| EM襤GEZEK TOPLU MEZAR KAZILARINA 襤L襤K襤N ZORUNLU B襤R AIKLAMA
DHKP/C gerillas覺 Ali Y覺ld覺z'覺n ailesinin avukat覺 Taylan TANAY'覺n a癟覺klamas覺:

emigezek toplu mezarlar覺n覺 a癟t覺k. 襤leride ayr覺nt覺l覺 olarak rapor haline getirilecei gibi, toplu mezarlar覺n a癟覺lmas覺 m羹cadelesinde 繹nemli bir eik a覺ld覺, iki tam g羹nl羹k kaz覺 癟al覺mas覺nda teknik, t覺bbi ve hukuksal deneyimler biriktirdik.

S羹re癟 boyunca ve hemen ard覺ndan meydana gelen baz覺 tutumlar覺n tan覺mlanmas覺 ve eletirilmesi zorunlu bir hal alm覺t覺r.

Kaz覺n覺n b羹t羹n sorunlar覺n覺n yan覺 s覺ra, CHP Dersim Milletvekili H羹seyin AYGNle ilgili bir tart覺maya itilmeye 癟al覺覺ld覺k. Eer sorun sadece Dersim yerelinde balar覺na getirdikleri se癟imlerin yenilgisini hazmedemeyen, bunlar覺n yan覺nda mesleki rant elde etmeye 癟al覺an avukatlar覺n kuyruk ac覺s覺ndan ibaret kalsayd覺 癟ok 繹nem vermeyebilirdik.

Ancak iki ayr覺 g羹nl羹k gazete ve 羹lke d羹zeyinde 癟al覺an bir haber ajans覺n覺n da bu ger癟ee sayg覺s覺z, ehitlere sayg覺s覺z tahamm羹ls羹z ve sorumsuz tavra ortak olmas覺 ve birtak覺m hezeyanlar覺n Dersim Demokrasi Platformu ad覺 alt覺nda genelletirilerek yayg覺nlat覺r覺lmas覺 kar覺s覺nda ger癟ekleri anlatmak bir g繹rev haline gelmitir. Her ne kadar ad覺na platform denilenin EMEP ile BDPnin il tekilatlar覺ndan ibaret olduu ortadaysa da Dersim ve Demokrasi kavramlar覺n覺n kafa kar覺覺kl覺覺 yaratmas覺 engellenmelidir.

Toplu mezarlar覺n a癟覺lmas覺 m羹cadelesine destek vermemi her zamanki gibi daha 繹nemli g羹ndemleri bulunan EMEPin, s繹z konusu olan devrimcilere k羹fretme, karalama olunca haz覺r ve naz覺r olmas覺 bizim a癟覺m覺zdan a覺rt覺c覺 bir durum deildir. Bu siyaset tarz覺n覺n sadece devrimci m羹cadeleye deil kendilerine de, bir milletvekiline sahip olma d覺覺nda faydas覺n覺n bulunmad覺覺 ve terkedilmesi gerei uzun s羹redir a癟覺k癟a g繹r羹lmektedir.

emigezekteki toplu mezarla ilgili verilen haberleri inceleyen herkesin g繹recei ger癟ek, bu haberlerde ne 繹l羹m orucu vard覺r ne de toplu mezarlar覺n neden a癟覺ld覺覺na ilikin bir cevap.

Politikas覺zl覺k, haberciliin 5 N 1 K kural覺n覺 dahi unutturmutur. Ne olmuta savc覺l覺k mezar覺 a癟maya karar vermi? sorusunun cevab覺 kendi siyasetsizliklerini tehir edeceinden korkanlar bu sorunun cevab覺n覺 yok saymaktad覺rlar. Eylemin ve elde edilen baar覺n覺n ger癟ek ak覺覺n覺, kendi gazeteleri yerine burjuva bas覺ndan takip etmek zorunda kalanlar, herhalde bu kar覺lat覺rmay覺 daha sal覺kl覺 yapabilecek olanlard覺r.1.

