| ld羹ren Deprem deil...
23 Ekim 2011 tarihinde Van'da meydana gelen depreme ilikin Halk Cephesi a癟覺klama yay覺nlad覺:


LDREN DEPREM DE襤L YOKSUL BIRAKTIRILMILIIMIZDIR, YIKILAN VAN DE襤L DEVLET襤N襤ZD襤R!

23 Ekim Pazar g羹n羹 Van'da yaanan depremin ard覺ndan yine yoksul halk覺m覺z enkaz覺n alt覺nda kalarak y羹zlercemiz 繹ld羹.

Daha 繹nce yaanan depremlerin sonras覺nda yaad覺覺m覺z g繹r羹nt羹lerin bir benzerini yaad覺k bir kez daha. Saat 13.41'de 7.2 繹l癟ekli bir depremle yine bize reva g繹r羹len yoksulluumuzun alt覺nda kald覺k. Y覺k覺lan binalar覺n alt覺nda kalan insanlar覺m覺z覺n ard覺ndan bolca "Doal Afet" s繹ylemleriyle bu felekatin ger癟ek sorumlular覺n覺n kim olduu gizlenmeye 癟al覺覺ld覺 yine.AKP iktidar覺 halk olarak a癟l覺k, isizlik, yoksulluk i癟inde yaarken g繹zlerimizin i癟ine baka-baka ekonomimizin nas覺l b羹y羹d羹羹n羹, T羹rkiye'nin nas覺l b羹y羹k bir 羹lke olduunu, ortadouda model 羹lke olduumuzu s繹yl羹yor. Van depremi "B羹y羹yen T羹rkiye" yalan覺n覺n sonudur. 襤te "B羹y羹yen T羹rkiye" yalanlar覺n覺n bila癟osu: 481 繹l羹, 2000'e yak覺n yaral覺! Ve enkaz alt覺nda bekleyen hen羹z 癟覺kar覺lmam覺 繹l羹lerimiz! imdiden g繹zden 癟覺kar覺lm覺lar gibi 繹l羹mlerin say覺s覺n "1000 civar覺nda olaca覺 tahmin ediliyor" diyorlar. "B羹y羹yen T羹rkiye" 5'ten b羹y羹k her depremde onlarca, y羹zlerce 繹lmemizdir.

Peki bu yaanan bir "doal afet" midir ger癟ekten? Hay覺r, bu doal afet deil, sorumlusunun bizi yoksullua mahkum edenlerin olduu bir katliamd覺r. Enkaz alt覺nda hep yoksul halk覺m覺z kal覺r, 癟羹nk羹 halk覺n bar覺nma sorunu 癟繹z羹lmez bu sistemde. Yoksullar kendi balar覺na, kendi yoksulluu ile ba baa b覺rak覺l覺r. Ya, k覺t imkanlar覺 ile derme 癟atma bir kondu yapar kendine ya da rant peinde koanlara mahkum edilir. Sonu癟ta depremlerde, sellerde 繹len hep yoksul halk覺m覺z olur. Bir villan覺n y覺k覺ld覺覺n覺 g繹rmeyiz, hep yoksullar覺n evleri y覺k覺l覺r. Sonra yine su癟lu olarak biz g繹steriliriz. Bunun yan覺nda birka癟 g羹nah ke癟isi bulunur ve senaryo tamamlanm覺, sistem ve iktidardakiler de aklanm覺 olur. Hay覺r, 繹ld羹ren deprem deil yoksul b覺rakt覺r覺lm覺l覺覺m覺zd覺r. Yaanan doal afet deil, katliamd覺r. Bu katliam覺n sorumlusu devlettir. Deprem doa olay覺d覺r, dorudur. Burada doal olmayan 繹nlem al覺nmamas覺d覺r. Deprem vb gibi olas覺 eylere haz覺rl覺kl覺 olunmamas覺d覺r. Deprem olay覺 yaand覺覺nda yine yaralar覺m覺z覺 saracak bir organizasyonun olmamas覺d覺r. 羹nk羹 halk bu sistemde sadece s繹m羹r羹 ve zul羹m i癟in hat覺rlan覺r. Yaanacak katliama bile bile g繹z yumulmu, halk, zaman覺 belli olmayan bir tarih i癟in 繹l羹me mahkum edilmitir. 襤te Van depremi bu zamanlardan biridir!

