| 19-22 Aral覺k Katliam覺na ilikin A癟覺klamlar ve Eylemlikler I
19-22 ARALIK KATL襤AMININ HESABI SORULSUN!

19-22 Aral覺k 2000 tarihinde 20 hapishaneye birden operasyon yap覺ld覺. Katliam operasyonunda 28 devrimci tutsak katledildi. Katliamc覺lar mahkeme taraf覺ndan zaman a覺m覺ndan mahkemelerce berat ettirildi.

21 Aral覺k 2008 tarihinde Tayad'l覺 Aileler Antalya K覺lahan meydan覺nda saat 14.00'de bir bas覺n a癟覺klamas覺 yaparak "19-22 Aral覺k katliamc覺lar覺n覺n yarg覺lanmas覺 ve cezaland覺r覺lmas覺n覺" istediler. Bas覺n a癟覺klamas覺nda "Adaletsizlie ve Zamana Boyun Emeyeceiz 19 Aral覺k'覺 Unutturmayaca覺z" pankart覺 a癟覺ld覺, "Adalet Yerini Buluncaya kadar Zaman Ge癟mi Olmayacak, Kurunlarla Bombalarla Diri Diri Yakarak 28 Tutsa覺 Katlettiler, 19 Aral覺k ehitleri l羹ms羹zd羹r" d繹vizleri ta覺nd覺. Bas覺n a癟覺klamas覺n覺 Tayad'l覺 Aileler ad覺na Aye Alkurt okudu.

Alkurt unlara deindi.

"Takvimler 19 Aral覺k 2000 tarihini g繹sterdiinde, T羹rkiye'nin 20 hapishanesinde, daha g羹n aarmadan, askeri k覺lalar覺n nizamiyelerinden binlerce kiilik birlikler 癟覺kt覺. Hedeflerinde sadece devrimciler vard覺. Sabaha kar覺 d繹rt civar覺nda asker ve polis birlikleri, 20 hapishaneyi kuatt覺. ok ge癟meden sald覺r覺 balat覺ld覺. Hapishanelerin bulunduu b繹lgeleri kurun, bomba sesleri kaplad覺. Kurun seslerine duvarlar覺 y覺kan dozerlerin sesleri kar覺覺yordu. ok ge癟meden yang覺nlar kaplad覺 t羹m hapishanelerin 羹zerini, b繹lge gaza bouldu. Bu operasyonda sanki kar覺lar覺ndaki kiiler bu vatan覺n evlatlar覺 deil de birer d羹mand覺. 19–22 Aral覺k tarihleri aras覺nda ki bu operasyona savaa gidermi gibi 8 jandarma komando taburu, 37 b繹l羹k olmak 羹zere 8 bin 335 asker, binlerce gardiyan ve binlerce 癟evik kuvvet ve 繹l羹m mangalar覺 kat覺ld覺. 20 bini ak覺n gaz bombas覺 at覺ld覺. Operasyon s覺ras覺nda s覺k覺lan kurunlar覺n say覺s覺 hala bilinmiyor.

Bu operasyonlar sonucunda 28 devrimci tutsak hayat覺n覺 kaybetti ve y羹zlercesi de yaraland覺. Peki, Devlet hapishanelere neden sald覺rm覺t覺? Amac覺 neydi? Yoksa birilerine vermi olduklar覺 s繹zlerimi yerine getiriyorlard覺? Kim kendi evlad覺n覺 繹ld羹r羹r, elleri kollar覺 insan覺 katleder diri diri yakmaya 癟al覺覺r. Hangi 羹lkede 6 kad覺n tutsak diri diri yak覺l覺r. Bumudur hayata d繹n羹? Kendi iradeleri ile 繹l羹m orucuna yatm覺 insanlar覺 bombalar alt覺nda kurtarma bahanesi ile katletmek nedir? Direnen 襤nsanlara zorla t覺bbi m羹dahale etmek nedir? TAYAD'l覺 aileler olarak biz imdi bunlar覺 soruyoruz.

19-22 Aral覺k Katliam覺n覺n hesab覺n覺 kim verecek Babakan m覺, Adalet bakan覺 m覺. Yoksa son zamanlarda 癟ok癟a kar覺lat覺覺m覺z bir g繹r羹nt羹y羹 m羹 tekrarlayacaklar. z羹r m羹 dileyecekler. Operasyonda katledilen 28 devrimci insan覺 ve devam覺nda yitirdiimiz evlatlar覺m覺z覺n 繹l羹m羹nden dolay覺 羹zg羹n羹z m羹 diyecekler. Bu 繹z羹rler halk覺 kand覺rma politikas覺d覺r. nce operasyon emri verip sonra ise 繹z羹r dilemek ahlaks覺zl覺kt覺r, erefsizliktir. ocuklar覺m覺z覺n 羹zerinden siyaset yapt覺rmay覺z.

19-22 Aral覺k katliam覺ndan bu g羹ne aradan tam 8 y覺l ge癟ti fakat hala katliamc覺lar yarg覺lanmad覺. G繹stermelik davalar a癟覺ld覺. A癟覺lan bu davalar覺n 癟ou takipsizlikle sonu癟land覺. ou da bilin癟li olarak zaman a覺m覺na urat覺ld覺. zellikle operasyonda g繹rev alan kolluk kuvvetlerinin yerleri bilinmesine ramen durumalara dahil edilmediler. Bahaneleri ise her zamanki gibi idi. Adreslerinde yok, ula覺lamad覺, g繹rev yeri deiti. Nas覺l olur da kendi eli ile tayin ettii g繹rev verdii Katliamc覺lar覺 bulam覺yorlar. A癟覺k ve nettir. 19- 22 Aral覺k katliam覺n覺n 羹st羹 devlet taraf覺ndan 繹rt羹lmek ve unutturulmak isteniyor. Bu yetmezmi gibi bir de katliamda hayat覺n覺 kaybeden, zarar g繹ren, yaralanan, devrimci tutsaklara utanmadan kamu davalar覺 a癟覺yorlar ve onlar覺 su癟luymu gibi g繹stermeye 癟al覺覺yorlar. Onlardan Kamu mal覺na zarar verdikleri i癟in tazminat talep ediyorlar.
As覺l biz onlardan davac覺y覺z. 19-22 Aral覺k katliamc覺lar覺n覺n yarg覺lamas覺n覺 ve katillerin cezaland覺r覺lmas覺n覺 istiyoruz. Bizler evlatlar覺m覺z覺n katillerinin halk覺n 繹n羹nde hesap vermesini istiyoruz.

19-22 Aral覺k 2000 katliam覺n覺n yap覺ld覺覺 tarihte Ecevit h羹k羹meti vard覺. Ama katliamlar h覺z kesmedi devam etti. Bug羹n ise AKP h羹k羹meti var. Katliamlar infazlar yine h覺z kesmeden devam ediyor. Bu da g繹steriyor ki iktidarlar deise de kirli siyaset ve katliamc覺 politikalar deimiyor. G羹n ge癟miyor ki hapishanelerden yeni 繹l羹m haberleri, yeni ikence haberleri gelmesin. Devrimcilere yap覺lan ikence ve tecrit son s羹rat devam etmektedir. 19-22 Aral覺k Katilleri yarg覺lanmal覺 ve cezaland覺r覺lmal覺d覺r. Hapishaneler de tecrit sona ermelidir" dedi.

Bas覺n a癟覺klamas覺nda "19 Aral覺k ehitleri l羹ms羹zd羹r, Katil Devlet Hesap Verecek, Analar覺n fkesi Katilleri Boacak, Devrici Tutsaklar Onurumuzdur ve Devrim ehitleri l羹ms羹zd羹r, Yaas覺n Devrimci Dayan覺ma" sloganlar覺 at覺ld覺. Bas覺n a癟覺klamas覺na Eitim-Sen ve DHP destek verdi. 36 Kiinin kat覺ld覺覺 bas覺n a癟覺klamas覺 saat 14.30'da sona erdi.
"19 ARALIK KATL襤AMINI UNUTMADIK UNUTTURMAYACAIZ!"

Ankara gen癟lik dernei 19-22 Aral覺k katliam覺nda ehit d羹en 28 devrimci tutsa覺 anma etkinlii d羹zenlendi.

Etkinlik sayg覺 duruuyla balad覺. Sayg覺 duruunun ard覺ndan sonra s繹z alan Ay癟a K覺l覺n癟; "…19 Aral覺k 2000 tarihinde kara bir bulut y羹kseliyordu 20 hapishanenin 羹zerinden. Sabah覺n erken saatinde balayan operasyonda 28 devrimci tutsa覺 kurunlayarak, katlettiler binlercesini yaralayarak, ikenceden ge癟irerek F tiplerine att覺lar. Devlet, eine az rastlan覺r b羹y羹kl羹kte bir sald覺r覺 ger癟ekletirdi. K覺br覺s harek璽t覺ndan sonraki en b羹y羹k askeri operasyonda 8 bin 335 askeri g繹revli, binlerce 癟evik kuvvet taraf覺ndan ger癟ekletirildi sald覺r覺. 20 bini ak覺n gaz bombas覺, kimyasal silahlar kullan覺ld覺. Katliamc覺lar b繹ylesine b羹y羹k bir askeri harek璽ta ise tutsaklarla ve halkla alay edercesine "Hayata D繹n羹" ismini koydular. Katliam sonras覺 a癟覺lan mahkemelerde ise yap覺lan bin t羹rl羹 oyunla katliamc覺lar akland覺, g繹stermelik cezalar dahi verilmedi.