11 Nisan 1997 tarihinde Dersim emigezek il癟esinde katledilen ve i癟lerinde DHKC gerillas覺 Ali YILDIZ覺n da bulunduu 19 gerillaya ait toplu mezar覺n a癟覺lmas覺 m羹cadelesini kamuoyu yak覺ndan takip etti.

Yarg覺 癟evresini oluturan Malatya (繹zel yetkili), Elaz覺, Dersim ve emigezek C. Basavc覺l覺klar覺na yap覺lan t羹m hukuksal bavurular reddedildi. En son Malatya Cumhuriyet Basavc覺l覺覺 taraf覺ndan verilen takipsizlik karar覺 ile mezarlar覺n a癟覺lmas覺na ilikin hukuksal giriimlerin sonu癟suz kalaca覺 g繹r羹ld羹.2.

Hukukun t羹kendii noktada Ali Y覺ld覺z覺n aabeyi H羹sn羹 Y覺ld覺z Dersimde s羹resiz a癟l覺k grevine balad覺. 45. g羹n羹nde s羹resiz a癟l覺k grevini 繹l羹m orucuna 癟evirdi.

Bug羹n tahamm羹ls羹z, sorumsuz a癟覺klamalar yapanlar覺n o g羹n tak覺nd覺klar覺 tutum olayla ilgisi bulunan herkesin bilgisi dahilindedir; 在iz 繹rendik, savc覺yla konutuk, mezarlar a癟覺lmayacak, zaten sava y羹kseliyor bu mezar a癟覺lmaz, boa 繹l羹yorsun, 癟oluun 癟ocuun var, bu eylemi b覺rak色 demekten utan覺p s覺k覺lmad覺lar.

Kaz覺dan k覺sa bir s羹re 繹nce savc覺yla konuup mezar覺n a癟覺lmayaca覺na ikna olan ve direni癟iyi de buna ikna etmeye 癟al覺an Avukat Helin KULOLU herhalde bu konumay覺 unutmam覺t覺r.

Eylemi b覺rakt覺ramayacaklar覺n覺 fark edenler aras覺nda madem sizin tek mezar覺n覺z var o zaman kampanyaya toplu mezarlar yazmay覺n, bizim mezar覺m覺z a癟覺ls覺n yaz覺n色 deme sayg覺s覺zl覺覺n覺 g繹sterenler dahi olmutur.

H羹sn羹 YILDIZ覺n eylemine son verdii konumas覺nda hepsini benim kardeim kabul ediyorum ve Aliyi bulamam覺 bile olsak eylemimi baar覺l覺 say覺yorum demesi bunun i癟in yeterli bir cevapt覺r.

Bu s繹zler gizlice veya kapal覺 kap覺lar ard覺nda deil, Dersim 癟ar覺s覺n覺n ortas覺nda halk覺n 繹n羹nde s繹ylenmitir, muhataplar覺 her istediinde y羹zleme yolu a癟覺kt覺r.

Bug羹n bilgileri 癟arp覺tarak ger癟ekleri saklayacaklar覺n覺 zannedenlerin direni 癟ad覺r覺na ka癟 kere urad覺klar覺 sorulmal覺d覺r.3.

Ayn覺 d繹nemde TAYADl覺 Ailelerin 繹nc羹l羹羹nde 羹lkenin bir癟ok yerinde ve yurtd覺覺nda aralar覺nda destek a癟l覺k grevi, bas覺n a癟覺klamas覺, imza toplama, faks 癟ekme, fiili direnme bulunan onlarca eylem hayata ge癟irildi.

Avukat Taylan TANAY bizzat Adalet Bakan覺 ile g繹r羹t羹. Avrupa 襤nsan Haklar覺 Mahkemesine bavuruldu. Avukat zg羹r YILMAZ, TBMM 襤nsan Haklar覺 Komisyonu 羹yesi milletvekili H羹seyin AYGN ile birlikte parlamentoda bir bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺.

Hereyden 繹nce muhataplar覺n覺n bizzat kendi deneyimleri ile bildikleri gibi, 癟ad覺r kurulmas覺na izin verilmeyecei bildirilen bir alanda, 65 g羹n boyunca Direni ad覺r覺 kuruldu ve her t羹rl羹 tehdide ramen kesintisiz sahiplenilerek a癟覺k tutuldu.

