| Halk Cephesi, A癟覺klama 12, Tarih: 4 Ocak 2010
Halk Cephesi, bir hafta arayla ger癟ekleen lin癟 sald覺r覺lar覺na ilikin a癟覺klama yay覺nlad覺:

Bir hafta arayla Edirne ve Erzincan'da
lin癟 sald覺r覺s覺... imdi 癟ok daha a癟覺k:
Lin癟leri bizzat organize eden AKP'nin Polisidir


Ocak'ta, lin癟 g羹ruhlar覺 hareket halindeydi. Edirne'de ve Erzincan'da polisle ibirlii halinde ba覺ms覺zl覺k i癟in m羹cadele eden devrimcilere, vatanseverlere sald覺rd覺lar. Ayn覺 g羹n, polis Kars'ta da sald覺rd覺. 癟 sald覺r覺 organize, planl覺 bir sald覺r覺yd覺.
Amerikanc覺 faist AKP iktidar覺, 羹lkemizi ad覺m ad覺m bir lin癟ler 羹lkesi haline d繹n羹t羹rmektedir. Lin癟 sald覺r覺lar覺, 6 Nisan 2005'den, Trabzon'da TAYAD'l覺lara kar覺 ger癟ekletirilen lin癟 sald覺r覺s覺ndan bu yana kesintisiz s羹rmektedir. 4,5 y覺lda, lin癟 sald覺r覺lar覺n覺n say覺s覺 40'覺 am覺t覺r.
Bu kadar sald覺r覺ya ramen, b羹t羹n lin癟 sald覺r覺lar覺nda sald覺rganlar, fotoraflarla, kamera g繹r羹nt羹leriyle kay覺tl覺 ve belgeli olmas覺na ramen, tek bir lin癟癟i yarg覺lanmad覺, cezaland覺r覺lmad覺.
Bir 羹lkede, 4,5 y覺l i癟inde 40'覺 ak覺n lin癟 sald覺r覺s覺 oluyor ve tek bir lin癟癟i yarg覺lanm覺yor, cezaland覺r覺lm覺yorsa, bu, lin癟lerin bizzat iktidar taraf覺ndan, devlet taraf覺ndan s羹rd羹r羹len bir politika olduunu kan覺tlamaya yeter. Lin癟leri hala 羹癟 be sivil faistin ii olarak, hala "m羹nferit" olaylar olarak g繹renler, hala "vatanda hassasiyeti" yalan覺na inananlar, bu tabloya iyi bakmal覺d覺rlar.