Devlet 19 Aral覺k katliam覺yla hapishaneler politikas覺n da y覺llard覺r 繹zlemini duyduu bir operasyon ger癟ekletirdi. Ancak devrimci tutsaklar覺 teslim alarak halk覺n umudunu yok etme amac覺 yeni bir politika deildi. 80'lerde tek tip elbise dayatmas覺yla, 90'larda h羹cre-tecrit sald覺r覺s覺yla, Buca, mraniye, Ulucanlar katliamlar覺yla bir taraftan devrimci tutsaklar覺 teslim alma, bir taraftan da halka g繹zda覺 verme, s繹m羹r羹 ve zul羹mlerine rahat癟a s羹rd羹rme amac覺ndayd覺lar. Halk覺 susturman覺n yolu, en bata 繹nc羹lerini susturmaktan ge癟iyordu. Bu d羹nyan覺n her yerinde b繹yleydi. Devrimcileri katliamlarla yok etmekti. Ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi m羹cadelesini ancak b繹yle bast覺rabilirdi. 襤ktidar IMF'nin isteklerini ancak b繹yle yerine getirebilirdi. 襤ktidar b繹yle hesaplar yaparken tutsaklar iktidar覺n hesaplar覺n覺 bozacak ad覺m覺 atarak bedenlerini a癟l覺a yat覺rd覺lar. F tiplerinde bilime ve insanl覺a ayk覺r覺 tecrit h羹crelerine at覺lmamak i癟in 繹l羹m orucundayd覺lar.
襤te 19 Aral覺k katliam覺 bu ama癟 dorultusunda AB ve ABD'nin desteinde ger癟ekletirildi. D繹nemin babakan覺 Ecevit katliam sonras覺 yapt覺覺 a癟覺klamada IMF program覺n覺 hayata ge癟irmek i癟in operasyonun art olduunu s繹yleyerek kurtarma amac覺n覺n yalandan baka bir ey olmad覺覺n覺 ortaya koydu.

…19-22 Aral覺k tarihe sadece katliam olarak deil direni g羹nleri olarak da ge癟ti. Sald覺r覺n覺n b羹y羹kl羹羹 ve nitelii, kar覺s覺nda b羹y羹k bir direnii gerektiriyordu. Bunun bilincinde olan devrimci tutsaklar operasyon s覺ras覺nda operasyonu durdurmak i癟in bedenlerini tututurdular. 羹nk羹 halk覺n 繹nc羹s羹 olmak gerektiine halk覺n ve yoldalar覺n i癟in can覺n覺 feda etmeyi gerektiriyordu. Bu y羹zden 19-22 Aral覺k g羹nleri ayn覺 zamanda fedan覺n, kahramanl覺覺n g繹sterildii, halk ve vatan sevgisinin ortaya konduu, " devrimci irade teslim al覺namaz" slogan覺n da ete kemie b羹r羹nd羹羹 g羹nlerdir.

"Bedeli ne olursa olsun" kararl覺l覺覺yla 癟覺km覺t覺 devrimci tutsaklar bu yola. Oligarinin 19-22 Aral覺k katliam覺na, F tiplerindeki vahete, demokratik muhalefetin sinmesine, solun direni'teki tutars覺zl覺klar覺na zay覺fl覺klar覺na ramen 28 tutsa覺n ehit d羹erek a癟t覺覺 bu yolda 7 y覺l boyunca 122 can bedeli s羹rd羹 B羹y羹k Direni.
Bug羹n, halk覺 teslim almak i癟in giritikleri bu b羹y羹k sald覺r覺 kar覺s覺nda ate 癟emberlerinden ge癟erek kan-can bedeli direnen, bedenleriyle halk覺n 繹n羹nde barikat olan, kahraman ehitlerimizin an覺s覺 繹n羹nde bir kez daha sayg覺yla eiliyor ehitlerimizin omuzlar覺m覺za y羹kledikleri sorumluluun bilinciyle, hayalini kurduklar覺 ba覺ms覺z, demokratik, sosyalist bir 羹lkeyi ger癟ek k覺lana kadar m羹cadelemizi s羹rd羹receimize s繹z veriyoruz".

Okunan metnin ard覺ndan 19-22 Aral覺k ehitlerinin 繹z ge癟mileri ve iirler okundu. Saat 18.30'da balayan etkinlie 47 kii kat覺ld覺. Etkinlikte "bize 繹l羹m yok, k覺z覺l karanfiller, bir mevsim, zafer t羹rk羹s羹" marlar覺n覺n s繹ylenmesinin ard覺ndan 19.30'da sona erdi.
BES Ankara 1 No'lu ubede 19 Aral覺k Etkinlii Yap覺ld覺

19-22 Aral覺k hapishaneler katliam覺n覺n y覺ld繹n羹m羹nde bir etkinlik de BES'li kamu ekmek癟ileri taraf覺ndan d羹zenlendi. BES 1 no'lu ube toplant覺 salonunda yap覺lan etkinlik, 18.30'da BES 羹yesi Seher Toksoy'un yapt覺覺 konuma ile balad覺. Toksoy, 羹lkemizde katliamlar覺n bir devlet politikas覺 olduunu s繹yleyerek, 19-22 Aral覺k'ta yaanan vahetin de bunun bir par癟as覺 olduunu vurgulad覺. "Unutmamak, unutturmamak hak arama m羹cadelesi veren herkesin g繹revidir" diyen Toksoy, etkinlii de bu ama癟la d羹zenlediklerini ifade etti. Hemen ard覺ndan da FOSEM taraf覺ndan yap覺lan "Diri Diri Yakt覺lar" adl覺 belgeselin g繹sterimi yap覺ld覺. Belgesel g繹steriminin ard覺ndan tekrar s繹z alan Seher Toksoy, HD Av. zg羹r Y覺lmaz ve katliam tan覺klar覺ndan Ali Sinan alar'覺 yap覺lacak s繹ylei i癟in k羹rs羹ye 癟a覺rd覺.

Kat覺l覺mc覺lardan ilk s繹z羹 alan Av. zg羹r Y覺lmaz 19-22 Aral覺k 2000'den bug羹ne verilen m羹cadeleyi ve katliam sonras覺nda yaanan hukuki s羹reci anlatt覺. Y覺lmaz: "F tipleri tart覺覺lmaya baland覺覺 g羹nden bu yana 癟ok ciddi bir hukuki m羹cadele verildi. zellikle 19 Aral覺k sonras覺nda katliam da pay sahibi olanlar覺n cezaland覺r覺lmas覺 i癟in 癟ok m羹cadele edildi. Zorla da olsa, g繹stermelik davlar a癟覺ld覺 ve bug羹n bu davalar覺n neredeyse t羹m羹 zamana覺m覺na urat覺ld覺. Ama katliam覺 yaayan tutsaklara a癟覺lan davalar i癟in zaman a覺m覺 s繹z konusu olmad覺… 19 Aral覺k IMF i癟indi. Ecevit'in IMF program覺n覺n uygulanabilmesi i癟in hapishane sorununun 癟繹z羹lmesi gerektiine ilikin d羹羹ncesi bu zorunluluun sonucuydu… Aradan 8 y覺l ge癟ti. ncesinde de sonras覺nda da 癟ok m羹cadele verdik, 癟ok olumsuzluklar da yaad覺k ama hepsinin aras覺nda a癟覺k olan tek ey devrimci iradenin teslim al覺namayaca覺 oldu. Devrimci tutsaklar ilk andan itibaren h羹crelerde tecriti at覺lar. Ama癟 onlar覺n 繹rg羹tl羹l羹羹n羹 yok etmekti. Bunu baaramad覺lar. Onlar hala direniyor ve hepimize moral veriyorlar… Tecrite kar覺 m羹cadele bitmedi, bitmez. Uygulat覺lmas覺 gereken bir genelge ve sohbet hakk覺 var. Bug羹n, 19 Aral覺k'tan sonra gerileyen toplumsal muhalefetin yava yava gelitiine de tan覺k oluyoruz. Bu m羹cadeleyi b羹y羹tmeliyiz, b羹y羹telim." dedi.

Katliam s覺ras覺nda ank覺r覺 Hapishanesi'nde olan Ali Sinan alar da katliam覺 ve sonras覺nda g繹t羹r羹ld羹羹 F tiplerine ilikin d羹羹ncelerini ifade ettii bir konuma yapt覺;

" … F tipleriyle ama癟lanan toplumsal muhalefete ve m羹cadeleye darbe vurmakt覺. Bu darbeyi indirirken, bunu hapishaneler 羹zerinden yapt覺lar, tabii b羹y羹k bir de risk ald覺lar. Hapishanelere bu 癟apta bir m羹dahalenin toplumsal muhalefeti b羹y羹tmesi ihtimali vard覺. Bir Amerikan irketine, bu tarz bir m羹dahalede toplumun ka癟 繹l羹y羹 kald覺rabileceine dair arat覺rma yapt覺r覺ld覺覺 da bas覺na daha sonra s覺zm覺t覺.
Ama癟 1991 y覺l覺nda NATO'nun ald覺覺 siyasi tutsaklara y繹nelik ya d羹羹nce deiiklii, ya 繹l羹m" karar覺n覺 uygulamakt覺. Bu ama癟la 1991 ve 1996 y覺llar覺nda Eskiehir tabutluklar覺n覺 a癟may覺 denediler. Ama sald覺r覺 i癟eride ve d覺ar覺da birlikte 繹rg羹tlenen direni'lerle p羹sk羹rt羹ld羹. 1997 y覺l覺n da F tipi hapishaneler ilk kez g羹ndeme geldiinde de benzer bir m羹cadele verildi ve o an i癟in geri 癟ekildi. Ama bizce haz覺rl覺klar tamamlanmad覺覺 i癟in geri 癟ekmilerdi. ok k覺sa bir s羹re sonra, yani haz覺rl覺klar覺n覺 bitirince zaten 繹ne s羹rd羹ler.

