| DHKP'nin 42 Nolu A癟覺klamas覺
Devrimci Halk Kurtulu Partisi 11 Austos 2009 tarihinde Day覺'n覺n ehitliinin 1. Y覺l覺nda bir a癟覺klama yapt覺. DHKP'nin 42 nolu a癟覺klamas覺n覺 yay覺nl覺yoruz.

ehitliinin 1. Y覺l覺nda
nderimiz, Day覺m覺z, Komutan覺m覺z覺 An覺yoruz

DAYI’YI ANMAK VE YAATMAK,
ANT襤-EMPERYAL襤ST ANT襤-OL襤GAR襤K MCADELEM襤Z襤 BYTMEKT襤R

Halk覺m覺z, Yoldalar
Hareketimizin kuruluundan 2008 y覺l覺n覺n 11 Austos'una kadar, devrim y羹r羹y羹羹m羹z羹n her an覺nda, her alan覺nda 繹n羹m羹zde, yan覺m覺zda k覺lavuzumuz olan Day覺’s覺z ilk bir y覺l覺m覺z覺 geride b覺rakt覺k. Onsuz zor olaca覺n覺 biliyorduk; fakat, kesin olan bir ey daha vard覺 ki; devrim y羹r羹y羹羹m羹z bir an bile duraksamaks覺z覺n ve rotas覺ndan bir milim bile sapmaks覺z覺n s羹recekti.
Bu bir y覺l boyunca da, T羹rkiye halklar覺n覺n anti-emperyalist, anti-oligarik devrim y羹r羹y羹羹, kesintisiz ve yolundan sapmaks覺z覺n s羹rm羹t羹r.
Bata 繹nderimiz olmak 羹zere ehitlerimize verdiimiz s繹zleri yerine getirmek i癟in teredd羹ts羹z, kesintisiz sava覺 s羹rd羹receiz. Day覺, bize 繹ncelikli olarak iki temel g繹rev b覺rakm覺t覺r: Birincisi: rg羹tlenmek. 襤kincisi: Silahl覺 sava覺 y羹kseltmek. Bu g繹revler, halen 繹n羹m羹zde durmaktad覺r. S繹z羹m羹z羹, silahl覺 sava覺 y羹kselterek, kitleleri 繹rg羹tleyerek yerine getireceiz. Onun bize 繹rneklerini g繹sterdii, onurunu yaatt覺覺 at覺l覺mlar覺n, b羹y羹k direnilerin, yenilerini yarataca覺z. Halk覺m覺z覺n adalet 繹zlemine cevap olaca覺z. At覺l覺mlar覺 daha ileriye ta覺yaca覺z. Yapt覺覺m覺z hi癟bir eyi yeterli bulmayaca覺z. 羹nk羹 hedefimizde devrim var. Emperyalizmi kovup, oligarik diktat繹rl羹羹 y覺k覺p yerine devrimci halk iktidar覺n覺 kurana dek, her ey bize yetersiz gelmeye devam edecektir. 襤te bu y羹zden, bilmemiz ve kavramam覺z gereken udur ki; Day覺’y覺 ve t羹m ehitlerimizi anmak ve yaatmak, anti-emperyalist, anti-oligarik m羹cadeleyi b羹y羹tmek ve bu m羹cadeleyi zafere ta覺makt覺r.
Day覺’n覺n bize 繹rettii, s覺k s覺k hat覺rlatt覺覺 iktidar perspektifi, b繹yle bakmam覺z覺 gerektirir.

