| Halk Cephesi Uluslararas覺 襤likiler Komitesi, A癟覺klama: 01
Yakla覺k 2 y覺ld覺r Suriyede Suriye halk覺na y繹nelik ter繹r uygulanmaktad覺r.

A癟覺klama: 01, Tarih: 23 Austos 2012

SUR襤YEDE MUHAL襤FLER襤N D襤REN襤襤 DE襤L EMPERYAL襤ST MDAHALE VARDIR.

EMPERYAL襤ST MDAHALEN襤N DEL襤LLER襤 HER GEEN GN DAHA FAZLA ORTAYA IKMAKTADIR.

Yakla覺k 2 y覺ld覺r Suriyede Suriye halk覺na y繹nelik ter繹r uygulanmaktad覺r. Burjuva medyada, bas覺nda, televizyonlarda izlediimiz haberlere bak覺l覺rsa Esad y繹netimi halka bask覺 ve ter繹r uygulamakta ve halkta daha fazla dayanamay覺p ayaklanmaktad覺r. Haklar覺n覺 isteyen halka da Esad覺n ordusu a覺r silahlarla sald覺rmakta, katliamlar yapmakta, kad覺n-erkek-癟ocuk halk覺 katletmektedir. Esad bir diktat繹rd羹r, Y繹netimden gitmelidir!

Her zaman dediimiz gibi emperyalizm deimemitir ve ger癟ein g羹c羹n羹n 羹zerini 繹rtmek m羹mk羹n deildir. Nitekim bizzat burjuva bas覺nda bile art覺k baz覺 ger癟ekler itiraf edilir hale gelmitir. Kukusuz halen ger癟ekleri itiraf etmemektedirler, halen bir癟ok eyi gizlemektedirler. Ama ortaya 癟覺kan ve a癟覺klamak ve kabul etmek zorunda kald覺klar覺 ger癟ekler bile yukar覺da belirttiimiz yalanlar覺 tuzla buz etmitir.

Emperyalizm bu sald覺r覺s覺nda t羹m olanaklar覺n覺 kullanmaktad覺r. Nerede ise t羹m d羹nya medyas覺, bas覺n覺, televizyonlar覺 yalan haber kuyruundad覺r. Yalan s繹ylemekteki deneyimlerini de daha 繹nceki sald覺r覺lar覺ndan biliyoruz. Irakta Saddam覺n diktat繹r olduunu kefettiler, Libyada Kaddafinin diktat繹r olduunu kefettiler. imdi de Esad覺n diktat繹r olduunu s繹yl羹yorlar. Ama Iraka sald覺r覺lar覺n覺n esas nedeninin Irak覺n petrol kaynaklar覺 olduunu bizzat igalciler s繹yl羹yor. Libyaya sald覺r覺 balamadan ibirlik癟ilerin Fransa ile petrol羹n payla覺lmas覺na ilikin anlama yapt覺覺 ortaya 癟覺kt覺. Suriyede de Irak igalinde 癟ekilen g繹r羹nt羹ler kullanarak Esad覺n diktat繹rl羹羹n羹 kan覺tlamaya 癟al覺覺yorlar. Ama baaramad覺lar. Suriye halk覺 direniyor, emperyalist igalcilere ve ibirlik癟ilerine kar覺 sava覺yor ve vatan覺n覺 koruyor.

2 hafta 羹lkemize gelen Amerika D覺ileri Bakan覺 Clinton Suriyede yaananlar覺n ne olduunu a癟覺k癟a itiraf etti; Suriyede Esad sonras覺n覺 planl覺yoruz Yani Esada kar覺 savaanlar muhalifler deil Amerika ve ibirlik癟ileridir. Sava覺 onlar vermekte, onlar y繹netmektedir. Muhalif denilenler ise onlar覺n paral覺 askerleridir. Bu nedenledir ki Suriyenin nas覺l y繹netileceinin planlamas覺n覺 muhalifler deil emperyalizm yapmaktad覺r. Emperyalizm sald覺r覺s覺n覺 yaparken bu kadar pervas覺z ve meru hareket etmektedir. Art覺k emperyalizmin denetimindeki medyada bile emperyalizmin sald覺r覺lar覺 yaz覺lmaya balanm覺t覺r.

- Almanlar casus gemileriyle elde ettikleri istihbarat覺 ibirlik癟ilere vermektedir.

- 襤ngiltere K覺br覺staki 羹slerinden elde ettii casusluk bilgilerini muhaliflere vermektedir.

- Adanada ve Hatayda bulunan C襤A ajanlar覺 hangi ibirlik癟ilerin silahland覺r覺laca覺na karar vermektedir.

