| Halk Cephesi, A癟覺klama: 13, Tarih: 11 Nisan 2010
Halk Cephesi'nin H羹rriyet gazetesi yazar覺 Ahmet Hakan'a diye balayan a癟覺klamas覺n覺 yay覺nl覺yoruz:

H羹rriyet Gazetesi Yazar覺 Ahmet Hakana

Boaz覺n覺za kadar d羹zen batakl覺覺na
batm覺san覺z... Elbette g覺na gelir!


4 Nisan 2010 tarihli yaz覺n覺zda "G覺na geldi" diye yazm覺s覺n覺z.

"Nermin Bezmen'in aka dair..." s繹zlerinden, "ahan G繹kbakar'覺n birilerine laf sokmaya..." 癟al覺mas覺ndan, "Nil Karaibrahimgil'in 癟ocuk-kad覺n tarz?" ark覺lar覺ndan, Okan Bay羹lgen ve Haluk Bilginerin seslendirdii reklamlardan, "Nebahat ehre'nin bir t羹rl羹 yalanmamas覺n覺n... s覺rlar覺ndan g覺na geldi diye yazm覺s覺n覺z. Her akl覺 ba覺nda insana g覺na getirecek eyler bunlar.

Yazd覺klar覺n覺z覺n 癟ok daha fazlas覺, her g羹n bu 羹lkenin televizyonlar覺n覺n ana haber b羹ltenlerinden, y羹zbinlerce tirajl覺 gazetelerin birinci sayfalar覺ndan sunulmaktad覺r. Ve sizin en temel 癟elikilerinizden biri de budur. G覺na geldi dediiniz eyleri, her g羹n birinci sayfas覺ndan veren bir gazetenin yazar覺s覺n覺z.

G覺na geldi derken, d繹n羹p gazetenize bakmal覺s覺n覺z. D繹n羹p gazetenizin haberlerine, onlarca k繹e yazar覺n覺n her g羹n ne yaz覺p yazmad覺覺na bakmal覺s覺n覺z. Ve elbette kendinize bakmal覺s覺n覺z.

O zaman g繹r羹rs羹n羹z ki, bunlardan, s繹z羹n羹 ettiiniz eylerden g覺na gelmesi sadece bir SONUtur.

Soruyu 繹yle sorabilirsiniz:

Neden hep Nermin Bezmenler, ahan G繹kbakarlar, Nil Karaibrahimgiller, Okan Bay羹lgenler, Nebahat ehreler yaz覺l覺p duruyor?

Veya tersinden 繹yle de sorabilirsiniz: Neler yaz覺lm覺yor ki, ortada sadece bunlar kal覺yor?

Yazm覺yorsunuz!..

Hayat覺, halk覺n sorunlar覺n覺, taleplerini, halk覺n kavgas覺n覺 yazm覺yorsunuz. lkemizin ger癟ek sorunlar覺n覺 yazm覺yorsunuz. Emperyalizmin 羹lkemizi ne hale soktuunu yazm覺yorsunuz. Emek癟ileri, onlar覺n m羹cadelelerini yazm覺yorsunuz.

襤kenceleri yazm覺yorsunuz. Sokaklardaki polis ter繹r羹n羹 yazm覺yorsunuz. Hapishanelerdeki tecridi yazm覺yorsunuz. Tecritte katledilen hasta tutsaklar? yazm覺yorsunuz.

Sizin bas覺n覺n覺z, televizyonlar覺n覺z g覺na getirtircesine "Nil Karaibrahimgil'in 癟ocuk-kad覺n tarz覺" ark覺lar覺yla gen癟lii oyalarken, her g羹n biraz daha 繹l羹me yaklat覺r覺lan kanser hastas覺 tutsaklar var bu 羹lkede.

Sizin bas覺n覺n覺z, televizyonlar覺n覺z her eyi suland覺r覺r, "Saba T羹mer'in kahkahalar覺" ile ura覺rken, 19 y覺ll覺k bir tutsak olan mit 襤lterin, 2008 y覺l覺ndan beri hastal覺覺na tehis konmam覺 olmas覺 gibi ciddi sorunlara yer vermemektedir.

Y羹r羹y羹 dergisi da覺tt覺覺 i癟in, polis taraf覺ndan kurunlan覺p, 17 ya覺nda bir 繹m羹r boyu sakat b覺rak覺lan Ferhat Ger癟ek'i bilmiyor olamazs覺n覺z? Onu sakat b覺rakanlar覺n tutuklanmad覺覺n覺, Ferhat Ger癟ek'in onu vuranlardan daha 癟ok ceza istemiyle yarg覺land覺覺n覺 da bilmiyor olamazs覺n覺z.

