| Halk Cephesi'nden A癟覺klama
Halk Cephesi taraf覺ndan 28 Aral覺k 2008 g羹n羹 bir a癟覺klama yap覺ld覺. 27 Aral覺k g羹n羹 襤srail Gazze'ye f羹ze ve bombalar yad覺rd覺. 襤srail'in sald覺r覺s覺na ilikin Halk Cehpesi'nin 4 nolu a癟覺klamas覺n覺 yay覺nl覺yoruz.

"GAZZE'DE VURULAN,
DNYA HALKLARIDIR!

- Emperyalizm ve k繹peklerinin kar覺s覺nda, Filistin halk覺n覺n yan覺nday覺z, Hamas'覺n yan覺nday覺z, t羹m direnenlerin yan覺nday覺z!
- Emperyalist sald覺rganlar, bilsin ki, yak覺p y覺ksalar da, halklar iradelerinin yok say覺lmas覺n覺 kabul etmeyecekler!

27 Aral覺k'ta bombalar yad覺 Gazze'ye. 30'dan fazla f羹ze f覺rlatt覺 襤srail. Filistin halk覺n覺n 羹zerine 100 tondan fazla bomba yad覺. Bu a癟覺klamay覺 yazd覺覺m覺z saatlerde, katledilen Filistinlilerin say覺s覺 200'羹 am覺t覺. Filistin halk覺 繹l羹lerini toplarken, 襤srail sald覺rganl覺覺 kendine yeni hedefler tesbit etmekle meguld羹.
Gazze t羹m d羹nyan覺n g繹zleri 繹n羹nde bombalarla yak覺l覺p y覺k覺l覺yor.
Bu al癟ak癟a sald覺r覺 kar覺s覺nda 癟覺kan seslerin yetersizliine isyan edenlerimiz, "T羹m d羹nya seyrediyor" diyerek ifade ediyorlar 繹fkelerini. Hangi emperyalist sald覺r覺da b繹yle olmad覺 ki? Ama u ayr覺m konulmal覺d覺r; seyreden emperyalist d羹nyad覺r. Halklar seyretmiyor. Asya'da, Afrika'da, Latin Amerika'da, Avrupa'da, ezilen yoksul halklar, sokaklara 癟覺k覺p tepkilerini g繹sterseler de, g繹stermeseler de, seyretmiyorlar. Gazze'ye d羹en her bomban覺n, kanlar i癟indeki her Filistinli'nin a癟覺s覺n覺 y羹reklerinde duyuyor halklar.
Gazze'ye d羹en her bomba, Anadolu'nun herhangi bir k繹esine d羹m羹 gibidir. Gazze'ye d羹en bombalar, Latin Amerika'n覺n, Asya'n覺n, Afrika'n覺n yoksullar覺n覺n emperyalizme lanetler okuduu, emperyalizme kar覺 direniin y羹kseldii herhangi bir k繹esine d羹m羹 gibidir.
羹nk羹, Gazze'ye at覺lan bombalar, basit bir sindirme, y覺ld覺rma operasyonu deil, d羹nyan覺n t羹m ezilen yoksul halklar覺n覺n iradesini k覺rma sald覺r覺s覺d覺r.
Emperyalistler, her zaman olduu gibi, yine bir blok halinde Siyonizmin sald覺r覺s覺n覺n arkas覺ndad覺rlar. 羹nk羹 襤srail onlar ad覺na sald覺rmaktad覺r. Onlar ad覺na, d羹nya halklar覺na emperyalizmin iradesi 繹n羹nde boyun emeyi dayatmaktad覺r.

BU KATL襤AM, B襤R 襤RADE DAYATMASIDIR! Gazze'ye y繹nelik kuatma ve sald覺r覺lar, bilindii gibi, Hamas'覺n 2006 ba覺nda iktidar olmas覺yla balad覺. Siyonizm ve emperyalizm bu sonucu kabul etmeyip, Filistin halk覺n覺 cezaland覺rmaya giritiler. Son sald覺r覺 da ayn覺 muhtevadaki tehditlerle birlikte geldi. 襤srail katliamc覺l覺覺n覺n efleri Babakan Ehud Olmert ve D覺ileri Bakan覺 Tzipi Livni, Gazze'ye bombalar yad覺rmadan 繹nce "Gazze halk覺 Hamas'覺 desteklemekten vazge癟melidir... Filistinliler HAMAS'覺 durdurmamalar覺 halinde ambargo daha da a覺rlat覺r覺lacak... askeri se癟enei d羹羹neceiz" diye a癟覺klamalar yap覺yorlard覺. Emperyalizmin ve ibirlik癟ilerinin demokrasiden, se癟imden anlad覺klar覺 da budur; "bizim istediklerimizi se癟ecek, istemediklerimize oy vermeyeceksiniz!"
Hat覺rlanaca覺 gibi, ge癟en y覺l Filistin'le ilgili 2007 Kas覺m覺nda yap覺lan Annapolis toplant覺s覺 sonucunda da Filistin halk覺na dayat覺lan buydu. Halk, dayatmay覺 kabul etmez, emperyalizmin istediklerini se癟mezse ne olur? Emperyalizm ne olaca覺n覺 Gazze'ye yad覺rd覺覺 bombalarla g繹steriyor.