19 Aral覺k'ta 繹l羹m orucu direniinin oluturduu kamuoyuna ramen katliam yapt覺lar. stelik Mehmet Bekarolu'nun sonradan ‘kand覺r覺ld覺k' diye ifade ettii gelimelerden anla覺laca覺 gibi, oyalama taktikleri ile katliam覺n haz覺rl覺klar覺n覺 da perdeleyerek bu ii yapt覺lar.

Biz tutsaklar, bu s羹recin bu bi癟imde gelieceini bildiimiz i癟in kendimizi elimizden geldiince haz覺rlamaya 癟al覺m覺t覺k. S羹recin a覺r, zorlu ge癟eceini 繹ng繹rm羹t羹k ama ayr覺nt覺lar覺 zaman g繹sterecekti. O d繹nemki tart覺malar覺n oda覺nda olan ‘kou sistemi' dedikleri eyi de a癟覺klamam laz覺m. Kou, bizim, birlikte alad覺覺m覺z, birlikte g羹ld羹羹m羹z; varl覺覺 da , yokluu da birlikte paylat覺覺m覺z, d羹羹ncelerimizle yaad覺覺m覺z ortak bir mekand覺. M羹cadelenin gelimenin, halk覺n iktidar isteinin de bir ifadesi olarak hapishanelerinde 10.000'i ak覺n siyasi tutsa覺n olduu T羹rkiye, emperyalist efendiler a癟覺s覺ndan bir istikrars覺zl覺k ifadesiydi. Av. zg羹r Y覺lmaz'覺n da ifade ettii gibi IMF program覺n覺n uygulanabilmesi i癟in hapishanelere m羹dahale etmeleri, operasyonun amac覺n覺 da g繹stermektedir. F tipleriyle asl覺nda IMF i癟in risk 羹stlendiler, bug羹nden bak覺nca sonu癟 ald覺klar覺 noktalar olduu da s繹ylenebilir".

alar daha sonra, katliam s覺ras覺nda ank覺r覺 Hapishanesi'nde yaad覺klar覺n覺 anlatt覺. 襤rfan Ortak癟覺 ve Hasan G羹ng繹rmez'in operasyonu durdurmak i癟in bedenlerini tututurduunu ancak, alevler ortas覺nda yanarken 羹zerlerine kiremitler yad覺r覺ld覺覺n覺 anlatan Ali Sinan alar, son olarak bug羹ne ilikin d羹羹ncelerini paylat覺 ve 繹yle dedi;

"Tecrit insanlar覺 繹zellikle sal覺k boyutuyla ciddi olarak etkiliyor. Hapishanelerden ikence ile 繹ld羹r羹lm羹 insan cesetleri 癟覺k覺yor. Sohbet hakk覺n覺 da i癟eren genelge uygulanm覺yor, haklar gasp ediliyor. 襤kence ile ilgili su癟 duyurusuna giderken sevk s覺ras覺nda tekrar ikence g繹r羹yor tutsaklar. G繹r羹nt羹 癟ok umut verici deil ama yine de "ne olacak bu s羹recin sonu?"diye soras覺 geliyor insan覺n. 繹z羹m bizde tabii ki. 19 Aral覺k vahet operasyonu ve F tipi politikas覺 ile ama癟lanan toplumsal muhalefeti ve m羹cadeleyi geriletme amac覺n覺 ters y羹z etmek, m羹cadeleyi b羹y羹tmek gerekiyor. Hepimizin burada olmas覺 da bunun ad覺mlar覺ndan biridir. Bu m羹cadele gelitiinde, sistem sonu癟suz bir politikay覺 savunmaktan vazge癟mek zorunda kalacakt覺r. Ki, F tiplerinde en ba覺ndan bug羹ne geriletilen pek 癟ok dayatma, kazan覺lan pek 癟ok hak direnmenin ve 覺srar覺n, m羹cadeleden vazge癟memenin sonu癟lar覺 olarak ortadad覺r. TAYAD'l覺 aileler, bunu d繹nem d繹nem hapishane 羹r羹nlerini sergileyerek g繹steriyorlar. Bu 癟abalar覺 b羹y羹tmek laz覺m.
Bizi burada bir araya getiren ve yaad覺klar覺m覺z覺 anlatma f覺rsat覺 sunan BES 1 No'lu ube emek癟ilerine, teekk羹r ediyorum.
Bata 襤rfan Ortak癟覺 ve Hasan G羹ng繹rmez olmak 羹zere 19 Aral覺k'ta yitirdiimiz t羹m canlar覺m覺z覺 bir kez de sizin huzurunuzda selaml覺yor, sayg覺yla an覺yorum".

Konumalar覺n bitiminde konumac覺lara BES 1 No'lu ube taraf覺ndan karanfiller verildi. Konumac覺lar da karanfillerini etkinlie dinleyici olarak kat覺lan TAYAD'l覺lara verdiler. Katliam resimlerinden oluan bir panonun da sergilendii etkinlik saat 20.00'de sona erdi.TRABZON HAKLAR DERNE襤'NDE ARALIK ETK襤NL襤襤

Trabzon Haklar Dernei'nde, 21 Aral覺k'ta, saat 16:00'da 19-22 Aral覺k Katliam覺 i癟in belgesel g繹sterimi yap覺ld覺. G繹sterimden 繹nce TRABZON HAKLAR DERNE襤'nin konu ile ilgili 2 no.lu a癟覺klamas覺 okundu. "ADALET 襤ST襤YORUZ" diye biten a癟覺klaman覺n ard覺ndan "KATL襤AMLARA SESS襤Z KALMAYALIM" adl覺 belgesel g繹sterildi.
Duvardaki b羹y羹k ekranda "KAHRAMANLAR LMEZ HALK YEN襤LMEZ" yaz覺s覺n覺n g繹r羹nmesiyle alk覺larla biten g繹sterim kat覺lanlara duygulu anlar yaatt覺. Belgeselin g繹sterilmesinin ard覺ndan 19-22 Aral覺k Katliam覺'nda hayat覺n覺 kaybedenler i癟in sayg覺 duruunda bulunuldu. G繹sterime 30 kii kat覺ld覺.

Ayr覺ca Trabzon 襤HD'de, 20 Aral覺k'ta 襤HD ve SGD, YDG bir bas覺n a癟覺klamas覺 yaparak katliam覺 yerel bas覺na bir kez daha anlatt覺lar, "UNUTMAYACAIZ VE UNUTTURMAMAK 襤襤N MCADELEM襤Z襤 SRDRECE襤Z" dediler.19 ARALIK KATL襤AMINI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAIZ!

Bursa Halk Cephesi taraf覺ndan Bursa-Heykel Belediye Binas覺 n羹nde, 20 Aral覺k Cumartesi g羹n羹 saat 17.00'da, 19–22 Aral覺k katliam覺n覺 ve katliamc覺lar覺n zaman a覺m覺 ile "kurtar覺lmaya" 癟al覺覺ld覺覺 yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺yla protesto edildi.

Yap覺lan a癟覺klamada;

"Halk覺m覺z; Bundan tam 8 y覺l 繹nceydi. 19–22 Aral覺k 2000'de 羹lkemizin 20 hapishanesine ayn覺 anda Operasyon d羹zenlediler.
Ad覺na "HAYATA DN" operasyonu dediler, 繹l羹m mangalar覺yla toplarla, t羹feklerle, zehirli gaz bombalar覺yla girdiler cezaevlerine. Evlatlar覺m覺z覺n 羹zerlerine vahice sald覺rd覺lar ve 28 evlad覺m覺z覺 canice katlettiler.
Samalc覺lar cezaevinde 6 k覺z覺m覺z diri diri yak覺ld覺. Operasyonu d羹zenleyen katiller, katliamc覺lar, zaman a覺m覺 ile birer birer akland覺lar. 羹nk羹 anlama ba覺ndan beri b繹yleydi zaten 繹ld羹recekler, yakacaklar ve zaman a覺m覺 ile temize 癟覺kar覺lacaklard覺.
Peki, cezaevi'ndeki devrimci'lerin su癟lar覺 ne idi, onlar覺n "su癟"lar覺 羹lkesini 癟ok sevmekti, 羹lkemizin topraklar覺, b羹t羹n zenginlikleri Amerikan Emperyalizmine peke 癟ekilmesin diye sava覺yordu onlar.

