| MARA KATL襤AMININ 30. YILINDA B襤NLER ADANA'DAYDI
Mara katliam覺n覺n 20. y覺ld繹n羹m羹nde binler Adana'dayd覺. G羹nler 繹ncesinden yap覺lan haz覺rl覺klar sonras覺nda katliam覺n 30. y覺ld繹n羹m羹nde hesap sorulmas覺 ve unutulmad覺覺 g繹sterildi.

21 Aral覺k g羹n羹, Mimar Sinan A癟覺k Hava Tiyatrosu 繹n羹nde kitleler toplanmaya balad覺. Saat 10.30'da Galeria 繹n羹nde toplanan Devrimci Alevi Komitesi g繹rsellii ile y羹r羹y羹 de yerini ald覺. Saat 12.00'de y羹r羹y羹 balad覺. En 繹nde "Aleviyiz Halkl覺y覺z Kazanaca覺z-Devrimci Alevi Komitesi” pankart覺 vard覺. Onun ard覺ndan s覺ras覺yla; ellerinde Ali K覺l覺c覺 olan ve al覺nlar覺nda K覺z覺l band takan 癟ocuklar, onlar覺n arkas覺ndan y繹resel k覺yafetleri ve ellerinde sazlarla kad覺nlar vard覺. Devam覺nda, "襤te Buraday覺z, Ast覺n覺z, Yakt覺n覺z, Kurunlad覺n覺z ama Pir Sultanlar覺 Bitiremediniz-Devrimci Alevi Komitesi”, "Mara'ta orum'da, Sivas'ta, Gazi'de 19 Aral覺k'ta Katledenler 襤birlik癟i 襤ktidarlard覺r-Devrimci Alevi Komitesi”, "Aleviyiz Hakl覺y覺z Kazanaca覺z-Pir Sultan Abdal K羹lt羹r Dernei Sultanbeyli ubesi”, "Zalimin Zulm羹ne Kar覺 覺kmamak Mazluma Yap覺lacak En B羹y羹k K繹t羹l羹kt羹r- H羹seyin” ,” Polis D繹vd羹 Hapishane ld羹rd羹 Engin eber'in Katilleri Cezaland覺r覺ls覺n-Pir Sultan Abdal K羹lt羹r Dernei Sultanbeyli ubesi” pankartlar覺 a癟覺ld覺.

Kortejin ilk s覺ralar覺nda yer alan Al覺nteri kortejindeki pankart sopalar覺na m羹dahale edilmesinden dolay覺 bir s羹re beklenildi. Oturma eylemi yap覺ld覺. Polisin geri ad覺m atmas覺 sonras覺 arama noktalar覺ndan ge癟en kitle d羹zenli olarak y羹r羹y羹羹ne devam etti.
Y羹r羹y羹 boyunca s覺k s覺k " Mara'覺n Katilleri Mecliste, Engin eber l羹ms羹zd羹r, Katilleri Tan覺yoruz Hesab覺n覺 Soraca覺z, Mahir H羹seyin Ula Kurtulua Kadar Sava, Kurtulu Kavgada Zafer Cephe'de, Aleviyiz Hakl覺y覺z Kazanaca覺z, Mara'覺 Unutmad覺k Unutturmayaca覺z, Mad覺mak M羹ze Olsun, Arivler A癟覺ls覺n Katiller Yarg覺lans覺n” sloganlar覺 at覺ld覺.

Saat 13.30'da y羹r羹y羹 miting alan覺 olan Uur Mumcu meydan覺nda son buldu. Uur Mumcu meydan覺nda ilk olarak Mara katliam覺nda hay覺t覺n覺 kaybedenler i癟in sayg覺 duruu yap覺ld覺. Ard覺ndan PSAKD Genel Bakan覺 Feyzi G羹m羹l羹 konuma yapt覺. G羹m羹l羹 konumas覺nda " Hepiniz ho geldiniz. Bundan tam 30 y覺l 繹nce televizyon ve radyolardan k繹t羹 bir haber geldi.Bu haber bizim i癟imizi par癟alad覺. Mara'ta canlar覺m覺z覺,Alevileri katletmilerdi.Mara'ta insanlar覺 kimliinden kaynakl覺 katlettiler.Kardeler canlar,katliam insanl覺k su癟udur.” Dedi. Alevi Bektai Federasyonu Ali Balk覺z'da " Mara katliam覺n覺 ger癟ekletirenlerin bulunmas覺n覺” istedi.

