| Yunanistan Halk Cephesi: HALKIN TRKLER襤N襤 SUSTURAMAZSINIZ!
Halk i癟in sanat deyilerinin 羹zerinden ge癟en 27 y覺lda bask覺n覺n, zulm羹n, halk覺n t羹rk羹lerini engelleme 癟abalar覺n覺n her t羹rl羹s羹n羹 yaad覺 Grup YORUM.

GRUP YORUM HALKTIR, HAPSED襤LEMEZ!

HALKIN TRKLER襤N襤 SUSTURAMAZSINIZ!


27 y覺ld覺r Anadolu topraklar覺nda Anadolu halklar覺n覺n, d羹nya halklar覺n覺n ac覺lar覺n覺, sevin癟lerini, sevdalar覺n覺, kahramanl覺klar覺n覺, 繹zlemlerini, hasretlerini ve umutlar覺n覺 ezgilere nota yapan, Anadolu halklar覺n覺n sesi, isyan覺, 癟覺l覺覺 olan, devrimci sanat覺 yasayan vede yaadigini sonuna kadar savunan bir gruptur YORUM.

Halk i癟in sanat deyilerinin 羹zerinden ge癟en 27 y覺lda bask覺n覺n, zulm羹n, halk覺n t羹rk羹lerini engelleme 癟abalar覺n覺n her t羹rl羹s羹n羹 yaad覺 Grup YORUM. G繹zalt覺lar, ikenceler, tutsakl覺klar, konser yasaklar覺 u anda Grup YORUM eleman覺 Se癟kin AYDOAN ve Tav覺r Yay覺nlar覺 sahibi Bahar KURT tecrit h羹crelerinde tutuluyor.

Bask覺yla kar覺laan yaln覺zca grup 羹yeleri de olmad覺. Grup Yorum dinlemek, kasetlerini bulundurmak da su癟 say覺ld覺 ve dinleyicileri de cezaland覺r覺ld覺.

Ancak hi癟bir bask覺 politikas覺 Grup YORUMun halklamas覺n覺, halk覺n t羹rk羹lerini milyonara ulat覺rmas覺n覺 engelleyemedi.

Bug羹ne kadar her t羹rl羹 bask覺 ve engelleme y繹ntemine bavuran faist iktidar, bug羹n farkl覺 bir y繹ntem kullanarak sald覺r覺lar覺n覺 s羹rd羹rmeye devam ediyor. Ev hapsi denilen denetimli serbestlik uygulamas覺yla, grup 羹yeleri Selma ALTIN ve Ezgi Dilan BALCI ahs覺nda Grup YORUM engellenmek, susturulmak isteniyor. Grup YORUM 羹yelerinin bileklerine Avrupadan ithal elektronik kelep癟e tak覺lmak isteniyor. Halk覺n kahramanlar覺n覺 sahiplenmeyi su癟 sayanlar, YORUMun feda sava癟覺lar覺n覺n cenazelerini sahiplenmesine sald覺rmakla, korkular覺n覺n b羹y羹kl羹klerini g繹steriyorlar.

Kelep癟e tak覺lmak istenen Selma ve Dilan deil yaln覺zca. Grup YORUMa ve t羹rk羹lerimize vurulmak istenmektedir bu kelep癟eler Bir kez daha susturulmak, halktan kopar覺lmak istenmektedir YORUM.

Faist AKP iktidar覺na bir kez daha hat覺rlatal覺m: Bir 羹lkenin t羹rk羹lerini yapanlar, yasalar覺n覺 yapanlardan daha g羹癟l羹d羹r!

Grup YORUM t羹rk羹lerini, 羹yelerini hapsedemezsiniz. O t羹rk羹ler, 羹yelerinin ezgileri, sesleri tel 繹rg羹ler, ta duvarlar aras覺ndan bir yolunu bulup ula覺r, sevdal覺 olduklar覺 Anadolu halklar覺n覺n y羹reine. Bug羹ne kadar engelleyemediiniz, t羹rk羹lerimiz Anadolunun d繹rt bir yan覺na yay覺lmaya, y羹reklere umut tohumlar覺 ekmeye, halklar覺n kurtulu m羹cadelelerinde dilden dile yay覺lmaya devam edecektir.

GRUP YORUM HAPSED襤LEMEZ!

DEVR襤MC襤 SANAT ENGELLENEMEZ!

DEVR襤MC襤LER襤N CENAZES襤N襤 SAH襤PLENMEK SU DE襤L, ONURDUR!

TRKLER SUSMAZ HALAYLAR SRER!

YUNAN襤STAN HALK CEPHES襤
2012.11.11
Bu yaz覺 2123 kez okundu
Geri D繹n