| DHKC'den A癟覺klama
Devrimci Halk Kurtulu Cephesi 16 ubat 2009 tarihinde Devrimci Eylemlerin karart覺lmak istenmesi ile ilgili bir a癟覺klama yapt覺. Yap覺lan 377 nolu a癟覺klamay覺 yay覺nl覺yoruz.

DEVR襤MC襤 EYLEMLER KARARTILAMAZ!
Kontrgerillac覺lar覺 Hep Cezaland覺rd覺k
Cezaland覺rmaya Devam Edeceiz!

S覺n覺flar m羹cadelesi, ayn覺 zamanda ger癟ekle yalan覺n, ayd覺nl覺kla karanl覺覺n m羹cadelesidir. Biz ger癟ei, ayd覺nl覺覺 temsil ediyoruz; oligari yalan覺 ve karanl覺覺.
rg羹t羹m羹z taraf覺ndan ger癟ekletirilen bir eylem hakk覺nda, oligarinin karartma 癟abalar覺n覺n yeni bir 繹rneine tan覺k olduk ge癟en hafta. Kontrgerilla eleman覺 Hakan Sarayl覺olu'nu cezaland覺rma eylemimiz, bir Ayd覺nl覺k癟覺'da 癟覺kt覺覺 iddia edilen notlar vesilesiyle "Ergenekon Davas覺"yla ilikilendirilmeye 癟al覺覺ld覺.
Bu psikolojik sava 癟arp覺tmas覺, bas覺nda "DHKP-C eylemi Ergenekon'da" gibi bal覺klarla yans覺t覺ld覺.
Devrimci eylemlerle kontrgerilla eylemlerini ayn覺 kefeye koyan herhangi bir yakla覺m覺n, karanl覺klar覺n ayd覺nlat覺lmas覺ndan" yana olmad覺覺 kesindir. Bu t羹r haber ve 癟arp覺tmalar ortadayken, kimse "Ergenekon Soruturmas覺"n覺n karanl覺klar覺 ayd覺nlatmaya 癟al覺an bir dava olduunu ileri s羹remez. AKP'nin polisi ve savc覺lar覺, oligari i癟i iktidar ve tasfiye sava覺n覺n arac覺 olan Ergenekon Davas覺'n覺 kullanarak devrimcilere sald覺rmaya devam ediyor.
Hakan Sarayl覺olu bir kontrgerilla eleman覺yd覺. HANEF襤 AVCI'dan ABDULLAH ATLI'ya kadar kontra efleriyle i癟i癟e, devlet memuru gibi 癟al覺an ve onlarca operasyona kat覺lm覺 bir halk d羹man覺d覺r. Sarayl覺olu'nun cezaland覺r覺lmas覺n覺 DHKC Bas覺n B羹rosu'nun 6 ubat 2006 tarihli 355 No'lu A癟覺klamas覺nda "B襤R HALK DMANINI, B襤R KONTRACIYI CEZALANDIRDIK" bal覺覺yla duyurmutuk. A癟覺klamam覺zda her ey net, a癟覺kt覺r.
Devrimci hareketin kontrgerilla elemanlar覺n覺 a癟覺a 癟覺kar覺p, kontrgerilla eflerinin yerlerini tesbit edip onlar覺 cezaland覺rmas覺n覺, kontrgerilla hazmedememektedir ve bu nedenle de bu eylemler hakk覺nda s羹rekli olarak aibe yaratmaya 癟al覺maktad覺r. Kontrgerillan覺n y覺llard覺r Hiram Abas'覺 cezaland覺rma eylememiz hakk覺nda nas覺l bir karalama, 癟arp覺tma faaliyeti y羹r羹tt羹羹 hat覺rlan覺rsa, bu haz覺ms覺zl覺覺n boyutlar覺 daha iyi anla覺l覺r.
Bu t羹r haberler, kafalar覺 kar覺t覺rmaya y繹neliktir. 1979'dan beri "T襤KP-Ayd覺nl覺k hainleri", "Ayd覺nl覺k kar覺-devrimci hareketi" olarak adland覺rd覺覺m覺z bir grupla devrimci hareketi yan yana getirmeye 癟al覺mak da bu karartma gayretlerinin bir par癟as覺d覺r. Kukusuz, oligari, bir tek kiinin bile kafas覺n覺 buland覺rsak kard覺r d羹羹ncesiyle karalama gayretlerine devam edecektir. Ama, halk覺n adaletini karalama 癟abas覺 bouna bir 癟abad覺r. Ger癟ek u ki, ayd覺n olma misyonunu yerine getirmek yerine AKP yalakal覺覺 yapanlar, hala AKP'den u veya bu bi癟imde "demokratikleme" beklemeye devam edenler d覺覺nda, bu iddialar覺 ciddiye alan kalmam覺t覺r.
Karalamalar, psikolojik sava y繹ntemleri, komplo teorileri, halk覺n adaletinin ifadesi olan eylemleri karartamaz ve engelleyemez. Yalanlara, karartmalara, karalamalara kar覺, halk d羹manlar覺n覺 cezaland覺rmaya devam edeceiz.

DEVR襤MC襤 HALK KURTULU CEPHES襤
2009.02.16
Bu yaz覺 4979 kez okundu
Geri D繹n