O g羹n kar覺 kar覺ya gelen iki irade vard覺. Biri halk覺 i癟in can覺n覺 vermeye haz覺r devrimcilerin iradesi, dieri ise emperyalizmin 癟覺karlar覺 i癟in her t羹rl羹 vaheti, katliam覺 yapmaya haz覺r ibirlik癟i iktidar覺n iradesidir. Devrimci'ler halk覺 i癟in canlar覺n覺 vermekten hi癟bir zaman 癟ekinmediler. 羹nk羹 bizim ortada hakl覺l覺覺m覺z覺n g繹stergesi var! A癟l覺覺m覺z, yoksulluumuz, ezilmiliimiz, var! Devrimcilerin i癟inde insan sevgisi var. Ve diyoruz ki bu toprak'lardan Amerikan emperyalizmini kovana kadar sava覺m覺z s羹recektir.

19-22 Aral覺k katliam覺n覺 unutmad覺k unutturmayaca覺z, diri diri yakanlar hala cezaland覺r覺lmad覺, katliamc覺lar yarg覺lans覺n, diri diri yakan kimyasal bomba a癟覺klans覺n.

T羹rkiye hapishaneler tarihinin en kanl覺 operasyonuna, ironik bir ekilde "HAYATA DN" operasyonu diyerek katlettiler. O d繹nemde Bayrampaa cezaevinde koruma b繹l羹k komutan覺 olarak g繹rev yapan emekli Binba覺 Zeki Bing繹l'羹n Bayrampaa ger癟ei isimli kitab覺 operasyonunun belgesidir. Ve Zeki Bing繹l unlar覺 s繹yl羹yor; "operasyonu biz yapmad覺k. Ankara'dan gelen 繹zel birlikler yapt覺, biz sadece g羹venlik alm覺t覺k. Operasyon aylar 繹ncesinden planlanm覺 ve haz覺rl覺klar覺na balanm覺t覺. Operasyondan aylar 繹nce tatbikatlar yap覺lm覺, hapishanede keifler yap覺lm覺t覺. Operasyonda ne olduu bilinmez bombalar kullan覺ld覺. Bombalar kara kuvvetleri komutanl覺覺ndan gelmiti. Koulara at覺lan gaz bombalar覺 繹ld羹r羹c羹 d羹zeyin 癟ok 羹zerinde idi. Operasyondan sonra komutan覺m覺z operasyonu yapanlar覺n isimlerinin bildirilmesi gerektiini bizlere emretti. Operasyonu yapanlar olarak bizlerin isimleri bildirilecekti. Operasyon sabah覺 ilk atei biz a癟t覺k. 襤lk atete sadece bir tane yaral覺 vard覺".

Bu operasyonda kullan覺lan baz覺 silahlar覺n ne olduu hala tespit edilemedi. Bu t羹r silahlar覺 ve kimyasal gazlar覺, bombalar覺 襤srail'in L羹bnan'da ve ABD'nin Irak'ta kulland覺覺 tespit edildi.

Su癟lular bizzat katliam覺 yapanlar, katliam emrini verenler, katliam覺n propagandas覺n覺 yapan medya, katliamda delilleri karartmaya ve katliam覺n 羹st羹n羹 繹rtmeye 癟al覺an savc覺lar, h璽kimler
ve yarg覺癟lard覺r..

Katliam覺n 8. y覺l覺nda bizimde katliamc覺lara bir cevab覺m覺z var, 19–22 Aral覺k katliam覺n覺 asla unutmayaca覺z, unutturmayaca覺z. Diri diri yak覺larak katledilen 28 devrimci her zaman direnme g羹c羹m羹z olacak yolumuzu ayd覺nlatacak. Diri diri yakanlar, katledenler bir g羹n gelecek halka hesap verecek. Halka kar覺 ilenen su癟lar覺n zaman a覺m覺 olamaz". denildi.

15 kiinin kat覺ld覺覺 bas覺n a癟覺klamas覺, "19 Aral覺k Katliam覺n覺 Unutmad覺k, Unutturmayaca覺z, Adalet 襤stiyoruz, Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z" sloganlar覺 at覺larak bitirildi.

Bursa'da 20 Aral覺k Cumartesi g羹n羹 saat 19.00'da Bursa Haklar Dernei Semra Bayiit Halk Sahnesi'nde 19–22 Aral覺k ehitlerini anma etkinlii d羹zenlendi.

Anma a癟覺l覺 konumas覺 ile balad覺. A癟覺l覺 konumas覺nda; 20 bin asker ve kimyasal bombalarla sald覺ran 繹l羹m mangalar覺na kar覺, bedenlerinden baka silahlar覺 olmayan devrimci tutsaklar覺n destans覺 direnii anlat覺ld覺. Ahmet 襤bili ve yoldalar覺n覺n direniini anlatan tiyatro g繹sterimi izlenime sunuldu. Tiyatro g繹steriminde "B襤R CANIM VAR, FEDA OLSUN HALKIMA" diyerek 繹l羹ms羹zleen Ahmet 襤bili ve yoldalar覺n覺n destans覺 direnii anlat覺ld覺. K覺z覺ldere'de yarat覺lan teslim olmama geleneine vurgu yap覺ld覺. Ard覺ndan k覺sa bir iir dinletisi verildi. Dinletide Ahmet Telli'nin "YANGIN YILLARI" adl覺 iiri, sinevizyondan perdeye yans覺t覺lan 122'lerin g繹r羹nt羹leri eliinde okundu. iir dinletisinin bitiminden sonra Grup YARIN sahne ald覺. Grup YARIN'覺n s繹yledii t羹rk羹ler ve marlar覺n ard覺ndan, 19–22 Aral覺k katliam覺n覺 ve '84 l羹m Orucundan bu yana olan cezaevleri direnilerini anlatan sinevizyon g繹sterimi izlendi.

2,5 saatin s羹ren, 45 kiinin kat覺ld覺覺 anma 21:30 da sona erdi.Ankara'da Mealeli Y羹r羹y羹

19-22 Aral覺k katliam覺n覺n y覺ld繹n羹m羹nde Halk Cephesi Ankara Temsilcilii mealeli y羹r羹y羹 d羹zenledi. 19 Aral覺k Cuma akam覺 Y羹ksel Caddesi Mithatpaa giriinde toplanan Halk Cepheliler burada "Zamana Ve Adaletsizlie Boyun Emeyeceiz- Halk Cephesi" yazan pankart覺 a癟arak kortej oluturdular. Kortejin en 繹n羹nde ehit ve tutsak aileleri yer ald覺lar.

"Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z, 19 Aral覺k ehitleri l羹ms羹zd羹r, lkemiz Adaletsiz Kalm覺t覺r, Kurunlarla Bombalarla Diri Diri Yakarak 28 Tutsa覺 Katlettiler, Adalet Yerini Buluncaya Kadar Zaman Ge癟mi Olmayacak" yazan d繹vizleri ta覺yarak da katliamc覺lar覺 tehir etti ve adalet talebini yinelediler. Y羹r羹y羹 boyunca yap覺lan sesli duyuruda s繹ylenen "19 -22 Aral覺k 2000'de; kendi y繹netimlerindeki hapishane'leri y覺kt覺lar. Kurunlarla, bomba'larla diri diri yakarak 28 tutsa覺 katlettiler. Katliamc覺lar, ‘zamana覺m覺'yla kurtar覺ld覺lar. Zamana ve adaletsizlie boyun emeyeceiz! Unutmayaca覺z!" s繹zleri de sloganlarla kar覺land覺.
Mealelerle ve "19 Aral覺k ehitleri 繹l羹ms羹zd羹r, Devrim ehitleri 繹l羹ms羹zd羹r, Devrimci tutsaklar teslim al覺namaz, Devrimci tutsaklar onurumuzdur, Yaas覺n 19 Aral覺k direniimiz, Katil devlet hesap verecek , Analar覺n 繹fkesi katilleri boacak, Kahramanlar 繹lmez halk yenilmez, F tiplerinde tecrite son, F tiplerinde ikenceye son, Kahrolsun faizm yaas覺n m羹cadelemiz, Halk覺z hakl覺y覺z kazanaca覺z" sloganlar覺 ile y羹r羹y羹e ge癟en Halk Cepheliler 襤nsan Haklar覺 An覺t覺'n覺n 繹n羹ne geldiinde, burada, 癟eitli demokratik kitle 繹rg羹tlerinden temsilcilerin alk覺lar覺 ve sloganlarla kar覺land覺lar. Burada Halk Cephesi ad覺na Bayram ahin taraf覺ndan okunan a癟覺klamada 繹yle denildi;

"ZAMANA VE ADALETS襤ZL襤E BOYUN EMEYECE襤Z! UNUTMAYACAIZ!