ED襤RNE, ERZ襤NCAN, KARS... PLANLI, 襤RAD襤, ORGAN襤ZE...
Polis ve lin癟癟iler, ayn覺 g羹n 羹癟 ayr覺 yerde sald覺r覺ya ge癟tiler.
Gen癟lik Federasyonu 羹yesi 繹renciler ve Halk Cephesi 羹yeleri, 3 Ocak'ta 羹lkemizin bir 癟ok yerinde, 5 繹rencinin Edirne'de haks覺z, hukuksuz, keyfi olarak tutuklanmas覺n覺 protesto eylemleri yapacaklard覺. Bunu g羹nler 繹ncesinden a癟覺klam覺lard覺.
Peki lin癟 g羹ruhu i癟in merkezi karar alan kimlerdir? Kimler onlar覺 ayn覺 g羹n harekete ge癟irdi?
Edirne'ye giden Halk Cepheliler, saat 11'de Edirne giriindeki turnikelerdeydiler. Polis coplarla, biber gazlar覺yla kar覺lad覺 onlar覺. yle sald覺rd覺lar ki, polisin elindeki biber gaz覺 t羹kendi.
Halk Cepheliler, meru ve yasal haklar覺n覺 kullanmakta kararl覺yd覺lar. Haklar覺n覺n gasbedilmesi kar覺s覺nda oturma eylemi yapt覺lar. Saat 11'de balayan sald覺r覺 ve direni, s羹rmektedir. Polis, Halk Cepheliler'e Edirne'ye doru ad覺m att覺rmamaktad覺r.
Edirne giriindeki turnikelerle ehrin aras覺, 5 kilometreydi. Lin癟 g羹ruhu, Edirne turnikeleriyle ehir aras覺ndaki kilometrelerce mesafeyi, hi癟bir engelle kar覺lamaks覺z覺n at覺 ve gelip orada polisin sald覺r覺s覺na kat覺ld覺. Polis, adeta buyur etti lin癟癟ileri. Coplayarak, biber gazlar覺yla hareketsiz hale getirerek otob羹slere doldurduu Halk Cephelileri, lin癟癟ilerin kar覺s覺na att覺... Ayn覺 ey Erzincan'da da oldu. Polis taraf覺ndan zorla otob羹slere bindirilen Gen癟lik Federasyonu 羹yelerine kar覺 da lin癟 g羹ruhu, polisin iaretiyle sald覺r覺ya ge癟ti. Polis sald覺r覺y覺 alenen k覺k覺rtt覺, organize etti, y繹netti.
HER EY ORTADADIR: Lin癟癟ilere 癟ar覺 yapan, lin癟癟ileri tevik eden, lin癟leri bizzat organize eden AKP'nin polisidir. Edirne'de ve Erzincan'da lin癟 sald覺r覺s覺n覺n her aamas覺, polisin denetimi ve y繹netimi alt覺nda olmutur. Herkes emin olmal覺d覺r ki, polisin bilgisi ve denetimi d覺覺nda, vatanseverlere, devrimcilere tek bir yumruk at覺lmam覺t覺r.

SALDIRANLAR FA襤STLER, SALDIRILANLAR VATANSEVERLER
SALDIRANLAR SERBEST, SALDIRIYA URAYANLARA GZALTI
Halk Cephesi'ne kar覺 Edirne giriine barikat 繹ren Edirne polisi, lin癟 g羹ruhunu engellemeyi hi癟 d羹羹nmedi bile. Erzincan'da ayn覺s覺 oldu. Bunun sonucunda sivil faistlerin ba覺n覺 癟ektii lin癟癟iler, "devlet g羹癟lerine yard覺mc覺 kuvvetler" olarak polisin yan覺ba覺nda ve onun icazetinde sald覺r覺ya kat覺ld覺lar.
Bir polis sald覺rd覺, bir lin癟癟iler. Polisle lin癟癟iler aras覺nda tam bir ibirlii ve anlama vard覺.
Bu ibirlii ve anlaman覺n sonucudur ki, lin癟 g羹ruhu g繹revini yerine getirdikten sonra, ellerini kollar覺n覺 sallayarak 癟ekip gitmilerdir. Polis, Edirne'de., Erzincan'da ve Kars'ta yasal, demokratik hakk覺n覺 kullanmak isteyen devrimcileri, vatanseverleri g繹zalt覺na ald覺. Belki Edirne'de 27 Aral覺k'ta ger癟ekletirilen lin癟 sald覺r覺s覺nda olduu gibi, tutuklayacaklar da...
HER EY ORTADADIR: Devlet, sald覺rganlar覺n, lin癟癟ilerin yan覺ndad覺r.

L襤N, FA襤ZM襤N KANLI YNTEMLER襤NDEN B襤R襤D襤R
Faizme hayat veren, faizmi besleyen, en sald覺rgan, en kanl覺, en kirli y繹ntemlerden biridir L襤N. Faizmi besleyen en kanl覺 damard覺r. Yukar覺daki tablo, lin癟lerin faizmin bir politikas覺 olarak uyguland覺覺na ve bu sald覺r覺lar覺n bizzat AKP'nin polisi taraf覺ndan organize edildiine dair hi癟bir kukuya yer b覺rakmamaktad覺r.
Faist politikalar覺 milli 癟覺karlar, faist ter繹r羹 de milliyet癟ilerin tepkileri gibi sunmak, faizmin en klasik y繹ntemlerinden biridir ve lin癟lerde de yap覺lan budur. Lin癟 sald覺r覺lar覺, hem lin癟lere k覺k覺rt覺lan kesimler i癟in, hem de en geni kitleler a癟覺s覺ndan b羹y羹k bir aldatmaca operasyonudur. Lin癟lerde her ey ba aa覺 癟evrilir, aklar kara, karalar ak g繹sterilir.

