| Halk Cephesi: A癟覺klama No 23 / 10 May覺s 2011
襤kenceciler, g繹zalt覺na ald覺klar覺 Halk Cephelilere diyorlar ki bir sizi yola getiremedik...

A癟覺klama No: 23 Tarih: 10 May覺s 2011

YOLA GELMEYECE襤Z!

ISLAH OLMAYACAIZ!

UMUDUN TRKSN SYLEMEYE DEVAM EDECE襤Z!


襤kenceciler, g繹zalt覺na ald覺klar覺 Halk Cephelilere diyorlar ki bir sizi yola getiremedik... Bata Amerika ve Avrupa olmak 羹zere, t羹m emperyalistler ve oligarik diktat繹rl羹k, bizi yola getirmeyi 癟ok istiyorlar, bunu biliyoruz. Bunun i癟in kara listelere al覺yorlar devrimcileri.

襤nfazlar, kaybetmeler, F Tipleri bunun i癟in...

Ama hi癟 yola gelmedik, gelmeyeceiz. Teslim olmayaca覺z.

Halk覺n i癟inde, halkla birlikte, ba覺ms覺zl覺k, demokrasi, sosyalizm

m羹cadelesini s羹rd羹receiz!

Okmeydan覺nda AKPnin Ter繹r羹:

Gecenin 羹癟羹nde 羹癟 demokratik kurum ve evler bas覺ld覺...

Aralar覺nda Grup Yorum 羹yelerinin, Gen癟lik Federasyonundan 繹rencilerin de olduu 46 kii g繹zalt覺na al覺nd覺!

CEPHEN襤N ONB襤NLER襤 KAT襤LLER襤 KORKUTTU

DAHA OK KORKACAKSINIZ

NK UMUDU DAHA DA BYTECE襤Z!

T羹rkiye Halklar覺!

Bu Sald覺r覺 Umuda Sald覺r覺d覺r!

襤stanbul, AKPnin polisinin ter繹r estirdii bir gece daha yaad覺. Demokratik kurumlar, k羹lt羹r merkezleri, evler bas覺ld覺. Gaz bombalar覺yla, balyozlarla, testerelerle, otomatik silahlarla ger癟ekletirilen sald覺r覺da 46 kii g繹zalt覺na al覺nd覺.

Sald覺r覺ya urayan Halk Cephelilerdi.

Sald覺r覺ya urayanlar, daha 10 g羹n 繹nce 1 May覺s Alan覺nda y羹zbinlere seslenen, 羹癟 hafta 繹nce, 150 bin kiiyle Ba覺ms覺z T羹rkiye konserini ger癟ekletiren Grup Yorum 羹yeleriydi.

Sald覺r覺ya urayanlar, aylard覺r semt semt, il il 癟ad覺rlar kurup paras覺z eitim m羹cadelesini yayg覺nlat覺ran Gen癟lik Federasyonu 羹yeleriydi.

Sald覺r覺ya urayanlar, yoksul mahallelerinde y覺k覺mlara kar覺 direnii, halk覺n yozlamaya kar覺 m羹cadelesini 繹rg羹tleyenlerdi.

Neden sald覺rd覺lar? Her ey o kadar a癟覺k ki!


Sald覺r覺 g羹n g羹n b羹y羹yen umudad覺r!

7 bin... 55 bin... 150 bin... 30 bin... 7 bin y羹rek Harbiyede devrimin 繹nderini anm覺t覺... 55 bin kii, 襤n繹n羹de T羹rkiyede devrim ve sosyalizmin t羹m g繹rkemiyle yaad覺覺n覺n t羹m d羹nyaya ilan覺yd覺... Bak覺rk繹yde toplanan 150 bin, t羹m emperyalistlerin kabusu olacak kadar b羹y羹k bir g羹癟t羹; Tam Ba覺ms覺z T羹rkiye diyordu y羹zbinler... Ve sadece 13 g羹n sonra, 1 May覺s Alan覺nda 30 bin kiilik bir kortej ak覺yordu k覺z覺l bir bayrak nehri gibi...

Korktuklar覺 i癟in sald覺r覺yorlar. Korkular覺 sebepsiz deildir.

Korkular覺, 150 bin kiilik Tam Ba覺ms覺z T羹rkiye konserindendir.

Korkular覺, 1 May覺sdaki k覺z覺l bayraklar覺yla y羹r羹yen 30 bin kiilik umudun ordusundand覺r.

T羹m bunlar覺n T羹rkiye halklar覺n覺n umudunu b羹y羹tt羹羹n羹 biliyor ve umuda sald覺r覺yorlar.


Bu bir intikam ve tahamm羹ls羹zl羹k sald覺r覺s覺d覺r!

