| Onbinler Ankara'da Hayk覺rd覺lar
T羹rkiye Eczac覺lar覺 Birlii taraf覺ndan, eczac覺lar覺n sorunlar覺n覺 dile getirmek amac覺yla Ankara'da miting d羹zenledi. T羹rkiye'nin 癟eitli yerlerinden gelen eczac覺lar ve Ankara'dan mitinge destek veren 癟eitli sivil toplum kuruluu mensuplar覺 saat 11.00'de Kurtulu'ta itfaiye merkezi 繹n羹nde toplanmaya balad覺.

Sal覺k emek癟ileri saat 12.00'de y羹r羹y羹e balad覺. Sal覺k emek癟ileri s覺k s覺k "sal覺k hakt覺r sat覺lamaz, IMF sal覺ktan elini 癟ek, h羹k羹met a覺rma sabr覺m覺z覺 ta覺rma, sal覺kta rekabet bu ne rezalet, "k繹m羹r bedava sal覺k parayla", susma sucuk癟a s覺ra sana gelecek.."slogan atarak ve ellerindeki "ila癟 ve sal覺k s繹m羹r羹s羹ne son, hukuka ayk覺r覺 yasa istetmiyoruz, yeter art覺k, rekabeti deil;hastay覺 eczac覺y覺 d羹羹n, sal覺kta ve eczanelerde y覺k覺ma son…"d繹vizleri ile mitingin yap覺laca覺 Kolej kava覺na y羹r羹meye baland覺.

T羹rk Eczac覺lar覺 Birlii (TEB) Genel Bakan覺 Erdoan olak, eczac覺lar覺n s覺k覺nt覺lar覺n覺n 癟繹z羹mlenmesi i癟in yap覺lan mitingin bir son deil balang覺癟 olduunu belirterek, "Hepimiz daha b羹y羹k m羹cadelelere haz覺r覺z. Kar覺m覺zda duranlar, bizi duymayanlar da bundan b繹yle haz覺r olsunlar. 羹nk羹 bizler, bunu durdurana kadar durmayaca覺z" dedi.

olak, bug羹ne kadar dertlerini anlatmak i癟in 癟ok 癟aba sarf ettiklerini ifade ederek, "S繹z羹m羹z羹 masalarda dinlemediyseniz bu alandan dinleyeceksiniz! "B覺癟ak kemie dayand覺. Yeter dedi".

"Yollar y羹r羹yerek a覺nmaz diyorlar. Yollar覺n y羹r羹meden a覺nma ihtimali yoktur. Biz o yollar覺 a覺nd覺rana kadar y羹r羹yeceiz. Kulaklar覺 pas tutmu olanlar art覺k duysun, 覺srarla anlamayanlar art覺k anlas覺n.
2004'ten bu yana at覺lan ad覺mlar, 'Sal覺kta D繹n羹羹m'le birlikte t羹m sal覺k sistemini hasta hale getirdi. Krizinizin bedelini de 繹demeyeceiz, hastalar覺m覺za da 繹dettirmenize izin vermeyeceiz.

Bize d繹rt y覺ld覺r haks覺z yere bedel 繹detiyorlar. irketler karlar覺na kar katarken, emeiyle ge癟inen eczac覺n覺n ekmeine g繹z dikiyorlar. Bizler, kamu kurum iskontosu kamburunu 羹zerimizden atmadan bu meydanlardan inmeyeceiz. S繹zler veriliyor, tutulmuyor, imzalar at覺l覺yor, gerei yerine getirilmiyor. Soruyorum, biz bu 羹lkenin bakanlar覺na da g羹venemeyeceksek kime g羹veneceiz? Art覺k 'yapaca覺m' demelerine inanm覺yoruz, yapmad覺k癟a da inanmayaca覺z. 襤craat istiyoruz. Bu kambur 'ya gidecek, ya gidecek!

