| HHB: Yarg覺tay Engin eber Davas覺 Karar覺n覺 bozdu
Engin EBER, 28 Eyl羹l 2008 tarihinde bir bas覺n a癟覺klamas覺na kat覺ld覺覺 ve Y羹r羹y羹 Dergisi da覺t覺m覺 yapt覺覺 i癟in g繹zalt覺na al覺nd覺... 7 Ekim 2008 tarihine kadar kesintisiz ikence g繹rd羹. Bu tarihte kald覺r覺ld覺覺 ili Etfal Hastanesinde 10 Ekim 2008 tarihinde yaam覺n覺 yitirdi...

A癟覺klama No:328 / 29.09.2011

YARGITAY ENG襤N EBER DAVASI KARARINI BOZDU;

ENG襤N EBER襤N KAT襤LLER襤NE CEZASIZLIK GVENCES襤!

襤KENCEYE KARI MCADELEYE!


Engin EBER, 28 Eyl羹l 2008 tarihinde bir bas覺n a癟覺klamas覺na kat覺ld覺覺 ve Y羹r羹y羹 Dergisi da覺t覺m覺 yapt覺覺 i癟in g繹zalt覺na al覺nd覺. G繹zalt覺na al覺nmas覺 s覺ras覺nda ve karakolda tutulduu s羹re i癟erisinde polislerin ikencesine maruz kald覺. 襤kence g繹rd羹羹 d覺 g繹r羹n羹羹nden anla覺lmas覺na ve doktor raporlar覺nda a癟覺k olmas覺na ramen ikenceciler deil, Engin EBER tutukland覺. Metris Hapishanesine g繹t羹r羹ld羹羹nde kabul ilemleri yapan jandarmalar taraf覺ndan ikenceye devam edildi. Metris Hapishanesinde tutulduu 7 Ekim 2008 tarihine kadar kesintisiz ikence g繹rd羹. Bu tarihte kald覺r覺ld覺覺 ili Etfal Hastanesinde 10 Ekim 2008 tarihinde yaam覺n覺 yitirdi.

Engin EBERin katledilmesi 羹zerine Bak覺rk繹y 14. A覺r Ceza Mahkemesinde 39 gardiyan, 3 m羹d羹r, 13 Polis, 4 asker ve 1 doktor toplam 60 san覺k hakk覺nda dava a癟覺ld覺. Yarg覺lama s覺ras覺nda sahte belgeler, sahte bilirkii raporlar覺 d羹zenlendi, tan覺klar tehdit edildi, kamera kay覺tlar覺 silinmeye 癟al覺覺ld覺. Ama癟 ikencecilerin cezas覺z b覺rak覺lmas覺yd覺. Bata onlarca Baro, 1000 avukat, Demokratik Kitle 繹rg羹tleri, sendikalar bata olmak 羹zere toplumsal muhalefetin davay覺 sahiplenmesi sonucunda, 1 M羹d羹r ve 3 gardiyan hakk覺nda ikenceyle adam 繹ld羹rmek su癟undan m羹ebbet, 3 polise ikence yapmaktan toplam 17,5 y覺l hapis, 2 gardiyana ikence yapmaktan toplam 15 y覺l, 2 gardiyana kasten yaralama su癟undan toplam 10 ay, 2 m羹d羹r ve 3 gardiyana g繹revi ihmal su癟undan toplam 25 ay, 1 gardiyana su癟u bildirmemekten 5 ay, 1 doktora ise sahte evrak tanzim etmekten 3 y覺l 1 ay 15 g羹n hapis cezas覺 verildi.

襤kencecileri cezas覺zl覺k g羹vencesi i癟erisine almaya y繹nelik giriimler mahkemenin sonu癟lanmas覺yla da t羹kenmedi. 16 ayda sonu癟lanan dava dosyas覺nda verilen karar tam 8 ay mahkeme kaleminde bekletildi. Dosya Yarg覺taya g繹nderilmedi.

Temyiz edilen karar覺 inceleyen Yarg覺tay 8. Ceza Dairesi 28 Eyl羹l tarihinde a癟覺klad覺覺 kararla, Bak覺rk繹y 14. A覺r Ceza Mahkemesinin verdii karar覺 bozdu. Bozma gerek癟esi olarak ise, kararda h璽kimlerden birinin imzas覺n覺n eksik olmas覺yla, aralar覺nda menfaat 癟at覺mas覺 bulunan san覺klar覺n ayn覺 avukat taraf覺ndan temsil edilmesi olarak g繹sterildi.

