| Halk Cephesi: A癟覺klama No 19, Tarih: 25 Eyl羹l 2010
Ankara'ya y羹r羹yen TAYAD'l覺 Ailelere yap覺lan lin癟 sald覺r覺s覺ndan sonra Halk Cephesi a癟覺klama yay覺nlad覺:

Lin癟 G羹ruhu Ankaraya Y羹r羹yen TAYADl覺lara Sald覺rd覺
Hapishanelerde 10 Y覺lda 1659 Tutsak Katledildi!
Sald覺r覺, Tecritin ld羹rd羹klerinin ve Hasta Tutsaklar覺n Tahliye Edilmeyerek ld羹r羹ld羹羹n羹n st羹n羹 rtmek 襤癟indir
Y羹r羹me zg羹rl羹羹 ve Can G羹venliinin Olmad覺覺 Yerde, Demokrasinin Olduunu 襤ddia Etmek, Riyakarl覺kt覺r

Lin癟 Sald覺r覺s覺n覺n Tek Sorumlusu AKPdir

AKPnin Faist Ter繹r羹ne Kar覺,

TAYADl覺larla Omuz Omuza Olal覺m


Demokratik, meru taleplerle Ankaraya y羹r羹yen TAYADl覺lar, Boluda lin癟 g羹ruhunun sald覺r覺s覺na maruz kald覺lar. Lin癟 g羹ruhunun ilk sald覺r覺s覺 D羹zce yak覺nlar覺nda Kaynal覺da ger癟eklemiti. Ancak bu sald覺r覺ya ramen polis ve jandarma, TAYADl覺lar覺n g羹venliini almad覺lar. Tam tersine, lin癟 g羹ruhunu, k覺k覺rtan, onlar覺n sald覺r覺lar覺na zemin haz覺rlayan polisten bakas覺 deildi.

1-) Sorunlar覺n覺 ve taleplerini demokratik yollarla dile getirmek, meru ve yasal bir hakt覺r. Yasalar diyor ki, g羹venlik kuvvetlerinin g繹revi, halk覺n demokratik haklar覺n覺 kullanmas覺n覺 g羹vence alt覺na almakt覺r.

Ama tersi olmutur:

Lin癟 g羹ruhunun toplan覺覺, sald覺r覺ya haz覺rlan覺覺, kilometreler boyunca TAYADl覺lara talarla sald覺rmas覺, b羹t羹n bunlar hepsi polisin g繹zlerinin 繹n羹ndedir.

Yol boyunca TAYADl覺lar覺 tehdit eden, lin癟癟ileri k覺k覺rtan polistir.

2-) Lin癟ler AKPnin himayesindedir. Demokratik bir hakk覺n kullan覺lamad覺覺, kullan覺lmas覺n覺n bizzat polis taraf覺ndan engellendii, lin癟 g羹ruhlar覺n覺n can g羹venliini ortadan kald覺rd覺覺 bir 羹lkede, demokrasi olduunu iddia etmek riyakarl覺kt覺r. Lin癟ler, AKP iktidar覺n覺n karakteristik bir 繹zellii olmutur adeta. B羹t羹n lin癟lerin arkas覺ndad覺r. Son olarak 襤stanbul Tophanede yaanan lin癟 sald覺r覺s覺nda da 襤stanbul Emniyet M羹d羹r羹nden Babakana kadar t羹m iktidar, lin癟癟i g羹ruhun arkas覺nda durmutur. Lin癟ler, politik olarak da, polisiye olarak da iktidar覺n himaye ve g羹vencesi alt覺ndad覺r. Bu art覺k kesin bir bi癟imde a癟覺a 癟覺km覺t覺r.