olak, sal覺k hizmetlerinde uygulanan 羹cret politikas覺n覺 da eletirerek, "Bu 羹lkede sal覺k hizmeti 羹cretsiz mi? Sizden muayene 羹creti almaya cesaretleri bile yok. Sal覺k hizmetinin 羹cretini eczac覺lara ald覺r覺yorlar. B繹yle bir tek 羹lke daha s繹yleyin bana"? diye sordu.
Son 4 y覺ld覺r eczac覺lar覺n "tahsildar" olarak g繹rev yapt覺覺n覺 s繹yleyen olak, tahsildarl覺k deil sal覺k dan覺manl覺覺 yapmak i癟in eitim g繹rd羹klerini kaydetti. olak, "Kriz var diyorlar, ila癟ta tasarruf yap覺yorlar. Tasarrufu hastalar覺m覺z覺n ve bizim cebimizden yap覺yorlar. Cebimizden ald覺klar覺n覺 da sermayenin ve IMF'nin cebine koyuyorlar. Biz art覺k sal覺k sisteminin finansal y羹k羹n羹 癟ekmeyeceiz" dedi.

olak, "Bilgisayar ba覺nda saatte bir deien uygulamalar覺 kontrol etmekten yorulduk. "G羹n羹birlik tedavi" hizmetini de eletiren, b繹yle bir uygulaman覺n T羹rkiye'den baka hi癟bir 羹lkede olmad覺覺n覺" deyindi.
Daha sonra "Bu uygulama biz de niye var? zel hastaneler karlar覺na kar katabilsinler diye var. Ard覺ndan re癟ete da覺t覺m sistemimiz kald覺r覺ld覺. Niye? Rekabete ayk覺r覺ym覺. Eit re癟ete da覺t覺m sistemi bu 羹lkenin, bu halk覺n sal覺k sigortas覺d覺r".

Sal覺kta rekabet olmaz. Bu rezaleti durdurun. Rekabet Kurulu ya da baka birisi televizyonlarda ila癟 pazarlamaya giriirse, d羹nyay覺 ba覺n覺za toplayaca覺z. Bilsinler ki abartm覺yoruz, yal覺n bir ger癟ei ifade ediyoruz: 襤la癟ta reklam ve rekabet 繹ld羹r羹r! Bu karar覺 verenler, haks覺z rekabet yapanlara, yolsuzluk yapanlara hizmet ediyorlar, halk sal覺覺na deil, b羹t癟eye deil.

TBMM'de yar覺n sal覺k b羹t癟esinin g繹r羹羹leceini hat覺rlatan olak, "Kimse sal覺k b羹t癟esini art覺rma peinde deil. Eczac覺l覺k yasas覺n覺 deitirip, alan覺 b羹y羹k sermayeye a癟ma peindeler. B羹y羹k sermaye gruplar覺 bug羹n hastane sat覺n al覺yor, yar覺n eczane sat覺n almaya balayacak. Eczac覺-eczac覺 ortakl覺覺, eczanelerin irketlemesinin, tek elde toplanmas覺n覺n ve el deitirmesinin 繹n羹n羹 a癟覺yor. Korkumuz o ki, o eller eczac覺n覺n elleri olmayacak! T羹rkiye'nin b羹y羹yen ila癟 pazar覺ndaki pay覺n覺 art覺rmak isteyen 癟ok uluslu irketlerin elleri olacak. Biz eczaneyi ticarethaneye 癟evirmelerine izin vermeyeceiz" diye konutu.

S繹zlerini "Bug羹n yap覺lan mitingin son deil, balang覺癟 olduunu ifade eden Erdoan olak, s繹zlerini, ''Meslek hakk覺m覺z覺 elimizden almaya 癟al覺覺yorlar, izin verecek misiniz?, sal覺k hakk覺m覺z覺 elimizden al覺yorlar, izin verecek misiniz? Yaam, meslek ve sal覺k hakk覺m覺z覺 elde edene kadar susacak m覺y覺z? Hepimiz daha b羹y羹k m羹cadelelere haz覺r覺z! Kar覺m覺zda duranlar, bizi duymayanlar da bundan b繹yle haz覺r olsunlar. 羹nk羹 bizler, bunu durdurana kadar durmayaca覺z. Yolumuz a癟覺k olsun!'' diyerek bittirdi.
2008.12.24
Bu yaz覺 2986 kez okundu
Geri D繹n