| Anadolu Federasyonu a癟覺klamas覺
Yurtd覺覺nda faaliyet y羹r羹ten Anadolu Federasyonu'nun, 13 Kas覺m 2010 tarihinde yay覺nlad覺覺 a癟覺klama:


ALMANYA'DA TERR SULUSU DE襤L S襤YAS襤 TUTSAK VARDIR

DNCELER ZER襤NDEK襤 BASKILARA SON

S襤YAS襤 TUTSAKLARA ZGRLK

Bizler Alman yasalar覺 癟er癟evesinde alt覺 y覺l 繹nce kurulmu, bata g繹癟men halklar覺n olmak 羹zere t羹m halklar覺n hak ve 繹zg羹rl羹klerini savunan, bunun i癟in demokratik m羹cadele veren ANADOLU FEDERASYONU adl覺 demokratik bir kurumun 羹yeleri, 癟al覺anlar覺y覺z.

ANADOLU FEDERASYONU olarak "Emeimizle Var覺z Hakk覺m覺z覺 襤stiyoruz" talebiyle haklar覺m覺z覺, "Irk癟覺 ve Ayr覺mc覺 Yasalar Kald覺r覺ls覺n, Eit Haklar Uygulans覺n" talebiyle 繹zg羹rl羹klerimizi savunuyoruz. Ayn覺 zamanda T羹rkiye'de uygulanan bask覺lara, yasaklara, katliamlara kar覺 da sessiz kalm覺yor, kar覺 癟覺k覺yoruz.

Uzunca bir s羹redir de y羹r羹tt羹羹m羹z bu demokratik ve yasal faaliyetlerimiz nedeniyle bask覺 g繹r羹yoruz.

Demokratik olduunu, insan hak ve 繹zg羹rl羹klerine sayg覺 duyduunu iddia eden Alman devleti d羹羹ncelerimize yasak koyuyor, yasal hak ve 繹zg羹rl羹klerimizi kulland覺覺m覺z i癟in bizi tutukluyor, y覺llarca hapis cezalar覺 veriyor ve hapishanelerde de tecrit adl覺 ikenceyi uyguluyor.

K覺sacas覺 bizler, Anadolu Federasyonu 羹yeleri, 癟al覺anlar覺, dostlar覺 ve T羹rkiye faizmine kar覺 olan devrimciler olarak; sahip olduumuz d羹羹nceler uruna Almanya'da bask覺 g繹r羹yoruz.

NE ADINA: TRK襤YE FA襤ZM襤 ADINA

Alman devleti bizi T羹rkiye faizmine kar覺 癟覺kt覺覺m覺z i癟in T羹rkiye faizmi ad覺na yarg覺l覺yor, cezalar veriyor. Oysa T羹rkiye devletinin ikencecilii, katliamc覺l覺覺 ve hukuksuzluunu herkes biliyor. T羹rkiye'deki faist rejim bu insanl覺k su癟lar覺ndan dolay覺 Avrupa'n覺n en temel kurumlar覺ndan olan A襤HM taraf覺ndan y羹zlerce kez mahkum edilmitir. Almanya devleti ite bu faist rejim ad覺na bizi burada mahkum etmeye 癟al覺覺yor. Faist rejimin insanl覺k d羹manl覺覺n覺 tehir etmeyelim istiyor. Ancak bizleri mahkum ederek T羹rkiye'deki faist ter繹r yok olmuyor.

Biz Anadolu Federasyonu olarak faizme kar覺 olmay覺, bir insanl覺k g繹revi olarak g繹r羹yoruz.

Alman savc覺l覺k ve hakimleri T羹rkiye devleti ad覺na faizme kar覺 olmam覺z覺 Alman halk覺 ad覺na mahkum etmeye 癟al覺覺yor. Federasyonumuza y繹nelik sald覺r覺lar tamamen T羹rkiye faist rejiminin talebiyle olmaktad覺r. Bu yarg覺lamalar Almanya'n覺n kendi egemenlik haklar覺n覺 faist rejime teslim etmesinden baka bir ey deildir. Faizmin ac覺lar覺n覺 yaam覺 bir halk ad覺na yap覺lan bu yarg覺lamalar, bata Alman halk覺 i癟in bir utan癟t覺r.ALMANYA'DA TERR SULUSU DE襤L S襤YAS襤 TUTSAK VARDIR

Bizler halk覺z, Anadoluluyuz, HAK VE ZGRLK SAVUNUCULARIYIZ.

