| Halk Cephesi, A癟覺klama: 17, Tarih: 24 Haziran 2010
Halk Cephesi, T羹rk ve K羹rt halklar覺na hitaben "Emperyalizme kar覺 m羹cadelede birleelim!" 癟ar覺s覺yla a癟覺klama yay覺nlad覺:

T羹rk ve K羹rt Halk覺!

* Emperyalistler ve ibirlik癟ileri, milliyet癟ilik maskesi alt覺nda halklar覺 birbirine d羹羹r羹p s繹m羹r羹 ve zul羹m d羹zenlerini s羹rd羹rmek istiyorlar.

* K羹rt ve T羹rk halk覺n覺n ulusal, s覺n覺fsal m羹cadelesinin birletii noktada t羹m oyunlar bozulur.

* Bu oyunu bozal覺m;

* Emperyalizme kar覺 m羹cadelede birleelim!lkemizin ve halk覺m覺z覺n b羹y羹k sorunlar覺, ony覺llard覺r 癟繹z羹ms羹z b覺rak覺lm覺t覺r. D羹zen partileri, ne K羹rt sorununa, ne de halk覺m覺z覺n dier sorunlar覺na ilikin yeni bir politika 羹retemiyor, yeni bir s繹z s繹yleyemiyorlar. D羹zen kendi i癟inde alternatifsizdir, alternatif d羹zen d覺覺ndad覺r.

Demokratikleme vaatlerini, a癟覺l覺m masallar覺n覺, dinledik 8 y覺ld覺r. AKP iktidar覺 da d繹n羹p dola覺p sorunlar覺n 癟繹z羹m羹n羹 繹l羹m mangalar覺na, koruculara, M襤Te, orduya, kontrgerillaya ve ovenist politikalara havale etmitir.

T羹rk ve K羹rt Halk覺!

Bu oyun eski oyundur: B繹l, par癟ala ve y繹net!; bu oyunu, egemenler, y羹zlerce y覺ld覺r halklara kar覺 kullan覺yorlar.

Bu topraklar 羹zerinde de T羹rkleri K羹rtlere, K羹rtleri ve T羹rkleri, Rumlara, Ermenilere kar覺, m羹sl羹manlar覺 gayri-m羹slimlere kar覺 k覺k覺rtt覺lar. Alevi-Sunni diye birbirimize k覺rd覺rd覺lar. Her seferinde oluk oluk akan kan bizimdi.

Bug羹n de milliyet癟ilii, 覺rk癟覺l覺覺 k覺k覺rtarak, 癟eitli milliyetlerden ve inan癟lardan halk覺m覺z覺 birbirine k覺rd覺rmak istiyorlar.

Biz birbirimize d羹t羹羹m羹zde, onlar覺n sevin癟ten ellerini ovuturduuna emin olun.

Anadolu halk覺, Osmanl覺n覺n halk覺 birbirine d羹羹r羹p saltanat覺n覺 s羹rd羹rmesinden u 繹zdeyii 癟覺karm覺t覺r: K繹yl羹 birbirine d羹mezse, Osmanl覺 m覺kla (sahanda k覺ymal覺 yumurta) yiyemez. B繹yledir. Biz birbirimizle ura覺rken onlar vatan覺 yamalamaya devam ediyorlar.

T羹rk Halk覺!

Bu 羹lkede art覺k herkesin kabul ettii gibi bir sorun var: K羹rt sorunu. Peki bu sorun katlederek 癟繹z羹l羹r m羹? Eer 繹yle 癟繹z羹lseydi, imdiye kadar 癟繹z羹lm羹 olmas覺 gerekmez miydi?

Soral覺m: Bayrak asma 癟ar覺lar覺yla, b羹y羹k bayrak ta覺ma rekorlar覺yla neyi 繹rt bas ediyorlar? Bu k覺k覺rtmalar覺n arkas覺nda sorunlar覺 癟繹z羹ms羹z b覺rakmalar覺 vard覺r.

