| HD: Nebiha Arac覺 襤simli Devrimci 襤stanbul Emniyetince Katledilmek 襤steniyor!

Nebiha Arac覺 saat 23.00 sular覺nda yakalanm覺 olmas覺na ramen, saat 02.00da Bak覺rk繹y Dr. Sadi Konuk Hastanesine girii yap覺lm覺, ilk m羹dahale yap覺ld覺ktan sonra 04.30 civar覺nda Okmeydan覺 Arat覺rma Hastanesine kald覺r覺lm覺t覺r.

BASINA ve KAMUOYUNA

Nebiha Arac覺 襤simli Devrimci 襤stanbul Emniyetince Katledilmek 襤steniyor!


Nebiha ARACI isimli devrimci 8 Aral覺k 2012 g羹n羹 Yenibosna karakoluna yap覺lan eylem sonras覺nda 羹pheli olduu gerek癟esiyle g繹zalt覺na al覺nm覺t覺.

Yakalama ilemi 繹ncesinde herhangi bir yaralanmas覺 olmayan Nebiha Arac覺n覺n yakalama ileminin hemen sonras覺nda burun b繹lgesi a覺r yaralanm覺, kafas覺nda k覺r覺klar meydana gelmitir. B繹ylece, Nebiha Arac覺 yakaland覺ktan sonra yaralanm覺t覺r, k覺r覺klar ve yaralamalar yakalama sonras覺 meydana gelmitir.

Nebiha Arac覺 saat 23.00 sular覺nda yakalanm覺 olmas覺na ramen, saat 02.00da Bak覺rk繹y Dr. Sadi Konuk Hastanesine girii yap覺lm覺, ilk m羹dahale yap覺ld覺ktan sonra 04.30 civar覺nda Okmeydan覺 Arat覺rma Hastanesine kald覺r覺lm覺t覺r. Bu hastanede de MR, r繹ntgen gibi incelemeler yap覺lm覺 ve bu tetkikler sonucunda m羹ahadeye al覺nmas覺na karar verilmitir. T羹m bunlar olurken Nebiha Arac覺 avukatlar覺 ile sal覺k durumunun ve uurunun a癟覺k olup olmad覺覺n覺n tam olarak anla覺labilmesi i癟in gerekli olduu halde, hi癟bir ekilde g繹r羹t羹r羹lmemi ve yak覺nlar覺n覺n kendisi ile g繹r羹mesine de izin verilmemitir.

te yandan Nebiha Arac覺n覺n Okmeydan覺 Arat覺rma Hastanesine gelen avukatlar覺 da polis taraf覺ndan hastanenin d覺覺na s羹r羹klenmilerdir. Hastanenin i癟ine onlarca 癟evik kuvvet y覺覺lm覺, Nebiha Arac覺n覺n avukatlar覺 saatlerce hastane kap覺s覺nda bekletilmitir. u ana kadar al覺nan tek bilgi Nebiha Arac覺n覺n durumunun a覺r olduu ve bu nedenle m羹ahade alt覺nda tutulmas覺 gerektiidir.

Anla覺lmaktad覺r ki, polis Nebiha Arac覺y覺 繹ld羹rmek istemitir. Arac覺n覺n hastaneye son derece ge癟 bir ekilde g繹t羹r羹lmesi, yakalama ilemi sonras覺nda kafa b繹lgesinde ve v羹cudunun 癟eitli yerlerinde a覺r yara ile ekimozlar olumas覺 bunun kan覺t覺d覺r.

Nebiha Arac覺ya y繹nelik yap覺lanlar asla kabul edilemezdir. Nebiha Arac覺n覺n ba覺na gelebilecek her t羹rl羹 olumsuz eyden 襤stanbul Emniyet M羹d羹rl羹羹 sorumlu olacakt覺r. ada Hukuk癟ular Dernei 襤stanbul ube olarak t羹m kamuoyunu bu olay 繹zelinde duyarl覺 olmaya 癟a覺r覺yoruz.

Sayg覺lar覺m覺zla. 10.12.2012

ada Hukuk癟ular Dernei 襤stanbul ubesi
Progressive Lawyers Association
ORHAN ADL襤 APAYDIN SK. NO:11/3 BEYOLU/襤STANBUL
Tel/Faks + 90 (212) 245 04 40
www.chd.org
2012.12.10
Bu yaz覺 2084 kez okundu
Geri D繹n