| Halk覺n Hukuk B羹rosu 308 nolu a癟覺klamas覺:
Halk覺n Hukuk B羹rosu, 24 Aral覺k 2010 tarihinde Y羹r羹y羹 dergisine yap覺lan bask覺nla ilgili a癟覺klama yay覺nlad覺:

A癟覺klama No: 308 / 28.12.2010

ADALETS襤ZL襤K, YOKSULLUK, ZULM DE襤L

GEREKLER襤 YAZMAK SU!

YRY DERG襤S襤NE ARAMA ADI ALTINDA TALAN

UYDURMA GEREKELERLE TUTUKLAMA


AKP iktidar覺 halka kar覺 a癟覺lm覺 bir sava覺 s羹rd羹r羹yor.

襤癟iler, 繹renciler, emekliler, yoksullar zul羹m ve yoksulluk d羹zenine kar覺 癟覺kan herkes sald覺r覺ya uruyor. Adeta ad覺 konulmam覺 bir olaan羹st羹 hal ilan edilmi durumda. Demokratik g繹sterilere kat覺lmak, bas覺n a癟覺klamas覺 yapmak, mezar ziyareti yapmak, dernee 羹ye olmak bata olmak 羹zere temel haklar覺n覺z覺 kullanmak su癟. Sadece bunlar da deil, bu su癟lar覺 yazmak da b羹y羹k su癟.

24 Aral覺k 2010 tarihinde ger癟ekleri yazan, Ba覺ms覺zl覺k, Demokrasi, Sosyalizm i癟in Y羹r羹y羹 Dergisinin 襤stanbulun orta yerinde bulunan b羹rosunun gecenin bir yar覺s覺nda helikopterli, a覺r silahl覺 bir ter繹r羹n muhatab覺 olmas覺n覺n tek nedeni budur.BU TABLO B襤R HUKUK 襤LEM襤 OLARAK DEERLEND襤R襤LEMEZ

BU AIK B襤R TERRDR24.12.2010 tarihinde Y羹r羹y羹 dergisinin teknik ilerini yapan Ozan Yay覺nc覺l覺ka yap覺lan adli ifadesiyle arama; ger癟ek ad覺yla talan harek璽t覺, resmi tutanaklara g繹re gece yar覺s覺 saat 02.45te balad覺, saat 16.00 itibariyle bitirilerek tam 13 saat 15 dakika s羹re boyunca y羹r羹t羹ld羹.

Bas覺m yay覺m ileriyle uraan bu iyeri helikopter, 200 癟evik kuvvet polisi ile y羹zlerce 繹zel harek璽t polisi ve Ter繹rle M羹cadele polisi taraf覺ndan bas覺lm覺; bu b羹y羹k operasyon s覺ras覺nda BEDA, 襤GDA, Sivil Savunma M羹d羹rl羹羹, SGK, itfaiye ve ambulans temin edilerek gerekli g羹venlik 繹nlemleri al覺nm覺t覺r.

Peki, ne bulunmutur bu 癟ok tehlikeli yerde?

K羹t羹phaneler dolusu kitap, dergi, makale, fotoraf makinas覺, kamera, haf覺za kart覺, flash disk, dergi ve kitaplar覺n teknik haz覺rl覺klar覺n覺n yap覺ld覺覺 bilgisayarlar ve irketin kestii faturalar Yani bir yay覺nc覺l覺k irketinde bulunup bulanabilecek her ey vard覺r. Ancak bir tek bomba, bir tek f羹ze, bir tek u癟ak, bir tek ateli silah, bir tek delici, kesici alet, bir damla yak覺c覺, a覺nd覺r覺c覺 madde yoktur bu yerde. Olmam覺t覺r. Olmas覺 ihtimal d覺覺d覺r. 羹nk羹 buras覺 bir bas覺m yay覺m irketidir.

Bu arama/ talan operasyonunun, Ankarada y羹r羹t羹len ve gizlilik karar覺 nedeniyle i癟eriine vak覺f olamad覺覺m覺z bir nedenle yap覺ld覺覺 anla覺lmaktad覺r. M羹vekkilimize ait Ozan Yay覺nc覺l覺k isimli iyerinde Y羹r羹y羹 Dergisinin de teknik haz覺rl覺klar覺 yap覺lmaktad覺r. G繹r羹len ve anla覺lan odur ki Ozan Yay覺nc覺l覺k覺n hedef se癟ilmesinin nedeni budur.

Taraf覺m覺za verilen s覺n覺rl覺 say覺daki resmi tutanaklardan anla覺ld覺覺 kadar覺 ile bir kiiyi bulmak maksad覺 gidilmek istenen Ozan Yay覺nc覺l覺k bu yama- talan operasyonuyla ciddi ve b羹y羹k zararlara urat覺lmak istenmitir.

