| Engin eber Davas覺 Balad覺
28 Eyl羹l 2008 tarihinde Y羹r羹y羹 dergisinin da覺t覺m覺n覺 yaparken polis taraf覺ndan vurularak sakat b覺rak覺lan Ferhat Ger癟ek’le ilgili bas覺n a癟覺klamas覺na kat覺lan Engin eber, a癟覺klaman覺n ard覺ndan yapt覺覺 dergi da覺t覺m覺 s覺ras覺nda g繹zalt覺na al覺nm覺t覺.

襤kence g繹rd羹羹 doktor raporlar覺yla belgelendirilmesine kar覺n, savc覺l覺覺n talebiyle h璽kim taraf覺ndan “polise mukavemet” iddias覺 ile tutukland覺. 襤kenceler konulduu Metris Hapishanesinde de bitmedi.
Engin eber g繹rd羹羹 youn ikenceler sonucunda kald覺r覺ld覺覺 hastanede 10 Ekim 2008 tarihinde yaam覺n覺 yitirdi. Olayla ilgili kamuoyunun tepkisinin de etkili olduu soruturma sonucunda 39 infaz koruma personeli, 3 m羹d羹r, 13 polis, 4 jandarma ve 1 doktor toplam 60 san覺k hakk覺nda, ikence sonucu adam 繹ld羹rmek, eziyet, kasten yaralama, resmi evrakta sahtecilik, g繹revi k繹t羹ye kullanma ve su癟u bildirmeme su癟lar覺n覺 iledikleri iddias覺 ile dava a癟覺ld覺. Bug羹n Bak覺rk繹y Adliyesinde g繹r羹lmeye balanan davaya Engin eber’in ailesi, yoldalar覺, avukatlar覺, davaya m羹dahil olan HD’li avukatlar, sendikalar ve 癟ok say覺da demokratik kitle 繹rg羹t羹 de kat覺ld覺.
Davan覺n 繹ncesinde D襤SK Bakan覺 S羹leyman elebi ve KESK Bakan覺 Sami Evren birer a癟覺klama yapt覺. D襤SK Bakan覺 elebi yapt覺覺 a癟覺klamada; “Adalet Bakan覺n覺n 繹z羹r dilemesi 繹nemli ancak F tiplerinde bu t羹r uygulamalar hala devam ediyor. 襤kence sonucu 繹l羹mler yaanmas覺n diye buraday覺z.” eklinde konutu.
Davaya 襤stanbul Barosunun yan覺 s覺ra Diyarbak覺r, Mardin, Batman, Mersin, Van Barolar覺ndan avukatlar da kat覺ld覺. Davaya m羹dahil olan HD ad覺na davan覺n hemen 繹ncesinde Av. Nazan Yaman bir a癟覺klama yapt覺. Engin eber’in ikence ile 繹ld羹r羹lmesinin art覺k tarih defterlerine yaz覺lm覺 bir ger癟ek olduunu s繹yleyen Yaman, “Bug羹ne kadar cezaevinde, karakolda, sokakta yaanan ikencede t羹m vakalar覺n覺n 癟okluu, bu vakalarn faillerinn yarg覺lanmam覺 olmas覺 veya cezas覺z kalmas覺 da d羹羹n羹ld羹羹nde ikencenin sistemli bir devlet ger癟ei olduu y羹z羹m羹ze 癟arp覺yor. Davay覺 yaln覺zca izlemekle kalmayacaklar覺n覺, yarg覺laman覺n devam覺nda aktif g繹rev alacaklar覺n覺 anlatan Nazan Yaman, HD’li avukatlar olarak, mahkemeye sunacaklar覺 dilek癟e ile yarg覺lamada ger癟ee ula覺labilmesi ve g繹rd羹kleri zarar覺n giderilmesi i癟in yard覺m teklif edecek ve yetki talep edeceklerini ifade etti.