ukuroval覺 Halk Ozan覺 Feyzullah Eti Gelin Canlar Bir Olal覺m "t羹rk羹s羹n羹 kitle ile birlikte s繹yledi". Ard覺ndan bir baka ozan Emek癟i sahneye 癟覺kt覺. Emek癟i "Sevgili dostlar, yoldalar, sizlere Almanya'da yaayan yoldalardan, canlardan emek癟ilerden selam getirdim. Bizlerin felsefesini yakarak,katlederek yok edemeyecekler.Felsefemiz biny覺llardan beri s羹rmektedir.Bizler Mahirlerden,Denizlerden,Kaypakkayalardan bug羹ne var覺z ve olaca覺z” diyerek sevilen t羹rk羹lerini seslendirdi. Miting saat 15.30'da 10 bin kiinin kat覺l覺m覺yla son buldu.Kat覺l覺mc覺 Kurumlar ve Tertip Komitesi ad覺na Eitim Sen Adana ube Bakan覺'n覺n yapt覺覺 a癟覺klamay覺 yay覺nl覺yoruz;


Adana'da Mitinge Kurumlardan Ortak ar覺

Adana'da Mara Katliam覺n覺n 30. y覺ld繹n羹m羹nde yap覺lacak mitinge kurumlar yapt覺klar覺 ortak bir a癟覺klama ile 癟ar覺 yapt覺lar. Adana Beocak meydan覺nda 18 Aral覺k 2008 Perembe g羹n羹 saat 12.15'te toplanmaya balayan kurum 癟al覺an ve 羹yeleri Beocak meydan覺ndan akmak caddesi 羹zerinden 襤n繹n羹 Park覺na kadar "Mara'覺, orum'u, Sivas'覺, Gazi'yi Unutmad覺k, Unutmayaca覺z” pankart覺 en 繹nde olmak 羹zere y羹r羹d羹. Y羹r羹y羹 boyunca "Faizme Kar覺 Omuz Omuza, Mara'覺 Unutma Unutturma, Katiller Halka Hesap Verecek” sloganlar覺 at覺larak, "Mara覺 Unutmad覺k-Gizli Arivler A癟覺ls覺n, Sivas M羹ze Olacak-Eit Yurttal覺k Hakk覺” yaz覺l覺 lolipop eklindeki d繹vizler ta覺nd覺. 襤n繹n羹 park覺nda Kat覺l覺mc覺 kurumlar ve Tertip komitesi ad覺na a癟覺klamay覺 G羹ven Boa okudu. Yap覺lan a癟覺klamada katliamlar tehir edilirken Pazar g羹n羹 yap覺lacak mitinge 癟ar覺 yap覺ld覺. Aralar覺nda Devrimci Alevi Komitesi'nin de bulunduu kurumlar a癟覺klamay覺 sloganlarla bitirdi. A癟覺klamaya 100 kii kat覺ld覺.
A癟覺klama'da okunan metin aa覺dad覺r;

12 Eyl羹l Cuntas覺na Giden Yolda Mara Katliam覺n覺 Unutmad覺k, Unutmayaca覺z. Deerli bas覺n;

Kahramanmara katliam覺n覺n CIA ve Kontr-Gerilla gibi gizli 繹rg羹tlerin tezg璽hlad覺覺 dorultuda, 繹nce bir s覺k覺y繹netimi, sonra askeri bir darbeyi kolaylat覺rmak i癟in faistler taraf覺ndan ger癟ekletirilmi olmas覺, bug羹n b羹y羹k bir ak覺nl覺k ve suskunlukla ge癟itirilmeye ve unutturulmaya 癟al覺覺lmaktad覺r. Ne var ki, d羹nya ve T羹rkiye kamuoyunun g繹zleri 繹n羹nde ve kimin 癟覺kar覺na ve kimler taraf覺ndan yap覺ld覺覺, yap覺lm覺 olduu s覺rada bile a癟覺a 癟覺kan; mahkeme tutanaklar覺nda bu konuda say覺s覺z kan覺t bulunan bu katliam覺 unutmak m羹mk羹n m羹d羹r?
Ayn覺 g羹癟ler taraf覺ndan Sivas'ta, Malatya'da sahneye konularak; provas覺 yap覺lm覺 ve tecr羹be kazan覺lm覺 olan bu katliamda, mahkeme tutanaklar覺nda g繹sterildii ekilde, katliamdan 繹nce sald覺r覺lacak evlerin kendilerini belediye g繹revlisi olarak tan覺tan MHP'Iiler taraf覺ndan iaretlenmesi, hangi evde ne kadar silah bulunduunun arat覺r覺lmas覺, katliam i癟in 癟evre il癟e ve k繹ylerden adam getirilmesi, sinemaya bomba at覺larak yarat覺lan provokasyon, olaylar s覺ras覺nda "Aleviler camiyi bombalad覺" yalanlar覺n覺n ortaya at覺lmas覺, katil s羹r羹lerinin sokaklarda ellerinde MHP bayraklar覺 ve dillerinde MHP sloganlar覺 ile dolamas覺; ite b羹t羹n bunlar, katliam覺n CIA ve Kontr-Gerilla kitaplar覺nda yaz覺ld覺覺 bi癟imiyle ve CIA'n覺n, Kontr-Gerilla'n覺n o g羹nk羹 T羹rkiye'de yarat覺lmas覺n覺 istedikleri ortam覺 yaratmak i癟in faistler taraf覺ndan yap覺lm覺 olduunun kan覺tlar覺 deil de, baka nedir?