Devrimimizin k覺lavuzu, devrimciliimizin 繹retmeni,
yol g繹stermeye ve 繹retmeye devam ediyor...
Ge癟en bir y覺lda, fiziki anlamda onsuz, fakat, ideolojik, politik anlamda onunlayd覺k. 羹nk羹, Day覺, bu hareketin ideolojisi, politikalar覺, gelenekleriyle adeta 繹zdelemitir. B繹yle olduu i癟indir ki, her eylemimizde, her ad覺m覺m覺zda, her 繹rg羹tlenmemizde, her kampanyam覺zda o da vard覺.
Day覺’n覺n 繹nderliinde uzun bir yol katettik. Bu uzun yolda, kuatmalar yard覺k. Badireler atlatt覺k. B羹y羹k ideolojik kavgalar verdik. Her badirede, her ideolojik, politik kavgam覺zda, onun 繹rettikleri yol g繹stermeye devam ediyor. Emperyalizmin deitiini, oligarinin demokratikletiini ileri s羹ren burjuvazinin ve d羹zen i癟i solun tezlerine kar覺 Day覺’n覺n ortaya koyduu tesbitler, bize ger癟ei g繹stermeye devam ediyor. Her gelime, Day覺’n覺n, Parti-Cephemizin doruluunu g繹steriyor. Parti-Cephe gibi bir tarihe, Parti-Cephe gibi Mahir’den Day覺’ya uzanan bir 繹nderlie, Parti-Cephe gibi bir ideolojik netlie ve birikime, Parti-Cephe gibi geleneklere sahip bir parti, hi癟bir sorun kar覺s覺nda 癟繹z羹ms羹z deildir. lkemizin ve halk覺m覺z覺n kar覺 kar覺ya olduu t羹m sorunlara 癟繹z羹m羹m羹z vard覺r. Emperyalizmin 羹lkemizdeki yeri ve rol羹, ba覺ms覺zl覺覺n ve demokrasinin yolu, K羹rt sorununun 癟繹z羹m羹, haklar ve 繹zg羹rl羹klerin kazan覺lmas覺 gibi, kar覺 kar覺ya olduumuz her sorunda Mahir’in ve Day覺’n覺n 繹nderliinde ekillenen hedefler ve 癟繹z羹mlerin ge癟erlilii kan覺tlan覺yor.
Bu dorular ve bu 癟繹z羹mleri ger癟ekletirmek i癟in b羹y羹k bedeller 繹dedik. demeye devam ediyoruz. Bu bedeller, Mahir ayan’dan Dursun Karata’tan Kevser M覺rzak’a, Engin eber’e kadar uzanan ehitlerimizde somutlanm覺t覺r. Day覺’y覺 ve t羹m ehitlerimizi anman覺n ve yaatman覺n yolunun, anti-emperyalist, anti-oligarik devrimi b羹y羹tmekten ge癟mesi, ite bu nedenledir.
Onlar覺n miras覺, emeklerini, kanlar覺n覺, canlar覺n覺 koyarak g羹n g羹n, halka halka b羹y羹tt羹kleri devrim kavgas覺d覺r. Bu miras覺 devralmak, en bata devrim ve iktidar hedefini devralmakt覺r. “Day覺’n覺n ad覺, and覺m覺z, miras覺m覺z, bayra覺m覺zd覺r” s繹z羹m羹z羹n kar覺l覺覺 ite budur. Devrim ve iktidar, d羹n olduu gibi, bug羹n de partimizin ufkundad覺r. Day覺’n覺n k覺lavuzluunda bu ufka y羹r羹yoruz. Hi癟 bir engel bizi halk覺n devrimci iktidar覺 hedefinden al覺koyamayacak, uzlamalar, k覺r覺nt覺lar kar覺l覺覺ndan devrimden vazge癟meler, bizden hep uzak olacak.