Sadece bu 癟ad覺rda bile binlerce imza topland覺, sorun anlat覺ld覺 ve sahiplenilmesi saland覺.4.

T羹m bu eylem ve faaliyetlerin g羹c羹yle 10 Austos 2011 tarihinde Malatya Cumhuriyet Basavc覺l覺覺 (繹zel yetkili) savc覺s覺 telefonla Avukat TANAYa ulaarak toplu mezar覺n a癟覺lmas覺 karar覺 verdiklerini iletti.

Hay覺r mezar覺n a癟覺lmas覺nda 繹l羹m orucu eyleminin ve bu anlat覺lanlar覺n etkisi yoktur. Mezar覺n a癟覺lmas覺n覺 biz u giriimimizle salad覺k diyecek olan varsa, buyursun dinliyoruz. Utanmas覺 olan herkesin bilebilecei gibi ger癟ek birka癟 gazetede ve internet sitesinde 癟arp覺t覺lmakla saklanamayacak kadar ortadad覺r.

Emek ve m羹cadele vererek, bedel 繹deyerek ve daha b羹y羹k bedelleri g繹ze alarak kararl覺l覺k g繹sterenlere 癟amur atmak bug羹n kestirme bir yol gibi g繹r羹n羹yor olabilir. Ama ne Dersim halk覺ndan ne de t羹m halk覺m覺zdan ger癟ein gizlenmesi m羹mk羹nd羹r.5.

H羹seyin AYGNle hesaplar覺n覺 se癟imde, 癟ar覺da, sokakta g繹remeyenler herhalde f覺rsat bu f覺rsatt覺r deyip yap覺lan iin tarihsel 繹nemini hi癟e sayarak k羹f羹r, hakaret ve sald覺rganl覺kla keskinlik ve ovu politika kabul etmilerdir.

S繹z羹 edilenlerin, milletvekili AYGN ile ilgili sorunlar覺 kendilerini Tek s繹ylenmesi gereken TBMM 襤nsan Haklar覺 Komisyonu 羹yesi AYGN羹n emigezek toplu mezar alan覺n覺n覺n a癟t覺r覺lmas覺 konusunda t羹m bu kiisel iddia sahiplerinden daha fazla emek sahibi olduudur. Bir d羹zen partisi milletvekili olarak bunu kullanmaya 癟al覺m覺, devrimcileri etkisizletirmeye 癟al覺m覺t覺r. Ama bu toplu mezar alan覺nda yap覺lanlar覺 hakl覺 癟覺karmaz.

Kaz覺 alan覺nda meydana gelenler baka y繹nlerden de ibret vericidir;

Aysel DOAN isimli kii; ailelere kaz覺 alan覺ndaki 癟al覺malar hakk覺nda bilgi vermek 羹zere yanlar覺na yaklaan HD Genel Bakan覺 Avukat Sel癟uk KOZAALIya Defol Git! demitir.

Ayn覺 kii bu tutumunun nedenini soran bir ehit yak覺n覺na siktir git! diyebilmitir.

Polis m羹d羹rlerine giderek kaz覺n覺n durdurulmas覺n覺 istemi, mezarlar覺n a癟覺lmas覺n覺 istemediklerini, kaz覺 alan覺nda 癟al覺an insanlar覺n 癟覺kar覺lmas覺n覺 rica edebilmilerdir.

Bozuk tarz覺 t羹m ilikilerine yans覺m覺 olan bu kiinin;

Kendi avukatlar覺 Bar覺 YILDIRIM ve Reyhan Helin KULOLUna H羹seyini 癟覺karamad覺n覺z, kaz覺y覺 durduramad覺n覺z, yaz覺klar olsun, s覺n覺fta kald覺n覺z diye ba覺r覺覺, Dersim Baro Bakan覺na Heval Fatma, beceremiyorsunuz, bu mezarlar b繹yle a癟覺l覺rsa herkes hesab覺n覺 verecek s繹zleri kaz覺 alan覺ndaki onlarca kiinin tan覺kl覺覺d覺r. B繹yle tarihsel bir iin asla ihtiya癟 duymayaca覺 bir insan, bir tarz varsa o da budur.

