| 19-22 Aral覺k Katliam覺na ilikin A癟覺klamlar ve Eylemlikler III
DERS襤M 19 ARALIK'TA F襤DAN'IN BAUCUNDAYDI!

19 Aral覺k 2000'de anakkale Hapishanesinde yoldalar覺n覺 korumak i癟in bedenini atee veren Fidan Kalen'in Pulu癟ay覺r (Turumek) K繹y羹nde bulunan mezar覺 ba覺nda Halk Cepheliler taraf覺ndan bir anma yap覺larak m羹cadelesine sahip kal覺naca覺 belirtildi.

Anmada mumlar yak覺l覺p 癟i癟ekler b覺rak覺larak Fidan'覺n hem hemire olarak vatan覺n覺 ve halk覺n覺 seven bir devrimci olarak yaad覺覺 ve 19 Aral覺k g羹n羹 geldiinde de teredd羹ts羹z bir ekilde alev topu olarak d羹man覺n 羹zerine y羹r羹d羹羹 vurgusu yap覺ld覺. Onun gibi olaca覺z, ona ve onun inanc覺na sonsuza kadar bal覺 kal覺naca覺 belirtildi. “Bir Mevsim ve Bize l羹m Yok" par癟alar覺 s繹ylenerek anma bitirildi.DERS襤M ZGRLKLER DERNE襤 G襤R襤襤M襤 19 ARALIK SYLE襤S襤 YAPILDI!

Dersim zg羹rl羹kler Dernei Giriimi olarak. 19 Aral覺k 繹ncesi ve sonras覺 neler yaand覺覺, 19 Aral覺k katliam覺 anlat覺ld覺 ve 繹nemi 羹zerine konuuldu. Tarihimiz deki 繹nemi o davan覺n zaman a覺m覺 ile unutturulmaya 癟al覺覺ld覺覺, katillerin aklan覺ld覺覺 anlat覺ld覺.

19 Aral覺k katliam覺nda neler yaan覺ld覺覺n覺 ve 繹zel olarak Uak Hapishane'sinde neler yaand覺覺n覺n anlat覺lmas覺yla s繹ylei balad覺. Dersim TAYAD'l覺 Aileler de o d繹nemlerde neler yaad覺klar覺n覺, neler yapt覺klar覺n覺 anlatt覺lar. Genel olarak s繹yleide u vurgular yap覺ld覺. Tecrite kar覺 direniin ayn覺 zamanda bu d羹zene kar覺, emperyalizme, 襤MF'ye kar覺 bir direni olduu vurgusu yap覺ld覺. Sans羹r ve duyars覺zl覺k, kitle eylemlerin deki gerilikler y羹z羹nden bedellerin a覺r olduundan bahsedilip, tecrit ve 繹len insan'lar覺m覺z覺n haber'lerinin 羹癟-be sat覺r覺 ge癟medii sans羹r羹n en koyu yaand覺覺 d繹nemlerin yaand覺覺ndan bahsedil'di. Tecrit'le beraber ayn覺 zamanda sans羹re, duyars覺zl覺a kar覺 da direnildii vurgusu yap覺ld覺. Zorlu s羹re癟lerden ge癟ilerek zafer kazan覺ld覺覺 belirtil'di. Eer bir kazan覺m olacaksa da 19 Aral覺k'ta teslim olmay覺p bir alev topuna d繹nen ve direnen'lerin yolundan gidilerek olacak't覺r denil'di. Bir devrimci i癟erde de devrimci'dir d覺ar覺da da ve teslimiyet dayat覺l覺yorsa verilecek cevap nettir. D襤RENMEK... Hapishane'lerde s羹rd羹r羹len bu m羹cadele t羹m halk覺n 繹zg羹rl羹羹 ve mutluluu i癟in olduundan bahsedil'di. O insanlar hep bu inan癟la ehit d羹t羹ler. Bizler ise d覺ardan kendi tecritimizi par癟alamal覺y覺z. Onlar覺n g繹sterdii yol kurtuluun yoludur denilerek, bedel 繹deyen kahraman'lar覺m覺z覺n m羹cadele'sini y羹kselteceiz denil'di. Hem duygulu anlar覺n yaand覺覺, hem de sorularla, kat覺l覺m'larla canl覺 bir ekilde ge癟en s繹ylei yakla覺k 2 saat s羹rd羹. Direni s羹recin'de solun tavr覺, 10 saatlik sohbet hakk覺, 羹癟 kap覺-羹癟 kilit talebi anlat覺ld覺, ayd覺n ve sanat癟覺lar覺m覺z覺n son d繹nemdeki sahiplenme'leri ve bug羹n neler yap覺lmas覺 gerektii 羹zerine vurgular yap覺larak s繹ylei sonland覺r覺l'd覺. T羹rk羹ler, marlar s繹ylenilip halaylar覺n 癟ekilmesi ile etkinlik son buldu.“ADALET 襤STE襤 VE ZLEM襤 ZAMAN AIMINA URAMAZ" 19-22 ARALIK KATL襤AMININ ASLA UNUTTURALAMAYACAI DERS襤M'DE HAYKIRILDI!