3-) Lin癟ler, devlet politikas覺 haline gelmitir. 6 Nisan 2005de Trabzonda TAYADl覺lara y繹nelik sald覺r覺yla balam覺 ve o g羹nden bu yana da 羹lkemizde onlarca lin癟 sald覺r覺s覺 ger癟eklemitir. O g羹nden bu yana, lin癟leri 繹nlemek i癟in tek bir politika gelitirilmemitir. Tersine, t羹m lin癟 sald覺r覺lar覺, POL襤S taraf覺ndan 繹rg羹tlenmi, 襤KT襤DAR taraf覺ndan himaye edilmi, BURJUVA BASIN taraf覺ndan merulat覺r覺lm覺, YARGI taraf覺ndan aklanm覺t覺r.

Ankara yolunda yaanan sald覺r覺 ite bunun sonucudur.

4-) TAYADl覺 Aileler, 18 Eyl羹lde 襤stanbuldan yola 癟覺km覺lard覺. 5 talepleri vard覺.

- Hapishanelerde Tecritin Kald覺r覺lmas覺,

- Sohbet Hakk覺n覺n Uygulanmas覺,

- Tutsak TAYADl覺lar覺n Serbest B覺rak覺lmas覺,

- Hapishanelerde 襤kencenin Son Bulmas覺,

- Hasta Tutsaklara zg羹rl羹k!

Bu talepler, zulme, ikenceye kar覺 olan herkesin kat覺laca覺 destekleyecei hakl覺 meru taleplerdir.

5-) Burjuva bas覺n yay覺n organlar覺 yazmad覺覺, duyurmad覺覺 i癟in, 羹lkemizdeki hapishanelerin durumu, halk覺m覺z覺n b羹y羹k bir kesiminin bilgisi dahilinde deildir.

Zul羹m, keyfilik, hukuksuzluk kol geziyor hapishanelerde.

Tecrit ikencesi 10 y覺ld覺r s羹r羹yor.

AKP y繹netimindeki T羹rkiye hapishanelerinde, tecritin, hasta tutsaklar覺 tedavi ettirmeyerek g羹n g羹n 繹ld羹rme politikas覺n覺n nas覺l bir katliama d繹n羹t羹羹n羹 g繹stermek i癟in tek bir rakam vereceiz:

Hapishanelerde son 10 y覺l i癟inde 1659 tutuklu ve h羹k羹ml羹 繹ld羹.

Bu rakam, bizzat Adalet Bakanl覺覺n覺n verdii rakamd覺r.

Tecrit 繹ld羹r羹yor, keyfilik 繹ld羹r羹yor, hasta tutsaklar覺n tedavilerinin engellenmesi 繹ld羹r羹yor, coplu, dayakl覺 ikence 繹ld羹r羹yor... 10 y覺lda 1659 tutuklunun 繹l羹m羹 bir KATL襤AMd覺r.

AKP iktidar覺, hapishanelerdeki tecrit ve katliam ger癟eini anlatan, tutsaklar覺n sesini d覺ar覺ya ta覺yan, hakl覺 meru taleplerini dile getiren TAYADl覺lara sald覺rarak, zul羹m d羹zenine kar覺 癟覺kanlar覺 sindirmek istiyor. AKP, demokratik m羹cadeleyi bu topraklardan silmek istiyor. Lin癟 sald覺r覺lar覺, esas olarak bu amaca hizmet ediyor. Buna izin vermeyelim.

T羹m devrimci, ilerici, demokratik g羹癟ler! 5 y覺ld覺r s羹ren lin癟 sald覺r覺lar覺na kar覺 kimse daha fazla tav覺rs覺z, sessiz kalamaz. AKPnin lin癟 g羹ruhlar覺yla s羹rd羹rd羹羹 faist ter繹r羹n kar覺s覺na birleerek 癟覺kmal覺y覺z.

TAYADl覺lar y羹r羹meye devam ediyorlar. Lin癟 sald覺r覺lar覺 alt覺nda onlarca y覺l覺n kararl覺l覺覺yla, fedakarl覺覺yla, sabr覺yla y羹r羹yen TAYADl覺lar覺n yan覺nda olmak, insanl覺k g繹revidir, demokratl覺k g繹revidir. Lin癟癟ilerin ve AKPnin faist ter繹r羹n羹n kar覺s覺na halk覺n, solun birliiyle 癟覺kal覺m.

