| Halk覺n Hukuk B羹rosu a癟覺klamas覺:
Halk覺n Hukuk B羹rosu, katledilen devrimci 襤smail Karaman'覺n katillerinin aklanmas覺na ilikin a癟覺klama yay覺nlad覺...


Bas覺na ve Kamuoyuna,

Katiller ld羹r羹yor, Yarg覺 Akl覺yor

襤SMA襤L KARAMANIN KAT襤LLER襤NE BERAAT

6 Temmuz 2001 tarihinde Avc覺lar Firuzk繹yde 襤smail KARAMAN覺n sokak ortas覺nda polis taraf覺ndan infaz edilmesine ilikin a癟覺lan davada , 9 y覺l sonra karar 癟覺kt覺. Bak覺rk繹y 5. A覺r Ceza Mahkemesi 25.10.2010 tarihinde oy癟okluuyla verdii kararla kanunun emrini yerine getirdikleri gerek癟esiyle san覺k iki polisin beraat覺na karar verdi.Bu 羹lkedeki adalet ger癟eini g繹rmek isteyenler bu yarg覺lamaya bakmal覺d覺r.

Bu 繹yle bir davad覺r ki, tam 9 y覺l boyunca m羹dahil taraf覺n tek talebi kabul edilmemitir.

Bu 繹yle bir davad覺r ki, deliller karart覺lm覺, polisin sahte evrak tanzim ettii a癟覺a 癟覺km覺t覺r.

Bu 繹yle bir davad覺r ki, mahkeme Adli T覺p raporlar覺yla silah kullanmad覺覺 belgelenen 襤smail KARAMAN覺n silahl覺 癟at覺maya girdiini kabul edecek kadar adaletten uzaklam覺t覺r.

Ve 繹yle bir davad覺r ki, sokak ortas覺nda yap覺lan infaz覺 kanunun emri saym覺t覺r.

襤smail Karaman覺n failleri deil Adalet Me癟hul!

Adlar覺 onlarca infaza kar覺an san覺k polisler bir kez daha akland覺lar. Yarg覺n覺n halka kar覺 ilenen su癟lar覺 cezaland覺rmad覺覺na bir kez daha tan覺k olduk. Bu 羹lkede politik cinayetlerin, kitle katliamlar覺n覺n, faillerin kimliinin me癟hul olduundan bahisle soruturulup sorumlular覺n cezaland覺r覺lamad覺覺 yalan覺 bir kez daha ortaya 癟覺kt覺. Sonu癟 a癟覺kt覺r; yarg覺 katilleri bir kez daha aklad覺.

1000 Operasyonun, y羹zlerce kay覺b覺n faillerini bulmak isteyenler, unutmamal覺d覺r ki kailler me癟hul deildir. Katilleri bulmak isteyenler 襤smail KARAMAN'覺n katillerine ve bu katilleri aklayan yarg覺ya bakmal覺d覺rlar.Siyasal iktidar demokrasi ad覺na bizi katlediyor,

Yarg覺 tarafs覺zl覺k ve ba覺ms覺zl覺k ad覺na katillerimizi akl覺yor.

Halk覺m覺z覺, halktan yana hukuk癟ular覺 bu adaletsizlik 羹reten d羹zene kar覺 m羹cadele etmeye, 襤smail KARAMAN i癟in adalet i癟in istemeye 癟a覺r覺yoruz.

襤smail KARAMAN覺 da katillerini de unutmayaca覺z.

HALKIN HUKUK BROSU

--
HALKIN HUKUK BROSU
H羹rriyet Mah. Dr. Cemil Beng羹 Cad. i癟ek Sk.No:3/3 alayan/襤STANBUL
Tel/Faks: 0212-296 31 59
2010.10.25
Bu yaz覺 1746 kez okundu
Geri D繹n