襤癟ileri Bakan覺 a癟覺kl覺yor: Yeni 繹nlemler al覺nacak! D羹zen partileri kana kan intikam diye sloganlar att覺r覺yorlar asker cenazelerinde. Kuzey Iraka hava sald覺r覺lar覺 d羹zenliyorlar. ovenizmi k覺k覺rt覺yorlar el birliiyle. Hangisi 癟繹z羹m bunlar覺n?

Sorun Kuzey Irakta m覺? Sorun 羹lkemizdedir. 繹z羹m羹 de buradad覺r. Bizdedir.

Halk覺m覺z! D羹zenin Milliyet癟ilii Maskedir, Aldatmacad覺r!

Milliyet癟ilik dedikleri, emperyalizm uakl覺覺d覺r.

Milliyet癟ilik dedikleri, 羹lkemizi Amerikan 羹sleriyle doldurmakt覺r.

Milliyet癟ilik dedikleri, 羹lkemizin her k繹esini, emperyalist tekellerin yamas覺na a癟makt覺r.

Milliyet癟ilik dedikleri, NATOnun askeri olup mazlum halklara kar覺 savamakt覺r.

T羹m mazlum halklar, b繹yle bir milliyet癟ilii reddetmelidir.

Emperyalizmin ua覺 olarak ulusal onur savunulamaz!

Ulusal onuru savunmak, 羹lkemizden emperyalizmi kovmak i癟in m羹cadele etmektir. Ba覺ms覺z T羹rkiye ancak b繹yle m羹mk羹n olur.

Milliyet癟ilik onlar i癟in bir maskedir. Demokratikleme bir maskedir. 襤nsan haklar覺 bir maskedir. Bu maskelerin ard覺nda amans覺z bir s繹m羹r羹 gizleniyor. Sahte milliyet癟iler, ger癟ekte ibirlik癟ilerdir. Devrimcileri yok etmek, halklar覺m覺z覺n ulusal ve s覺n覺fsal kurtulu m羹cadelesini bast覺rmak i癟in emperyalistlerle bug羹ne kadar say覺s覺z anlama yapt覺lar. Halk覺n m羹cadelesini bast覺rmak i癟in Amerikayla birlikte kontrgerillay覺, faist 癟eteleri 繹rg羹tlediler.

T羹rk ve K羹rt Halk覺! As覺l D羹man覺m覺z Kim?

Ayn覺 fabrikada, ayn覺 iyerinde 癟al覺an T羹rk ve K羹rt emek癟iler, ayn覺 okulda okuyan T羹rk ve K羹rt 繹renciler, ayn覺 gecekondu semtinde oturan yoksullar, birbirine d羹s羹n istiyorlar. Birbirine d羹s羹n ki, s繹m羹r羹 ve zul羹m d羹zeninin sahipleri rahat etsinler.

Halk birbirine d羹s羹n ki, fabrikalarda, okullarda, yoksul gecekondu semtlerinde m羹cadele olmas覺n.

Bug羹n 8-10 milyon aras覺nda insan覺m覺z isizdir. Kim bunun sorumlusu? K羹rtler mi?

Halk覺m覺z覺n 40 milyonu yoksul, 10 milyonu a癟l覺k s覺n覺r覺n覺n alt覺nda ya覺yor. Bunlar覺n 癟ok b羹y羹k bir b繹l羹m羹 de yoksul K羹rt halk覺d覺r. Peki kim bunun sorumlusu? T羹rk halk覺 m覺?

Yard覺ma muhta癟 ailelerin say覺s覺 art覺yor, okuyamayan 癟ocuklar覺m覺z覺n, gen癟lerimizin say覺s覺 art覺yor. 襤 kazas覺 ad覺 verilen cinayetlerde 繹lenlerimiz art覺yor, intiharlar art覺yor, fuhu, uyuturucu yay覺l覺yor...