Dahas覺 B b繹lgesinde s羹ren kaz覺lar覺 "orada yatanlar T襤KKO gerillar覺 " diye durdurmaya 癟al覺anlara kar覺 " hepsi bizim yolda覺m覺z, kardeimiz , arad覺覺m覺z "diyerek kaz覺 癟al覺mas覺n覺n devam覺n覺 salayanlar覺 su癟layacak kadar pervas覺zlaacaks覺n覺z.6.

Avukat Bar覺 YILDIRIM, herhalde kendisine y羹klenen bu baar覺s覺zl覺k ile baetmenin bir yolu olarak, s覺n覺f覺 ge癟mek i癟in, 繹l羹m orucunun 64. g羹n羹nde bulunan H羹sn羹 YILDIZ覺n 羹zerine y羹r羹m羹t羹r. Bunun ad覺 癟羹r羹medir.

Mezara sayg覺 duymamak, direnie sayg覺 duymamak, devrimci harekete tahamm羹ls羹zl羹k ve rant hevesi insanlar覺 bu noktaya getirebilmektedir.

Eer yak覺nda bulunanlar ve HD Genel Bakan覺 araya girerek bu fiziki sald覺r覺y覺 durdurmu olmasalar, bug羹n bir ilki, yani devlet ve lin癟 g羹ruhu d覺覺nda 繹l羹m orucu direni癟isine sald覺rm覺 bir avukat覺n durumunu deerlendiriyor olacakt覺k.

襤te Dersim 襤HD Temsilciliinin s羹rece katk覺s覺 budur.7.

Aralar覺nda Dersim Belediye Bakan覺 Edibe AH襤Nin de bulunduu bir grubun kaz覺 alan覺na torbalara doldurduklar覺 ekmek, domates ve saireden oluan yemei, 65 g羹nd羹r onurlu eyleminini s羹rd羹ren H羹sn羹 YILDIZ覺n bulunduu emsiyenin alt覺na getirileri bir baka ak覺lda kal覺c覺 and覺r.

Ama akl覺m覺zda kalan yemek deil, A癟 olan var m覺? Gelin yemek yiyin 癟ar覺lar覺na H羹sn羹 YILDIZ覺n olu Adoan覺n verdii cevapt覺r: Evet a癟 olan var. 65 g羹nd羹r a癟 olan babam var. Hi癟 deilse biraz ileride yiyin ne yiyecekseniz!

8.

Avukat TANAY bu kiilerle birlikte 癟al覺mad覺覺 i癟in kaz覺y覺 sabote etmekle karalanmaktad覺r.

Kiminle birlikte 癟al覺acakt覺?

Direni癟i H羹sn羹 YILDIZ覺 heyetle ziyaret edip sen bu eylemi b覺rak diyen MEYA-DERle mi?

Savc覺yla konuup mezar覺n a癟覺lmayaca覺na ikna olmu, insanlar覺 da ikna etmeye 癟al覺an Avukat Reyhan Helin KULOLU ile mi?

Bir kez 癟ad覺ra uramam覺, direnie destek sunmam覺, s羹re癟te hi癟 bir emei bulunmayan, 繹l羹m orucu eylemcisine kabaday覺l覺k etmekten s覺k覺lmayan Avukat Bar覺 YILDIRIMla m覺?

Kaz覺 alan覺nda mezarlar覺 a癟t覺rmamak i癟in saa sola talimat, hakaret, k羹f羹r yad覺rmak d覺覺nda tek bir katk覺 sunmam覺 Aysel DOANla m覺?

Kaz覺n覺n ikinci g羹n羹 saat 16:00ya kadar alana gelmeye bile tenezz羹l etmeyenlerle mi?

Hay覺r.

