| + 襤VME Dergi'sinin Yapt覺覺 A癟覺klama'y覺 Yay覺nl覺yoruz;
19 Aral覺k 2000 Hapishaneler Katliam覺n覺n Y覺ld繹n羹m羹nde
TMMOB Birimleri Dedemanlarda Elence D羹zenliyor!

lkemiz tarihi halka d繹n羹k bir癟ok katliamla doludur. 1977 1 May覺s katliam覺, 1978 Mara katliam覺, 16 Mart katliam覺, Sivas katliam覺, Gazi katliam覺 bunlardan yaln覺zca birka癟覺d覺r. Bu katliamlardan biri de bug羹n 8. y覺l d繹n羹m羹 olan, 19–22 Aral覺k 2000 tarihinde "Hayata D繹n羹” ad覺yla yap覺lm覺 hapishaneler katliam覺d覺r.

19–22 Aral覺k 2000, 羹lkemiz hapishaneler tarihinin en b羹y羹k katliam覺n覺n tarihidir. "Hayata D繹n羹” operasyonu ile 羹lkemizde 1974 y覺l覺 K覺br覺s Harek璽t覺’ndan sonra en b羹y羹k askeri g羹癟 (20.000 asker, 20.000 bomba) kullan覺larak 28 h羹k羹ml羹 ve tutuklu katledilmitir. D繹nemin Babakan覺 B羹lent Ecevit; "Hapishaneler sorununu 癟繹zmeden, IMF program覺n覺n uygulanamayaca覺n覺” s繹yleyerek katliam覺n emperyalist politikalar覺n uygulanabilmesi a癟覺s覺ndan bir zorunluluk olduunu ifade etmitir. Bu da konunun yaln覺zca siyasi tutuklular覺n deil, t羹m halk覺n sorunu olduunun en 繹zl羹 ifadesidir.

19–22 Aral覺k 2000, 羹lkemiz hapishaneler tarihinin olduu kadar d羹nya hapishaneler tarihinin de en b羹y羹k katliamlar覺ndan birinin ve bu katliama kar覺 cansiperane direniin tarihidir. Bu nedenle 19 Aral覺k, uluslararas覺 d羹zeyde "Uluslararas覺 Tecritle M羹cadele G羹n羹” olarak ilan edilmitir. Baka bir deyile bu tarih, 羹lkemiz s覺n覺rlar覺n覺 am覺, d羹nya 癟ap覺nda bilinen bir tarih haline gelmitir.

Her 19 Aral覺k'ta bir癟ok tutuklu yak覺n覺 hapishane 繹nlerine gidip karanfiller b覺rakarak yitirilenleri anar. Bir癟ok demokratik kitle 繹rg羹t羹 羹lkemizde ve d羹nyada paneller, sempozyumlar d羹zenler, hapishanelerdeki devrimcilerle dayan覺malar覺n覺 dile getirir, "19 Aral覺k'覺, katledilenleri ve tecridi unutmayaca覺z, unutturmayaca覺z” derler.

19 Aral覺k, ayn覺 zamanda t羹m halka d繹n羹k bir g繹zda覺d覺r. 19 Aral覺k'la halka "Hakk覺n覺 ararsan, direnirsen seni F tipi h羹crelere atar覺m, tecrit ederim, 羹st羹ne istediim gibi kurunlar, bombalar yad覺r覺r覺m, hi癟 kimse senin sesini bile duymaz” denmitir. Ama癟 susturmak ve unutturmakt覺r. 襤te bu nedenlerle tecride kar覺 uzun y覺llar s羹ren bir direni ger癟ekletirilmitir. Bu direnite hapishanelerde ve d覺ar覺da 122 insan hayat覺n覺 kaybetmi, y羹zlercesi sakat kalm覺, b羹y羹k bedeller 繹denmi ama sonu癟ta susulmam覺, unutturmaya izin verilmemitir.

