| DHKC A癟覺klama: 385, Tarih: 10 Kas覺m
Devrimci Halk Kurtulu Cephesi, 10 Kas覺m 2010 tarihinde "Prof. Dr. Birol Akg羹n ve Star gazetesine..." diye balayan a癟覺klama yay覺nlad覺:


PROF. DR. B襤ROL AKGNe ve STAR GAZETES襤ne

Bir 繹rg羹t羹n illegal olmas覺, onun hakk覺nda

istediinizi yazabileceiniz anlam覺na gelmez


Star Gazetesinin A癟覺k K繹e adl覺 b繹l羹m羹nde Taksim sald覺r覺s覺nda 羹癟 senaryo tek ger癟ek bal覺覺 ve Prof. Dr. Birol Akg羹n imzas覺yla yay覺nlanan yaz覺da, 繹rg羹t羹m羹zle ilgili yanl覺 bir bilgiye ve yersiz yorumlara yer verilmitir.

1-) S繹z konusu yaz覺da, DHKP-C T羹rkiyede zaman zaman kendi varl覺覺n覺 ispatlamak i癟in intihar eylemlerine bavurabilmektedir. Anafartalar ar覺s覺 (Ankara) bu grubun en ses getiren eylemi olarak biliniyor. (Star, 2 Kas覺m 2010) denilmektedir.

rg羹t羹m羹z羹n 23 May覺s 2007de Ankarada Anafartalar ar覺s覺nda yap覺lan feda eylemiyle herhangi bir ilgisi yoktur. Birincisi; rg羹t羹m羹z bug羹ne kadar yapt覺覺 her eylemi 羹stlenmitir. A癟覺klamalar覺m覺za bakanlar, eylemlerimiz aras覺nda Anafartalar ar覺s覺nda yap覺lan eylemin olmad覺覺n覺 g繹r羹r. 襤kincisi; rg羹t羹m羹z羹n tarihinde halka zarar veren eylemler yoktur. Anafartalar ar覺s覺ndaki eylem, taraf覺m覺zdan halka zarar veren bir eylem olarak deerlendirilmi ve hi癟bir gerek癟eyle savunulamayaca覺, merulat覺r覺lamayaca覺 belirtilmitir. 癟羹nc羹 olarak, s繹z konusu eylemin yap覺ld覺覺 d繹nemde ve sonras覺nda da bu eylemin 繹rg羹t羹m羹z taraf覺ndan yap覺ld覺覺na dair polis ve gerici bas覺n dahil, kimse taraf覺ndan b繹yle bir iddiada bulunulmam覺t覺r.

Dolay覺s覺yla yaz覺da yer verilen bu bilgi, tamamen yanl覺t覺r ve d羹zeltilmelidir.

Gazetenizin ayn覺 k繹esinde bu a癟覺klamam覺z覺n yay覺nlanarak yanl覺 bilginin d羹zeltilmesini talep etmek en doal hakk覺m覺zd覺r.

2-) S繹z konusu yaz覺da ayr覺ca u yorumda bulunulmaktad覺r: Daha 癟ok Alevi k繹kenlilerin rabet ettii bir 繹rg羹t olarak bilinen DHKP-Cyi son sald覺r覺 i癟in motive edecek siyasi gelimelere bakt覺覺m覺zda, h羹k羹metin Alevi a癟覺l覺m覺ndan rahats覺z olan gruplar ve HSYK deiiklii 羹zerinden yarg覺daki Alevilerin d覺land覺覺na ilikin son tart覺malar b繹yle bir eylemi tetiklemi olabilir.

Bunlar, son derece s覺, anti-bilimsel yorumlard覺r. Devrimci Halk Kurtulu Cephesi, Alevi veya S羹nni, halk覺n her kesimine y繹nelik sald覺r覺lar kar覺s覺nda ayn覺 duyarl覺l覺k ve tav覺r i癟indedir. Eylemlerinin nedenleri de oligari i癟i 癟at覺malar deil, emperyalizm ve oligarinin halka sald覺r覺lar覺d覺r.

Bu konuda 繹rg羹t羹m羹z羹n yay覺nlar覺nda yeterince bilgi bulunmaktad覺r.

Profes繹r s覺fat覺yla bir yaz覺 yazan, yazd覺klar覺n覺 arat覺rma ve dorulatma sorumluluunu g繹stermelidir.

DEVR襤MC襤 HALK KURTULU CEPHES襤
2010.11.10
Bu yaz覺 2040 kez okundu
Geri D繹n