L襤N SALDIRILARINA KATILANLAR!
AIN GZNZ!
Biz "Amerika Defol" diyoruz. Siz bize sald覺r覺yorsunuz.
Biz 羹lkemizin ba覺ms覺zl覺覺 i癟in m羹cadele ediyoruz. Siz bize sald覺r覺yorsunuz?
Bir d羹羹n羹n, siz kime hizmet ediyorsunuz?
Bu 羹lkede vatanseverlerin sesinin bast覺r覺lmas覺, kime hizmet eder?
Lin癟癟iler, biraz d羹羹n羹n; g繹receksiniz ki, Amerika'n覺n hizmetindesiniz.
Amerikanc覺, ibirlik癟i, faist, ovenist kesimler taraf覺ndan aldat覺l覺yor ve kullan覺l覺yorsunuz.
Erzincan'da polis Gen癟lik Dernei 羹yelerini g繹zalt覺na alarak ve zorla eylemi yapt覺klar覺 yerden uzaklat覺rd覺ktan sonra, lin癟癟iler, eylemden kalan d繹vizleri, pankartlar覺 yak覺yor. Peki ne yaz覺yordu o d繹vizlerde? O d繹vizlerde "ABD Defol, Bu Vatan Bizim" yaz覺yordu.
"Buras覺 Edirne, burada hain yok" diye slogan at覺l覺yor Edirne'de. Edirneliler, "hain" diye yanl覺 kiileri belletmiler size, yanl覺 hedefe sald覺r覺yorsunuz. Bu b羹y羹k bir aldatmacad覺r, b羹y羹k bir oyundur.
Bu 羹lkede 癟ok vatan haini var ve onlar, iktidardad覺rlar, suyun ba覺n覺 tutanlard覺r. AKP'sinden CHP'sine MHP'sine kadar t羹m d羹zen partileridir. Genelkurmayd覺r. Polistir. M襤T'tir. Bunlar, emperyalizmin 羹lkemizdeki 癟覺karlar覺n覺n bek癟ileridir. Eer Edirne'de ve 羹lkemizde hainlere yer yok diyorsan覺z, ite vatan hainleri.
IMF'yle anlama yapanlar, Halk Cepheliler deil, bunlard覺r.
Amerika ad覺na savas覺n diye Afganistan'a asker g繹nderenler, Halk Cepheliler deil, bunlard覺r.
襤ncirlik 羹ss羹n羹 igalci ikenceci Yankee'lere a癟an, Halk Cepheliler deil, bunlard覺r.
lkemizin yer alt覺 ve yer 羹st羹 kaynaklar覺n覺 emperyalistlere peke 癟ekenler, Halk Cepheliler deil, bunlard覺r.
Lin癟癟ileri bize sald覺rtanlar, milliyet癟ilik 繹rt羹s羹 alt覺nda Amerikanc覺, ibirlik癟i politikalar覺n覺 gizlemek isteyenlerdir. Tekrar soruyoruz, kim hain? Halk Cephelilere sald覺rarak K襤ME H襤ZMET ED襤YORSUNUZ?