Bir ara 癟ok yer verdiiniz Engin eber'in ikencede katledilmesi olay覺nda, ikencecilerin alenen korunduu yarg覺lama, tek sat覺rl覺k haber olam覺yor gazetelerinizde.

Bu 羹lkede paral覺 eitime kar覺 癟覺kt覺 diye tutuklanan devrimci 繹renciler var! ABD Defol dedii i癟in tutuklananlar, lin癟 edilenler var.

Burnunuzun dibinde, helikopterlerle, a覺r silahlarla, panzerlerle binlerce polisle gecekondular bas覺l覺yor Sar覺gazi'de... Sorgusuz-sualsiz 38 kii g繹zalt覺na al覺n覺yor, yazm覺yorsunuz. Halk覺 sindirmek i癟in Okmeydan覺nda, Alibeyk繹yde kimlik sorma ad覺 alt覺nda semtlerin belli yerleri igal ediliyor, panzerlerle mahalleler bas覺l覺yor, mahalle esnaf覺na, gen癟liine sald覺r覺l覺yor ve k羹癟羹k bir haber yapm覺yorsunuz. Yoksul mahallelerde yozlamaya kar覺 癟覺kanlar覺 g繹zalt覺na al覺p, tutuklatan polisi yazm覺yorsunuz?

Bu olaylar覺n bir teki bile, b羹t羹n soyut demokrasi tart覺malar覺n覺zdan daha somut deil mi?

Ama ite baz覺lar覺n覺 da yaz覺yoruz diyebilirsiniz. Evet arada bir, ta atan 癟ocuklar da, Hrant Dink davas覺 da kendine yer buluyor. Burjuva bas覺n, inand覺r覺c覺l覺覺n覺 kaybetmemek i癟in, o kadar覺n覺 yapmak zorundad覺r hep. Ondan 繹tesi yoktur sayfalar覺n覺zda.


Bunlar覺 bilmiyor olamazs覺n覺z!.

Bu sayd覺klar覺m覺z覺n hepsi dosya dosya neredeyse t羹m k繹e yazarlar覺n覺n 繹n羹ne geliyor.

Ama insan覺n "i癟ini kanatan". "vicdanlar覺 ayaa kald覺ran", "bu kadar da olmaz ki" dedirten haks覺zl覺klar覺, zulm羹, adaletsizlii yazm覺yor, belki de bu t羹r dosyalar覺n kapa覺n覺 kald覺r覺p bakm覺yorsunuz bile.

襤te bunlar覺 yazmay覺nca, geriye g覺na getiren o pespayelikler kal覺r.

Emin olun ki, o yazd覺klar覺n覺z, sabah evinden i bulmak umudu ile 癟覺kan bir babaya k羹fretmektir.

Olu tecrit alt覺nda 3 y覺ld覺r tutsak olan bir anne ile alay etmektir.

Har癟 paras覺 繹deyemedii i癟in kaydolduu 羹niversiteye gidemeyen bir gen癟 k覺z覺 aa覺lamakt覺r.

襤nsanlar覺n evlerine ekmek g繹t羹remedii, annelerin 癟ocuklar覺na kahvalt覺 yapt覺ramad覺覺 bu 羹lkede magazin programlar覺nda, dergilerinde baba paras覺 yiyen zengin z羹ppelerinin maceralar覺n覺n anlat覺lmas覺, halkla alay etmektir. Halka bu kadar yabanc覺 olamazs覺n覺z Ahmet Hakan?


Halk覺n ac覺lar覺n覺, yani kendi ge癟miinizi unutmay覺n!

Sen de bir halk 癟ocuusun. K繹e yazarlar覺n覺n b羹y羹k 癟ounluu da 繹yledir asl覺nda. Yaad覺klar覺n覺z覺 unutmu olamazs覺n覺z. Yoksulluk, yoksunluk yabanc覺n覺z deildir. Halk覺 boan yasalar, bask覺lar yabanc覺n覺z deildir, bunlar覺 bilirsiniz. Halktan kopar, halk覺n ac覺lar覺n覺 unutursan覺z, o zaman geriye ite o "g覺na geldi" dedikleriniz kal覺r.

Oturur bunca ger癟ek i癟inde Lerzan Mutlu tefrikas覺 yapars覺n覺z, g覺na getiren yazarlar kervan覺na kat覺lm覺 olursunuz. "G覺na geldiyse", bu halk覺n, bu 羹lkenin ger癟ek sorunlar覺n覺 yaz覺n.

