| Halk Cephesi: Suriye 襤gal Edilmek 襤steniyor
EMPERYAL襤ST YALANLARLA, SALDIRGANLIKLA SUR襤YE 襤GAL ED襤LMEK 襤STEN襤YOR!


HALKIMIZ!

TM DNYA HALKLARI!

EMPERYAL襤ST YALANLARLA, SALDIRGANLIKLA SUR襤YE 襤GAL ED襤LMEK 襤STEN襤YOR!

AMER襤KAN UAKLARININ SUR襤YE HAKKINDA ALDII YAPTIRIM KARARLARI MERU DE襤LD襤R!

BU SALDIRI SADECE EMPERYAL襤ZM襤N SUR襤YE HALKINA YNELEN B襤R SALDIRISI DE襤LD襤R. SALDIRI; TM ORTADOU VE DNYA HALKLARINA YAPILMI SALDIRIDIR!

27 Kas覺m'da Arap Birlii 羹yesi 21 devletten 19'unun oyuyla emperyalizmin ua覺 Arap devletleri Suriye hakk覺nda "Ekonomik yapt覺r覺m" karar覺 ald覺. Amerika'n覺n s繹zc羹s羹 olarak toplant覺ya kat覺lan Amerikan ua覺 AKP'nin D覺ileri Bakan覺 Ahmet Davutolu da Arap Birlii'nin ald覺覺 kararlar覺 desteklediklerini ve "Suriye y繹netimimin halk覺na yapt覺覺 eziyeti sona erdirmek i癟in t羹m g羹c羹m羹zle 癟al覺mal覺y覺z" dedi.

襤birlik癟i uak Ortadou devletleri ve AKP iktidar覺n覺n ald覺覺 bu karar Ortadou halklar覺n覺n ve T羹rkiye halklar覺n覺n ald覺覺 bir karar deildir. Bu yapt覺r覺m kararlar覺 Amerikan ve Avrupa emperyalizminin ibirlik癟i uaklar覺na ald覺rd覺覺 bir karard覺r.

Suriye'ye kar覺 al覺nan bu kararlarla Suriye halk覺 enerji, ila癟, g覺da... gibi en temel ihtiya癟lar覺ndan mahrum b覺rak覺larak a癟l覺a, salg覺n hastal覺klara ve 繹l羹me mahkum edilmektedir. Suriye halk覺 emperyalizme teslim olmad覺覺 i癟in a癟l覺k, salg覺n hastal覺klar ve 繹l羹mle cezaland覺r覺larak teslim al覺nmak istenmektedir. Daha 繹nce emperyalistlerin ve ibirlik癟ilerinin Irak halk覺na uygulanan ambargoyla 500 bin 癟ocuk katledilmiti.

Emperyalistler Suriye'deki Esad y繹netiminin diktat繹r" olduu s繹yl羹yor, "demokratiklemesi" ve "reformlar" yapmas覺n覺 istiyorlar. 襤stedikleri ger癟ekte emperyalizmin d羹nya d羹zenine teslim olmas覺d覺r. Suriyeyi yeni-s繹m羹rgecilie a癟覺k hale getirmesidir.

Emperyalistlerin ve ibirlik癟i uaklar覺n Suriye'den hi癟 bir talepte bulunmas覺 meru deildir! D羹nya halklar覺n覺 katledenlerin, kendi halklar覺n覺 katledenlerin Suriyeden b繹yle bir istemde bulunmalar覺 meru deildir. Kendi 羹lkelerinde demokrasinin Dsi bile olmayan bask覺c覺, gerici, faist y繹netimlerin Suriyeden demokrasi istemeleri sahtekarl覺ktan, aymazl覺ktan baka birey deildir.

襤birlik癟i AKP iktidar覺 羹lkemizi emperyalizmin komplo ve sald覺rganl覺覺n覺n da 羹ss羹 haline getirmitir. D羹n Libyal覺 bug羹n de Suriyeli ad覺na muhalif, isyanc覺 dedikleri ibirlik癟ilerle toplant覺lar d羹zenlemekte, katliam ve sald覺r覺 planlar覺 yapmaktad覺rlar.

Emperyalistler ajanlar覺yla, ibirlik癟ileriyle provokasyonlarla halktan y羹zlerce insan覺 katledip Suriye'yi kar覺t覺r覺yorlar. Libya'da olduu gibi ibirlik癟ileri silahland覺r覺p ter繹r estiriyorlar. Sonra "akan kan" demagojisi yap覺yorlar.

Suriye'de akan her damla kan覺n sorumlusu emperyalizm ve ibirlik癟i uaklar覺d覺r. Bug羹n a癟覺k癟a biliniyor ki, Suriye'de "muhalif" ad覺 verilen ibirlik癟ileri 繹rg羹tleyen, silahland覺ran ve eiten emperyalistler ve ibirlik癟ileridir. Kendilerine "zg羹r Suriye Ordusu" denilen bu ibirlik癟iler ger癟ekte Amerikan, Frans覺z, 襤ngiliz ajanlar覺ndan, paral覺 askerlerinden baka bir ey deildir.