Burjuva Medya'da yap覺lan yard覺m ovlar覺n覺n arkas覺nda bize bu katliam覺n nedenleri ve bu katliam覺n sorumlular覺 unutturulmaya 癟al覺覺l覺yor, unutmayaca覺z! Ki bu g繹sterilmeye 癟al覺覺lan yard覺mlar覺n bile aradan 4 g羹n ge癟mi olmas覺na ramen yerine ulamad覺覺 bas覺nda 癟覺kmaktad覺r. Hi癟bir yard覺m覺n gitmedii onlarca k繹y var. K覺覺n souunun alt覺nda 癟ad覺rs覺z, yiyeceksiz, bir癟ok imkandan mahrum ya覺yor insanlar覺m覺z. En temel sorunlar i癟in bile bir tedbir al覺nmam覺ken "B羹y羹k T羹rkiye" aldatmacas覺yla halk kand覺r覺lmaya 癟al覺覺lmaktad覺r. AKP, sorumlusu olduu bu katliam覺 bile yalanlarla halk覺 aldatmaya 癟al覺maktan vazge癟memektedir. 襤te 癟覺plak ger癟ek; bu t羹r afetlerde halka ulaacak bir organizasyon bile oluturulmam覺t覺r onlarca y覺ld覺r. Devlet halk覺n覺 bu kadar d羹羹nmektedir. Marmara depreminde toplanan yard覺mlar覺n akibeti belliyken bu ovlar覺n halk覺n sorunlar覺n覺 癟繹zmekten 癟ok "b羹y羹k devlet, baba devlet" g繹r羹nt羹s羹 yaratmak i癟in yap覺ld覺覺 ortadad覺r. Marmara depreminde toplanan yard覺mlar覺n ve al覺nan vergilerin nerelere kullan覺ld覺覺 hala soru iaretleri ile doludur. Net olan bir ey vard覺r, halk i癟in kullan覺lmam覺t覺r. Halk覺n kendi i癟indeki dayan覺mas覺n覺 dahi engelleyen bir devlet ger癟ei vard覺r kar覺m覺zda. Deprem sonras覺, yard覺mlar覺n halka ulat覺r覺lmamas覺n覺 ve 癟ad覺rlar覺n yetersizliini protesto eden ve "Vali 襤stifa" diye hayk覺ran depremzedelere gaz bombas覺 atan bir devlet ger癟ei vard覺r.

AKP iktidar覺, Depremin enkaz覺 daha kald覺r覺lmam覺ken bundan 癟覺kar覺n覺 d羹羹necek kadar ahlaks覺z, halk d羹man覺 bir iktidard覺r. AKP, kendi zenginlerini, halk覺 daha fazla yoksullat覺rarak, daha fazla s繹m羹rerek yaratmaktad覺r. imdi bizi daha fazla yoksullat覺rmas覺n覺n yaratt覺覺 tabloyu yard覺m ovlar覺yla perdelemeye 癟al覺覺yor ve bundan salayabilecei rant覺 d羹羹n羹yor. Bu yard覺mlar覺 yaparken bile halka ve demokratik kurumlara kin kusmaktan geri durmuyor. Babakan 26 Ekim Sal覺 g羹n羹, grup toplant覺s覺nda yapt覺覺 konumada, kimsenin g繹z羹n羹n ya覺na bakmadan ve sahibinin izni beklenmeden ka癟ak yap覺lar覺n y覺k覺laca覺n覺 s繹yledi. AKP, depremi f覺rsat bilip gecekondular覺 y覺kmay覺, y覺llard覺r hayata ge癟irmeye 癟al覺t覺覺 kentsel d繹n羹羹m projesini hayata ge癟irmeyi planl覺yor. Tam bir f覺rsat癟覺! Y覺llard覺r depreme kar覺 繹nlem almayan AKP, faturay覺 halka kesmeye 癟al覺maktad覺r. Sanki halk覺n bar覺nma sorununu 癟繹zm羹ler de halk buna ramen gecekondu yapm覺.

lkemizdeki 18 milyon binan覺n y羹zde 67'si ka癟ak, her 100 kamu binas覺n覺n sadece 1'i salam. lkemiz tablosu budur. Halk覺n yaad覺覺, yaamak zorunda b覺rak覺ld覺覺 yerler buralar ite. Bunun sorumlusu AKP de dahil olmak 羹zere bug羹ne kadar gelen iktidarlar覺n hepsidir. Sorumlusu halka deer vermeyen kapitalist sistemdir.

Her deprem sonras覺 yitirdiklerimiz i癟in ac覺m覺z b羹y羹k. Bu tabloyu yaratanlara kar覺 繹fkemiz b羹y羹k! Ac覺m覺z覺 繹fkeye, 繹fkemizi umuda d繹n羹t羹receiz. Bu enkaz覺n ard覺ndan yarat覺lmaya 癟al覺覺lan sahte umutlar覺n yerine ger癟ek umutlar覺, bu 繹fkemizi 繹rg羹tleyerek yarataca覺z. Halk 繹rg羹tlenmeleriyle bu d羹zeni y覺kacak ve insanlar覺n eit, 繹zg羹r bir ekilde karde癟e yaayaca覺, bar覺nma, sal覺k, eitim sorununun olmad覺覺 bir sistem olan sosyalizmi kuruca覺z.

HALK CEPHES襤
2011.10.27
Bu yaz覺 1974 kez okundu
Geri D繹n