| Bel癟ika Adaleti Mikail Tekin'in Katillerini Cezaland覺rma Konusunda Teredd羹t Etme
Bel癟ikal覺 Yarg覺癟lar! 襤kenceci katilleri tutuklamak,ceza vermek i癟in teredd羹t etmemelisiniz! Elleriniz titrememelidir!

Bel癟ikal覺 Yarg覺癟lar! 襤kenceci katilleri tutuklamak,ceza vermek i癟in teredd羹t etmemelisiniz! Elleriniz titrememelidir!

Ayg羹n kardelerin 2 y覺l覺 ak覺n bir zamand覺r cenazelerini vermeyen, sorunu yok sayan, g繹rmezden gelen Bel癟ika adaleti yeni bir s覺navla daha kar覺 kar覺yad覺r.

Bu kez Mikail Tekin'i hapishanede katleden ikenceci katillere kar覺 verecekleri kararla tarih ve halk覺m覺z 繹n羹nde sorumlu olacaklar.

Bundan 3 y覺l 繹nce, 8 Austos 2009'da Charleroi kenti yak覺nlar覺ndaki Jamioulks hapishanesinde ikence ile kaburgalar覺 k覺r覺larak, ba覺na ald覺覺 繹ld羹r羹c羹 darbeler ile 31 ya覺nda katledildi Mikail Tekin.

Mikail Tekin, trafik polisi ile tart覺t覺覺 i癟in tutukluydu. Hem tutuklad覺lar, hem de 繹l羹s羹n羹 ailesine teslim ettiler.

Katledenler, ikence yapanlar hakk覺nda y覺llarca dava a癟mad覺 Bel癟ika adaleti. 襤kenceci katilleri bu yan覺yla korudular. Aradan y覺llar ge癟mesine kar覺n, tek bir ikenceci katil tutuklanmad覺, ceza almad覺 hen羹z.

Bel癟ika yasalar覺 her nedense hep bizim halk覺m覺za kar覺 iletiliyor. Ayg羹n kardelerin cenazeleri verilmiyor, yasalar savc覺lara bu yetkileri veriyor diyorlar. Mikail Tekin'in y覺llarca davas覺 a癟覺lm覺yor, tek bir ikenceci katil tutuklanm覺yor yasalar b繹yle gerekli k覺l覺yor deniyor.

Cenazelerimiz aa覺lan覺yor, sevdiklerimizi istediimiz gibi g繹memiyoruz. Ve burada onlar覺n yasalar覺 kar覺m覺za 癟覺k覺yor. Oullar覺m覺z ikencede kaburgalar覺 k覺r覺larak katlediliyor, ikenceciler ellerini-kollar覺n覺 sallayarak gezerken bizim kar覺m覺za yine yasalar 癟覺k覺yor.

K覺saca her sald覺r覺da bizleri bu yasalarla bask覺 alt覺na al覺yorlar!... Bu yasalar覺 hep bize kar覺 iletiyorlar. Fabrikalar覺 kapat覺yor, bizi a癟 ve isiz b覺rak覺rken de o yasalar覺 asalaklar覺, bizi k覺 g羹n羹 kap覺 繹n羹ne koyanlar覺 koruyor.

Mikail Tekin ile ilgili davay覺 Bel癟ika adaleti tam 3 y覺l sonra a癟t覺. 24 Ekim 2012'de g繹r羹len davada tutuksuz yarg覺lanan ve Mikail Tekin'i katleden 3 ikenceci gardiyan da vard覺. Doktorun mahkemede anlatt覺klar覺 bizlere, 癟ocuklar覺m覺za nelerin reva g繹r羹ld羹羹n羹 bir kez daha g繹sterdi.

Hapishane doktoru, Mikail Tekin'in k覺r覺lan kaburgalar覺ndan, ba覺na ald覺覺 darbelerden, v羹cudundaki k覺r覺klardan s繹z ediyordu. Mikail Tekin ikence ile katledilmiti. Bu a癟覺kt覺. 襤kence ile katledilen Mikail Tekin'in katilleri ise tutuksuzdu halen.

Peki kim katletti Mikail Tekin'i? Yoksa siz de ba覺n覺 ranzaya vurdu, kendini ast覺 m覺 diyeceksiniz?

Bel癟ika adaletine soruyoruz;3 yildir neden Mikail Tekin'in tek bir katilini tutuklamad覺n覺z?

Yoksa bizlerin cenazelerini vermediiniz, g繹m羹lme hakk覺n覺 elimizden ald覺覺n覺z gibi ikenceci katillere bizi katletme 繹zg羹rl羹羹 m羹 tan覺yorsunuz?

Hani Bel癟ikada adalet vard覺? Hani ikenceye kar覺yd覺n覺z? 襤kenceci katilleri tutuklama konusunda bile teredd羹t eden bir adalet da覺tamaz.

Mikail Tekin davas覺nda ikenceci katilleri tutuklamayan Bel癟ika adaleti ikenceci katilleri korumay覺, onlara efkatle davranmay覺 da ihmal etmemitir. Doktorun ikenceyi anlatt覺覺 s覺rada ikenceci katillere lanet okuyan Mikail Tekin'in iki amcas覺n覺 ve teyzesini mahkeme d覺ar覺 att覺r覺p, g繹zalt覺na ald覺rm覺t覺r. Yeenleri katledilen iki amca ve teyze 7 saat g繹zalt覺nda kald覺.

Mikail Tekin davas覺nda savc覺 hi癟bir ikencecinin cezaland覺r覺lmas覺n覺 istemedi. 襤kenceciler i癟in tek bir y覺l ceza istemedi savc覺. Tutuklanmayan ikenceci katillerin ceza almas覺n覺 istemiyor savc覺. G繹癟menler kaburgalar覺 k覺r覺larak, balar覺na 繹ld羹r羹c羹 darbeler vurularak katledilebilir ama ikenceciler ceza almaz, korunurlar.

Davan覺n 31 Ekim'de karara balanaca覺 a癟覺klanm覺t覺. Ancak bu karar ertelendi. Karar durumas覺 28 Kas覺m tarihine kald覺. Bel癟ika adaleti ikenceci katilleri tutuklamad覺覺 gibi karar vermekte de teredd羹t ediyor.

Anadolu Federasyonu y覺llard覺r 覺rk癟覺l覺覺, yabanc覺 d羹manl覺覺n覺 anlatmaktad覺r. Irk癟覺l覺k, yabanc覺 d羹manl覺覺 tam da budur. Bir trafik polisi ile tart覺mak tutuklama nedeni olmamal覺d覺r. Bir tutuklama ikence g繹rmeye, katledilmeye neden olmamal覺d覺r. 襤kenceciler, katiller teredd羹ts羹z cezaland覺r覺lmal覺d覺r.

Mikail Tekin davas覺nda bir kez daha Bel癟ika adaletinin tavr覺n覺 g繹receiz. Bel癟ikal覺 yarg覺癟lar kararlar覺yla ya ikenceyi ve ikencecileri mahk羶m edecekler ya da verecekleri kararlar覺yla ikencecileri koruyacak ikencecilerle su癟 orta覺 olacaklar.

Mikail Tekin'i ikencede katledenler cezaland覺r覺lmal覺d覺r!

Bel癟ikal覺 yarg覺癟lar! 襤kenceyi kararlar覺yla mahk羶m etmelidirler!

Irk癟覺l覺a, yabanc覺 d羹manl覺覺na kar覺 birleelim, m羹cadele edelim!

Bel癟ika Anadolu Federasyonu
2012.11.06
Bu yaz覺 2093 kez okundu
Geri D繹n