sosyal ve k羹lt羹rel faaliyetlerimizden vazge癟meyeceimiz, kazan覺lm覺 haklar覺m覺z覺 savunma ve kullanmak konusunda teredd羹t etmeyeceimiz a癟覺kt覺r.

S覺ra Frans覺z yarg覺s覺n覺n ne s繹yleyeceine gelmitir. Alaca覺 karar ile devrimcilerin kimler olduuna ilikin yeni bir ey s繹ylemi olmayacakt覺r. D羹nyan覺n neresinde olursa olsun devrimcilerin kimler olduu, neyi ama癟lad覺klar覺 ve hangi y繹ntemleri kulland覺klar覺 s覺r deildir. Ama Frans覺z yarg覺s覺 alaca覺 kararla kendi yap覺s覺n覺 kamuoyuna anlatm覺 olacakt覺r. Siyasal h羹k羹metlerin kararlar覺 ile mesafesini; 繹rg羹tlenme hakk覺 ve d羹羹nce 繹zg羹rl羹羹 konusundaki tavr覺n覺 ortaya koyacakt覺r.

Ter繹rist arayan Frans覺z savc覺lar覺 Suriye s覺n覺r覺nda silahland覺r覺lan s繹zde rejim muhaliflerine bakmal覺d覺r!

Fransa T羹rkiyeli devrimcilerin 繹rg羹tlenme haklar覺n覺 ve d羹羹nce 繹zg羹rl羹klerini yarg覺layamaz!

Emeimizle var覺z, haklar覺m覺zla yaayaca覺z!

Hakl覺y覺z Kazanaca覺z!

FRANSA HALK CEPHES襤

14 Aral覺k 2012 Paris
2012.12.14
Bu yaz覺 2041 kez okundu
Geri D繹n