DEVR襤MC襤, DEMOKRAT, 襤LER襤C襤, VATANSEVER GLERE
ARIMIZDIR!
Edirne'de, Erzincan'da 3 Ocak g羹n羹 yaananlar, "vatandalar覺n tepkisi" deildir. Bu, "halk覺n" g繹stericilere sald覺r覺s覺 deildir. Bu, "iki grup aras覺nda 癟at覺ma" deildir.
Bu bir L襤N sald覺r覺s覺d覺r. Sald覺ranlar, halk deil, bizzat kontrgerillan覺n y繹nlendirdii ve sivil faistlerin ba覺n覺 癟ektii bir g羹ruhtur. K覺k覺rt覺lm覺, kand覺r覺lm覺, aldat覺lm覺 s覺radan insanlar覺n kat覺lm覺 olmas覺, o kalabal覺覺 ne "vatandalar" yapar, ne de "halk".
Sald覺ranlar, fark覺nda olsunlar veya olmas覺nlar, Amerikan emperyalizminin uaklar覺d覺r. 羹nk羹 Amerikan emperyalizmine kar覺 m羹cadele edenlere sald覺rmaktad覺rlar. Lin癟 edilmek istenen, emperyalizme kar覺 "Ba覺ms覺z T羹rkiye"yi savunanlard覺r.
Amerikanc覺 AKP iktidar覺, halk覺m覺z覺n emperyalizme kar覺 m羹cadelesinin y羹kselmesinden rahats覺zd覺r. Bunun i癟in sald覺r覺yor.
AKP iktidar覺n覺n hi癟bir eletiriye, muhalefete, direnie tahamm羹l羹 yoktur; bunun i癟in sald覺r覺yor.
Faizm bu damardan daha fazla kan ak覺tmadan, bu oyunu bozmal覺y覺z. Lin癟 sald覺r覺lar覺n覺n kar覺s覺na a癟覺k癟a ve c羹retle 癟覺kmal覺y覺z.
Devrimci, demokrat, ilerici g羹癟lerin bug羹ne kadar lin癟ler kar覺s覺nda iyi bir s覺nav verdii s繹ylenemez. Faizmin bu y繹nteminin kar覺s覺na birlikte bir g羹癟 olarak 癟覺k覺lamam覺t覺r. Ancak 癟覺k覺lmal覺d覺r. Lin癟 sald覺r覺lar覺, kime y繹nelmi olursa olsun, t羹m ilerici, devrimci, demokrat, vatansever g羹癟lere y繹neliktir.
Lin癟 politikas覺na kar覺, birincisi; herkes, kendi cephesinden, kendi anlay覺覺yla mutlaka lin癟lere kar覺 bir tav覺r gelitirmeli, ikincisi, t羹m ilerici, devrimci, demokrat, vatansever g羹癟lerin lin癟lere kar覺 birlikte m羹cadelesini salamal覺y覺z.

S襤NMEYECE襤Z, YILMAYACAIZ, Y襤NE MEYDANLARDA OLACAIZ
AMER襤KA DEFOL D襤YE HAYKIRMAYA DEVAM EDECE襤Z
Demokratik, vatansever bir talep i癟in imza toplamak bu 羹lkede yasal bir hak deil mi?.. Bas覺n a癟覺klamas覺 yapmak, yasal bir hak deil mi?.. AKP iktidar覺 ve Edirne Polisi'nin g繹revi, insanlar覺n bu demokratik hakk覺n覺 kullanmas覺n覺 salamakt覺r. Fakat lin癟癟ilerle birlikte bu hakk覺 yok eden AKP ve onun polisidir.
Herkes bilsin; AKP iktidar覺 bilsin, AKP'nin polisi bilsin.
Dostlar覺m覺z ve d羹manlar覺m覺z bilsin. Yasal ve meru haklar覺m覺z覺 kullanmakta 覺srar edeceiz.
Meydanlara 癟覺kmakta 覺srar edeceiz. Anti-emperyalist m羹cadele bayra覺n覺 dalgaland覺rmakta 覺srar edeceiz.
Biz deil, lin癟癟iler terkedecek meydanlar覺!

Halk Cephesi
2010.01.04
Bu yaz覺 2023 kez okundu
Geri D繹n