- Hataydaki ve Adanadaki kamplarda ibirlik癟iler eitilmekte, silahland覺r覺lmakta ve Suriyeye eyleme g繹nderilmektedir.

- 襤birlik癟iler emperyalistler taraf覺ndan silahland覺r覺lmaktad覺r.

- Muhalif denilen ibirlik癟i 癟apulcular asl覺nda Katar, Suudi Arabistan ve Libyadan gelen paral覺 askerlerdir. Bu paral覺 askerlerden biri utanmadan Suriyeye y繹nelik sald覺r覺 balad覺覺ndan beri gelirinin artt覺覺n覺 s繹ylemektedir.

- Emperyalist kurumlar ve emperyalizmin denetimindeki kurumlar Suriye y繹netiminin, ordusunun, halk覺n覺n tecrit edilmesi g繹revini yerine getirmektedir.

- Emperyalist medya Suriyedeki halka y繹nelik sald覺r覺lar覺n 羹zerini yalan haberlerle 繹rtmeye 癟al覺maktad覺r. 襤birlik癟iler taraf覺ndan yap覺lan halka y繹nelik katliamlar Suriye Ordusu yapm覺 gibi g繹sterilmeye 癟al覺覺lm覺t覺r.

Art覺k m覺zrak 癟uvala s覺mamaktad覺r. Yalanlar覺n 繹mr羹 iyice k覺salm覺t覺r. 羹nk羹 emperyalist medyan覺n yalanlar覺 bilinmektedir. D羹nya halklar覺n覺n kan覺n覺 d繹ken Amerika demokrasi koruyucusu ilan edilmitir. Bug羹ne kadar d羹nya halklar覺ndan yakla覺k 250 milyon insan覺n kan覺n覺n d繹k羹lmesinin ba sorumlusu Amerika 繹zg羹rl羹k getirici ilan edilmitir. Ba覺ms覺zl覺k, 繹zg羹rl羹k, demokrasi Amerikadan beklenir olmutur. Oysa Amerika 繹ncelikle kendi iledii su癟lar覺n hesab覺n覺 vermelidir. Amerika kimseye diktat繹r diyemez. D羹nya halklar覺na d羹man olan, halklar覺n kan覺n覺 emen kendisidir. Maalesef 羹lkemizde ve d羹nyada kendisini sol, demokrat, sosyalist, ayd覺n ilan eden kimi 繹rg羹t, devlet ve kiiler bu konuda Amerikaya destek olmutur. Ve esas olarak da bu nedenle Amerikan覺n yapt覺覺 katliamlar覺n sorumluluunu 羹stlenmilerdir.

D羹nyada deien hi癟bir ey yoktur. Emperyalizm deimemitir. Sosyalizm deimemitir. Halklar覺n m羹cadelesi ve emperyalizmin katliamlar覺 deimemitir. Amerikan emperyalizmi, Avrupa Birlii emperyalizmi 羹zerine d羹eni yapmaktad覺r. Burada as覺l olarak sorgulanmas覺 gereken soldur. Sol ni癟in emperyalizmin sald覺r覺lar覺na destek olur konuma d羹mektedir? Niye emperyalizme cepheden tav覺r almaktan 癟ekinmektedir? Ne Sam, Ne Saddam tav覺rs覺zl覺覺n覺n emperyalizmi g羹癟lendirdiini g繹rm羹yorlar m覺? Art覺k Irak覺 igal edenler bile as覺l niyetlerinin petrol yataklar覺na el koymak olduunu itiraf ederken sol bu tav覺rs覺zl覺覺n覺 nas覺l a癟覺klayacakt覺r? Art覺k emperyalistler ve ibirlik癟ileri sald覺r覺lar覺n覺 aleni yapmaktad覺r. Suriyeli ibirlik癟i bir kad覺n Adanada eitim ald覺覺n覺 gazetelere anlatmaktad覺r. Suriye s覺n覺r覺nda karakol bas覺p Suriye askerlerini katleden katiller s羹r羹s羹 羹zerinde Allah Korusun yazan bir jiple eyleme gitmektedir ve bu g繹r羹nt羹ler gazetelerde yay覺nlanmaktad覺r. 襤birlik癟ilere telsizlerin T羹rkiyeden g繹nderildii televizyonda canl覺 yay覺nda anlat覺lmaktad覺r. Ne oluyor? Hani T羹rkiye Suriye ile dosttu? Hani T羹rkiye Suriyeye y繹nelik sald覺r覺larda yer almamakta idi? Aksine T羹rkiye Amerikan emperyalizminin kendisine verdii sald覺r覺 g繹revini canla bala yerine getirmeye 癟al覺maktad覺r. Suriye topraklar覺nda d羹羹r羹len u癟a覺 hat覺rlay覺n; nce u癟a覺n Suriye topraklar覺nda Suriye taraf覺ndan d羹羹r羹ld羹羹 s繹ylendi, ard覺ndan s繹ylem deiti u癟a覺n uluslar aras覺 sularda Suriye taraf覺ndan d羹羹r羹ld羹羹 iddia edildi. U癟ak enkaz覺 癟覺kart覺ld覺ktan sonra da u癟a覺n d羹羹r羹lmedii s繹ylendi. Peki, ne oldu? Niye s繹ylemler bu kadar kolay ve h覺zl覺 deiti? Oysa Suriyenin s繹ylemi hi癟 deimedi; U癟ak Suriye topraklar覺 羹zerinde al癟aktan u癟uyordu, u癟aksavar ateiyle d羹羹rd羹k dediler.

