| Halk Cephesi, A癟覺klama 14, Tarih: 24 Nisan 2010
Halk Cephesi, AKP'nin 1 May覺s 1977 Katliam覺 i癟in Meclis arat覺rmas覺 a癟覺lmas覺 繹nerisini reddetmesi ile ilgili a癟覺klama yay覺nlad覺...

AKP Diyor Ki:
1 May覺s 1977 Katliam覺 Dorudur
Gerekirse Yine Yapar覺z


- AKP, 1 May覺s 1977 Katliam覺 i癟in Meclis arat覺rmas覺 a癟覺lmas覺 繹nerisini REDDETT襤!

- AKP, Meclisteki ret oylar覺yla Taksimi bir kez daha kana bulam覺t覺r.

AKP, ret oylar覺yla 35 emek癟iyi bir kez daha 繹ld羹rd羹.

- Katliamc覺lar AKP taraf覺ndan koruma alt覺na al覺nm覺t覺r.

- 1977 Katliam覺n覺n sorumluluu art覺k AKPnin omuzlar覺ndad覺r.21 Nisan g羹n羹, TBMMde bir grup milletvekili taraf覺ndan 1 May覺s 1977 Katliam覺 n覺n arat覺r覺lmas覺 i癟in bir 繹neri yap覺ld覺.

neriyle ilgili yap覺lan oylama sonucunda, 繹neri, AKPL襤 M襤LLETVEK襤LLER襤N襤N OYLARIYLA REDDED襤LD襤!

AKP 襤ktidar覺, karanl覺kta kalan olaylar覺 a癟覺a 癟覺kar覺yoruz, Ergenekoncular覺 yarg覺l覺yoruz! propagandas覺 yaparken, kontrgerillan覺n 羹lkemizdeki en b羹y羹k, en sars覺c覺 katliamlar覺ndan biri olan 1 May覺s 1977 katliam覺n覺n STNN RTLMES襤NE karar vermitir.

AKP iktidar覺n覺n y羹z羹ne takt覺覺 demokratikleme maskesi bir kez daha d羹m羹t羹r.

Bu ret karar覺 繹yle bir karard覺r ki, AKP iktidar覺n覺n y羹z羹ndeki kontrgerilla kar覺tl覺覺 maskesini de al aa覺 etmi ve maskenin ard覺ndan KONTRGER襤LLA POL襤T襤KALARININ SAVUNUCUSU AKP 癟覺km覺t覺r.T羹rkiye Halklar覺!

lkemizin 襤lericileri, Demokratlar覺,

Zulme Kar覺 Olan Herkes

G繹rmelisiniz ki, AKPnin darbe kar覺tl覺覺, kontrgerilla kar覺tl覺覺, yaland覺r. O bu konular覺 yalnzca egemen s覺n覺flar aras覺 iktidar dala覺nda kullanmaktad覺r.

AKP iktidar覺n覺n 8. y覺l覺nda, a癟覺a 癟覺kar覺lm覺 tek bir infaz, tek bir faili me癟hul, tek bir kay覺p, tek bir katliam yoktur.

Belki duydunuz, belki duymad覺n覺z; ama tekrar s覺ralayal覺m.

AKP

1 May覺s 1977 Katliam覺n覺n arat覺r覺lmas覺 i癟in verilen 繹neriyi REDDETT襤襤 G襤B襤,

Binlerce faili me癟hul羹n arat覺r覺lmas覺 i癟in verilen 繹nergeleri reddetti.

Darbelerin arat覺r覺lmas覺 繹nerisini reddetti.

Jitemin ve faaliyetlerinin arat覺r覺lmas覺 繹nerisini reddetti.

Sabahattin Aliden balayarak ayd覺nlar覺n katledilmesinin arat覺r覺lmas覺 繹nerisini reddetti.

GEREK U K襤; AKP , ben katliamlar覺n, faili me癟hullerin, kay覺plar覺n savunucusuyum diye bas bas ba覺r覺yor. .

Hala baz覺lar覺n覺n kulaklar覺 t覺kal覺 ve AKPyi demokrasiyi savunan, karanl覺klar覺 ayd覺nlatan bir parti diye g繹rmeye ve g繹stermeye devam ediyor.

