| Halk Cephesi Uluslararas覺 襤likiler Komitesi Amerikan Se癟imlerini Deerlendirdi
Amerikan se癟imleri asl覺nda her a癟覺dan aynad覺r. ncelikle emperyalist demokrasinin aynas覺d覺r. T羹rkiyede medyay覺 izleyen birisi se癟imlere iki partinin kat覺ld覺覺n覺 san覺r.

AMER襤KA SE襤MLER襤 K襤M襤N SE襤M襤D襤R?

G羹nlerdir tabiri caizse Amerika se癟imleri yat覺p kalkar olduk. Daha dorusu yat覺r覺l覺p kald覺r覺l覺r olduk. Esas olarak Amerikan se癟imleri bizim i癟in 繹nemli olmasa da ve bu nedenle ilgilenmiyor olsak da ibirlik癟i oligari Amerikan se癟imleriyle yat覺p kalkar oldu.

Se癟imlerden 繹nceki son iki g羹n Amerikadan canl覺 yay覺na ge癟ildi. Sanki 羹lkemizdeki t羹m sorunlar 癟繹z羹lm羹 ve halk覺n hi癟bir sorunu yok, ihtiyac覺 yok, tek sorunumuz Amerikada kimin se癟imleri kazanaca覺?

Amerikan se癟imleri asl覺nda her a癟覺dan aynad覺r. ncelikle emperyalist demokrasinin aynas覺d覺r. T羹rkiyede medyay覺 izleyen birisi se癟imlere iki partinin kat覺ld覺覺n覺 san覺r. Demokrat Parti ve Cumhuriyet癟i Parti. Onlar覺n da bakan adaylar覺 Barack Obama ve Mitt Romney. Oysa bu iki aday覺n d覺覺nda 15 bakan aday覺 daha var. Ama onlar覺n isimleri bile an覺lmad覺. Hangi partiden olduklar覺, neyi savunduklar覺 an覺lmad覺 bile. Obama ve Romneyin at覺malar覺 ile se癟imleri izler hale geldik. 襤te emperyalist demokrasinin sahtekarl覺覺 Tekellerin desteini alamayan bakan adaylar覺n覺n isimleri bile an覺lm覺yor, medya onlara kapal覺, yani f覺rsat eitliine sahip deiller. Asl覺nda Amerikan halk覺 tekeller taraf覺ndan 繹nlerine konulan iki se癟enekten birini se癟iyorlar. Dolay覺s覺yla da Amerikan覺n ve tekellerin ihtiya癟lar覺na g繹re belinlenen politika deimiyor. Sadece se癟imleri kazanan aday覺 destekleyen tekeller daha fazla kazan覺yorlar. T覺pk覺 T羹rkiyede olduu gibi. Nas覺l AKPyi destekleyen tekeller daha palazlanm覺sa, ayn覺 zamanda tekeller, emperyalist tekellerin karlar覺 da artm覺t覺r. Yani AKP hem kendisini destekleyen tekellere, hem de dier tekellere kazand覺rm覺t覺r. Dolay覺s覺yla da Amarikada kimin kazand覺覺n覺n 繹nemi ya da fark覺 hangi tekellerin daha fazla kazanaca覺 noktas覺ndad覺r. Ama her koulda tekellerin istekleri yap覺lacak, onlar覺n ihtiya癟lar覺 dorultusunda politika yap覺lacakt覺r. Tekeller i癟in d羹nya halklar覺 s繹m羹r羹lecek, halklar katledilecektir.

Nitekim Demokrasi, halk覺n ihtiya癟lar覺 gibi s繹ylemlerle se癟imleri kazanan Obama Demokratik Haklara ilikin s繹ylediklerinin hi癟birini yapmam覺t覺r. Afganistandaki igali ve katliamlar覺 t覺rmand覺rm覺, Iraktaki igali s羹rd羹rm羹 - ibirlik癟i iktidar覺 g羹癟lendirdikten sonra askerlerini 癟ekmeye balam覺, Guantanamo ikence merkezini kapatmam覺t覺r. Suriye halk覺na sava a癟m覺, Suriye halk覺n覺n kan覺n覺 d繹kmektedir. T羹m d羹nyada tekellerin s繹m羹r羹lerinin 繹n羹n羹 d羹zlemeye 癟al覺maktad覺r. Bunun kar覺l覺覺nda da tekellerin desteini alm覺 ve se癟imleri tekrar kazanm覺t覺r.

Amerikan se癟imlerinin baka bir 繹nemli yan覺 羹lkemizin yeni s繹m羹rge durumunu g繹stermesidir. Sanki se癟imler Amerikada deil, T羹rkiyede yap覺lmaktad覺r. Ya da sanki t羹m d羹nyada sadece Amerikada se癟imler yap覺lmaktad覺r. Niye dier 羹lkelerdeki se癟imler bu kadar iktidar覺n, medyan覺n g羹ndeminde deildir? Cevap 羹lkemizin Amerikan覺n yeni s繹m羹rgesi olmas覺d覺r. lkemizi as覺l olarak Amerikan覺n y繹netiyor olmas覺d覺r.

Amerikan se癟imleri bizim hi癟bir sorunumuzu 癟繹zmemektedir. Yoksulluumuz, a癟l覺覺m覺z devam etmektedir. Hatta gittik癟e a覺rlamaktad覺r. Yozlama halk覺m覺z覺 癟羹r羹tmektedir. Eitim sal覺k 繹zelleip paral覺 hale gelmekte, k繹yl羹l羹k, k羹癟羹k esnaf tasfiye edilmektedir. Halk覺n mal覺 olan kamu kurumlar覺 繹zelletirme ad覺na bedavaya sat覺lmakta, topraklar覺m覺z emperyalistlerin sald覺r覺 羹ss羹 haline getirilmektedir.

繹z羹m ve ger癟ek demokrasi halk覺n iktidar覺ndad覺r. 襤te K羹ba. Halk覺n iktidarda olduu ve halk覺n kendi kendisini y繹nettii Sosyalist Demokrasi! Se癟imlere giren adaylara f覺rsat eitlii sunan K羹ba Demokrasisini Amerikan se癟imleriyle k覺yaslamak m羹mk羹n m羹? Amerikan se癟imleri o kadar ciddiyetsiz ve apolitik ki bakan adaylar覺n覺n televizyonlardan yay覺nlanan tart覺ma programlar覺ndaki performanslar覺, nas覺l bakt覺klar覺, hangi renk giyindikleri gibi etkenler se癟im 羹zerinde belirleyici olmaktad覺r. Ya da 羹lkede yamur yamas覺, f覺rt覺na kopmas覺 se癟imlerin kaderini belirlemektedir. Bu nas覺l bir demokrasidir. Adaylar覺n neyi savunduklar覺n覺n 繹nemi yok mudur? Se癟imler Amerikada ya da emperyalist 羹lkelerde ve onlar覺n ibirlik癟isi 羹lkelerde yap覺l覺yor ise neyi savunduklar覺n覺n 繹nemi yoktur. 羹nk羹 ger癟ekte y繹neten kendileri deildir. Tekellerin haz覺rlay覺p ellerine verdikleri yasa metinlerini 癟覺kartmaya 癟al覺覺rlar. Tekellerin belirledii politikalar覺 uygularlar.

襤te bu nedenle Sosyalist demokrasi ve emperyalist demokrasi farkl覺d覺r. K覺yaslanmalar覺 bile m羹mk羹n deildir. Son Amerikan se癟imleri bunu bir kez daha g繹stermitir.
2012.11.08
Bu yaz覺 1950 kez okundu
Geri D繹n