19 Aral覺k 2000'de 羹lkemiz tarihinin en kapsaml覺 katliamlar覺ndan biri yaand覺. stelik katledilenler hapishanede, d繹rt duvar aras覺ndaki devrimci tutsaklard覺.
19-22 Aral覺k 2000 g羹nlerinde, yirmi (20) hapishaneye birden yap覺lan ve ad覺na ‘Hayata D繹n羹' denilen operasyonda; 28 devrimci tutsak kurunlanarak, bombalanarak, diri diri yak覺larak katledildi. Y羹zlerce tutsak yaraland覺, ikencelerden ge癟irildi. D繹nemin Adalet Bakan覺, sonraki g羹nlerde bu operasyona bir y覺ld覺r haz覺rland覺klar覺n覺 s繹yl羹yordu... Askeri a癟覺dan K覺br覺s Harek璽t覺na denk bir malzeme ve askerle sald覺rd覺lar hapishanelere. "Teslim ol" diyor'lard覺 d繹rt duvar覺n aras覺n'daki insanlara. Diri diri yakt覺lar! Bu c羹mle f覺r覺n'larda insan yakan faist Nazi zihniyeti ile ayn覺 zihniyete sahip olanlar覺n eseriydi. 28 insan diri diri yak覺larak, kurunlanarak 繹ld羹r羹ld羹. Y羹zlercesi de yaraland覺 ve ikencelerle h羹crelere g繹t羹r羹ld羹ler. G羹nlerce t羹m halka bu katliam ve ikence g繹r羹nt羹leri izlettirildi. Bir de 癟ok istedikleri halde gizleyemedikleri bir ger癟ek vard覺 g繹r羹nt羹lerde: direni!

lkemizde ba覺ms覺zl覺k, demokrasi ve sosyalizm i癟in m羹cadele edenlerin tutsak edilmesi, hapishaneleri devrimciler i癟in zorunlu bir durak haline getirmitir. Devrimciler bulunduklar覺 hapishaneleri de birer m羹cadele alan覺na 癟evirmilerdir. Halk覺n direnen damar覺, umudu olmulard覺r. 襤te o 羹癟 (3) g羹n boyunca yap覺lan "teslim ol" 癟ar覺s覺 bunun i癟indi. Devrimci tutsaklar da bunun i癟in, halk覺m覺z i癟in direndiler.

Katliam 繹ncesinde babakan Ecevit "hapishaneler sorunu 癟繹z羹lmeden IMF program覺 uygulanamaz" diyordu. Katliam sonras覺nda adalet bakan覺 Sami T羹rk "art覺k gelecee daha g羹venle bakabiliriz" diyordu. Bu s繹zler katliam覺n amac覺n覺 da a癟覺k癟a ortaya koyuyor. Bug羹n bata IMF olmak 羹zere emperyalist'lerle yap覺lan anlama'lar覺n yediimiz ekmei g羹n be g羹n k羹癟羹ltt羹羹 ger癟eini bizzat ya覺yoruz. Bu ger癟ek 覺覺覺nda unu s繹yleyebiliriz ki, devrimci tutsaklar s繹m羹r羹ye ve zulme kar覺 direnmitir. Devrimci tutsaklar geleceimiz i癟in, bizim i癟in direnmitir.
Geride kalan 8 y覺lda 19-22 Aral覺k katliam覺 davalar覺n覺n zaman a覺m覺na urat覺lmas覺, bu yolla unutturulmaya 癟al覺覺lan da bu ger癟eklerdir. Devrimci tutsaklar覺n yaamlar覺n覺 ve 19-22 Aral覺k'taki gibi en 羹st boyutta bir sald覺r覺 kar覺s覺nda bile boyun ememesini, direnmesini, d羹羹ncelerini her koulda savunmas覺n覺, halk覺n 繹renmesinden korkuyorlar. Halk覺n 癟ektii ac覺lardan, yaad覺覺 yoksulluktan, bask覺lardan kurtulu umudu olduunu unutturmak istiyorlar. Bu nedenle aradan ge癟en 8 y覺lda katliamc覺lar覺n yarg覺lanmamas覺, ger癟ek sorulmalar覺n cezaland覺r覺lmamas覺 i癟in her eyi yapt覺lar. Nihayetinde de bu katliama ilikin davalar覺n neredeyse t羹m羹n羹 zamana覺m覺na s羹r羹kleyerek katilleri koruyorlar!
19-22 Aral覺k'ta 28 devrimci tutsak katledilmitir. Anayasaya g繹re ‘kasten adam 繹ld羹rme' su癟unun zamana覺m覺 yoktur! Bundan da 繹nemlisi adaletin zamana覺m覺 yoktur!
K繹m羹rlemi bedenlerin zamana覺m覺 yoktur!
Halka kar覺 ilenen su癟lar覺n zamana覺m覺 yoktur!
Halk覺n adaletsiz kalmayaca覺n覺; zamana ve adaletsizlie boyun emeyeceimizi bir kez daha ilan ediyoruz! Geleceimiz ve ba覺ms覺z, demokratik bir 羹lke i癟in unutmayacak, unutturmayaca覺z!

19–22 Aral覺k ehitleri l羹ms羹zd羹r! Kahrolsun Faizm Yaas覺n M羹cadelemiz! Kahramanlar lmez Halk Yenilmez! Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z!"

Eyleme Ankaral覺 tecrite kar覺 sanat癟覺lar, BDSP, DHP, BES, SES, Eitim-Sen de temsilcileri arac覺l覺覺yla destek verdiler. Yakla覺k 100 kiinin kat覺ld覺覺 eylem, bug羹n gazetelerde yer alan ve Ulucanlar katliam覺n覺 yapanlar覺n beraat ettirildiini yazan haberin kitle ile payla覺lmas覺 ile sona erdi. Eyleme kat覺lanlar katillerin beraat ettirilmesine kar覺 hep bir a覺zdan "Adalet 襤stiyoruz!" slogan覺 atarak da覺ld覺lar. Ayr覺ca, 18.12.2008 tarihinde Ankara Y羹ksel Caddesinde ve Ege Mahallesinde Halk Cephesinin "Zamana ve Adaletsizlie Boyun Emeyeceiz!" bal覺kl覺 1400 adet bildirisinin da覺t覺m覺 yap覺ld覺.ZAMANA VE ADALETS襤ZL襤E BOYUN EMEYECE襤Z 19 ARALII UNUTMAYACAIZ!

19–22 Aral覺k katliam覺'n覺n y覺ld繹n羹m羹nde yap覺lan katliam覺 ve katliamc覺'lar覺n zaman a覺m覺yla cezas覺z b覺rak覺lma'lar覺n覺 protesto etmek i癟in Hatay Halk Cephesi bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺. Antakya Ulus Meydan覺'nda yap覺lan a癟覺klamada "Zamana Ve Adaletsizlie Boyun Emeyeceiz, 19 Aral覺覺 Unutmayaca覺z" yaz覺l覺 pankart ta覺nd覺. Ta覺nan d繹vizlerde "Adalette Zaman A覺m覺 Olmaz Adalet 襤stiyoruz Katiller Cezaland覺r覺ls覺n, 19 Aral覺k Katliam覺n覺 Unutmad覺k Unutturmayaca覺z" vb. d繹vizleriyle adalet 繹zlemlerini ve 繹fkelerini dile getiriyorlard覺.

A癟覺klama balarken halk覺n youn ilgisinin olduu dikkatli bir ekilde a癟覺klamay覺 dinledikleri g繹zlendi. Saat 13.30'da balayan ve 15 kiinin kat覺ld覺覺 a癟覺klamay覺 Niyazi Harnubolu okudu.

Harnubolu; …Devrimcileri teslim alarak t羹m halk覺 sessizletirmek istiyorlard覺. Mara katliam覺, Sivas katliam覺 neden yap覺ld覺ysa bu da bu y羹zden yap覺ld覺. Bunun dier aya覺 F tipi hapishane'lerin tecrit h羹creleri oldu. F tipi hapishane'lerde ki tecrit politikas覺na kar覺 yap覺lan ve 7 y覺l s羹ren 繹l羹m orucu direniinde 122 insan hayat覺n覺 kaybetmiti. Bunun 羹zerine adalet bakanl覺覺 taraf覺ndan genelge yay覺nlanarak 10 kiiye 10 saatlik sohbet hakk覺 verilerek tecritin hafifletilecei s繹ylenmiti. Bu s繹zlerini de tutmad覺lar.

Yap覺lan 19 Aral覺k katliam覺n覺n 羹zerinden tam 8 y覺l ge癟ti. Ama hala katiller cezaland覺r覺lmad覺. Oynanan oyunlarla dava zaman a覺m覺na urat覺ld覺. B繹yle bir su癟u ileyenlerin davas覺n覺n zaman a覺m覺na urat覺lmas覺 bu katliam覺 ve katliam覺 yapanlar覺n sahiplenilmesidir. Ama unutulmas覺n ki haf覺zalar覺m覺z zaman a覺m覺na uramayacak yap覺lan bu katliam覺 unutmayaca覺z ve unutulmas覺na da m羹saade etmeyeceiz.
Evlatlar覺 diri diri yak覺lan kurunlanan analar覺n y羹reindeki kor ate hala yan覺yor. Adalet yerini bulmad覺k癟a yanmaya devam edecek. Ne zaman ki katiller cezaland覺r覺l覺r adalet yerini bulur o zaman evlatlar覺 繹ld羹r羹len analar覺n ac覺lar覺 hafifleyebilir.Halk覺m覺z yap覺lan bu katliamlar IMF'nin politikalar覺 sonucunda yaanan bu ekonomik krizlere ve i癟i emek癟i insanlara dayat覺lan hak gasplar覺na kar覺 sessiz kalmam覺z i癟indir. IMF'nin y繹nettii bir 羹lke olmamak i癟in adaletsizliklere sessiz kalmayal覺m.
IMF'N襤N YNETT襤襤 B襤R LKE DE襤L BAIMSIZ TRK襤YE 襤ST襤YORUZ!
S繹zleriyle a癟覺klamay覺 bitirdi.