AKP, 1 May覺s覺n ve Ba覺ms覺z T羹rkiye konserinin 襤NT襤KAMINI al覺yor.

Siz misiniz 150 bin kii tek bir a覺zdan Tam Ba覺ms覺z T羹rkiye diye hayk覺ran!

Siz misiniz 30 bin kii, k覺z覺l bayraklarla y羹r羹yen!

Siz misiniz 1 May覺s Alan覺nda y羹zbinlere devrim ve sosyalizmin cokusunu ta覺yan!

AKP intikam al覺yor.

Tam Ba覺ms覺z T羹rkiye diyenleri susturmak istiyor. K覺z覺l bayraklar覺 meydanlardan silmek istiyor. Devrim ve sosyalizmi savunanlar覺 y覺ld覺rmak istiyor.

Susturamayacaks覺n覺z!

Silemeyeceksiniz!

Y覺ld覺ramayacaks覺n覺z!


Sald覺r覺 yoksul gecekondu mahallelerinedir!


10 May覺s gecesi, saat 03.00'de igal ettiler 襤stanbul Okmeydan覺n覺.

襤gal eder gibi bask覺n d羹zenledikleri yerler, d羹man topraklar覺 deil, yoksul halk覺n mahalleleridir. Yakla覺k bir y覺ld覺r, yoksul gecekondu mahallelerine, o mahallelerdeki devrimci demokratik 繹rg羹tlenmelere kar覺 bir sald覺r覺 i癟indedir AKPnin polisi.

9 Mart 2010da Sar覺gazide helikopterlerle d羹zenledikleri bask覺n, balang覺癟t覺r.

Sonras覺nda devam etmitir.

Sar覺gazi, 1 May覺s, G羹lsuyu, Nurtepe, Okmeydan覺, Y羹r羹y羹 dergisi, Gazi... Ve ite yine Okmeydan覺...

Hepsinde y羹zlerce kii g繹zalt覺na al覺nd覺. 襤kencelerden ge癟irildi. Tutuklananlar覺n say覺s覺 100e yaklat覺.

ok ama癟l覺 bir sald覺r覺d覺r bu.

1 Milyon evi y覺kabilmek i癟in, devrimcilerin 繹nderliindeki t羹m 繹rg羹tl羹l羹kleri yok etmek, dozerlerin ve tekellerin 繹n羹n羹 d羹zlemek istiyorlar.

Bug羹n yoksul gecekondularda bizzat polisin tevik ve himayesiyle s羹ren yozlaman覺n kar覺s覺nda tek bir g羹癟 vard覺r: Devrimciler... Devrimcileri tasfiye edip uyuturucunun, fuhuun, kumar覺n, 癟etelerin, 癟羹r羹menin, yozlaman覺n 繹n羹n羹 a癟mak istiyorlar.

Yoksul mahallelerde Polis mahallemizden defol diyen hayk覺r覺lar覺 susturmak ve polis ter繹r羹ne kar覺 kurulan barikatlar覺 kald覺rmak istiyorlar.

Devrim yoksullar覺n 繹fkesi, h覺nc覺d覺r; o 繹fkenin en g羹癟l羹 ekilde biriktii yer ise, yoksul gecekondulard覺r. Halka ve devrimcilere sald覺r覺lar覺yla devrimin potansiyelini yoketmek istiyorlar.

Ama sadece istemekle kalacaklar!

Asla bu ama癟lar覺na ulaamayacaklar.

Devrimcileri yoksul gecekondulardan silemeyecekler.

羹nk羹 yoksul gecekondu mahalleleri bizimdir.

羹nk羹 癟oumuzun g繹bei orada kesildi, orada bir kondunun duvar覺na g繹m羹ld羹. 羹nk羹 aya覺m覺zda oralar覺n 癟amuru, mintan覺m覺zda oralar覺n tozu var.

Biz Halk Cephesiyiz. Ba emeyeceiz. Ba emeyenlerin soyundan geliyoruz.

Yoksul halk覺n ba覺ms覺zl覺k, demokrasi sosyalizm 繹zlemiyiz. Ezilen mazlum halk覺n adalet 繹zlemiyiz.


Tanklar覺n覺zla, helikopterlerinizle gelin!


襤kenceci katil polisler, onlar覺 羹zerimize sald覺rtan AKP iktidar覺 ve onlar覺n efendileri, tekelci burjuvalar!

Korkunuz bouna deil!? Korkun! Bir g羹n milyonlar olaca覺z!

Korkun! Bir g羹n gecekondulardan gelip sar覺lacaklar boazlar覺n覺za; g繹kdelenlerinizi villalar覺n覺z覺 ba覺n覺za y覺kacaklar!