Sadece unu sorgulamak bile bizi ger癟ee g繹t羹r羹r; ne oldu da son iki y覺ld覺r Esad覺n diktat繹r olduu kefedildi. Niye daha 繹nce Esad diktat繹r deildi. Yoksa birileri d羹meye bast覺 ve yalan haber furyas覺 m覺 balad覺? Elbette b繹yle oldu ve yalan haberlerle halk kand覺r覺lmaya 癟al覺覺l覺yor.

Suriye emperyalizmin t羹m d羹nyay覺 kendisine boyun edirme politikas覺 gerei sald覺r覺 alt覺ndad覺r. Suriye emperyalizme boyun ememektedir. D羹nya halklar覺 i癟in k繹t羹 bir 繹rnektir ve bu nedenle igal edilmek istenmektedir.

- Suriyede emperyalizmin tek bir 羹ss羹, askeri yoktur. Bizim 羹lkemizin nerede ise her taraf覺 Amerikan 羹sleriyle doldurulmuken Suriyede tek bir Amerikan askeri yoktur.

- Suriyenin emperyalizme tek bir kuru borcu bulunmamaktad覺r.

- Suriyede petrol halk覺n mal覺d覺r. Emperyalizmin s繹m羹r羹s羹ne a癟覺lmam覺t覺r.

- Suriyede eitim ve sal覺k halk i癟in bedavad覺r. Halk覺n her kesimi tam bir f覺rsat eitlii i癟inde eitim ve sal覺k haklar覺n覺 kullanabilmektedir.

- Suriyede emperyalist tekeller yoktur. Emperyalist irketler Suriyede i yapamaz.

- Suriye laik bir 羹lkedir. Babakan Erdoan覺n yalanlar覺n覺n aksine Suriyede deiik inan癟lardan insanlar birlikte ve karde癟e yaamaktad覺r. 襤nsanlar覺n birbirlerinin dini inan癟lar覺n覺 sorgulamas覺 yasakt覺r. Dini ibadet merkezlerini her din i癟in devlet a癟maktad覺r.

- Suriyede k覺smi halk 繹rg羹tlenmeleri bulunmakta ve bu halk 繹rg羹tlenmeleri kendileriyle ilgili kararlar覺 kendileri almakta, kendi geleceklerine kendileri karar vermektedir.

- Suriyede gelir u癟urumu bulunmamaktad覺r. L羹ks villalar, g繹kdelenler gibi zenginlik belirtileri yoktur. L羹ks ara癟lar覺 sokakta g繹rmek olanakl覺 deildir. Suriyede yoksulluk payla覺lmakta ama asla a癟l覺k yaanmamaktad覺r.

Kukusuz emperyalizm Suriyeye sald覺r覺 gerek癟elerini yukar覺da belirttiimiz gibi a癟覺k癟a itiraf etmeyecektir. En az覺ndan imdilik etmeyecektir. Bunun yerine yalanlar s繹ylemesi gerekmektedir; Esad diktat繹r, halk覺na zulmediyor!