T羹rk halk覺na soruyoruz; kim bunlar覺n sorumlusu? K羹rt halk覺 m覺?

K羹rt halk覺na soruyoruz; kim bunlar覺n sorumlusu? T羹rk halk覺 m覺?

Sorumlu emperyalizm ve ibirlik癟ilerdir.

K羹rt ve T羹rk emek癟iler, K羹rt ve T羹rk gen癟liimiz, birbirine s覺rt覺n覺 yaslayarak s繹m羹r羹c羹lere ve zulmedenlere kar覺 m羹cadele etmelidir. Birbirimize s覺rt覺m覺z覺 yaslamam覺z yerine birbirimizin g繹z羹n羹 oymam覺z isteniyor.

T羹rk羹n d羹man覺 K羹rt, K羹rt羹n d羹man覺 T羹rk, DE襤LD襤R!

As覺l d羹man, a覺m覺za, iimize, ekmeimize el koyan, vatan覺m覺z覺 yamalayan ve yamalatanlard覺r. As覺l d羹man, emperyalizm ve ibirlik癟ileridir.

Kim ki, halklara bunlar覺n d覺覺nda bir d羹man, bunlar覺n d覺覺nda bir hedef g繹steriyorsa, ondan da 羹phelenin! O da emperyalizmin ve ibirlik癟ilerinin hizmetindedir.

T羹rk Yurtseverlii De, K羹rt Yurtseverlii De Merudur!

Halklar, birbirlerinin ulusal onuruna, ulusal gururuna sayg覺 g繹stermek zorundad覺r. Her halk kendi ana dilini konuma hakk覺na sahiptir. Her halk, ulusal haklar覺n覺 talep etme hakk覺na sahiptir.

Biz; t羹m milliyetlerden halk覺m覺z覺n ortak 繹rg羹tlenmesini birlikte devrimini savunan Halk Cepheliler olarak;

Bir halk覺n gasbedilen ulusal haklar覺n覺 kazanma m羹cadelesini meru g繹rd羹羹m羹z i癟in ve bu m羹cadele i癟inde yer ald覺覺m覺z i癟in K羹rt yurtseveriyiz.

T羹rkiyenin emperyalizmin gizli igalinden kurtulmas覺 i癟in m羹cadele etmek, ibirlik癟ilerin 癟inedii ulusal onura sahip 癟覺kmak hakl覺 ve meru bir tutum olduu i癟in, T羹rk yurtseveriyiz.

K羹rt yurtseverlii ve T羹rk yurtseverlii birbirinin kar覺t覺 deildir; birbirine d羹man deildir; tam tersine, T羹rk ve K羹rt yurtseverlii, emperyalizme kar覺 halklar覺m覺z覺n ortak g羹c羹d羹r.

Bunlar覺 tart覺ma konusu yapanlar, bilin ki k繹t羹 niyetlidir. Onlar, halklar覺n birliini bozmak, halk覺m覺z覺n s繹m羹r羹ye ve emperyalizme kar覺 m羹cadelesini zay覺flatmak isteyenlerdir.

Milliyet癟ilii reddedelim! T羹rk Halk覺 i癟in de, K羹rt Halk覺 i癟in de milliyet癟ilik 癟繹z羹m deildir.

D羹nyan覺n hi癟bir 羹lkesinde milliyet癟ilik, halklar覺n ba覺ms覺zl覺k, 繹zg羹rl羹k, adalet talebini kar覺lamad覺, ulusal sorunlar覺n覺 癟繹zmedi. Menderesler, Demireller, Ecevitler, Bah癟eliler, Erdoanlar, milliyet癟ilii, ibirlik癟iliklerini gizlemek i癟in kulland覺lar. Barzaniler, Talabaniler, milliyet癟ilik ad覺na, Amerikan ibirlik癟iliini merulat覺r覺p K羹rt halk覺n覺n Arap halk覺na kar覺 savat覺r覺lmas覺na yol a癟t覺lar.