Bu karar T羹rkiyede ikencenin cezas覺zl覺k g羹vencesinin s羹rd羹羹n羹 hepimize bir kez daha g繹sterdi. A癟覺k deliller, tan覺klar, kamera g繹r羹nt羹leri ile adeta su癟羹st羹 yakalanan ikence, bir kez daha yarg覺n覺n efkatli kollar覺nda.

u an H璽kim ve Savc覺lar Y羹ksek Kurulu 2. Daire Bakan覺 olarak g繹rev yapan Nesibe ZERin de aralar覺nda bulunduu mahkeme heyetine, san覺klar覺n aralar覺nda menfaat 癟at覺mas覺 bulunabileceinden bahisle san覺klar覺n ayr覺 avukatlar taraf覺ndan temsil edilmesi gerekebileceini defalarca hat覺rlatt覺k. Bu hat覺rlatmalar覺m覺za kar覺 san覺klar ve avukatlar覺 kendi aralar覺nda menfaat 癟at覺mas覺 bulunmad覺覺n覺 ileri s羹rd羹ler. Mahkeme heyeti de san覺klar覺n aralar覺nda bir menfaat 癟at覺mas覺 bulunmad覺覺na karar verdi. Yarg覺n覺n bug羹n menfaat 癟at覺mas覺 gerek癟esine dayanmas覺 bu nedenle manidard覺r. Yarg覺tay bu gerek癟eyle karar覺 bozuyor. Bu durum ya batan istenerek yarat覺lm覺t覺r ya da karar覺n bozulmas覺 i癟in ger癟ek d覺覺 b繹yle bir gerek癟eye bavurulmutur.

Yine mahkeme 羹yelerinin verdii karar覺n alt覺n覺 imzalamamalar覺 sadece ihmal olarak deerlendiremez. Vatandatan, avukattan imzas覺z hi癟bir dilek癟e almayan yarg覺癟lar覺n kendi verdikleri karar覺n alt覺n覺 imzalamamalar覺 d羹羹nd羹r羹c羹d羹r.

Yarg覺tay覺n verdii kararla ikence davas覺n覺n san覺klar覺 kurtar覺lmak istenmektedir. Bu kararla birlikte 繹nceki karar art覺k ortadan kalkmaktad覺r. Mahkeme yapaca覺 yeni yarg覺lamada san覺klar覺n tamam覺na beraat verme hakk覺na kavumu olmaktad覺r. Yine 4 san覺k d覺覺nda dier t羹m san覺klara y繹neltilen su癟lamalar zamana覺m覺 i癟erisine girecektir. u an Engin EBERi ikenceyle katletmekten m羹ebbet hapse mahk羶m olan i癟erisinde 1 m羹d羹r ve 3 gardiyan覺n bulunduu 4 tutuklu san覺覺n tahliye edilmesinin 繹n羹 a癟覺lm覺t覺r. Keza dava 2 y覺l i癟erisinde bitirilmezse ki u ana kadar T羹rkiyede bu s羹re i癟erisinde bitirilen hi癟bir 繹rnek bulunmamaktad覺r, Kanuna g繹re azami tutukluk s羹resi 5 y覺l olduundan bu tutuklu san覺klar Hizbullah Davas覺 san覺klar覺 gibi serbest b覺rak覺lacakt覺r.

T羹rkiyede bir ikence davas覺 daha cezas覺z b覺rak覺lmaya 癟al覺覺l覺yor. Bata Barolar, hukuk癟ular, DK ve sendikalar olmak 羹zere t羹m halk覺m覺z覺 adalet istemini y羹kseltmeye, ADALET 襤襤N m羹cadele etmeye 癟a覺r覺yoruz.

HALKIN HUKUK BROSU

HALKIN HUKUK BROSU
H羹rriyet Mah. Dr. Cemil Beng羹 Cad.
Beyder Sk. No:3/4 K璽覺thane/襤STANBUL
Tel/Faks 0212 296 31 59
halkinhukuk@gmail.com
2011.09.29
Bu yaz覺 2000 kez okundu
Geri D繹n