襤birlik癟iler ve emperyalistler Suriyeyi teslim almak i癟in Akan kan, insanl覺k su癟u ileniyor demagoji ve yalanlar覺na sar覺l覺yorlar. D羹nyam覺z覺 kan g繹l羹ne 癟eviren emperyalistlerdir. Onlar覺n a癟 g繹zl羹l羹羹, s繹m羹rgen karekterleridir. lke zenginliklerine g繹z dikmeleridir. Onlar覺n girdii, bulat覺覺 her yerde 繹l羹mler, a癟l覺k, yoksulluk, sefalet ve 癟羹r羹me vard覺r.

T羹m bunlar覺n sorumlusu emperyalistler d羹nya halklar覺n, ezilen halklar覺n d羹man覺d覺r.T羹rkiye Halklar覺,T羹m D羹nya Halklar覺!

Faist AKP iktidar覺 Suriye'de Esad'覺n "halka zul羹m" ettiini s繹ylerken 羹lkemizde halklar覺m覺za kar覺 en b羹y羹k zulm羹 uygulamaktad覺r. lkemizde a癟l覺k ve zul羹m at ba覺 gidiyor. D羹nyan覺n en 癟ok siyasi tutuklusu bulunan 羹lkesiyiz. Son 30 y覺lda 40 bin kii katledildi. En s覺radan taleplerimiz gaz bombalar覺yla kar覺lan覺yor. Gerillalar 羹lkemizin dalar覺nda kimyasal silahlarla katledililyor. Vatan覺m覺z emperyalistlerin sava karargah覺 haline getirildi. IMF, D羹nya Bankas覺 direktifleriyle i癟i ve memur emek癟i halklar覺m覺za kar覺 tarihin en b羹y羹k sald覺r覺s覺n覺 uyguluyor. Kazan覺lm覺 haklar覺na el koyuyor.

襤te emperyalistler Suriyeyi de T羹rkiye gibi yapmak istiyorlar. 襤birlik癟i AKP gibi Suriyede de ibirlik癟i iktidarlar yaratmak istiyorlar. 襤stiyorlar ki rahat rahat halklar覺n kan覺n覺 emsinler.

Esad y繹netimi, emperperyalizmin m羹dahalesi kar覺s覺nda direneceini, gerekirse 繹leceini s繹yl羹yor. Emperyalizme kar覺 bu onurlu, yurtsever tav覺r kar覺s覺nda Tayyip Erdoan bu tutumu k羹癟羹mseyen, aa覺layan s繹zler ifade etti. Erdoan覺n aa覺lad覺覺 vatanseverliktir, emperyalizme kar覺 direnmektir. Elbette Erdoan gibi Amerikan uaklar覺n覺n 繹l羹m羹 g繹ze almalar覺 s繹zkonusu deildir, vatan覺n覺, halk覺n覺 sevmeleri s繹zkonusu deildir.

T羹rkiye ve D羹nya Halklar覺!

Esad y繹netiminin g羹nleri say覺l覺, Esad y繹netiminin sonu geldi diyorlar. Daha fazla kan d繹k羹lmesin diyerek Esad y繹netimine teslim ol 癟ar覺lar覺 yap覺yorlar.

Direnmeyin, teslim olun! Bu s繹zler, emperyalistlerin ve ibirlik癟ilerinin a覺zlar覺ndan ony覺llard覺r, y羹zy覺llard覺r d繹k羹len en zehirli s繹zlerdir.

Emperyalistler halklar覺 katledebilirler, kendi d羹nya d羹zenlerine teslim olmayan iktidarlar覺 devirebilirler bu baka bireydir onlar覺n d羹zenlerine boyun ememek, onurunu teslim etmemek, hayat覺 pahas覺na halk覺na, vatan覺na ihanet etmemek baka bireydir.ASLA! Emperyalizm halklar覺 asla yenemeyecek. Hakl覺 olan d羹nya halklar覺d覺r. Meru olan d羹nya halklar覺d覺r.

Emperyalizmin d羹zenine kar覺 direnmek d羹nyan覺n en meru en hakl覺 en onurlu g繹revidir.

Bug羹n bu g繹rev Suriye halklar覺n覺n, Suriyedeki Esad y繹netiminin omuzlar覺ndad覺r.D羹nya Halklar覺, T羹rkiye Halklar覺!

Bu sald覺r覺 halklara y繹nelik bir sald覺r覺d覺r. Emperyalist sald覺rganl覺k kar覺s覺nda SAFIMIZ, YER襤M襤Z emperyalizme direnen Suriye halk覺n覺n ve Esad y繹netiminin yan覺d覺r.

B襤RLEEL襤M, SAVAALIM, KAZANALIM!

EMPERYAL襤STLER VE 襤B襤RL襤K襤LER襤 SUR襤YE'DEN KANLI ELLER襤N襤Z襤 EK襤N!

ORTADOU ORTADOU HALKLARININDIR!

KAHROLSUN EMPERYAL襤ZM VE 襤B襤RL襤K襤 UAKLARI!

HALK CEPHES襤
30 Kas覺m 2011
2011.11.30
Bu yaz覺 2132 kez okundu
Geri D繹n