Davan覺n g繹r羹ld羹羹 Bak覺rk繹y Adliyesi 繹n羹nde toplanarak “Ferhat’覺 Vuranlar Engin’i Katledenler Cezaland覺r覺lmal覺d覺r. Adalet 襤stiyoruz” yaz覺l覺 pankart a癟an Halk Cepheliler ise saat 12.00’de bir bas覺n a癟覺klamas覺 ger癟ekletirdi. Halk Cephesi ad覺na okunan a癟覺klamada u ifadelere yer verildi: “D繹ve d繹ve katlettiler Engin’i! Katledenler bu devletin polisi, jandarmas覺, gardiyan覺, hapishane m羹d羹r羹 ve doktoruydu. Katledenler ikence su癟unu ileyenlere emir verenlerdir. Hapishanelerde halen s羹rmekte olan ikence uygulamalar覺na onay veren, ikenceye yasal k覺l覺flar bi癟enler, bu yasal k覺l覺flarla ikencecileri koruyanlard覺r. Katledenler, ikencelerin ve ikencecilerin siyasal sorumluluunu ta覺yanlard覺r. AKP h羹k羹metidir, TBMM’dir...
Engin’in katledilmesi s覺radan bir 繹l羹m deildir. Engin, ba覺ms覺zl覺k, demokrasi ve sosyalizm m羹cadelesinin, haklar ve 繹zg羹rl羹kler m羹cadelesinin yok edilmesi i癟in 繹ld羹r羹lm羹t羹r. Engin’le 繹ld羹r羹lmeye 癟al覺覺lan; her t羹rden bask覺ya, zulme ve s繹m羹r羹ye kar覺 direnme azmidir. Engin’le 繹ld羹r羹lmeye 癟al覺覺lan; inan癟 ve sevgiyle dolu bir y羹rein b羹t羹n o zul羹m ayg覺tlar覺ndan 癟ok daha g羹癟l羹 olduu, zulme kar覺 direnenlerin asla yenilmeyecei ger癟eidir. Engin nezdinde haklar覺 ve 繹zg羹rl羹kleriyle ba覺ms覺z, demokratik bir 羹lkede insanca yaamak isteyen, bu ama癟la m羹cadele eden herkese g繹zda覺 verilmek istenmitir.
Adalet istiyoruz. z羹r ovlar覺yla su癟lar覺n覺z覺n 羹st羹n羹 繹rtemezsiniz. Engin i癟in, halk i癟in adalet isitiyoruz. Adaletin yerini bulmas覺 i癟in ikenceciler, ikence emrini verenler, ikencecilerin 繹n羹n羹 a癟an mevzuat覺 ve hukuki zemini yaratanlar, ikencenin siyasal sahipleri batan sona hepsi cezaland覺r覺lmal覺d覺r.”
Ellerinde “zer Deil Adalet 襤stiyoruz” yazan d繹vizler ta覺yan kitle taraf覺ndan s覺k s覺k “襤nsanl覺k onuru ikenceyi yenecek; Adalet istiyoruz; Engin eber 繹l羹ms羹zd羹r; Hapishanelerde ikenceye son; Halk覺z hakl覺y覺z kazanaca覺z; Engin’in katili AKP iktidar覺d覺r; Kahrolsun faizm yaas覺n m羹cadelemiz; Y羹r羹y羹 susturulamaz” sloganlar覺 at覺ld覺.
Halk Cepsi ad覺na okunan bas覺n a癟覺klamas覺n覺n ard覺ndan ortaya konulan temsili k羹rs羹 de konumalar yap覺ld覺. KESK Y繹netim Kurulu yesi Akman imek, Tekstil-Sen Genel Bakan覺 Aye Yumli, air Ruhan Mavruk da davan覺n takip癟isi olacaklar覺n覺 belirttiler.
襤dil Tiyatro at繹lyesi de Engin’le Ferhat’覺 canland覺rd覺klar覺, katliamlar覺 anlatan ve katliamc覺lar覺n yarg覺lanmas覺na vurgu yapan k覺sa bir oyun oynad覺.
Mahkemeye yarg覺lanan polisler kat覺lmazken 6 tutuklu gardiyan ile tutuksuz yarg覺lanan gardiyan ve jandarmalar hakk覺ndaki iddianame okundu. Bu arada davaya m羹dahil olmak isteyen demokratik kitle 繹rg羹tleri ve meslek odalar覺 davan覺n g繹r羹ld羹羹 salonun k羹癟羹k olmas覺 nedeniyle i癟eriye giremedi.
Mahkeme 22 Ocak tarihine ertelendi.
2009.01.22
Bu yaz覺 3121 kez okundu
Geri D繹n