A癟覺klaman覺n sonunda at覺lan sloganlarla katilleri zaman a覺m覺n覺n kurtaramayaca覺n覺 eninde sonunda adaletin tecelli edeceini belirtiyorlard覺. A癟覺klamaya Al覺nteri okurlar覺 destek verdi. YAPILAN PROVOKASYON BOA IKARILDI.

A癟覺klaman覺n ard覺ndan Halk Cepheliler "Zamana Ve Adaletsizlie Boyun Emeyeceiz, Unutmayaca覺z" bal覺kl覺 Halk Cephesinin bildirilerini da覺tt覺lar. Halk覺n bildiri da覺t覺mlar覺na youn ilgisi bildirileri kendilerinin istemesinden belli oluyordu. Da覺t覺m esnas覺nda bildiri da覺tanlar覺n yan覺na bir kii gelerek "kim 繹ld羹rd羹 bunlar覺?" Diye sordu. Devlet 繹ld羹rd羹 cevab覺n覺 al覺nca "siz bu devletin i癟inde deimlisiniz? Ya seveceksiniz ya terk edeceksiniz diye ba覺rarak uzaklat覺. Az sonra bir daha bildiri da覺tanlara y繹neldi. Bu esnada polisler iki metre 繹tede olanlar覺 izlerken provokasyon i癟in geldii belli olan ah覺s ilk 繹nce bildiri da覺tan bir kiiye "gel kenara konual覺m" dedi gidilmeyince "pezevenkler" burada bildiri da覺tmay覺n" gibi k羹f羹rl羹 konumaya balad覺. Bildiri da覺tanlar da "seni buraya kim g繹nderdi amac覺n provokasyon yaratmak" diyerek halka, "bak覺n bu ah覺s provokasyon yaratmaya 癟al覺覺yor" s繹zleriyle provokasyon boa 癟覺kar覺ld覺. Bildiri da覺t覺mlar覺na ayn覺 yerde devam edildi. Yap覺lan bildiri da覺t覺m'lar覺nda 1000 adet bildiri halka ulat覺r覺ld覺.襤dil K羹lt羹r Merkezi'nde 19 Aral覺k sergisi - "O g羹n羹n Hikayesi"

19 Aral覺k 2000... lkenin d繹rt bir yan覺ndaki hapishanelerde "Arkadalar operasyon var!" sesine uyanan tutsak ve h羹k羹ml羹ler, 羹癟 g羹n boyunca s羹recek olan katliama tan覺k oldular...

"Hayata d繹nd羹r羹yoruz..." denilerek girilen koularda 28 devrimci tutsak katledildi... Bayrampaa Hapishanesinde 6 kad覺n覺 diri diri yakt覺lar.
19 Aral覺k 2008... Aradan ge癟en 8 y覺lda davalar a癟覺ld覺, davalar zamana覺m覺na urad覺. Ancak zamana覺m覺ndan yararlanan katliamc覺lar oldu. Zamana覺m覺 demek unutturmak demekti. Haf覺zalardan kaz覺mak i癟in operasyonun simgesi haline gelen Bayrampaa Hapishanesini kapat覺p 繹nce sirke sonra hayvan pazar覺na 癟evirdiler. Unutturamad覺lar...

Adalet isteyenler hi癟 yorulmad覺lar bu 8 y覺lda. Operasyondan sa kurtulanlar, evlatlar覺n覺 kaybeden analar, ayd覺nlar, sanat癟覺lar hep hat覺rlatt覺lar, haf覺zalarda canl覺 tutabilmek i癟in "O G羹n羹n Hikayesi"ni...
19 Aral覺k 2008 Cuma g羹n羹 襤dil K羹lt羹r Merkezi'nde bir serginin a癟覺l覺覺 vard覺. "Katledildiimiz G羹nler" etkinliinin birinci aya覺 olan sergide, o g羹n羹n yani 19 Aral覺k'覺n hikayesi anlat覺l覺yordu. 襤dil Kafe'de d羹zenlenen serginin a癟覺l覺覺nda Pablo Neruda'n覺n "D羹manlar" isimli iiri eliinde o g羹n羹 hat覺rlatan bir canland覺rma yap覺ld覺. Sergiyi gezenler, 19 Aral覺k fotoraflar覺n覺, fotoraflar覺n hikayelerini dikkatle incelediler, okudular.

Yerlere serilen d繹vizlerde o g羹n burjuva medyan覺n, katliam覺 ger癟ekletiren babakan覺n, bakanlar覺n, asker ve emniyetin deme癟leri yer al覺yordu. Davetliler bu s繹zlerin 羹zerine bas覺yor, simgesel de olsa bu katliamc覺 anlay覺覺 eziyorlard覺.
19-22 Aral覺k tarihlerinde ger癟ekleen operasyonda hayat覺n覺 kaybedenlerin ailelerine, yoldalar覺na, arkadalar覺na kalan kiisel eyalar覺n da yer ald覺覺 sergide, kafeslerle oluturulan h羹cre i癟erisinde o g羹n羹n g繹r羹nt羹lerinin yer ald覺覺 bir sinevizyon ak覺yordu.

A癟覺l覺 i癟in bir dizi etkinlik d羹羹nm羹t羹 襤dil K羹lt羹r Merkez覺 癟al覺anlar覺. Sergiyi ziyarete gelenler tiyatro salonuna davet edildi. Burada 19 Aral覺k bata olmak 羹zere hayat覺n覺 kaybeden t羹m devrim ehitleri i癟in sayg覺 duruuna gi癟ildi.
Fotoraf ve Sinema Emek癟iler覺(FOSEM) "O G羹n羹n Hikayes覺" ad覺yla 19-22 Aral覺k katliam覺n覺 yaayanlar覺n anlat覺mlar覺n覺n ve operasyon g繹r羹nt羹ler覺n覺n yer ald覺覺 bir kurgu haz覺rlam覺t覺. Sergi i癟in haz覺rlanan kurgu dikkatle izlendi.
Operasyon s羹resince yaanan duyguyu dizelerine d繹kenler de oradayd覺. air Berrin Ta ve a覺r dostlar覺 bir iir dinletisi sundular izleyenlere.
Ard覺ndan yine a癟覺l覺ta yerini alan Tecrite Kar覺 Sanat癟覺lar'dan Ercan Ayd覺n ve Mehmet Esatolu da kendi s繹zc羹kleriyle anlatt覺lar 19 Aral覺k ve sonras覺nda yaanan m羹cadeleyi...

Mehmet Esatolu'nun sunumuyla 襤dil Tiyatro At繹lyesi sahneye 癟覺kt覺. 襤dil Tiyatro At繹lyesi oyuncular覺 yine o g羹n羹n bir hikayesinin anlat覺ld覺覺 "Kan Lekesi" isimli oyunu sahnelediler.

Oyun, sergiyi ziyarete gelenler taraf覺ndan b羹y羹k beeni toplad覺.
"Katledildiimiz G羹nler-19 Aral覺k 2000-O G羹n羹n Hikayesi" isimli sergi 22 Aral覺k'a kadar 襤dil K羹lt羹r Merkezi'nde ziyarete a癟覺k olacak.
Yerlere serilen d繹vizlerde o g羹n burjuva medyan覺n, katliam覺 ger癟ekletiren babakan覺n, bakanlar覺n, asker ve emniyet覺n deme癟leri yer al覺yordu. Davetliler bu s繹zlerin 羹zerine bas覺yor, simgesel de olsa bu katliamc覺 anlay覺覺 eziyorlard覺.


Sultangazi; 19-22 Katliam覺n覺 Yaatanlar覺 lanetledi

Sultangazi zg羹rl羹kler Dernei'nde 19-22 Aral覺k katliam覺 ehitlerini anmak ve katliam覺 bir kez daha hat覺rlamak i癟in bir anma d羹zenlendi. 17 Aral覺k g羹n羹 saat 20.00'da d羹zenlenen anma ilk olarak "Diri Diri Yakt覺lar" isimli 19 Aral覺k katliam覺n覺n g繹r羹nt羹lerinin olduu filmin izlenmesiyle balad覺. ehitler i癟in sayg覺 duruunda bulunulmas覺yla devam eden anma toplant覺s覺nda katliam覺 yaayanlardan Devrim Turan ve Murat Bal覺k katliam覺 anlatan konumalar yapt覺lar. Yakla覺k 1 saat s羹ren anma ehitlerin sevdii t羹rk羹lerin s繹ylenmesiyle sona ererken anmaya 100 kii kat覺ld覺.L襤SEL襤 GENL襤K'TEN 19–22 ARALIK KATL襤AMI ANMASI

Liseli Gen癟lik 20 Aral覺k Cumartesi g羹n羹 saat 14.00'da Zehra Kulaks覺z Halk Sahnesi'nde bir araya gelerek 19–22 Aral覺k 2000'de yap覺lan, 28 devrimci tutsa覺n ehit d羹mesiyle, y羹zlerce insan覺n sakat kalmas覺yla sonu癟lanan katliam覺 protesto etti ve ehitlerini and覺.

