| EM襤GEZEK TOPLU MEZARI N襤HAYET AILIYOR!
Toplu mezarlar, siyasal muhalefetin tarihsiz, tan覺ks覺z, yarg覺s覺z ve ahlaks覺z bir bi癟imde kaybedilmesinin, ka癟覺r覺lmas覺n覺n, s羹r羹lmesinin, infaz edilmesinin tarihidir.

Silahl覺 veya silahs覺z muhalifini bir bi癟imde fiziksel olarak yok eden rejimin, bununla y羹zlemek, haber, bilgi veya hesap vermek yerine 羹zerini toprakla 繹rtmesinin, tarihidir.

Toplu mezarlara g繹m羹lenler n羹fus kay覺tlar覺nda sa g繹r羹n羹r. Ailelerine yas tutma hakk覺 verilmez. Kay覺plar覺n覺 arayanlar覺n devletin kap覺s覺ndan yok edici bir suskulukla geri 癟evrilmesi salan覺r.

Bug羹n bu pasl覺 ve kirli zincirin ilk halkas覺n覺 k覺r覺yoruz. Kardeinin cenazesini teslim alabilmek, annesine bir mezar ve yas hakk覺 verebilmek i癟in balad覺覺 繹l羹m orucu eyleminin 62. G羹n羹nde bu haberi annesine ulat覺rabilen H羹sn羹 YILDIZ sayesinde. l羹m Orucu eyleminin ciddiyetine ve 覺srar覺na en eli kanl覺 rejimleri bile ikna etmi onlarca ge癟mi 繹l羹m orucu direni癟isinin yaratt覺覺 k羹lt羹r ve sayg覺nl覺k sayesinde emigezek toplu mezar覺n覺 a癟覺yoruz.

Onlar覺 hi癟 yaln覺z b覺rakmam覺 olan demokratik kitle 繹rg羹tlerinin, sendikalar覺n, meslek 繹rg羹tlerinin ve bir b羹t羹n olarak katledilenlere bal覺l覺覺n覺 g繹steren siyasal iradenin 覺srar覺 sonu癟 alm覺t覺r.

B繹yle bir temel hakk覺n ancak g繹zalt覺larla, a癟l覺k grevleriyle, 繹l羹m oru癟lar覺yla elde edilebilmesinin utanc覺 egemenlerin, onuru m羹cadele edenlerindir.

Toplu mezar覺n kep癟eyle, toprak hafriyat覺 yaparak a癟覺lmas覺na, izlerin, delillerin kaybedilmesine, yap覺lan ilerin aile taraf覺ndan tayin edilen adli t覺p uzmanlar覺n覺n, avukatlar覺n, muhalefet temsilcilerinin g繹z羹nden ka癟覺r覺lmas覺na elbette izin vermeyeceiz.

12.08.2011 CUMA g羹n羹 sabah 09:00dan itibaren emigezek toplu mezar覺 kaz覺 alan覺nday覺z. Toplu mezar a癟man覺n standartlar覺n覺 oluturmak ve y羹kseltmek, delillerin sal覺kl覺 toplanmas覺n覺 ve kay覺plar覺n ailelerine teslimini salayabilmek i癟in orada bulunaca覺z.

Toplumsal haf覺zam覺z覺n sal覺kl覺 oluturulabilmesinin yolu izlemek, kat覺lmak ve m羹dahil olmakt覺r. T羹m bas覺ndan ve kamuoyundan beklentimiz bu tarihi tan覺kl覺覺n bizlerle birlikte kay覺t alt覺na al覺nmas覺d覺r.

Ancak bu ekilde binlerce kayb覺n izini s羹rebilir ve bundan sonraki toplu mezarlar覺n doru bi癟imde a癟覺lmas覺n覺 salayabiliriz.

Sayg覺lar覺m覺zla.

ada Hukuk癟ular Dernei Genel Merkezi
10 Austos 2011
2011.08.10
Bu yaz覺 2024 kez okundu
Geri D繹n