Mara katliam覺n覺n tertip癟ileri yaln覺zca s覺k覺y繹netim ilan ettirmekle ama癟lar覺na ulam覺 olmad覺lar. Katliam覺n uzun vadeli ve kal覺c覺 etkileri sonraki y覺llarda 癟ok daha a覺r sonu癟lar覺yla ortaya 癟覺kt覺. Sivas, Malatya, Elaz覺, Mara gibi 12 Eyl羹l 1980 繹ncesinde Alevi yurttalar覺n 繹nemli bir n羹fusa sahip olduklar覺, bir anlamda Alevilikle de 繹zdelemi olan, sol ve demokrat yanlar覺 a覺r basan kentler bug羹n bu 繹zelliini yitirmilerdir. Gerek 12 Eyl羹l '80 繹ncesindeki faist katliam ve tertipler gerekse de 12 Eyl羹l 1980'nin faist askeri y繹netiminin izledii, bask覺, ikence ve sindirme politikalar覺 y羹z羹nden alevi ve solcu yurttalar覺m覺z bu kentleri terk etmek zorunda kalm覺lard覺r. Bu kentlerin g羹n羹m羹zde gerici, 覺rk癟覺, faist siyasal partilerin oy deposu olan ve gerici g羹癟lerin egemenliindeki kentlere d繹n羹melerinin alt覺nda 1978 Mara, 1993 Sivas Mad覺mak benzeri alevi ve solcu yurttalar覺m覺z覺n k覺y覺ma urad覺覺 katliamlar da yatmaktad覺r.

Deerli bas覺n;

Mara'ta 19 Aral覺k 1978'de balayan kanl覺 sald覺r覺lar g羹nlerce s羹rm羹 ve kelimenin ger癟ek anlam覺yla kar覺-devrimci 癟etelerin katliam ve yamas覺na d繹n羹m羹t羹r. Faist ve gerici g羹癟lerin ba覺n覺 癟ektii muhafazak璽r, mutaass覺p k羹癟羹k-burjuva ve l羹mpen kitleler "bug羹n cihat g羹n羹d羹r, Alevileri 繹ld羹ren cennete gider”, "kom羹nistleri b覺rakmay覺n” sloganlar覺 eliinde sald覺r覺lar覺n覺 g羹nlerce s羹rd羹rm羹lerdir. 24 Aral覺k g羹n羹 de sald覺r覺lar t羹m iddetiyle devam etmi ve CHP, T襤P, T襤KP, POL-DER, TB-DER binalar覺 yak覺l覺p y覺k覺lm覺t覺. Sald覺r覺lar sonucunda 111 kii 繹lm羹, Alevilerin ve solcular覺n evleri ve iyerleri yak覺l覺p y覺k覺lm覺, Alevi n羹fusun y羹zde 80'i Mara'覺 terk etmitir.
1979 y覺l覺 sonlar覺nda karara balanan Mara Davas覺'nda 22 san覺k hakk覺nda idam cezas覺 verildi. Y羹zlerce insan覺n katledilmesini konu edinen bir davada bu rakam覺n komik olmas覺 bir yana idam alan hi癟 bir san覺k hakk覺ndaki bu karar, 12 Eyl羹l Askeri Darbesi'nden sonra bile infaz edilmedi. 襤dam cezas覺 onananlar bile 10-15 YIL hapis cezas覺 yatarak tahliye oldular. Ama as覺l 繹nemlisi, bu davada yarg覺lanan ve ceza alanlar覺n i癟inde katliam覺n ger癟ek tertip癟ilerinin ve ele-balar覺n覺n yer almam覺 olmas覺d覺r. Bir癟ok tan覺k taraf覺ndan, gerici g羹ruhu alevi ve solcu yurttalar覺n yaad覺覺 mahalle ve evlere y繹nlendiren, katliam覺 y繹neten y羹zleri maskeli ve silahl覺 kiiler olarak tarif edilen ve katliam覺n ger癟ek sorumlular覺 olduklar覺na 羹phe olmayan kiilerden yakalanan bile olmam覺t覺r. Yarg覺lanarak ceza alan kiilerin 癟ou bek癟i, 癟繹p癟羹, ev kad覺n覺 vb. gibi s覺radan insanlard覺r. Bu t羹r insanlar覺n bu 癟apl覺 bir katliam覺 planlay覺p y繹nlendiremeyecekleri 癟ok a癟覺k olmas覺na ramen devlet ger癟ek sorumlular覺n peine hi癟 bir zaman d羹memitir. B繹ylece Mara Katliam覺, yapanlar覺n yan覺na kar kalan b羹y羹k bir faist tertip olarak tarihe ge癟mitir.