Anma 19–22 Aral覺k 2000 hapishaneler katliam覺nda ehit d羹enleri ve onlar覺n nezdinde d羹nya devrim ehitlerini anmak i癟in yap覺lan sayg覺 duruu ile balad覺. Sayg覺 duruunun ard覺ndan 19–22 Aral覺k 2000'de yap覺lan bu operasyonun nedenini anlat覺ld覺. "Bu sald覺r覺n覺n sadece hapishanelere y繹nelik olmad覺覺n覺, sald覺r覺n覺n boyutunun 癟ok daha kapsaml覺 olduuna ve t羹m halka kar覺 yap覺lm覺 bir sindirme politikas覺 olduuna deinildi. Konuma; "hapishanelerde halk覺n 繹nc羹lerine yap覺lm覺 olan operasyon halka bir g繹zda覺 amac覺 ta覺r. Bu sald覺r覺da devrimci tutsaklar direnmeseydi, en k羹癟羹k bir hak alma talebinde sizi F Tiplerine atar覺m tehdidinde bulunulacakt覺 ve b繹ylece hak alma diye bir ey olmayacakt覺. Bug羹n verdiimiz 122 ehit tecrite kar覺 direnii temsil etmektedir. Tutsaklar 繹l羹m orucuna balamadan 繹nce; "F Tiplerinde boyun eerek gelecekse 繹l羹m, 繹l羹m oru癟lar覺nda ho geldi sefa geldi" s繹zlerini s繹ylemilerdir." s繹zleriyle bitirildi.

Konuman覺n ard覺ndan 19–22 Aral覺k katliam覺n覺 ve tecriti anlatan bir sinevizyon g繹sterimi yap覺ld覺, iirler okundu ve m羹zik dinletisi verildi. Son olarak da "Bize l羹m Yok" mar覺 hep bir a覺zdan s繹yleyenerek 27 Aral覺k'ta liseli gen癟liin yapaca覺 Grup YORUM s繹yleisine 癟ar覺da bulunulduktan sonra anma bitirildi. Anmaya 28 kii kat覺ld覺.MALATYA 19 ARALIK'TA KATLED襤LENLER襤 VE KATLEDENLER襤 UNUTMAYACAK

19 Aral覺k Cuma g羹n羹 saat 16.00 da TAYAD'LI Aileler taraf覺ndan Malatya PTT 繹n羹nde bir bas覺n a癟覺klamas覺 d羹zenlendi.

A癟覺klamada, "19 Aral覺k Katliam覺n覺 Unutmayaca覺z, Unutturmayaca覺z" pankart覺 a癟覺l覺rken 19–22 Aral覺kta katledilen 28 tutsa覺n resimlerinin olduu bir pankart daha ta覺nd覺. Alk覺 ve z覺lg覺tlarla balayan a癟覺klama esnas覺nda pankart覺n 繹n羹ne karanfiller ve mumlar yak覺l覺p b覺rak覺ld覺. 襤lginin youn olduu a癟覺klamay覺 okuyan Asef HARMAN unlara deindi;

"Bug羹n 19 Aral覺k… 19–22 Aral覺k 2000 tarihinde hapishanelerde yap覺lan katliam覺n y覺l d繹n羹m羹. Bundan tam 8 y覺l 繹nce bug羹n 20 hapishaneye birden ayn覺 anda bir operasyon yap覺ld覺. T羹rkiye'de K覺br覺s harek璽t覺ndan sonra yap覺lan en b羹y羹k askeri harek璽tt覺 bu. Ve bu b羹y羹k operasyonu o g羹n羹n iktidarlar覺 kendi y繹netimindeki hapishanelere d羹zenledi.

Katliam覺n ismine "Hayata D繹n羹" dediler ve hayata d繹nd羹rmek i癟in diri diri yakt覺lar insanlar覺. Hayata d繹nd羹rmek i癟in 羹zerinde "insan bulunan yere atmay覺n覺z" yazan gaz bombalar覺n覺 tutsaklar覺n 羹zerine att覺lar. 20 bin'i ak覺n gaz bombas覺, say覺s覺z kurun yad覺rd覺lar tutuklular覺n 羹zerine. Ve bu Hayata D繹n羹 operasyonunda 28 devrimci tutukluyu katlettiler.
Aradan 8 y覺l ge癟ti. O g羹n tutuklu olana da, operasyona kat覺l覺p tutuklular覺 katledene de davalar a癟覺ld覺. Adaletin olmad覺覺 羹lkemizde katledenler deil katledilenlere cezalar verildi her zaman ki gibi. O g羹nden bu yana hi癟bir katil cezas覺n覺 bulmad覺. Katledenler aklanmak istenince gerek癟e 癟oktu. Bayrampaa hapishanesinde 6 kad覺n覺 diri diri yakanlar "Zaman A覺m覺ndan" anakkale'de 4 tutukluyu katledenler ise "delil yetersizliinden" kurtar覺ld覺lar. Oysa o operasyonda yaralananlar 繹nce F tipi h羹crelere konuldular, sonrada y覺llarca cezalar ald覺lar. 襤te 羹lkemizde ki adalet!

D繹nemin babakan覺 Ecevit katliam覺n nedenini "tutuklular覺 teslim almadan IMF politikalar覺n覺 hayata ge癟iremeyiz" diye a癟覺kl覺yor. Evet, bizleri daha rahat s繹m羹rs羹nler, 羹lkeyi rahat癟a satabilsinler diye katledildi 28 devrimci. Bunun i癟in y羹zlerce yaral覺 tutuklu h羹crelere konuldu. H羹crelerde de devam etti teslim alma sald覺r覺s覺. 襤nsanl覺k d覺覺 uygulamalar, hak gasplar覺, keyfi cezalar, a覺r tecrit koullar覺, ikence… Ve direnite devam etti h羹crelerde. l羹m Orucunda 122 insan yaam覺n覺 yitirdi. Bir genelge yay覺nland覺 Adalet Baklanl覺覺 taraf覺ndan 10 saatlik sohbet hakk覺 vard覺 tutuklular覺n. Ancak IMF politikalar覺 i癟in, soyup talan etmek i癟in bu genelgede uygulanmamal覺, tecrit devam etmeliydi, 繹ylede oldu. 2 y覺l ge癟ti genelge yay覺nlanal覺, genelgenin uygulamas覺 bir yana yeni tabutlar 癟覺kt覺 hapishanelerden.
Bug羹n bunlar覺 anlatt覺覺m覺zda kimileri diyebilir "biz ekmeimizin derdindeyiz bunlar覺n zaman覺 m覺?" As覺l imdi bunlar覺n zaman覺. Unutmamal覺y覺z ki ekmek ve adalet birdir. Adalet yoksa ekmekte olmaz. Adalet yoksa olan ekmein tad覺 da olmaz. O g羹n IMF programlar覺 i癟in insanlar覺 繹ld羹renler bug羹n bizi a癟 b覺rak覺yor iliklerimize kadar s繹m羹r羹yor. Adalet ve ekmeimiz i癟in m羹cadelenin bug羹n tam zaman覺.

Diyoruz ki; Unutmak zalimin iine yarar. 襤te bunun i癟in unutmuyor unutturmuyoruz. Soruyoruz t羹m halka b羹t羹n bunlar unutulur mu? K繹m羹rlemi, kurunlanm覺 bedenler, katlederken at覺lan kahkahalar. Nas覺l unutulur? TAYAD'LI A襤LELER olarak 8 y覺ld覺r o katliam覺 an覺yor, anlat覺yoruz. 8 y覺ld覺r adalet i癟in m羹cadele ediyoruz.
Ve buradan katliam覺n y覺l d繹n羹m羹nde tekrar hayk覺r覺yoruz; Zamana ve adaletsizlie Boyun Emeyeceiz. Adalet yerini buluncaya kadar zaman ge癟mi olmayacak. Katliam覺 unutmayacak unutturmayaca覺z…" diyerek katliam覺 unutmayacaklar覺n覺 belirtti.
Ve a癟覺klama s覺ras覺nda " Katiller Halka Hesap Verecek, Analar覺n fkesi Katilleri Boacak, Adalet 襤stiyoruz, Diri Diri Yakanlar 襤birlik癟i 襤ktidarlard覺r" sloganlar覺 at覺ld覺.

A癟覺klamam sonras覺nda 癟evrede toplanan halk Tayad'l覺 Asef HARMAN 'a katliamla ilgili sorular y繹nettiler. Konu hakk覺nda bilgi ald覺lar. Ayr覺ca s覺ras覺nda d羹en bir mumu izleyenler aras覺nda ki yal覺 bir anan覺n gelip kald覺r覺p a癟覺klamaya destek vermesi, ehitlerin resimlerine bakarak "bu insanlar覺 nas覺l katlederler" diyerek tepkilerini ortaya koyan ve pankart覺n arkas覺na ge癟en halktan insanlar olmas覺 katliama sessiz kal覺nmayaca覺n覺n bir g繹stergesidir. Ayr覺ca a癟覺klama sonras覺 Halk Cephesi ehir merkezinde bildiri da覺tarak katliam hakk覺nda bilgi verdi.
MALATYA HAKLAR DERNE襤NDE 19–22 ARALIK EH襤TLER襤 ANILDI.

FER襤DE HARMAN ADINA YEMEK VER襤LD襤.