Yoldalar!
Bizi devrime ve sosyalizme balayan zincirde salam birer halka olmaya aday olan Day覺’n覺n 繹rencileri!
Hepimiz i癟in a癟覺kt覺r ki; Day覺’n覺n miras覺n覺 ta覺yabilmek, “Day覺 biziz” diyebilmek, daha b羹y羹k sorumluluklar 羹stlenmemizi, daha somut, daha kararl覺, daha militan, daha k繹kl羹 ad覺mlar atmam覺z覺 gerektirmektedir. Day覺’n覺n miras覺n覺 ta覺yabilmek i癟in devrimciliimizi b羹y羹tmeliyiz. M羹cadelemizi b羹y羹tmeliyiz. Oligariye ideolojik, politik, askeri daha b羹y羹k darbeler vurabilmeli, kitlelere ger癟ekleri ta覺yabilmeli, kitleleri daha geni bi癟imde 繹rg羹tleyebilmeliyiz. Day覺’n覺n ve ehitlerimizin b覺rakt覺覺 boluklar覺 doldurman覺n koullar覺, her Parti-Cepheli’nin kafas覺nda a癟覺k olmal覺d覺r. Soyut bir bal覺l覺k, soyut bir sahipleni, Day覺’n覺n miras覺n覺 omuzlamam覺za yetmez. S覺radan olan覺 yapar, bug羹ne kadarki devrimcilik bi癟imimizi yeterli g繹r羹r ve stat羹lerimizi s羹rd羹rmekte 覺srarl覺 olursak, ehitlerimizin b覺rakt覺覺 boluklar覺 dolduramay覺z.
Day覺, kendisi i癟in 繹zel anmalar yap覺lmamas覺 vasiyetini b覺rak覺rken unu s繹yl羹yordu: “ehitlerin yerini doldurmak ‘EN SALAM HALKA BEN OLMALIYIM’ diyebilmektir.” ehitlerimize bal覺l覺覺m覺z覺n en somut ifadesi de bu olacakt覺r. Bir sava癟覺 olarak, y繹netici olarak, kadro olarak, tutsak olarak, ve gerektii an, gerektii yerde bir ehit olarak ba覺ms覺zl覺k demokrasi sosyalizm m羹cadelesinin en salam halkalar覺ndan biri olmay覺 hedeflemeliyiz. Day覺’n覺n yoldalar覺, Day覺’n覺n 繹rencileri, Day覺’dan 繹renmesini bilen her devrimci, bunu baarabilir.
Day覺’n覺n yoldalar覺 ve 繹rencileri olarak, bunu baaraca覺z.
En salam halka olmak, kendini s覺n覺rs覺zca devrime ve 繹rg羹t羹ne sunmakt覺r. Kendini sunmak, kendine g羹vendir. Kendine g羹ven, 繹rg羹te g羹vendir. rg羹te g羹ven, ideolojiye g羹vendir. Halka, devrime inanmakt覺r. Day覺’n覺n miras覺n覺 ta覺mak, bunlar覺 kendinde somutlamakt覺r. Bunlar覺 kendinde somutlamak, emek癟ilikten s覺ra neferliine, disiplinden fedakarl覺a, “繹rg羹t benim” diyebilmekten “ben her eyimi 繹rg羹te bor癟luyum” diyebilmeye kadar uzanan Day覺’n覺n 繹reticiliinin iyi 繹rencileri olmakla m羹mk羹nd羹r.
“Dursun Karata, devrim i癟in yaanm覺 bir hayat覺n ad覺d覺r” demitik, Day覺’n覺n ehitliiyle ilgili a癟覺klamam覺zda. Devrim i癟in yaanm覺 y羹zlerce, binlerce hayat覺 koyaca覺z onun hayat覺n覺n yan覺na. Y羹zlerce, binlerce salam halka ekleyeceiz o zincire. O zincir, anti-emperyalist, anti-oligarik devrimimizi ger癟ekletirene kadar halka halka uzayacak. Her halkas覺nda bir destan yaz覺l覺d覺r o zincirin. Her halkas覺nda, herkese ve her eye ramen diyebilen, her koulda direnen, her koulda savaan, 繹len ama yenilmeyen bir ehidimizin ad覺 yaz覺l覺d覺r. Ve ehitlerimiz zaferimizin g羹vencesidir.
Yoldalar, ehitlerimizden devrald覺覺m覺z g繹revimiz, 39 y覺ld覺r devrimci hareketin 繹nderliinde kesintisiz s羹ren devrim y羹r羹y羹羹n羹n bundan sonraki aamalar覺na 繹nc羹l羹k edebilmek ve gerektiinde ehit olabilmektir. Her yolda覺m覺z, bu g繹revi 羹stlenebildii 繹l癟羹de, Day覺’y覺 kendinde yaatabilecektir.

T羹rkiye halklar覺!
Her halk覺n emperyalizme ve oligariye kar覺 m羹cadelesinde yolunu ayd覺nlatan, m羹cadelesine k覺lavuzluk eden 繹nderleri vard覺r. Hareketimizin 繹nderleri olan Mahir ayan ve Dursun Karata da ite onlardan ikisiydi. Bug羹n aram覺zda yoklar. Onlar覺n 覺覺覺, partimizin elinde yine yolumuzu ayd覺nlatmaya devam ediyor. Onlar覺n k覺lavuzluu, partimizde cisimlemitir. 襤deolojik, politik, askeri, k羹lt羹rel, onlar覺n t羹m birikimleri, partimizin birikimidir. Onlar覺n inan癟lar覺, cokular覺, c羹retleri, ve kararl覺l覺klar覺n覺, partimiz temsil etmektedir.
nder yolda覺m覺z Dursun Karata’覺 ehitliinin 1. Y覺ld繹n羹m羹'nde anarken yoldalar覺 olarak, onun 繹mr羹n羹 adad覺覺 partisi olarak, onun yokluunu hissettirmeyeceimizi, anti-emperyalist, anti-oligarik devrim bayra覺n覺 羹lkemizin meydanlar覺nda, dalar覺nda, ehirlerinde, gecekondular覺nda dalgaland覺rmaya devam edeceimizi bir kez daha ilan ederiz.

T羹rkiye devrimi yolunda y羹r羹meye devam edecektir.
T羹rkiye devrimi, Devrimci Halk Kurtulu Partisi-Cephesi’nin 繹nderliinde b羹y羹meye devam edecektir.
Parti-Cepheliler, Day覺’n覺n 繹rencileri olarak, hayat覺n her alan覺nda T羹rkiye devriminin 繹nc羹l羹羹 misyonunu 羹stlenmeye devam edeceklerdir.

DEVR襤M 襤襤N YAANMI YZLERCE, B襤NLERCE HAYATI KOYACAIZ DAYI’NIN HAYATININ YANINA.
DAYI VE TM EH襤TLER襤M襤Z, DEVR襤M YRYMZDE B襤Z襤MLED襤R!
ZAFER襤 ONLARLA KAZANACAIZ!
KURTULUA KADAR SAVA!

Devrimci Halk Kurtulu Partisi
2009.08.12
Bu yaz覺 5404 kez okundu
Geri D繹n