Herkes AKPnin ger癟ek y羹z羹yle y羹zlemelidir.

AKP, ret oylar覺yla 1 May覺s 1977 Katliam覺n覺 doru bulduunu t羹m d羹nyaya ilan etmitir.

1 May覺s 1977 Katliam覺n覺n ayn覺s覺n覺 yapabilecek bir iktidar olduunu g繹stermitir.

Ve eer oligarinin 癟覺karlar覺 gerektirirse, AKPnin meydanlar覺 kana bulayaca覺ndan kimsenin kukusu olmamal覺d覺r. Kukusu olanlar, AKPnin reddettii arat覺rma 繹nergelerine bakmal覺d覺rlar. Kukusu olanlar, AKPnin ge癟en 7 y覺ll覺k iktidar覺nda ka癟 1 May覺sta gaz bombalar覺yla, sokak ortalar覺na, binalara yay覺lan ikenceleriyle ter繹r estirdiini hat覺rlamal覺d覺rlar..

AKP, HESAP SORACAK DEL襤, HESAP SORULACAK YERDED襤R! Eer kontrgerillan覺n faili me癟hullerine, kaybetme politikalar覺na, infazlar覺na, kitle katliamlar覺na kar覺ysa, 襤TE DEVLET ELLER襤NDED襤R; hepsini a癟覺a 癟覺kars覺nlar.

覺karmazlar. 覺karamazlar deil, 癟覺karmazlar!

羹nk羹 1 May覺s 1977 katliam覺n覺 ger癟ekletiren devlettir ve bug羹n devletin tepesinde AKP h羹k羹meti vard覺r.

Daha da 繹nemlisi, AKP; kontrgerilla arac覺l覺覺yla ger癟ekletirilen t羹m bu politikalar覺n savunucusudur.

AKP h羹k羹meti, 8. y覺l覺na giren iktidar覺nda defalarca kan覺tland覺覺 gibi, ikenceleri, infazlar覺n, katliamlar覺n s羹rd羹r羹c羹s羹d羹r.

Kontrgerillayla g羹ya hesapla覺yor, darbelere kar覺 癟覺k覺yor, faili me癟hulleri ayd覺nlataca覺z g繹r羹nt羹s羹 veriyor.. Fakat bir de una bak覺n: AKP Grup Bakan Vekili Nurettin Canikli, TBMMdeki g繹r羹meler s覺ras覺nda, "Anayasa deiikliine destek verin, 繹nerinizi kabul edelim diyor. Pazarl覺k yap覺yor. Katliamlar覺 ayd覺nlat覺p ayd覺nlatmamak, AKP i癟in kullan覺lacak bir kozdur, pazarl覺k malzemesidir. 襤te bu kadar. AKPnin t羹m demokratl覺覺n覺n esas覺 budur.

T羹rkiye Halklar覺!

AKP, Taksim Alan覺na (1 May覺s Alan覺na) izin verdii propagandas覺 yap覺yor. Yalan. Taksimi AKP vermedi, biz kazand覺k. ehitlerimizle, direnerek kazand覺k.

AKP, Taksime izin vermekle, 1977 katliam覺 konusunda bug羹ne kadar bir ey yapmamas覺n覺n 羹st羹n羹 繹rtmek istiyor.

Emek癟ilerin, halk覺n kan覺n覺 d繹kenler, katliamc覺lar覺 arat覺r覺p soruturmaz. 襤t iti 覺s覺rmaz.

Emperyalizm ibirlik癟isi, emperyalist tekellerin 癟覺karlar覺n覺n savunucusu olan hi癟bir parti, demokratikleme salayamaz.

Zulm羹 s羹rd羹renler, hi癟bir konuda adaleti yerine getiremez.

Adaleti yaln覺z halk salar!

1 May覺s 1977 katliamc覺lar覺ndan ve katliamc覺lar覺n koruyucular覺ndan hesap sormak i癟in

1 May覺s G羹n羹, 1 May覺s Alan覺nda Olal覺m!

Halk Cephesi
2010.04.24
Bu yaz覺 1961 kez okundu
Geri D繹n