| 5 N襤SAN AVUKATLAR GN; KUTLAMA DE襤L MCADELE!
ada Hukuk癟ular Dernei 襤stanbul ubesi, 5 Nisan Avukatlar g羹n羹nde a癟覺klama yay覺nlad覺:


5 N襤SAN AVUKATLAR GN; KUTLAMA DE襤L MCADELE!

ADALET 襤襤N, HAKLARIMIZ VE GELECE襤M襤Z 襤襤N MCADELEYE AIRIYORUZ


Deerli meslektalar覺m覺z,

Yarg覺, iktidar odaklar覺 aras覺nda g羹癟 savalar覺na sahne olurken halk覺n adalet 繹zlemi gittik癟e b羹y羹yor. Bata PVSK, TMK ve 繹zel yetkili mahkemeler olmak 羹zere yasal d羹zenleme ve fiili uygulamalarla temel hak ve 繹zg羹rl羹kler yok ediliyor. Toplumsal, siyasal ve sendikal muhalefet ter繹rle m羹cadele ad覺 alt覺nda dizginsiz bir bask覺n覺n muhatab覺 olmaya devam ediyor.

Olaan羹st羹 hal hukukunun kapsam覺 ve etki sahas覺 b羹y羹t羹lerek olaanlat覺r覺l覺yor. Yarg覺, 繹zel yetkili savc覺 ve h璽kimlerin tahakk羹m羹 alt覺na al覺n覺yor. 襤stanbul C. Basavc覺l覺覺na ve yard覺mc覺l覺klar覺na h璽kim ve savc覺 kitlesi i癟erisindeki say覺sal oranlar覺na bak覺lmaks覺z覺n 繹zel yetkili savc覺lar覺n atanmas覺 bile tek ba覺na bu tahakk羹m羹n a癟覺k g繹stergesidir.

HSYK ve y羹ksek yarg覺da yap覺lan d羹zenlemelerin yarg覺n覺n ba覺ms覺zl覺覺n覺 ve tarafs覺zl覺覺n覺 salama s繹yleminin aksine vesayetin merkezini AKP lehine deitirmek d覺覺nda bir ilev ta覺mad覺覺 k覺sa s羹rede anla覺lm覺t覺r.

T羹m bunlara kar覺 m羹cadele etmenin meslekten hukuk癟ular i癟inde ancak bug羹ne kadar iktidar覺n kar覺s覺nda, halk覺n yan覺nda durmu olan avukatlar taraf覺ndan s羹rd羹r羹lebilecei a癟覺kt覺r.

Bu nedenle t羹m meslektalar覺m覺z覺, adalet i癟in m羹cadele etmeye 癟a覺r覺yoruz.RGTLENMEL襤 VE MCADELE ETMEL襤Y襤Z

Demokrasi ve 繹zg羹rl羹k m羹cadelesinin vazge癟ilmez ilkelerinden olan ba覺ms覺z yarg覺, adil yarg覺lanma ve savunma hakk覺, bask覺c覺 ve gerici yasalarla ve yasa d覺覺 fiili uygulama ve sald覺r覺larla k覺s覺tlan覺rken, dier yandan avukatl覺k meslei neo-liberal s羹recin ihtiya癟lar覺na g繹re yeniden yap覺land覺r覺l覺yor.

Avukatl覺k mesleinin kamu hizmeti nitelii g羹n ge癟tik癟e a覺nd覺r覺l覺yor. Temelinde savunma hakk覺 ve hak arama 繹zg羹rl羹羹 olan avukatl覺k, toplumsal sorunlar ve etik deerlerden daha 癟ok parasal 癟覺karlar ve piyasa kurallar覺 繹ne 癟覺kar覺larak yeniden yap覺land覺r覺l覺yor. Bu s羹re癟 羹cretli emek kullanmay覺, ba覺ms覺z avukatlar覺n tasfiyesini beraberinde getirmekte, avukatl覺k maliyeti y羹ksek bir meslee d繹n羹t羹r羹lmektedir.

Her biri birer ekonomik ve siyasal g羹癟 oda覺 olmaya aday avukatl覺k tekelleri geliiyor. Avukatlar sermaye sahipleri ve 羹cretliler olarak iki s覺n覺fa ayr覺lmakta, 羹cretli avukatlar覺n oran覺 ve kitlesi h覺zla artmaktad覺r. Devasa bir avukat kitlesi sefalet 羹cretlerine ve k繹lece yaam koullar覺na mahkum edilmektedir.

Takip ettikleri davalar nedeniyle g繹zalt覺na al覺nan, evi, b羹rosu aranan ve tutuklanan avukatlar覺n say覺s覺 g羹n ge癟tik癟e artmaktad覺r. S覺r saklama y羹k羹ml羹l羹羹 bata olmak 羹zere ba覺ms覺z savunma, adil yarg覺lanma i癟in gerekli t羹m yasal korunaklar birer birer yok edilmektedir.

T羹m bunlara kar覺n Barolar; bankalar, sal覺k tekelleri, GSM operat繹rleri, sigorta irketleri ile yap覺lan sponsorluk ve kolayl覺k anlamalar覺 ile haklar覺m覺z覺, ald覺klar覺 kalite belgeleri ile meslein sayg覺nl覺覺n覺 koruduklar覺n覺 iddia ediyorlar.

Oysa haklar覺m覺z覺 ve meslein sayg覺nl覺覺n覺 koruman覺n yolu 繹rg羹tlenmek ve m羹cadele etmektir. Unutulmamal覺d覺r ki sermaye ve iktidar k覺skac覺nda can vermeye zorlanan avukatl覺k mesleinin yok oluu ayn覺 zamanda toplumun hak arama 繹zg羹rl羹羹n羹n de yok olmas覺 anlam覺na gelmektedir.

Bu nedenle t羹m meslektalar覺m覺z覺 b羹y羹k salonlarda, balo ve hamaset nutuklar覺 alt覺nda yap覺lacak kutlamalara deil haklar覺m覺z ve geleceimiz i癟in 繹rg羹tlenmeye ve m羹cadele etmeye 癟a覺r覺yoruz.

ada Hukuk癟ular Dernei
襤stanbul ubesi


ORHAN ADL襤 APAYDIN SK. NO:11/3 BEYOLU/襤STANBUL
Tel/Faks + 90 (212) 245 04 40
www.chd.org
2011.04.05
Bu yaz覺 1978 kez okundu
Geri D繹n