T羹rk halk覺! Milliyet癟i, ovenist k覺k覺rtmalar, 繹ncelikli olarak T羹rk halk覺n覺 K羹rt halk覺na kar覺 k覺k覺rtmay覺 hedefledii i癟in, bu oyunu bozmak g繹revi de 繹ncelikli olarak senindir.

T羹rk ve K羹rt Halk覺!

Ba覺ms覺z bir 羹lkede, 繹zg羹r ve karde halklar olarak yaamak istiyorsak; milliyet癟ilie deil, devrimcilere kulak vermeliyiz.

T羹rk ve K羹rt halk覺n覺n a癟l覺ktan, yoksulluktan, ulusal bask覺dan, asimilasyondan, ba覺ml覺l覺ktan kurtuluu, BAIMSIZ, DEMOKRAT襤K SOSYAL襤ST TRK襤YEdedir.

Emperyalizmi kovmadan, faizmi altetmeden, ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi hayaldir. Fakat bunu baarabiliriz. T羹rk, K羹rt, Arap, Laz, erkez, G羹rc羹, ingene, Bonak, t羹m milliyetlerden ve t羹m inan癟lardan halk覺m覺z, emperyalizme kar覺 birlikte savat覺覺m覺zda, ulusal ve sosyal kurtuluumuzu kazanabiliriz.

K羹rt ve T羹rk halk覺n覺n ulusal ve s覺n覺fsal kurtuluunun yolu, iki halk覺n birlikte m羹cadelesinden, ortak devriminden ge癟iyor. Birlikte devrim i癟in m羹cadeleye 癟a覺r覺yoruz.

S繹m羹r羹c羹lerin, emperyalizm ibirlik癟ilerinin a癟t覺覺 milliyet癟ilik bayra覺 alt覺nda deil; sosyalistlerin a癟t覺覺 anti-emperyalist, anti-oligarik kurtulu bayra覺 alt覺nda birleelim.

襤ki bayrak, iki farkl覺 yol demektir. Milliyet癟ilik bayra覺 halklar覺 d羹manlat覺r覺r, sorunlar覺 癟繹z羹ms羹zletirir. Sosyalistlerin a癟t覺覺 bayrakta, halklar覺n birlii ve birlikte kurtuluu vard覺r.

K羹rt ve T羹rk halk覺n覺n ulusal, s覺n覺fsal m羹cadelesinin birletii noktada t羹m oyunlar bozulur.

Bu oyunu bozal覺m!

Emperyalizme ve ibirlik癟ilerine kar覺 birlikte 繹rg羹tlenelim, birlikte savaal覺m.

Birleip birlikte m羹cadele ettiimizde emperyalistlerin ve ibirlik癟ilerinin milliyet癟ilik maskesi alt覺nda s羹rd羹rd羹kleri politikalar覺n i癟 y羹z羹 de a癟覺a 癟覺kacakt覺r.

Birleip AKPnin, Genelkurmay覺n, CHPnin, MHPnin, t羹m halk d羹manlar覺n覺n, t羹m sahte milliyet癟i ger癟ek ibirlik癟ilerin maskelerini d羹羹relim.

Emperyalizmi kovup faizmi y覺karak, birlikte, Devrimci Halk 襤ktidar覺n覺 kural覺m.

Devrimci Halk 襤ktidar覺 taraf覺ndan y繹netilen ba覺ms覺z, demokratik, sosyalist T羹rkiye, T羹rk, K羹rt ve t羹m dier milliyetlerden halklar覺n 繹zg羹rce ve karde癟e yaayaca覺 bir 羹lkedir.

G羹zel Anadolumuz, ite b繹yle bir 羹lke olmal覺d覺r.

Halk Cephesi
2010.06.24
Bu yaz覺 1997 kez okundu
Geri D繹n