| Kamu Emek癟ileri Cephesi a癟覺klamas覺
KESK'in olaan羹st羹 genel kurul haz覺rl覺klar覺 s羹rerken, Kamu Emek癟ileri Cephesi konuyu yaz覺l覺 a癟覺klama ile deerlendirdi...


OLAANST GENEL KURULA G襤DERKEN

KESK, kendi tarihinde bir ilki ger癟ekletirerek Olaan羹st羹 Genel Kurulunu yap覺yor. Bu Olaan羹st羹 Genel Kurula bir癟ok tart覺ma ile birlikte gelindi. Ancak bu tart覺malar, m羹cadelenin ve 繹rg羹t羹n ihtiya癟lar覺 羹zerinden y羹r羹t羹lmedi. Uzun y覺llard覺r sendikal k羹lt羹r ve ideolojide yaanan erozyon g繹rmezden gelindi. Aksine tart覺malar y羹zeysel, dar grup癟u ve yaanan bir olumsuzluktan faydalanmaya y繹nelik olarak s羹rd羹r羹ld羹.

Bilindii gibi KESK, devrimci kamu emek癟ilerinin militan, fiili-meru m羹cadelesi ve bu 癟izgide 繹dedii bedeller 羹zerinden kurulmutur. Oysa bug羹n gelinen nokta, tam da bu deerlerin yitimi sonras覺nda yaanmaktad覺r. S覺n覺f ve kitle sendikac覺l覺覺 anlay覺覺ndan, militan m羹cadeleden, meruluk zemininden uzaklat覺k癟a KESK gerilemi, kitle kaybetmi, kendi sorunlar覺n覺 bile 癟繹zemez hale gelmitir.

Devrimci sendikac覺l覺k, s羹rekli k覺l覺nan bir eletiri/繹zeletiri zemininde yerleir. Kitlelerle ba覺n覺, onlar覺 daima bir ad覺m daha gelitirecek eitim s羹reci ile salar. S繹ylemde cesur ve iddial覺, eylemde yarat覺c覺 ve bedel 繹demeyi g繹ze aland覺r. Meruluk, devrimci sendikac覺l覺覺n zeminidir.

Sendikalar devrimci 癟izginin uza覺na d羹t羹k癟e yozlaman覺n i癟ine itilmektedir. Sendikal yozlama, zaman zaman sendikal b羹rokrasi olarak; zaman zaman sorumluluktan ka癟ma olarak, zaman zaman bedel 繹demekten ka癟mak, zaman zaman rahat d羹k羹nl羹羹 olarak kar覺m覺za 癟覺kmaktad覺r.

Bug羹n geldiimiz nokta bir sonu癟tur. 襤lkelerimizden, fiili, meru militan devrimci sendikac覺l覺ktan ne kadar uzakla覺ld覺覺n覺n sonucudur.

Gazi Katliam覺na tepki g繹stermek bir yana 繹nceden karar覺n覺 ald覺覺 merkezi mitingi iptal etmek, 17-18 Haziranda kitleyi y羹z羹st羹 b覺rakmak, 4-5 Mart direniinde kitlelere eve d繹n羹n 癟ar覺s覺 yapmak, SGKna temsilci g繹ndermek, Dedemanda kurulu y覺ld繹n羹m羹 kutlamak, Emniyet M羹d羹r羹 ile ayn覺 sofraya oturmak, Gazzeye Birlemi Milletler Bar覺 G羹c羹 g繹nderilmesini istemek bu politikalar覺n sonucudur.

KESK i癟inde y覺llard覺r hayat bulan s覺n覺fsal bak覺 a癟覺s覺ndan uzak cinsiyet癟i kad覺n politikalar覺, bug羹n yaananlar覺n yanl覺 zeminde tart覺覺lmas覺na neden olmaktad覺r. Taciz iddias覺nda salt kad覺n覺n beyan覺n覺 esas al覺p h羹k羹m vererek yarg覺s覺z infazda bulunmak ne kadar yanl覺 ise iddialar覺 yok saymak, olay覺n 羹zerine gitmemek de bir o kadar yanl覺t覺r. Elbette ki, ahlaki deerlerimizin 癟羹r羹mesine veya ahlaks覺zl覺klar覺n 羹st羹n羹n 繹rt羹lerek gizlenmesine izin vermemeliyiz. Ancak, sorunlar覺n 癟繹z羹m y繹ntemi u ya da bu iddiayla ilgili soruturma ve arat覺rma yapma bi癟imi ve vard覺klar覺 sonu癟lar birbirinin a癟覺klar覺n覺 aray覺p bunlar覺n 羹zerinden politika 羹retmek olamaz. 繹z羹m, devrimci hukuku; 繹rg羹tl羹l羹klerin kendi hukukunu esas alarak, siyasal sorumluluu kendilerine ait olmak 羹zere siyasal 繹rg羹tl羹l羹klerin kararlar覺na sayg覺 g繹stermek, bu a癟覺klamalar覺 tart覺mamakt覺r. Esas olan sorunlar覺 siyasal yap覺lar覺n kendi hukuklar覺 i癟erisinde 癟繹zmesidir.

襤lerici, demokrat, devrimciler yaanan sorunlar覺n 癟繹z羹m羹nde kendi aralar覺ndaki hukuku iletmeleri 繹rg羹tl羹 olman覺n bir gereidir. Bunun d覺覺ndaki 癟繹z羹mler 繹rg羹te zarar veren, m羹cadeleyi zay覺flatan, d羹man覺 g羹癟lendiren, d羹zen i癟i 癟繹z羹mlerdir. Burjuva hukukundan ve burjuva medyas覺ndan medet umulamaz.

Bug羹n olaan羹st羹 genel kurula giderken tart覺覺lan bir癟ok konu asl覺nda KESK i癟in bir birikimin sonucudur. Yozlama ad覺m ad覺m sendikalarda hayat bulmu, devrimci bak覺 a癟覺s覺n覺n olmad覺覺 alanlarda kendisini dayatm覺t覺r. KESK emek癟iler i癟in hayati 繹nem ta覺yan Torba Yasa Tasar覺s覺na kar覺 m羹cadeleyi 繹rg羹tlemesi gereken bir zamanda taciz gibi bir g羹ndemi tart覺mak durumunda kalm覺t覺r.

Sonu癟 olarak; Kitlelere devrimci yaam tarz覺yla, m羹cadele bi癟imi ve eitimle gidilmediinde onlar覺n ger癟ek anlamda kazan覺lamayaca覺 ortadad覺r. Emek癟ilerin 癟覺karlar覺n覺 savunacak, yozlamam覺 bir KESK ancak devrimci sendikac覺l覺覺n h璽kim k覺l覺nmas覺 ile olanakl覺d覺r.

EMEK襤Y襤Z, HAKLIYIZ, KAZANACAIZ!

KAMU EMEK襤LER襤 CEPHES襤
2011.01.08
Bu yaz覺 2108 kez okundu
Geri D繹n