| Halk Cephesi: K羹rt halk覺 tutuklama ve g繹zalt覺larla susturulamaz!
AKP iktidar覺, son 6 ayda younlat覺rd覺覺 g繹zalt覺 ve tutuklama sald覺r覺s覺yla BDP'ye y繹nelik sald覺r覺lar覺n覺 artt覺rd覺. Son 6 ayda operasyonlardaki 5000'e yak覺n g繹zalt覺 ve 1500'羹 ak覺n tutuklama ile tam bir ter繹r estirmektedir...

KRT HALKI TUTUKLAMA VE GZALTILARLA SUSTURULAMAZ!

BDP'YE YNEL襤K GZALTI VE TUTUKLAMA TERRNE SON VER襤LS襤N!

AKP iktidar覺, son 6 ayda younlat覺rd覺覺 g繹zalt覺 ve tutuklama sald覺r覺s覺yla BDP'ye y繹nelik sald覺r覺lar覺n覺 artt覺rd覺. Son 6 ayda operasyonlardaki 5000'e yak覺n g繹zalt覺 ve 1500'羹 ak覺n tutuklama ile tam bir ter繹r estirmektedir. Bu g繹zalt覺 ve tutuklamalar AKP'nin "demokratikleme"den ne anlad覺覺n覺n a癟覺k bir g繹stergesidir. Sadece 4 Ekim sabah覺 襤stanbul, Gaziantep, Mardin, Ad覺yaman, anl覺urfa, Mersin ve Diyarbak覺r'da e zamanl覺 yap覺lan operasyonlarda g繹zalt覺na al覺nan 155 BDP'liden 112'si tutukland覺. Son olarak, Mersin'de gerilla cenazesine kat覺lan BDP'lilerden 43'羹 9 Ekim'de tutukland覺.

Bu g繹zalt覺 ve tutuklamalar覺n tek bir a癟覺klamas覺 vard覺r; g繹zda覺, inkar ve imha. Bu oligarinin bug羹ne kadar K羹rt sorununa yakla覺m覺n覺n da 繹zetidir asl覺nda.

Tutuklananlar aras覺nda belediye bakanlar覺, bakan yard覺mc覺lar覺, parti y繹neticileri, belediye meclis 羹yeleri, sendika 羹ye ve y繹neticileri var. AKP, KCK operasyonu ad覺 alt覺nda ayn覺 zamanda demokratik muhalefeti susturmaya 癟al覺覺yor.

Abdullah calan'覺n bulunduu tecrit koullar覺n覺 ve avukatlar覺 ile yapt覺覺 g繹r羹melerin engellenmesini protesto etmek isteyen TUHAD-FED'lilere ve BDP'lilere AKP'nin cevab覺 yine bask覺 ve sald覺r覺lar oldu. TUHAD-FED'in bu ama癟la 9 Ekim'de Gemlik'e yapmaya 癟al覺t覺覺 y羹r羹y羹 anti-demokratik bir ekilde engellenmi ve AKP, devletin t羹m imkanlar覺n覺 kullanarak t羹m 羹lkede ter繹r estirmitir. Bu tutumu protesto eden BDP Milletvekilleri de sald覺r覺ya urad覺, BDP Diyarbak覺r milletvekili G羹ltan K覺anak'覺n 羹zerine panzer s羹r羹ld羹, Bing繹l Milletvekili 襤dris Baluken'in de g繹zl羹羹 k覺r覺ld覺. Gemlik'e giden yollar kapat覺ld覺.

K羹rt halk覺n覺n ulusal taleplerini her f覺rsatta istismar eden ibirlik癟i AKP iktidar覺, bu sald覺r覺larla halk d羹man覺 y羹z羹n羹 bir kez daha g繹stermitir. Erdoan, 'cebindeki' binlerce kiilik tutuklama listesini bu sald覺r覺larla uygulamaya ge癟irmitir. G繹sterilmek istenen sahte y羹z羹n ard覺ndaki ger癟ek budur; Listeler, operasyonlar, tutuklamalar, katliamlar, inkar ve imha...

AKP muhalif her kesime sald覺r覺yor. K覺dem tazminat覺 hakk覺n覺 savunan i癟iye, toplu s繹zleme hakk覺n覺 savunan memura, paras覺z eitim isteyen 繹renciye, HES'lere kar覺 癟覺kan k繹yl羹ye, evini savunan gecekonduluya, k覺sacas覺 t羹m halka sald覺r覺yor. AKP halk d羹man覺 bir iktidard覺r. 襤癟i, memur, emek癟i, 繹renci, k繹yl羹, gecekondulu K羹rt ve T羹rk halk覺na y繹nelik sald覺rganl覺覺nda dorudan emperyalizmden g羹癟 almakta ondan beslenmektedir.

Son s羹re癟te devrimci-demokrat-yurtsever kesimlere y繹nelik g繹zalt覺, tutuklama sald覺r覺lar覺 artm覺t覺r. 1 y覺lda emek癟i mahallelerdeki devrimci 繹rg羹tlenmelere yap覺lan operasyonlar ve tutuklama ter繹r羹 bunun bir 繹rneidir. BDP'ye y繹nelik operasyonlar bunun en yak覺n 繹rneidir. Bu operasyonlar her zaman vard覺, fakat son 6 ayda tam bir tutuklama ter繹r羹ne d繹n羹m羹t羹r. Hukuk ayaklar alt覺na al覺nm覺t覺r bu operasyonlarda. Evler, parti binalar覺, sendikalar sabah覺n erken saatlerinde keyfi bir ekilde bas覺lm覺, ter繹r estirilmitir.

BDP'ye y繹nelik bu operasyonlar, AKP'nin "癟繹z羹m"den yana olduunun g繹sterilmeye 癟al覺覺ld覺覺 bir zamanda younlat覺r覺lm覺t覺r. BDP'nin meclis boykotunu bitirip meclise d繹nmesi de AKP'nin ter繹r羹n羹 bitirmemi, aksine AKP daha da pervas覺zlam覺t覺r. AKP K羹rt sorununun 癟繹z羹m羹nden yana deildir, ger癟ek y羹z羹 ortadad覺r AKP 癟繹z羹m羹n deil, sorunun bir par癟as覺d覺r, emperyalizmin kat覺ks覺z bir ibirlik癟isidir ve politikalar覺n覺 belirleyen temel ey de budur. BDP'ye y繹nelik operasyonlar da bu politikan覺n bir par癟as覺d覺r. AKP iktidar覺, bu operasyonlarla BDP'yi b繹lgede etkisizletirmek ve kendisinin istedii bir 癟izgiye getirmek istemektedir. AKP iktidar覺, katliam, g繹zalt覺 ve tutuklamalarla K羹rt halk覺na teslimiyeti dayat覺yor.

Bir halk覺 g繹zalt覺na alarak, katlederek, tutuklayarak sindiremeyeceksiniz.

K羹rt halk覺na dayat覺lan asimilasyon ve sindirme politikalar覺na son verilmelidir. K羹rt halk覺 ulusal haklar覺yla bir ger癟ektir, yok say覺lamaz.

BDP'ye y繹nelik bu g繹zalt覺, tutuklama ter繹r羹ne son verilmelidir.

Tutuklananlar Serbest B覺rak覺ls覺n!

G繹zalt覺, Tutuklama, Katliamlar K羹rt Halk覺n覺n zg羹rl羹k M羹cadelesini Boamayacakt覺r!

10 Ekim 2011
HALK CEPHES襤
2011.10.10
Bu yaz覺 1980 kez okundu
Geri D繹n