"Elinizi tutan m覺 var" demiyoruz. Elbette elinizi tutan var. Tekelci burjuvazinin gazetelerinde yaz覺yorsunuz. Hi癟bir yaz覺ma m羹dahale edilmiyor demeniz ve ger癟ekten 繹yle olmas覺, bu ger癟ei deitirmez. O k繹eleri burjuvazi, neyi yaz覺p, neyi yazmayaca覺n覺 bildiklerine teslim eder. Arada bir ayk覺r覺 eyler s繹yleyecek olanlara da k繹elerinde yer verir burjuvazi. Gazetelerinin kitleler 羹zerinde etkili olabilmesi i癟in b繹yle bir demokrasi vitrini oluturmas覺 artt覺r.


Reddetmelisiniz!

En muhalif halinizle bile, burjuva medyan覺n vitrinindeki s羹s bal覺klar覺 durumundas覺n覺z bu y羹zden. Reddetmelisiniz bu konumu. Bu 羹lkeyi yaz覺n, bu halk覺 yaz覺n. D羹nk羹 kendi ger癟einizi yaz覺n. 覺k覺n Nianta覺ndan... Gazinin, 襤kitellinin, Esenyurtun, Sar覺gazinin sokaklar覺ndan yaz覺n. Direnen i癟ileri yaz覺n. Hapishanelerdeki tecriti yaz覺n. S羹rd羹r羹len ikenceleri yaz覺n. Polis ter繹r羹n羹n nas覺l ka覺t 羹zerindeki hak ve 繹zg羹rl羹kleri ortadan kald覺rd覺覺n覺 yaz覺n.

Evet bunun bedeli olabilir, k繹elerinizi de kaybedebilirsiniz, ama insan kalmak, onurlu kalmak, kiiliinizi korumak, halk k繹keninizden kopmamak, g覺na getirtenlerden olmamak istiyorsan覺z, elbette bunu da g繹ze alacaks覺n覺z. Ama merak etmeyin a癟 kalmazs覺n覺z, ki a癟l覺k bile o vitrinde s羹s bal覺覺 olmaktan iyidir.

G覺na geldi demekle sorumluluktan kurtulamazs覺n覺z. 襤ten at覺lan emek癟iyi yazm覺yorsan覺z, onlar覺n sefalete mahkum edilmesinden siz de sorumlusunuz. G羹n g羹n katledilen hasta tutsaklar覺 yazm覺yorsan覺z, onlar覺n katledilmesinden siz de sorumlusunuz, yazmamaktan sorumlusunuz.

Ger癟ekleri gizleyenler, s繹m羹r羹c羹lerin ve katliamc覺lar覺n her zaman en yak覺n m羹ttefiki, en iyi dostudur. Yazmayan k繹e yazar覺 ite bu konumdad覺r. Tayfun Hopal覺y覺 tan覺rs覺n覺z, bug羹n Vatan gazetesinin yaz覺 ileri m羹d羹rlerindendir. O konumunu nas覺l elde etti biliyor musunuz?

"Buras覺 Filistin deil, 襤stanbul" manetini att覺覺 g羹n 繹l羹m mangalar覺 K羹癟羹karmutluya sald覺rm覺, 繹l羹m orucunu s羹rd羹ren direni癟ileri katletmiti. Tayfun Hopal覺 katliama a癟覺k 癟ar覺 yapm覺t覺. Kontra haberi ile katliama ortak olmutu.

Sizler ger癟ekleri g繹rmezden gelerek, yazmayarak, katliamlara 繹rt羹l羹 destek veriyorsunuz. z羹 ayn覺d覺r. Ve sorumluluunuz ondan daha hafif deildir. Basit ve masum bir yazmama deildir sorun.


Ger癟eklere d繹nmelisiniz!

Bedeli ne olursa olsun, ger癟ekleri, bu halk覺n yaad覺klar覺n覺 yazmal覺s覺n覺z.

Tekrar "G覺na geldi" dememek i癟in, tarihe ve halka kar覺 sorumluluunuzu yerine getirmek i癟in bu 羹lkenin ger癟eklerini yazmal覺s覺n覺z.

Tarih ve halk, sizi bunlar覺 yap覺p yapmayaca覺n覺zla yarg覺lar. Ve o yarg覺lamada k繹enize g覺na geldi diye bir k羹癟羹k kutu koymu olmak, hafifletici neden bile say覺lamaz.

Halk Cephesi
2010.04.11
Bu yaz覺 1992 kez okundu
Geri D繹n