Peki, 19 Aral覺k egemenlerin s繹m羹r羹, bask覺 ve sindirme politikalar覺n覺n en somut ve vahi ifadesiyken, d羹nya direni tarihine ge癟mi 繹nemli bir g羹nken, m羹hendis-mimar 繹rg羹t羹m羹z TMMOB 19 Aral覺k'覺n 8. y覺ld繹n羹m羹nde ne yapm覺t覺r?
Bir mezar anmas覺na m覺 gitmitir? HAYIR.
Bir panel, bir sempozyum mu yapm覺t覺r? HAYIR
Hatta ve hatta bir yaz覺l覺 bas覺n a癟覺klamas覺 bile yapmam覺t覺r. B繹yle g羹nler TMMOB etkin y繹netim anlay覺覺n覺n g羹ndeminde yoktur. TMMOB etkin y繹netim anlay覺覺n覺n g羹ndeminde "Emniyet M羹d羹rl羹羹’n羹n iftar覺na kat覺lmak” vard覺r ama devrimcilerin katledildii, t羹m halka g繹zda覺 verilmeye 癟al覺覺ld覺覺 19 Aral覺k'la ilgili basit, k羹癟羹k bir ey yapmak bile yoktur.
Peki, TMMOB y繹netimi 19 Aral覺k'la ilgili bir ey yapm覺yor, TMMOB'ye bal覺 oda ve ubeler neler yap覺yor?
襤te birka癟 繹rnek:
—MMO Ankara ubesi, mesleinde 25, 40, 50 ve 60. y覺l覺n覺 tamamlayan 羹yelerine 19 Aral覺k 2008 tarihinde yap覺lacak gece ile plaket veriyor.
—襤MO Ankara ubesi de 19 Aral覺k 2008 tarihinde "Meslekte 25. y覺l ve 40. J羹bile Yemei” veriyor. Konuk sanat癟覺 ise zdemir Erdoan…
—EMO Ankara ubesi ise 19 Aral覺k Cuma gecesi Dedeman Oteli Avizeli Salon'da meslekte 40., 50. ve 60. y覺llar覺n覺 dolduran 羹yelerine plaket verecei bir gece yap覺yor. Gecede Feryal ney sahne al覺yor.

Bu 繹rnekleri g繹r羹nce 癟ok fazla bir ey s繹ylemeye de gerek kalm覺yor. S繹ylenebilecek tek ey belki de "Bir de zil tak覺p oynay覺n!” demektir.

G羹nler torbaya m覺 girmitir? Gece yapacak, elenecek baka g羹n kalmam覺 m覺d覺r? Kimse "unuttum” diyemez ya da "youn etkinlik program覺m覺z vard覺”, "bu tarihin d覺覺nda baka bir g羹n uygun yer yoktu” gibi gayri ciddi cevaplarla bu konuyu ge癟itiremez. B繹yle deniyorsa devrimci demokrat duyarl覺l覺k nerede kalm覺t覺r? 19 Aral覺k katliam覺n覺n y覺ld繹n羹m羹nde, 羹stelik bu b羹y羹k katliama ilikin tek bir s繹z s繹ylememi, tek bir etkinlik yapmam覺ken, bu tarz etkinliklerin d羹zenlenmesinin devrimci demokratlar nezdinde herhangi bir hakl覺 a癟覺klamas覺 olabilir mi? 28 devrimcinin katledildii, filmlere kitaplara konu olan, d羹nya 癟ap覺nda "m羹cadele g羹n羹” olarak tespit edilmi bir g羹nde bu davran覺lar覺 sergileyenlerin toplumsal m羹cadeleye d繹n羹k iddialar覺 da sorgulan覺r.

Bizler devrimci, demokrat ve yurtsever m羹hendislerin sesi olan + 襤VME Dergisi olarak "d羹nyan覺n neresinde haks覺z yere bir tokat patlasa birinin y羹z羹nde, onu y羹reimizde hissediyoruz.” Devrimciliin ve demokratl覺覺n, insanl覺覺n yaratm覺 olduu t羹m m羹cadeleler ve direniler tarihini sahiplenmekten ve gelitirmekten ge癟tiini biliyoruz. Sistemin 繹nemsizletirme ve unutturma politikalar覺na kar覺 buradan bir kez daha tekrarl覺yoruz:

Unutmayaca覺z, Unutturmayaca覺z!


M羹hendislik, Mimarl覺k ve Planlamada
+ 襤VME
2008.12.24
Bu yaz覺 3147 kez okundu
Geri D繹n