Deerli bas覺n;

Bundan 30 y覺l 繹nce Mara'ta yaanan katliam覺n ard覺ndan, 2 y覺l sonra ABD ibirlik癟isi faist generaller bir darbe ger癟ekletirdi. Darbe'nin akabin'de y羹z binlerce devrimci, sendikac覺, i癟i ve emek癟i g繹zalt覺na al覺nd覺, tutukland覺. G繹zalt覺 s羹resi '90 g羹ne 癟覺kar覺ld覺. Baz覺 devrimciler i癟in bu s羹re fiilen 120, hatta 150 g羹n oldu. Grevler yasakland覺. Sendikac覺lar, iyeri temsilcileri tutukland覺. D襤SK'e dava a癟覺ld覺. Y繹neticileri idam cezas覺 talebi ile yarg覺land覺. D襤SK'in malvarl覺覺na el kondu. On binlerce devrimci i癟i iinden 癟覺kart覺ld覺. Memur dernekleri kapat覺ld覺. Devrimci memurlar 1402 say覺l覺 S覺k覺y繹netim Kanunu'na g繹re memuriyetten at覺ld覺lar.

Cezaevlerinde ve polis merkezlerinde inan覺lmaz ikenceler yap覺ld覺 insanlara. 襤kence merkezlerinde y羹zlerce devrimci 繹ld羹r羹ld羹. S羹rek avlar覺 balat覺ld覺. Sokaklarda onlarca devrimci sorgusuz sualsiz 繹ld羹r羹ld羹. Emek癟i halk, i癟erideki 癟ocuklar覺ndan haber alabilmek i癟in g羹nlerce cezaevi kap覺lar覺nda bekledi. 襤ten at覺lm覺, yeni ie al覺nmayan 癟ocuklar覺 ile evini, ekmeini paylamak zorunda kald覺.
Y羹z binlerce devrimci 羹lkesini terk etmek zorunda b覺rak覺ld覺. On binlercesi yurttal覺ktan at覺ld覺. Darbeciler 羹niversiteleri cendere alt覺na ald覺. Y羹zlerce 繹retim 羹yesi 羹niversitesini terk etmek zorunda kald覺. YK Yasas覺 癟覺kar覺ld覺. niversitelerin g繹rece 繹zerklii yok edildi.
Darbeciler Anayasay覺 deitirerek cunta rejimini sonsuza dek s羹rd羹receklerini ilan ettiler. Milli G羹venlik Siyaset Belgesi, Milli G羹venlik Kurulu gibi kurumlar oluturularak askerlerin vesayeti tesis edildi.