Arama ilemi ba覺ndan sonuna kadar b羹y羹k bir keyfiyet ve hukuksuzluk i癟inde y羹r羹t羹lm羹t羹r.

Hakk覺nda bir arama karar覺 bulunmadan Ozan Yay覺nc覺l覺k aramaya tabi tutulmutur. Kararda yaz覺l覺 adres Y羹r羹y羹 Dergisinin de Ozan yay覺nc覺l覺覺n da adresi deildir.
Kap覺 hi癟 癟al覺nmam覺 direkt olarak kap覺lar k覺r覺lmaya balanm覺t覺r.
Avukatlara haber verilmemi, hazirun s覺fat覺yla tutanakta ad覺 ge癟en muhtar ve azalar refakat etmeyip yaln覺zca salonda oturtulmulard覺r.
Arama karar覺nda el konulan paralar覺n seri numaralar覺 kaydedilmemitir.
3000e yak覺n kitaba el konulmu, b羹ro i癟indeki t羹m kitapl覺klar tamamen boalt覺ld覺覺 halde taraf覺m覺za verilen arama tutana覺nda bu kitaplar覺n 癟ok k羹癟羹k bir k覺sm覺 kay覺tl覺d覺r.
Yine bas覺lm覺 vaziyette binlerce yeni ve eski say覺lar覺 bulunan y羹r羹y羹 dergilerinin biri bile tutanakta yaz覺lmam覺t覺r.
Hard disklerin imajlar覺 al覺n覺p iade edilmesi gerekirken hard disk ve bilgisayarlara t羹mden el konulmutur.
Ozan Yay覺nc覺l覺k taraf覺ndan kesilmi faturalara, iyerinin 癟al覺mas覺 i癟in gerekli bilgi ve

belgelere el konulmu, ilerini yapamaz, 癟al覺amaz, 羹retemez duruma getirilmitir.

Bir ahs覺n aranmas覺 i癟in verilen karar, duvarlar覺n delinmesi, k覺r覺lmas覺; hakk覺nda toplatma karar覺 bile olmayan kitaplara elkonulmas覺 ile birlikte d羹羹n羹ld羹羹nde ahs覺n duvarlara zulalanm覺, kitaplar覺n aras覺na s覺k覺t覺r覺lm覺 olabilecei paranoyas覺 ile hareket edildiini g繹stermektedir. Bu paranoyadan kurtulman覺n tek yolunun halka zulmetmekten vazge癟meleri olduunu hat覺rlatmay覺 bor癟 biliriz.

Ozan yay覺nc覺l覺k adl覺 bas覺m yay覺m ii yapan iyerinde g繹zalt覺na al覺nan Y羹r羹y羹 Dergisi sahibi Halit GDENOLU, grafik, bilgisayar ve teknik haz覺rl覺klarla ilgili yay覺nc覺l覺k 癟al覺anlar覺 Kaan NSAL, Cihan GN; yine Ozan yay覺nc覺l覺kta teknik haz覺rl覺klar覺 yap覺lan Kamu Emek癟ileri Cephesi Dergisi yaz覺 ileri m羹d羹r羹 Musa KURT, Ozan Yay覺nc覺l覺kta misafir olarak bulunan Naciye YAVUZ 28.12.2010 g羹n羹 癟覺kar覺ld覺klar覺 h璽kimlik癟e tutuklanm覺lard覺r. B繹ylece bir hukuksuzluk daha yarg覺 taraf覺ndan tamamlanm覺t覺r.

Ger癟ekler bu kadar yal覺nken, siyasi iktidar ve ona bal覺 siyasi polis estirdii ter繹r羹 bas覺na b羹y羹k 繹rg羹t operasyonu olarak yans覺tmaya 癟al覺m覺 bu kez de ger癟ekleri tahrif etmitir. Kullan覺lan silahlar, polis say覺s覺, helikopter, sadece d羹zenin duyduu korkunun ve estirdii ter繹r羹n boyutunu g繹stermektedir

Y羹r羹t羹len bu soruturma kapsam覺nda d羹nya 羹zerinde insanl覺k m羹cadelesinin bug羹ne kadar edinmi olduu en temel insan haklar覺n覺 ihlal ederek g繹revlerini k繹t羹ye kullanan, mala zarar veren, maduriyetlere yol a癟an t羹m amir ve memurlar hakk覺nda hukuki tazmin cezai sorumluluk mekanizmalar覺n覺n hayata ge癟irildiini t羹m bas覺na ve halk覺m覺za sayg覺 ile duyururuz...

HALKIN HUKUK BROSU


HALKIN HUKUK BROSU
H羹rriyet Mah. Dr. Cemil Beng羹 Cad.
i癟ek Sk. No:3/3 K璽覺thane/襤STANBUL
Tel/Faks 0212 296 31 59
halkinhukuk@gmail.com
2010.12.28
Bu yaz覺 2010 kez okundu
Geri D繹n