Suriye y繹netimi, halk覺 bar覺 istediini a癟覺k癟a ortaya koymutur. BM taraf覺ndan haz覺rlanan ve ad覺na da Annan Plan覺 denilen programa sad覺k kalm覺t覺r. BM g繹zlemcilerini 羹lkesine kabul etmi, denetlemeler yapmas覺na izin vermitir. Tam da bu d繹nemde ibirlik癟ilerin sald覺r覺lar覺 artm覺 ve her yerde bombalar patlamaya balam覺t覺r. Buna ramen ve biraz da utanga癟癟a hem ibirlik癟ilere hem de Suriye y繹netimine sald覺r覺lar覺 durdurma 癟ar覺s覺 yap覺lm覺t覺r. Neden? Sald覺r覺lar覺 yapanlar覺n ibirlik癟iler olduu bilinmemekte midir? 襤birlik癟iler emperyalizm taraf覺ndan sonsuz bir ekilde desteklenmi, katliamlar yapmas覺 i癟in 繹n羹 a癟覺lm覺t覺r. Amerika ve ABnin Suriyedeki yaananlara 癟繹z羹m bulma niyeti yoktur. Esas dertleri Suriyeyi igal etmektir. Bunun i癟in de ibirlik癟ilerin katliamlar覺n覺 g繹rmezden gelmektedirler.

Aylarca muhalif denilen ibirlik癟ilerin propagandas覺 yap覺ld覺. Demokratik g繹steriler yapt覺klar覺, bar覺癟覺l g繹steriler yapt覺klar覺 v.s. s繹ylendi. Ama elimizde art覺k burjuva medyan覺n bile gizleyemedii, vermek zorunda kald覺覺 g繹r羹nt羹ler var:

襤birlik癟iler Suriye askerlerini apartman覺n 癟at覺s覺ndan aa覺ya at覺yor!

襤birlik癟iler yakalad覺klar覺 Suriye askerinin kafas覺n覺 kesiyor!

襤te sizin demokratlar覺n覺z. Oysa ger癟ekte siz de bu katiller s羹r羹s羹n羹 ve iledikleri su癟lar覺 iyi biliyorsunuz. Bizim elimizde o yay覺nlananlar覺n 癟ok daha fazlas覺 var ama bunu yay覺nlam覺yorsunuz? Neden? Bu g繹r羹nt羹lerin ger癟ek olmad覺覺n覺 m覺 iddia ediyorsunuz? Gelin birlikte arat覺ral覺m. Bug羹ne kadar ibirlik癟iler taraf覺ndan ka癟 kii katledildi? Neden katledildi? 襤nsanlar dini inan癟lar覺 nedeniyle katledildiler. H覺ristiyanlar, Museviler, Aleviler sadece bu nedenle katledildiler. ocuklar, kad覺nlar bombalarla par癟aland覺. Yakalad覺klar覺 insanlara ak覺l almaz ikenceler yapt覺lar. Kar覺nlar deildi, kafalar kesildi, g繹zler oyuldu, beyinler da覺t覺ld覺. B羹t羹n bunlar覺n g繹r羹nt羹leri elimizde. Yay覺nlay覺n!

Ama emperyalist medya bunlar覺 yay覺nlamaz. Onlar sahibinin sesidir ve onlar i癟in bas覺n 繹zg羹rl羹羹 diye bir ey yoktur. Onlar yalan haberlerle bir yandan Suriyede yaanan katliamlar覺n 羹zerini 繹rtmeye 癟al覺覺rken dier yandan Suriye halk覺n覺 tecrit etmeye 癟al覺覺yorlar.

UYARIYORUZ:

Yalan s繹ylemekten, yalan haberler yapmaktan vazge癟in. Elinize halklar覺n kan覺 bulamas覺n. Yap覺lan yalan haberlerle Irakta 1 milyon 800 bin kii katledildi. imdi ayn覺 ey Suriyede yap覺lmaya 癟al覺覺l覺yor. Ortak olmay覺n!

Suriye halk覺 direniyor. Vatansever Suriye halk覺 hem kendi vatan覺 hem dier 羹lke halklar覺 i癟in direniyor. Biliyoruz ki Suriye son deil. S覺rada baka 羹lkeler var. 襤ran var; Kuzey Kore var, K羹ba var, Venez羹ella var, emperyalizme boyun emeyen 繹rg羹tler var. Bu nedenle Suriye halk覺n覺n direnii hepimizindir. Suriye halk覺 bizim i癟in de ehit d羹mektedir. T羹m olanaklar覺m覺zla onlar覺n yan覺nda olmal覺y覺z. Nas覺l ki emperyalizm t羹m olanaklar覺yla sald覺r覺yorsa biz de her ara癟 ve y繹ntemle emperyalist sald覺r覺n覺n kar覺s覺na dikilmeli ve Suriye halk覺na t羹m desteimizi sunmal覺y覺z.

TAR襤H襤N YASASI AIKTIR, D襤RENMEYEN RR SON SZ D襤RENENLER SYLER.

Halk Cephesi Uluslararas覺 襤likiler Komitesi
2012.08.23
Bu yaz覺 2195 kez okundu
Geri D繹n