YA GAZZE'N襤N YANINDASINIZ, YA KARI TARAFIN H襤ZMET襤NDE! Amerikan emperyalizmi, her zamanki gibi, "襤srail'in kendini savunma hakk覺" ad覺na katliam覺 destekleyen bir a癟覺klama yapt覺. "Hamas'覺n f羹ze sald覺r覺lar覺 bu katliama neden olmutu"... 襤srail sald覺r覺r, Amerika da onu destekler; bu her zaman b繹yle oluyor olabilir; ama bu, mevcut durumun normal g繹r羹lmesine, kan覺ksanmas覺na yol a癟mamal覺d覺r. D羹nyan覺n iki katilini, her an ve her koulda lanetlemeliyiz.
Birlemi Milletler hem 襤sral'i, hem HAMAS'覺 k覺n覺yor. Avrupa Birlii, atekes 癟ar覺s覺 yap覺yor. 襤srail'le ekonomik, siyasi, askeri, en ileri d羹zeyde ibirlii i癟inde olan AKP iktidar覺, 襤srail'e riyakarca eletiriler yap覺yor. Arap Birlii, hi癟bir sonu癟 癟覺kmayaca覺 belli olan "olaan羹st羹" toplant覺lar覺ndan birini daha yap覺yor. AKP'nin de, Arap Birlii'nin de i癟inde olduu d羹zen islamc覺l覺覺, Filistin sorununda tam bir riyakarl覺k i癟inde, Ortadou halklar覺n覺 oyalamaktad覺rlar. AKP de, Arap Birlii de emperyalizmin denetimindedirler ve emperyalizmin destekledii bir politikan覺n kar覺s覺na 癟覺kamazlar. Emperyalizm-Siyonizm ibirliinin Ortadou halklar覺na kar覺 iledii t羹m su癟lara, bu riyakar "islami y繹netimler!" de ortakt覺r.
Gazze katliam覺n覺n 繹z羹, emperyalist iradenin t羹m direnen halklara dayat覺lmas覺d覺r. Bu nedenle Siyonist sald覺r覺, "Hamas'覺n f羹zeleri"yle a癟覺klanamaz. Emperyalist politika b繹yle bir g繹zda覺n覺 gerektirdiinde, emperyalistler ve ibirlik癟ileri i癟in gerek癟e bulmak hi癟 zor deildir. Bu nedenle, Gazze sald覺r覺s覺nda, birincisi; kar覺 癟覺k覺lmas覺 gereken sadece bir tek g羹癟 vard覺r: emperyalizm. BM'nin veya reformist, k羹癟羹k-burjuva 癟evrelerin yapt覺覺 gibi, "iki taraf da atekes yaps覺n" demek, katillerle madurlar覺, ezenlerle ezilenleri, yani k覺sacas覺, emperyalizmle halklar覺 eitleyen bir yakla覺md覺r. Bu yakla覺m sadece ve sadece emperyalizme hizmet eder.
Ayn覺 ekilde, Hamas'覺n askeri g羹癟lerine y繹nelik sald覺r覺lar覺 onaylay覺p, siviller 繹ld羹r羹lmesin, 癟ocuklar 繹ld羹r羹lmesin t羹r羹nden yakla覺mlar da ayn覺 yere hizmet eder. Ki, bu t羹r yakla覺mlar覺n kayna覺 da zaten yine emperyalist merkezlerdir. Bu anlamda, "kara harekat覺 olacak m覺, olmayacak m覺?" tart覺malar覺 da, bombalar alt覺nda veya a癟l覺ktan, ila癟s覺zl覺ktan 繹len Filistinlilerin cesetlerini g繹rmezden gelen bir aymazl覺ktan baka bir ey deildir.
Filistinliler, 襤srail'in Gazze'yi tam bir hapishaneye 癟evirdii, can覺 istediinde elektriklerini kestii, akaryak覺t giriine, yiyecek, ila癟 giriine izin vermedii aylar boyunca, her g羹n 繹ld羹ler. Ambargo'nun kendisi bir katliama d繹n羹m羹t羹r ve bu katliam da aylard覺r s羹rmektedir. Sahte atekes 癟ar覺lar覺, en az sald覺r覺n覺n kendisi kadar d羹mancad覺r. Amerikan emperyalizmi ve onun k繹pei, sald覺r覺lar覺nda sergiledikleri bu pervas覺z c羹reti, riyakar atekes 癟ar覺lar覺ndan al覺yorlar.

HALKLAR, 襤RADES襤N襤 EMPERYAL襤ZME TESL襤M ETMEYECEK! Filistin'i yaln覺zlat覺rabilirler. Kuatmay覺, ambargoyu daha da younlat覺rabilirler. Y羹zlerce, binlerce ton bomba daha yad覺rabilirler. Ama istedikleri sonucu alamayacaklar.
Gazze'de kuatma alt覺nda direnen Gazze halk覺n覺 selamlarken, diyoruz ki; Gazze'yi yaln覺z b覺rakmamak, Gazze'nin tecrit edilmesine, ambargo alt覺nda boulmas覺na izin vermemek, t羹m d羹nya halklar覺n覺n g繹revidir.
Emperyalizmin ve Ortadou'daki k繹peinin sald覺rganl覺klar覺n覺n kar覺s覺na dikilelim.
Gazze barikatlar覺na y羹reimizi ve siyasal irademizi koyal覺m.
Emperyalizmin askeri g羹癟leri, halklar覺n birlikte oluturduu direni barikatlar覺n覺 aamad覺, aamayacak. Direnen halklar kazanacak.

Halk Cephesi"

http://www.bagimsizlik-demokrasiicin-halkcephesi.com
2008.12.28
Bu yaz覺 3431 kez okundu
Geri D繹n