Bizler Alman halk覺na sayg覺 duyuyoruz. Bizim Alman halk覺yla bir sorunumuz yoktur. Almanya'da d羹羹ncelerimizi ifade etmek, d羹羹ncelerimizin m羹cadelesini vermek d覺覺nda Alman devletine y繹nelik bir faaliyetimiz yoktur.

Bunun i癟in sald覺r覺lar覺n tek bir amac覺 olabilir. O da:

DNCELER襤M襤Z襤 YOK ETMEK, DNCELER襤M襤Z襤 YASAKLAMAK VE BUNU ALMAN HALKI BATA OLMAK ZERE ALMANYA'DA YAAYAN HALKLARA KABULLEND襤RMEK.

HAYIR!

Siyasi d羹羹ncelerimizi tutsakl覺k bedeli de olsa savunmay覺 s羹rd羹receiz. Tutsaklar覺m覺z覺n y覺llard覺r hapishanelerde tecrit alt覺nda y羹r羹tt羹羹 onur m羹cadelesini b羹y羹teceiz.

Onlar覺n siyasi kimliklerinin yok say覺lmas覺na m羹saade etmeyeceiz. Almanya siyasi d羹羹ncelerimizi yasaklay覺p bizi tutsak ettik癟e, bizler hayk覺rmaya devam edeceiz.

"S襤YAS襤 TUTSAKLARA ZGRLK"

129 a-b YASALARI KALDIRILSIN

DNCELER YASAKLANAMAZ, DNCELER襤M襤Z ZER襤NDEK襤 BASKILARA SON VER襤LS襤N!

Anadolu G繹癟menleri ve Alman halk覺;

Almanya'da d羹羹nceleri uruna hapishanelere kapat覺lan, tecrit ikencesine maruz kalan insanlar var.

Ter繹r demagojisiyle d羹羹ncelere, hak ve 繹zg羹rl羹k m羹cadelesine y繹neltilen sald覺r覺lar var.

Almanya'da TERR SULUSU deil, S襤YAS襤 TUTSAK VAR.

Bu sald覺r覺lara kar覺 癟覺kmazsak 繹nce g繹癟men halklar覺n, ard覺ndan Avrupa halklar覺n覺n hak ve 繹zg羹rl羹kleri yok say覺lacak, buna kar覺 m羹cadele "ter繹rizm" demagojisiyle kriminalize edilecek ve t羹m Avrupal覺 yerli ve g繹癟men halkalar覺n覺n direnme haklar覺 yok edilecektir.

Bunlar覺n yar覺n yaanmamas覺, bug羹nden d羹羹nce yasak癟覺lar覺na kar覺 癟覺kmakla m羹mk羹nd羹r.

D羹羹nce yasak癟覺l覺覺na kar覺 癟覺kal覺m.

Direnme hakk覺n覺n yok edilmesine kar覺 癟覺kal覺m.

Alman hapishanelerindeki tecrit ikencesine kar覺 癟覺kal覺m.

Siyasi tutsaklar覺n 繹zg羹rl羹羹 onurlu ve 繹zg羹r bir gelecek i癟in a癟覺lan yol olacakt覺r.

Bunun i癟in siz de d羹羹nce yasak癟覺lar覺na kar覺 ayn覺 talebi hayk覺r覺n:

DNCE YASAKILIINA SON

S襤YAS襤 TUTSAKLARA ZGRLK!

NURHAN ERDEM, AHMET 襤STANBULLU, CENG襤Z OBAN, NAL KAPLAN DZYAR, AD襤 ZPOLAT VE FARUK EREREN DERHAL SERBEST BIRAKILSIN!

ANADOLU FEDERASYONU
2010.11.13
Bu yaz覺 2122 kez okundu
Geri D繹n