襤ktidar, tecrit zulm羹n羹 gizlemek i癟in, hasta tutsaklar覺n tedavi edilmeyerek katledildiini gizlemek i癟in lin癟 sald覺r覺lar覺 繹rg羹tlerken; devrimci, ilerici, demokrat g羹癟ler, tecrite kar覺 m羹cadele i癟in, hasta tutsaklar覺n 繹zg羹rl羹羹 i癟in kurulan B襤RL襤KLER襤 BYTMEK GREV襤YLE kar覺 kar覺yad覺rlar. 襤ktidar, hapishanelerden tabutlar 癟覺kar覺r ve tabutlar覺 繹rtbas etmek i癟in lin癟 sald覺r覺lar覺 d羹zenlerken, yapay gerek癟elerle bu birliklerden ayr覺lmak, birlikleri zay覺flatmak, sorumlu bir tav覺r deildir. T羹m sola yeniden 繹zellikle tutsaklar覺m覺zla ilgili bu birlikleri g羹癟lendirme 癟ar覺s覺 yap覺yoruz.

Lin癟 sald覺r覺lar覺nda yer alanlar! Son s繹z羹m羹z de sizedir. Sizi onlarca yalanla kand覺r覺p 60-65 ya覺ndaki tutuklu yak覺nlar覺n覺n 羹zerine sald覺rd覺lar. Kendinizi milliyet癟i diye adland覺r覺yorsunuz ama, bu sald覺r覺yla emperyalizme hizmet ettiniz. TAYADl覺lar, emperyalizmin uygulad覺覺 tecrit politikas覺na kar覺 癟覺k覺yorlar. Siz bu sald覺r覺yla Amerikan覺n ve Avrupan覺n tecrit politikas覺n覺 desteklemi oldunuz.

Sizi kullan覺yorlar. Kendinizi kulland覺rtmay覺n! Ger癟ekleri arat覺r覺n 繹renin. T羹rk bayra覺yla sizin g繹zlerinizin 繹n羹ne perde 癟ekiyorlar. TAYADl覺lar F Tipi hapishanelere kar覺 癟覺k覺yorlar. Siz F Tiplerini mi savunuyorsunuz? Bilin ki, F Tipi hapishaneleri Amerika ve Avrupa yapt覺rd覺. Siz, Sabanc覺lar覺n, Ko癟lar覺n, lkerlerin, Albayraklar覺n s繹m羹r羹s羹n羹 m羹 savunuyorsunuz. Bilin ki, F Tipi hapishanelerdeki tecrit, onlar覺n s繹m羹r羹s羹 s羹rs羹n diye uygulan覺yor... Bunlar覺 arat覺r覺n, sorun, 繹renin. G繹receksiniz ki, yanl覺 yerdesiniz.

TAYADl覺lar olarak, Halk Cephesi olarak, emperyalizm ibirlik癟i faist iktidarlar覺n polis ter繹r羹yle, lin癟 g羹ruhlar覺n覺n sald覺r覺lar覺yla ilk kez kar覺lam覺yoruz.

TAYADl覺lar, bug羹ne kadar 癟覺kt覺klar覺 hi癟bir yoldan d繹nmediler.

Balatt覺klar覺 hi癟bir m羹cadeleyi yar覺m b覺rakmad覺lar. imdi de 繹yle olaca覺ndan herkes emin olmal覺d覺r.

TECR襤TE KARI MCADELEYE DEVAM EDECE襤Z.

AKPN襤N HAP襤SHANELERDEK襤 KATL襤AMCILIINI TM DNYAYA ANLATACAIZ!

Halk Cephesi
2010.09.25
Bu yaz覺 1734 kez okundu
Geri D繹n