21 Aral覺k Pazar g羹n羹 saat 13. 00 da MALATYA HAKLAR derneinde 19–22 Aral覺k 2000 tarihinde hapishane'lerde katledilen 28 tutsak an覺ld覺. Ayr覺ca l羹m Orucunun 512. g羹n羹nde ehit d羹en FER襤DE HARMAN'IN ailesi taraf覺nda yemek verildi.

Yap覺lan etkinlie "hapishanelerde ve 繹l羹m oru癟lar覺nda ehit d羹enler nezdinde t羹m devrim ehit'leri" i癟in bir dakkikal覺k sayg覺 duruu ile baland覺. 19–22 Aral覺k 2000 de katliam s覺ras覺nda Malatya hapishanesinde olan 'Elif AKKURT' katliam覺n "iktidarlar覺n as覺l amac覺n覺n devrimcileri teslim almak olduunu, hapishane'lerdeki devrimciler teslim al覺n覺rsa halk覺n daha rahat s繹m羹receklerini ve zul羹m edebileceklerini d羹羹n羹yorlard覺. Fakat tutsaklar teslim olmad覺. Can ve kan pahas覺na direnerek bir destan yazd覺lar. Bayrampaa hapishanesinde 6 kad覺n覺 kahkahalar atarak diri diri yakt覺lar. Ama teslim alamad覺lar.

…… Evet, o d繹nem b羹y羹k bedeller 繹dendi. Fakat o bedeller gelecek g羹zel g羹nlerin teminat覺d覺r" diyerek s繹z羹n羹 bitirdi. Daha sonra s繹z羹 Feride HARMAN'覺n annesi Hatice HARMAN'a verdi. Hatice HARMAN konumas覺na Feridemizi ve t羹m devrim ehitlerimizi selamlayarak balamak istiyorum dedi. Feride'nin k羹癟羹kl羹羹nden beri inat癟覺 ve kafas覺na koyduunu, istediini ne yap覺p edip yapt覺覺n覺, l羹m Orucunun son g羹n羹ne kadar yan覺nda olduunu ve o s羹re癟te yaad覺klar覺n覺 anlatt覺. "K覺z覺mla gurur duyuyorum onur duyuyorum ve onun yolunday覺z, o ve ehitlerimiz hep bizimle" diyerek s繹z羹n羹 bitirdi. Konuklar aras覺nda kendi yazd覺覺 anneler ve direni adl覺 iirin okunmas覺n覺n ard覺ndan hep birlikte Feride Harman覺n sevdii "bende bu yayladan aha giderim "t羹rk羹s羹 s繹ylendi. Ard覺ndan hapishaneler katliam覺n覺n anlat覺ld覺覺 bir sinevizyon g繹sterimi yap覺ld覺. Ve yemee ge癟ildi.

40 kiinin kat覺ld覺覺 etkinlik yap覺lan sohbetlerin ard覺ndan son buldu."19 ARALIK KATL襤AMINI UNUTMAYACAIZ, UNUTTURMAYACAIZ!

襤zmir'de 19 Aral覺k 2000 hapishaneler katliam覺'n覺n y覺ld繹n羹m羹n de Buca Hapishanesi 繹n羹nde bir a癟覺klama yapan TAYAD'l覺 Aileler 19 Aral覺k ehitlerini and覺lar.

19 Aral覺k 2008 Cuma g羹n羹 saat 12.30'da Buca Hapishanesi 繹n羹nde toplanan Tayad'l覺 Aileler, "19 Aral覺k Katliam覺n覺 Unutmayaca覺z, Unutturmayaca覺z" yazan bir pankart a癟t覺lar. A癟覺klamay覺 Yurdag羹l G羹m羹 okudu.

A癟覺klamada; "19 Aral覺k 2000 tarihinde yani bug羹n, 繹n羹nde durduumuz Buca Hapishanesi de dahil 20 hapishanede birden ayn覺 saatte devlet hapishanelere bir 羹lke ile savaa gider gibi bir katliam operasyonu yapt覺. Ad覺na da " Hayata D繹n羹" operasyonu dediler ve 28 tutuklu ve h羹k羹ml羹y羹 繹ld羹rd羹. Bu 28 insandan 6 kad覺n覺 bug羹n kapatarak sanki gezi park覺nda dolat覺r覺r gibi gezdirdikleri Bayrampaa Hapishanesinde diri diri yakt覺lar. Evet, 6 kad覺n覺, Amerika'n覺n Irakl覺lar覺 katlettii gibi kimyasal bombalarla kahkahalar atarak yakt覺lar. Hangi vicdan kahkaha atarak, elinde bedenlerinden baka hi癟bir silah覺 olmayan insanlar覺 kurunlarla, bombalarla 繹ld羹rebilir? Ancak halk覺na, insanl覺a d羹man zihniyetler yapabilir.

Peki, bu katliam覺 devlet, elinin alt覺nda tutsak olan insanlara niye yapt覺? B羹y羹k kin ve d羹manl覺kla 繹ld羹rd羹羹 insanlar kimdi? lkeyi kar覺 kar覺 emperyalist efendilerinize satan hainler miydi? Yoksa gen癟lerimizi uyuturucuya, fuhua, halk覺 a癟l覺a s羹r羹kleyen, insanlar覺, 癟ocuklar覺 sokak ortas覺nda vuran kontrgerillan覺z覺n insanlar覺 m覺yd覺? Elbette ki HAYIR! 20 Hapishanedeki bu insanlar 羹lkelerinin IMF'nin Amerika'n覺n, AB'nin elinde s繹m羹rge olmas覺na kar覺 m羹cadele eden y羹rekleri halk ve 羹lke sevgisiyle dolu insanlard覺. Hapishanede d繹rt duvar i癟inde de olsalar emperyalizmin ibirlik癟isi iktidarlara boyun ememi ve Amerika ve AB'nin, 羹lkemiz dahil Ortadou 羹zerindeki planlar覺na kar覺 direnen insanlard覺r. 襤birlik癟i DSP-ANAP-MHP iktidar覺, elinin alt覺ndaki hesaps覺z kitaps覺z balar覺n覺 bu m羹cadeleye koymu bu insanlar覺 susturacak ki d覺ar覺da da i癟isinden, memuruna, 繹rencisinden, k繹yl羹s羹ne b羹t羹n halk覺 sustursun. Fakat ibirlik癟ilerin hesaplar覺 tutmad覺. 20 Hapishanedeki devrimci tutuklu ve h羹k羹ml羹 evlatlar覺m覺z, kardelerimiz 羹zerlerine at覺lan kurunlara, bombalara kar覺 ayn覺 ruh ve inan癟la 羹lkelerini, halk覺m覺z覺, gelecee olan inan癟lar覺n覺 savunmulard覺r. Onun i癟in diri diri yak覺l覺p, 羹zerlerine bombalar, kurunlar yad覺r覺lm覺t覺r.

DSP-ANAP-MHP ibirlik癟i iktidar覺ndan sonra h羹k羹mete gelen AKP, emperyalizmle ibirlik癟ilie devam ettii i癟in 19 Aral覺k katliam覺 her boyutu ile tespit edilmesine ramen zaman a覺m覺 ile akl覺yor. Zaman a覺m覺 ile evlatlar覺m覺z覺n, kardelerimizin yak覺l覺p, kurunlarla delik deik edilmi bedenlerini alan bizlere bu katliam覺 unutmam覺z覺 istiyorlar. Bu halk tarih boyunca kendine yap覺lan覺 unutmam覺t覺r.

Bu halk, ne y覺l d繹n羹m羹ne yaklat覺覺m覺z daha domam覺 bebelerin 繹ld羹r羹ld羹羹 Mara katliam覺n覺, ne orum'u, ne Sivas'ta diri diri yak覺lan canlar覺m覺z覺 unuttu. 19 Aral覺k'ta bu 羹lkenin tarihine devletin halk覺na yapt覺覺 en b羹y羹k bir katliam olarak yaz覺lm覺t覺r. 襤nsanlar覺 yak覺p, kurunlarken kahkaha atanlar ve bu katliam覺 bir y覺l boyunca planlayanlar sokaklarda dolamaktad覺r. 襤nsan suretinde katillerine ve bu katliam覺n sorumlular覺na sesleniyoruz; 19 Aral覺k 2000 g羹n羹n羹 hi癟 bir ey belleimizden silemez. Y羹rei yan覺k ana-babalar覺n, kardelerin 繹fkesini sizleri koruyan mahkemeleriniz dindiremez. Ve o ana-babalar覺n, kardelerin elleri adalet yerini buluncaya kadar yakan覺zda olacak. 19 Aral覺k katliam覺n覺 biz unutmad覺覺m覺z kadar sizlere de unutturmayaca覺z." Denildi. A癟覺klamay覺 tutuklu olan yak覺nlar覺n覺 ziyarete gelen aileler ilgiyle izledi.

"19 aral覺k katliam覺n覺 unutmayaca覺z unutturmayaca覺z!" "analar覺n 繹fkesi katilleri boacak!","katiller halka hesap verecek!"," devrimci tutsaklar onurumuzdur!"
"19 aral覺k ehitleri 繹l羹ms羹zd羹r!" sloganlar覺 at覺larak a癟覺klama bitirildi.
2008.12.24
Bu yaz覺 3658 kez okundu
Geri D繹n