Bu kez helikopterlerini getirmemiler. Getirseydiniz. Bir tanesi yetmez, 羹癟羹n羹, d繹rd羹n羹 birden getirin. Yetmez, tanklar覺n覺z覺 getirin.

Bir dahaki sefere onlar覺 da getirin. Tanklar覺n覺z覺n namlular覺n覺 ko癟balar覺n覺zla k覺ramad覺覺n覺z barikatlar覺m覺za 癟evirip ate edersiniz. Nazilerin direni癟ilere kar覺 癟ok kulland覺覺 bir y繹ntemdir ve size de 癟ok yak覺覺r.

Ne yapacaks覺n覺z imdi? 46 kiiyi daha g繹zalt覺na ald覺n覺z. 襤kencelerden ge癟irebilirsiniz. Baka?

Tutuklat覺p F Tipi hapishanelerin h羹crelerine atabilirsiniz! Baka? Bir k繹ede infaz edebilirsiniz, kaybedebilirsiniz en fazlas覺. Yapt覺覺n覺z eylerdir. Ama ne olur?

Anadolu topraklar覺 daha 癟ok devrimci yetitirir! Bouna heveslenmeyin; bug羹n 100 kiiyi atars覺n覺z F tiplerine, yar覺n 1000 oluruz.

襤kenceciler, g繹zalt覺na ald覺klar覺 Halk Cephelilere diyorlar ki bir sizi yola getiremedik.

Bata Amerika ve Avrupa olmak 羹zere, t羹m emperyalistler ve oligarik diktat繹rl羹k, bizi yola getirmeyi 癟ok istiyorlar, bunu biliyoruz. Bunun i癟in kara listelere al覺yorlar devrimcileri. 襤nfazlar, kaybetmeler, F Tipleri bunun i癟in.

Ama hi癟 yola gelmedik, gelmeyeceiz. F Tiplerinde d羹羹ncelerimizi deitirmeyi dayatt覺n覺z; 122 ehit verdik, 122 kez 繹ld羹k, d羹羹ncelerimizi yaatt覺k. 襤te imdi 150 bin kiinin az覺ndad覺r s繹zlerimiz. 襤te imdi 1 may覺s alanlar覺nda y羹r羹yenlerin ufkundad覺r ideallerimiz.

Teslim olmayaca覺z. Halk覺n i癟inde, halkla birlikte, ba覺ms覺zl覺k, demokrasi, sosyalizm diye hayk覺rmaya devam edeceiz.

Yola gelmez irademizin kayna覺 hakl覺l覺覺m覺z, bitmek t羹kenmek bilmez g羹c羹m羹z羹n kayna覺 halk覺m覺zd覺r. Bitmeyecek, t羹kenmeyecek, yola gelmeyeceiz.

羹nk羹, t羹m s繹m羹r羹c羹ler bilsin ki, bu zul羹m, bu a癟l覺k olduk癟a biz de olaca覺z. Bizi yok edemeyeceksiniz!

Bask覺larla bizi teslim alamazs覺n覺z. D羹n binlerdik, onbinler olduk, y羹z bin olduk, yar覺n milyonlar olaca覺z. Bilin ki, milyonlar olmam覺z覺 hi癟bir g羹癟 engelleyemez.

Zorla, bask覺yla bizi dize getiremezsiniz. 41 y覺ll覺k tarihimiz bunun tan覺覺 ve kan覺t覺d覺r.

Hi癟bir g羹癟 devrim y羹r羹y羹羹m羹z羹 engelleyemez.

Halk覺z biz! Bask覺lar覺n覺z ancak m羹cadele g羹c羹m羹z羹 ve hakl覺l覺覺m覺z覺 b羹y羹t羹r.

Halk覺z biz; yenilmeyiz.

Halk覺z biz; baemeyiz

Halk覺z biz; teslim olmay覺z

Sald覺r覺ya vereceimiz cevap bellidir

Halk d羹man覺 AKPnin polisi, b羹y羹yen g羹c羹m羹ze 癟aresizce sald覺r覺yor. Y羹zellibinlik b羹y羹k halk koromuz, uykular覺n覺 ka癟覺r覺yor. Bu, helikopterli bask覺nlara 1 May覺sta 30 bin olup cevap veren devrimcilere sald覺r覺d覺r.

Bu cevap 150 binin cevab覺d覺r. Bu cevap, 30 bin olup Taksime akan Mehmetlerin cevab覺d覺r.

Bu sald覺r覺 umudumuza sald覺r覺d覺r. Umudu b羹y羹teceiz.

Sald覺r覺lar覺na b繹yle cevap vereceiz.

