| DHKC 384 nolu A癟覺klama
Devrimci Halk Kurtulu Cephesi'nin 384 nolu, 1 Eyl羹l 2010 tarihli a癟覺klamas覺n覺 yay覺nl覺yoruz:

Halk覺m覺za ve Bas覺n Yay覺n Organlar覺na


25 Austos 2010 tarihli bas覺n yay覺n organlar覺nda engelli milli ok癟u Hatice Bayarla ilgili bir haber yay覺nland覺. S繹z konusu habere g繹re, Hatice Bayar覺n ablas覺 polistir; 1996 y覺l覺n覺n Kas覺m ay覺nda Ankarada DHKP-C 羹yelerinin ablas覺na y繹nelik sald覺r覺s覺 s覺ras覺nda Hatice Bayar ablas覺n覺 korumak i癟in kurunlar覺n 繹n羹ne atlam覺 ve vurularak omurilik felci olmutur.

Yukar覺daki haber, bir senaryodur.

rg羹t羹m羹z羹 geliig羹zel insan vuran bir 繹rg羹t olarak g繹stermeye, ter繹rizm demagojisiyle karalamaya y繹nelik uydurma bir haberdir.

Devrimci Halk Kurtulu Cephesinin belirtilen tarihte, Ankarada b繹yle bir eylemi yoktur.

Engelli sporcu Hatice Bayar, nas覺l engelli hale gelmitir, bizim bilgimiz d覺覺ndad覺r; ama bizim bir eylemimiz sonucunda olmad覺覺 kesindir.

S繹z konusu haber, burjuva bas覺n yay覺n organlar覺n覺n nas覺l pervas覺zca ve sorumsuzca uydurma haberler yapabildiklerine, devrimcileri karalamak i癟in her t羹rl羹 yalan覺, uydurmay覺, 癟arp覺tmay覺 m羹bah g繹rd羹klerine yeni bir 繹rnektir.

Bu yalan haberi yay覺nlayan bas覺n yay覺n organlar覺, derhal d羹zeltme yapmal覺d覺rlar.

D羹zeltmedikleri takdirde, yalan tarihlerine yeni bir ek daha yapm覺 olacaklard覺r.

DEVR襤MC襤 HALK KURTULU CEPHES襤
2010.09.01
Bu yaz覺 2058 kez okundu
Geri D繹n