Avukat Taylan TANAY, mezarlar覺n usul羹ne uygun a癟覺lmas覺 i癟in iki g羹n kesintisiz m羹cadele etmi Adli T覺p Uzmanlar覺 Dernei bakan覺 ve hekimleriyle, HD 羹yesi Avukat meslektalar覺yla, Diyarbak覺r Baro Bakan覺yla, ehit aileleriyle, 繹l羹m orucu direni癟isiyle, Dersim ve Bing繹l milletvekilleriyle, elde kazma k羹rek s覺ca覺n alt覺nda 癟al覺an, yani o g羹n oradaki ii toplu mezarlar覺 a癟覺lmas覺 olan herkesle 癟al覺m覺t覺r.

al覺maya niyeti olmayanlar覺n provokasyonlar覺 na ilgisiz kalmak 癟al覺an herkesin hakk覺 ve g繹revidir.

Bu kiilerin mensubu olduklar覺 siyasi haretler veya 癟evreler, bu tav覺rlara bu s繹zlere ilikin bir a癟覺klama yapmal覺d覺rlar. Bu s繹zler ve tav覺rlar savunulmakta m覺d覺r?

Bata Dersim halk覺 olmak 羹zere, t羹m ilgililerin g繹z羹n羹n 繹n羹nde cereyan eden bu olaylar herkes taraf覺ndan meydana geldii gibi hat覺rlanacak ve anlat覺lacakt覺r. Ger癟ein g羹c羹 a覺lamaz.

Direniin ve m羹cadelede 覺srar覺n tarihsel baar覺s覺, bu t羹r sayg覺s覺z, sald覺rgan davran覺larla deerinden hi癟bir ey kaybetmeyecektir.9.

Demokrasi Platformu i癟inde sadece BDP ve EMEP'in imzalad覺覺 a癟覺klama yetmemi olacakki, direnite doal olarak da kazan覺mda bir pay覺 bulunmaman覺n h覺nc覺yla zg羹r G羹ndem gazetesi Taylan TANAY'a sald覺rmak i癟in bu a癟覺klamay覺 dahi 癟arp覺tma gereini duymutur. Mesela a癟覺klamada olmayan yeni su癟lamalar 羹retilmi, "kirli siyaset y羹r羹tmek", "ehit ailelerinin kaz覺 alan覺nda bulunmamas覺n覺 istememek" bunlardan sadece ikisi. Hepimiz oradayd覺k, t羹m ailelerin bize direni nedeniyle teekk羹r etmelerinden baka birey duymad覺k. Bu nas覺l bir ahlak ki yalan覺 kendine rehber etmi. Burjuva gazetelerine mi 繹zenilmektedir. Bundan vazge癟in.

Son olarak, a癟覺k bir siyasetsizlik 繹rnei olan a癟覺klamada direnii kendimize mal etmekle su癟lan覺yoruz. S繹z konusu olan politik olarak biz isek, s繹z konusu olan Halk Cephesi ise, evet bu direni ve t羹m kazan覺mlar覺 bize aittir. 羹nk羹 bu direnite H羹sn羹 Y覺ld覺z覺n 65 g羹nl羹k a癟l覺覺, ak sa癟l覺 analar覺m覺z覺n emei, Dev-Gen癟lilerin c羹reti vard覺r. Yok, s繹z konusu edilen sadece avukat olarak Taylan Tanay ise, bu m羹cadelenin iyi dilek癟e yazmakla kazan覺lan bir avukat baar覺s覺 olmad覺覺n覺 biliyoruz, defalarca s繹yledik. 20 y覺l覺 aan devrimci avukat geleneini ta覺yan Halk覺n Hukuk B羹rosunun bir mensubu olan Avukat Taylan Tanay覺n b繹yle bir anlay覺覺 hi癟bir zaman olmad覺, olmayacakt覺r da.

Ger癟eklere ve m羹cadeleye sayg覺l覺 olun.

Avukat Taylan TANAY

DHKP/C gerillas覺 Ali Y覺ld覺z'覺n ailesinin avukat覺
2011.08.29
Bu yaz覺 1953 kez okundu
Geri D繹n