| HHB: DNEN DNSN BEN DNMEZEM YOLUMDAN,
Avukatl覺k nitelii itibar覺 ile bir hak arama m羹cadelesidir. Eer biz bu meslei halk覺n, hakl覺n覺n hak arama m羹cadelesi olarak alg覺larsak, avukatl覺k taraf olmakt覺r ve politik bir itir...

A癟覺klama No:365 / 28.09.2012

DNEN DNSN BEN DNMEZEM YOLUMDAN,
Kad覺lar m羹ft羹ler fetva yazarsa
襤te kement ite boynum asarsa
襤te han癟er ite ba覺m keserse
D繹nen d繹ns羹n ben d繹nmezem yolumdan


Avukatl覺k nitelii itibar覺 ile bir hak arama m羹cadelesidir. Eer biz bu meslei halk覺n, hakl覺n覺n hak arama m羹cadelesi olarak alg覺larsak, avukatl覺k taraf olmakt覺r ve politik bir itir. Eer halk覺n ve hakl覺n覺n yan覺nda m羹cadele ederken kendinizi yasayla s覺n覺rlam覺yor, haks覺zl覺a yol a癟an yasalar sistemini kabullenmiyor ve deitirmeye 癟al覺覺yorsan覺z o zaman avukatl覺k devrimci bir itir. O zaman alanlara, meydanlara, sokaklara, yoksul gecekondulara yay覺l覺r. O zaman ferman verilir, kad覺lar m羹ft羹ler hakk覺n覺zda fetva yazar, cellatlar ba kesmeye y繹nelir.

Fuat Erdoan devrimci avukatl覺k pratiinin ekillendii Halk覺n Hukuk B羹rosunda avukatl覺k yapmaya balad覺ktan yaln覺zca iki y覺l sonra katledildi. Yaln覺z avukatl覺k yaparken deil k繹y羹nde tarlada 癟al覺覺rken de, 繹rencilik y覺llar覺nda da haks覺zl覺覺n 繹n羹nde eilmezdi, ezen, s繹m羹ren d羹zene kar覺 asiydi. Sevdiklerine dostlar覺na yoldalar覺na kar覺 ise m羹tevazi. Onu tan覺yanlar hep dostlar覺na kar覺 y羹z羹nden hi癟 eksik etmedii g羹l羹msemesi ile and覺lar.

襤ki y覺ll覺k avukatl覺k hayat覺 boyunca zaman zaman kar覺lam覺 olduu, ayn覺 adliyelere girip 癟覺kan ve kamu g繹revi yapt覺覺n覺, yarg覺ya yard覺mc覺 olduunu s繹yleyen polisler taraf覺ndan 繹ld羹r羹ld羹. Avukatl覺k yapt覺覺 dava dosyalar覺nda katillerinin ismi tutanak imzac覺s覺, savc覺l覺k emrini icra eden kii ya da Emniyet M羹d羹r羹 olarak ge癟iyordu.

Fuat, avukatl覺k hayat覺nda da g繹zalt覺na al覺nd覺, ikence g繹rd羹, 繹l羹mle tehdit edildi. Ama m羹cadelesini asla d羹zenin icazet s覺n覺rlar覺 i癟inde y羹r羹tmedi. Yetmedi, hakimler hakk覺nda h羹k羹m verdiler 10 y覺l zindanlarda kalacaks覺n dediler. Ama O vaz癟e癟medi, vatan topraklar覺nda kalacakt覺 ama kendi ayaklar覺yla zindana girmeyecekti.

Fuat Erdoan kendisini iyi tan覺yan polisler taraf覺ndan infaz edilmitir. Ensesine kurun s覺kan efik Kulu 癟ok iyi tan覺d覺覺 gibi efik Kul da O nu 癟ok iyi tan覺maktad覺r. Olay覺n polisin bas覺na s繹yleyip tutanaklara ge癟irdii gibi bir 癟at覺ma deil infaz olduu yap覺lan yarg覺lama sonucu a癟覺a 癟覺km覺t覺r. Ancak katil polisler devlet taraf覺ndan korunmu ve terfi ettirilmitir.

Fuat Erdoan覺 katledenler onu 繹ld羹remediler. Aradan ge癟en 18 y覺l boyunca Halk覺n Hukuk B羹rosunda 癟al覺an her avukat Fuat覺 tan覺d覺, sevdi, sayg覺 duydu, 繹rnek ald覺 ve onu yaatmaya 癟al覺t覺. Bug羹n art覺k onun ad覺 t羹m d羹nya avukatlar覺nca da bilinir.

Halk覺n Hukuk B羹rosunda 癟al覺an her avukat bu b羹roda 癟al覺覺rken, evleri y覺k覺lan gecekondulunun, ikence g繹ren devrimcinin, zam zul羹m alt覺nda ezilen insanlar覺m覺z覺n, imha ve asimilasyona urayan K羹rt halk覺n覺n m羹cadelesinin i癟inde olman覺n a覺r bedeller gerektirdiini bilir. Halk覺n Hukuk B羹rosunda 癟al覺an her avukat halk覺n avukat覺 olman覺n bedelleri g繹ze almak olduunu bilir. Fuat ile beraber art覺k 繹l羹m羹 de g繹ze almakt覺r, halk覺n avukatl覺覺.

HALKIN HUKUK BROSU
G羹rsel Mahallesi Kumlu Sokak No 13/10.
K璽覺thane/襤STANBUL
Tel/Faks 0212 296 31 59
halkinhukuk@gmail.com
2012.09.28
Bu yaz覺 1969 kez okundu
Geri D繹n