| HHB: Bas覺n Yay覺n Organlar覺na Cevap Ve D羹zeltme Amac覺yla Bir Ka癟 S繹z
08.12.2012 tarihinde Bah癟elievler 75.Y覺l polis Merkezine yap覺lan silahl覺 eylem sonras覺nda eylemci olduu iddias覺yla g繹zalt覺na al覺nan Nebiha Arac覺 ile ilgili olarak bas覺n yay覺n organlar覺nda yay覺nlanan baz覺 bilgileri d羹zeltmek istiyoruz.

Bas覺n yay覺n organlar覺 mesleklerinin etik kurallar覺 hem de mant覺k kurallar覺 gerei bu yanl覺lar覺 d羹zeltmelidirler.

1 - NEB襤HA ARACININ YARALI ELE GET襤襤NE 襤L襤K襤N HABERLER DORU DE襤LD襤R.

Siz elimizde bas覺na da覺t覺lan Mobesse g繹r羹nt羹leri var diyorsunuz. Bu g繹r羹nt羹lerdeki biri erkek biri kad覺n iki eylemcinin koarak uzaklat覺覺 ve arkada kalan kad覺n覺n yakaland覺覺n覺 iddia ediyorsunuz.

Polisin size vermi olduu dier bilgi kad覺n eylemcinin karakolun 100 mt ilerisinde yakalanm覺 olduudur.

imdi bu basit veriler ile birlikte d羹羹nd羹羹m羹zde ortaya 癟覺kan soru udur: Koarken sapasalam olan bu kad覺n neden yaral覺 olarak yakalanm覺 olsun?

CEVAP: YAKALANDIINDA SALAM OLAN KADIN YAKALANDIKTAN SONRA YARALANMITIR.

Nebiha Arac覺n覺n neden hastanede olduu sorusunu sordu mu bu haberi yapanlar 5N 1K sorusudur bu; NEDEN?

Doktorlar覺n Arac覺n覺n hastanede yatm覺 olmas覺na ilikin verdikleri bilgi nedir. Bir gazeteci merak edip sormu mudur? Nebiha Arac覺 da kurun yaras覺 yoktur. Nebiha Arac覺n覺n kafas覺na h覺zla sert bir cisim 癟arpm覺t覺r. Yani ya kafas覺 h覺zla bir yere vurulmutur ya da sert bir cisimle kafas覺na vurulmutur. Bu 癟arpma sonucunda kafatas覺nda beyine ulaan bir 癟繹k羹k olumutur. Dahas覺 t羹m bas覺n yay覺n organlar覺na da覺t覺lan Arac覺n覺n fotoraflar覺nda g繹r羹len ve u anda da a癟覺k癟a g繹zlemlenebilen g繹zlerinin morluu ve y羹z羹ndeki darp cebir izleri neyi ifade etmektedir. Bu durum yakalan覺rken direndi ya da bir yere 癟apt覺 gibi a癟覺klamalar覺 yalanlamaktad覺r.

CEVAP: Nebiha Arac覺 kendisini yakalayan polisler taraf覺ndan kasten yaralanm覺t覺r. Bu yaralanma 繹l羹me sebebiyet verecek kadar ciddi bir yaralanmad覺r.

imdi de kanunun bu konuda yapt覺覺 tan覺ma bakal覺m;
襤kence
MADDE 94. - (1) Bir kiiye kar覺 insan onuruyla badamayan ve bedensel veya ruhsal y繹nden ac覺 癟ekmesine, alg覺lama veya irade yeteneinin etkilenmesine, aa覺lanmas覺na yol a癟acak davran覺lar覺 ger癟ekletiren kamu g繹revlisi hakk覺nda 羹癟 y覺ldan on iki y覺la kadar hapis cezas覺na h羹kmolunur.

Neticesi sebebiyle a覺rlam覺 ikence
MADDE 95. - (1) 襤kence fiilleri, madurun; c)Y羹z羹nde sabit ize, d) Yaam覺n覺 tehlikeye sokan bir duruma neden olmusa, yukar覺daki maddeye g繹re belirlenen ceza, yar覺 oran覺nda art覺r覺l覺r.
(3) 襤kence fiillerinin v羹cutta kemik k覺r覺lmas覺na neden olmas覺 h璽linde, k覺r覺覺n hayat fonksiyonlar覺ndaki etkisine g繹re sekiz y覺ldan onbe y覺la kadar hapis cezas覺na h羹kmolunur.
(4) 襤kence sonucunda 繹l羹m meydana gelmise, a覺rlat覺r覺lm覺 m羹ebbet hapis cezas覺na h羹kmolunur.

Kad覺n eylemciyi yakalayan kiilerin kamu g繹revlisi s覺fat覺na sahip polisler olduunu kendiniz s繹ylemitiniz say覺n bas覺n mensuplar覺.

imdi en basit haliyle bile ikenceyi tan覺mlayan bu durumu ifade etmenize ne engel var.