Grup Yorum dinleyicileri! Grup Yorum nezdinde susturmak istedikleri halk覺n kendisidir. Grup Yorum nezdinde halk覺n t羹rk羹lerini, halk覺n sesini bomak istiyorlar. Sesimize, t羹rk羹lerimize sahip 癟覺kal覺m. Bulunduumuz her yerde, Yorum t羹rk羹lerini, marlar覺n覺 sesini sonuna kadar a癟arak 癟alal覺m.


Grup Yorum dinleyicileri ve Halk Cepheliler! yoksul mahallelerimizde ateler yak覺p, Yorum t羹rk羹leri eliinde sabahlara kadar halay 癟ekelim; ta ki g繹zalt覺na al覺nanlar serbest b覺rak覺l覺ncaya kadar...

S繹ylediimiz her t羹rk羹, g繹zalt覺nda ikence alt覺nda olanlar覺n y羹reklerine g羹癟 olacakt覺r.

ektiimiz her halay, bizi sindirmek, y覺ld覺rmak isteyenlerin surat覺na bir tokat gibi inecektir.


Grup Yorumun sevenleri, ilerici, sosyalist, demokrat, vatansever t羹m ayd覺nlar ve sanat癟覺lar! Yoksul gecekondu semtlerimize 癟a覺r覺yoruz sizi; Her yoksul gecekondu semtinde halaylar覺n ba覺nda sizler olmal覺s覺n覺z.

Sizleri, Ter繹rle M羹cadele ubesinin 繹n羹nde toplanmaya, Grup Yorumcular serbest b覺rak覺l覺ncaya kadar orada 繹zg羹rl羹k ve adalet t羹rk羹lerini s繹ylemeye 癟a覺r覺yoruz.


Halk覺m覺z!


Gecekondularda ateler ba覺nda, Ter繹rle M羹cadele ubesinin 繹n羹nde, direniimizi ve dayan覺mam覺z覺 b羹y羹telim. 150 binlik koromuzun t羹rk羹s羹n羹, 30 binlik kortejimizin y羹r羹y羹羹n羹 devam ettirelim.

Bu sald覺r覺 yoksullarad覺r. Bu sald覺r覺 i癟ileredir, memurlarad覺r, ev kad覺n覺na, liseli gencimize, emeklimize, hepimizedir.

G繹zalt覺na al覺nanlar, sizin 癟ocuklar覺n覺z, eleriniz, anne ve babalar覺n覺z, akrabalar覺n覺z, komular覺n覺zd覺r.

Onlar bu halk覺 en 癟ok sevenlerdir.

Onlar, halk覺m覺z sizin i癟in her bedeli seve seve 繹deriz diyenlerdir.

onlar halk i癟in vatan i癟in seve seve 繹lenlerdir.

Her yerde, her bi癟imiyle onlara sahip 癟覺kal覺m.

Protesto eylemleri yapal覺m. A癟l覺k grevleri yapal覺m. Onlar覺 g繹zalt覺na alan AKPyi, AKPnin polisini protesto etmek i癟in dilek癟eler, fakslar yollayal覺m.


G繹zalt覺na al覺nanlar覺n listesi (Bu liste ilk sald覺r覺da al覺nan 34 kiinin adlar覺n覺 i癟ermektedir):

Gen癟lik Federasyonu'ndan g繹zalt覺na al覺nanlar

1- Hakan Karabey
2- H羹nkar Derya G羹ne
3- Utku Aykar
4- Doan Y覺ld覺z
5- Harran Ayd覺n
6- G繹k癟e Uluada
7- Sad覺k enbaba
8- Eser Mors羹mb羹l
9- Eda Ar覺
10- Dilan Boyran
11- Haydar Ay
12- Ekin Dalbudak
13- Gizem Kaya
14- Mahir Bekta
15- Dilek Arslan
16- Bulut Yayla
17- nal imen
18- Baki I覺k
19- Aliekber Kalender
20- Celal nkoyun
21- Burak Aksoy
22- Bahtiyar Doruyol


襤dil K羹lt羹r Merkezi'nden g繹zalt覺na al覺nanlar

1- Caner Bozkurt (Grup Yorum 羹yesi)
2- Metin Yavuz
3- Ali Ar覺c覺 (Grup Yorum 羹yesi)
4- Veysel ahin
5- Dilan Balc覺
6- Ayfer R羹zgar
7- Se癟kin Aydoan
8- Ali Papur (Grup Yorum 羹yesi)
9- Bahar Kurt


Okmeydan覺 Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei'nden g繹zalt覺na al覺nanlar:

1- M羹sl羹m G繹n羹l
2- Ercan Kutlu
3- Serap Kaya


Halk Cephesi
2011.05.10
Bu yaz覺 2070 kez okundu
Geri D繹n