22 Aral覺k g羹n羹 saat 12.30'da Sanat Soka覺nda Dersim Halk Cephesi Temsilcilii taraf覺ndan bir bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺ld覺. “Zamana ve Adaletsizlie Boyun Emeyeceiz 19 Aral覺k Katliam覺n覺 Unutmayaca覺z Halk Cephesi" imzal覺 pankart覺n a癟覺ld覺覺 eylem yamur alt覺nda balad覺. “Bir Mevsim ve F覺rt覺na Olanlara" marlar覺n覺n s繹ylenmesi ile bas覺n a癟覺klamas覺na balan覺ld覺. Bas覺n A癟覺klamas覺nda ise unlara deinildi;

19-22 Aral覺k 2000 羹lkemiz tarihinin kanl覺 sayfalar覺ndan biridir. 19 Aral覺k gece yar覺s覺 saat 05.00'da herkes uykudayken 20 hapishane'ye birden bir operasyon d羹zenlen'di. Bir vahet yaan覺yordu 羹lkemiz'de... D繹rt g羹n boyunca s羹rd羹 bu katliam. eit 癟eit gazlar, bombalar ve kimyasal'larla sald覺r覺l'd覺. Nazilerin zulm羹n羹 aratmayan bir katliam'd覺 yaanan. Hapishane'ler hitlerin gaz odalar覺na 癟evrildi. Bayrampaa hapishane'sinde 6 kad覺n hem de kimyasal gazlarla diri diri yak覺ld覺. D繹rt g羹n羹n sonunda ise kan g繹l羹ne d繹nm羹 yanm覺, y覺k覺lm覺 hapishane'ler ve 28 devrimci tutsa覺n yanm覺 beden'leri kald覺 geride. Bir de 繹len ama teslim olmayan bir irade kald覺. 19 Aral覺k devrimci tutsaklar覺 teslim alma politikas覺yd覺. Halk覺 sindirmek, susturmak ve korkutmak i癟in ilk 繹nce hapishane'lerdeki tutsak'lar覺 teslim almak, onlar覺 yok etmek gerekiyordu. Bunun i癟in katledildi 28 tutsak. Yap覺lan bu katliam t羹m halka, t羹m siyasetlere yap覺lan bir operasyondu. Halk覺 susturmak, sindirmek i癟in yap覺lm覺t覺.

Ama i癟erdeki tutsaklar bedenleriyle direndiler bu katliama.Ve hapishanelerden t羹m halka direnmek gerektiini anlatt覺lar. Kurtuluun yolunun direnmekten ge癟tiini s繹ylediler. 19 Aral覺k katliam覺 ile hedeflenene asla ula覺lamad覺. len ama teslim olmayan tutsaklar vard覺 癟羹nk羹.

19 Aral覺k katliam覺n覺n 羹zerinden tam 8 y覺l ge癟ti. Katliamc覺lar覺n hepsinin yarg覺lanmas覺 gerekirken a癟覺lan g繹stermelik davalar da zaman a覺m覺na urat覺ld覺. Zaman a覺m覺na urat覺larak katliamc覺lar korunuyor. Ama bu katliam zaman a覺m覺yla unutturulamaz. Evlat ac覺s覺 zaman a覺m覺na uramaz, yaanan ac覺lar zaman a覺m覺na uramaz. Adalet istei ve 繹zlemi zaman a覺m覺na uramaz. Katliamc覺lar unutulsun, katliam unutulsun deniliyor. Diri diri yak覺lanlar unutulsun deniyor. Kurunlanan, gazlarla yak覺lanlar unutulsun deniyor. Asla yaananlar覺 unutmayaca覺z ve unutturmayaca覺z. Er ge癟 bunun hesab覺 sorulur.

28 tutsa覺n ehit d羹erek a癟t覺覺 bu yolda 7 y覺l boyunca 122 can bedeli s羹rd羹r羹ld羹 direni. 28 kahraman覺m覺z覺n kararl覺l覺覺yla s羹rd羹r羹ld羹. 7 y覺l boyunca 28 tutsa覺n direngenliiyle kar覺 duruldu. 22 Ocak 2007'de 10 saatlik sohbet hakk覺 ile bir zafer kazan覺l'd覺. Tecrit'te b羹y羹k bir gedik a癟覺lm覺 oldu. Daha b羹y羹k kazan覺m'lar覺 elde etmek i癟in kararl覺l覺kla y羹r羹mek gerekiyor bu yolda. Yok say覺lmak, unutturulmak ve katliamlar merulat覺r覺lmak isteniyor. Ve bizler buradan bir kez daha hayk覺r覺yoruz: 19 Aral覺k'覺n direniiyle, ac覺s覺yla, kararl覺l覺覺yla: 19 Aral覺k katliam覺n覺 unutturmayaca覺z." Diyerek bitti a癟覺klama.

“Kahramanlar lmez Halk Yenilmez, 19 Aral覺k ehit'leri l羹ms羹zd羹r, Devrim ehitleri l羹ms羹zd羹r, Kahrolsun Faizm Yaas覺n M羹cadelemiz, Katiller Halka Hesap Verecek, Analar覺n fkesi Katilleri Boacak" sloganlarla bu katliam ve katillerinin asla unutulmayaca覺 bir kez de Dersim' den hayk覺r覺ld覺. 30 Kiinin kat覺ld覺覺n a癟覺klamaya EMEP ve HKM' de destek verdi.
2008.12.24
Bu yaz覺 3270 kez okundu
Geri D繹n