Yoksa eylemcilere, 繹rg羹t 羹yelerine, yabanc覺 uyruklulara, siyahlara, kimsesizlere, polise kimlik soranlara yap覺lan sald覺r覺lar ikence su癟unu oluturmuyor muydu? Onlara ikence yap覺lmas覺n覺 m羹mk羹n k覺lan bir yasa m覺 vard覺?

Haberlerinizde ikence yap覺ld覺覺na dair iddialar var bile diyemediniz mi?

Peki biz size soral覺m o 5N 1K sorusunu; NEDEN? Neden ikence iddiam覺z覺 dillendirmediniz. Neden g羹n gibi a癟覺k bu ger癟ei gizlediniz?

2 - 9 ve 10 Aral覺k tarihlerinde Nebiha Arac覺n覺n yak覺nlar覺n覺n kald覺覺 hastane 繹n羹ndeki bekleyiine polisin sald覺rmas覺 羹zerine yap覺lan haberler tarafl覺d覺r, ger癟ek d覺覺d覺r.

Bak覺n neler s繹ylendi bas覺n yay覺n organlar覺nda; Yak覺nlar覺 hastaneyi basacaklard覺. 襤癟eriye zorla girmek istediler. Hastaneye y羹r羹y羹 d羹zenlediler.

Hepsi yalan. Nebiha Arac覺n覺n hastane 繹n羹nde bekleyen yak覺nlar覺 hastalara ve hasta yak覺nlar覺na duyduklar覺 sayg覺dan 繹t羹r羹 her zaman hastane kurallar覺na uygun davrand覺lar. Yapt覺klar覺 yaln覺zca aile ile birlikte hayati tehlikesi olan yak覺nlar覺n覺n yatt覺覺 hastane 繹n羹nde beklemekti. Oysa polis t羹m hasta yak覺nlar覺n覺 d覺ar覺 癟覺kard覺, i癟eri kimseyi almad覺, insanlar覺 d覺ar覺da soukta beklemeye mecbur etti. B羹t羹n bunlar olurken oradayd覺n覺z. Kameralar覺n覺z omuzlar覺n覺zda bekliyordunuz. Polis birini d繹vse g繹zalt覺na alsa hemen atlayacak ve bu baar覺l覺 yakalama ilemini kim bilir nas覺l s羹sleyerek verecektiniz.

10 Aral覺k tarihinde ise bir araya gelen TAYADl覺lar Nebihaya ikence yap覺ld覺覺n覺 a癟覺klamak i癟in hastane 繹n羹ne gelmilerdi. Polisten tek bir uyar覺, tek bir itiraz duymad覺n覺z. Dorudan pankart覺 al覺p y覺rtt覺lar ve gerisi doktor raporlar覺nda kay覺tl覺 art覺k. Yazacak m覺s覺n覺z say覺n bas覺n mensuplar覺?

Polise, ne yap覺yorsunuz siz diye isyan eden halktan birinin itiraz覺n m覺 var diyerek yaka pa癟a 癟evik kuvvet otob羹s羹ne bindirildiini de mi g繹rmediniz? Avukatlara tokat atan, yakalar覺ndan tutan hakaret eden polisleri de mi g繹rmediniz?

Ve en son g繹zlerinizin 繹n羹nde 繹yle sordu polis ba覺ra ba覺ra; Baka itiraz覺 olan var m覺? Bu tehdidi de g繹rmedi mi kameralar覺n覺z?

Gazeteci g繹rmelidir, gazeteci duymal覺d覺r, gazeteci soru sormal覺d覺r. Gazeteci gazetecilik yapmal覺d覺r.

襤sterse daha sonra yorum yapabilir. Hak etmilerdi diyebilir mesela, eer 繹yle d羹羹n羹yorsa ya da ikenceyi d羹zenleyen bu kanun deitirilmeli, polisi zor durumda b覺rak覺yor diyebilir? Polis silah kulland覺覺nda, insan 繹ld羹rd羹羹nde, ikence ettiinde yarg覺lanmas覺n diyebilir, cezaland覺r覺lmas覺n diyebilir. Bunlar覺 savunmas覺nda hi癟bir hukuki fiili engel yoktur.

Ama o zaman ne olur, tarafs覺z, ba覺ms覺z gazeteci diyemez kendisine. Yine de en az覺ndan ger癟ekleri yaz覺yoruz ve b繹yle yorumluyoruz diyebilir.

T羹rkiye gibi siyasal d羹zenlerde ba覺ms覺z tarafs覺z, gazetecilik olamaz. Bas覺n da bask覺 ve demagoji unsurlar覺ndan biridir ve hatta en 繹nemlisidir.

Bu birka癟 d羹zeltmeyi yapt覺覺n覺z haberlerde dikkate al覺r m覺s覺n覺z, bilemeyiz.

Biz g繹r羹p g繹rmezden gelenlerden deiliz. Tarafs覺z olduumuzu da iddia etmiyoruz. Sadece size birka癟 s繹z s繹ylerken tarihe birka癟 not d羹mek istedik.

襤te meselemiz budur?

HALKIN HUKUK BROSU
2012.12.11
Bu yaz覺 1986 kez okundu
Geri D繹n