28 senedir "demokratikleiyoruz” s繹ylemlerine ramen, 12 Eyl羹l rejiminin esas yap覺s覺 bug羹ne kadar deitirilmemitir, stelik gerici egemen g羹癟ler, demokrasi talepleri kar覺s覺nda postmodern darbeler, e-darbeler, Ay覺覺覺-Sar覺k覺z gibi yeni darbe planlar覺 yapmaktan ka癟覺nmam覺t覺r.
Son olarak balat覺lan Ergenekon operasyonu ve sonras覺nda yaananlar ise AKP h羹k羹metinin darbecilerle k繹kl羹 bir hesaplamaya gitme niyetinde olmad覺覺n覺 g繹stermektedir. T羹rkiye tarihinden kan ak覺yor, katiller ise hep cezas覺z kal覺yor! Bu tarih DE襤MEL襤!
19 Aral覺k Katliam覺, Ulucanlar Hapishanesi katliam覺, Diyarbak覺r Hapishanesi katliam覺, Buca Hapishanesi katliam覺, mraniye Hapishanesi katliam覺, Gazi katliam覺, Sivas katliam覺, 12 Temmuz katliam覺, 16-17 Nisan katliam覺, 襤nciralt覺 katliam覺, Tarsus katliam覺, Mara katliam覺, orum katliam覺, 16 Mart 襤.. katliam覺, Bah癟elievler katliam覺, 1 May覺s 1977 katliam覺, 1969 Kanl覺 Pazar katliam覺, 6-7 Eyl羹l katliam覺, Hangisinde katiller yarg覺land覺? Hangisinde ceza ald覺lar? Hangisinde? Tabi ki hi癟birinde. Hukuksuzluun, adaletsizliin olduunu s繹ylemek i癟in baka kan覺ta gerek var m覺? Hukukun ve adaletin h羹k羹m s羹rd羹羹 deil, eli soutulmayan, soumamas覺 i癟in de eline her t羹rl羹 yetki verilen, her koulda himaye edilen bir ter繹r羹n h羹k羹m s羹rd羹羹 bir 羹lkede ya覺yoruz... Yarg覺n覺n bizzat y繹nlendirdii bir 羹lkede ya覺yoruz. B繹yle bir 羹lkede, hukuk ge癟erli olabilir, adalet yerini bulabilir mi?

襤te bunun i癟in;
Katliamlarda katledilenlerin kan覺 ak覺yor hala, diri diri yak覺lanlar覺n kokusu genizlerimizde; adaletsizliin 繹fkesi y羹reklerimizdedir.
Katillerin, darbecilerin, ikencecilerin yarg覺lanabilmesi ve yeni darbe giriimlerinin 繹nlenebilmesi i癟in bata Anayasa'da ve TSK i癟t羹z羹羹nde darbecileri koruyan maddeler temizlenmelidir. Bu ise, AKP gibi "s繹zde demokrasi havarisi” g羹癟lerin deil halk覺n m羹cadelesi ve sahiplenmesi ile ger癟ekleebilecektir. 21 Aral覺k 2008 Pazar G羹n羹 Adana'da Mimar Sinan A癟覺k Hava Tiyatrosu 繹n羹nde Saat:12.00'de balayacak olan mitinge T羹rkiye'nin bir癟ok ilinden kat覺l覺m olacak. 襤limizde 30 y覺l sonra ger癟ekletireceimiz bu mitingi 癟ok 繹nemsiyoruz. Benzer ac覺lar覺n bir daha yaanmamas覺 i癟in t羹m halk覺m覺z覺 bu mitinge youn olarak kat覺lmaya 癟a覺r覺yoruz.

Sayg覺lar覺m覺zla. 18.12.2008

G羹ven BOA
Kat覺l覺mc覺 Kurumlar ve Tertip Komitesi ad覺na
Eitim Sen Adana ube Bakan覺


M襤T襤NGE KATILACAK KURUMLAR

ALEV襤 BEKTA襤 FEDERASYONU / P襤R SULTAN ABDAL KLTR DERNE襤 / ALEV襤 KLTR DERNE襤 / HACI BEKTA VEL襤 ANADOLU KLTR VAKFI / TUNCEL襤LER KLTR TANITMA VE YARDIMLAMA DERNE襤 / YRE襤R CEM B襤RLEME VE DAYANIMA KLTR DERNE襤 / BULAMLAR EVRE KYLER襤 DAYANIMA DERNE襤 / KESK / D襤SK / TMMOB / TTB / CHP / SHP / DSP / EMEP/ DP / DTP / SDP / ESP / 襤HD / HALKEVLER襤 / SOSYAL襤ST PART襤 / DEV- L襤S / DHP / AKADER / DEVR襤MC襤 ALEV襤 KOM襤TES襤 / TP / HAK-PAR / SEH G襤R襤襤M襤
2008.12.24
Bu yaz覺 3578 kez okundu
Geri D繹n