| Halk覺n Hukuk B羹rosunun Yapt覺覺 A癟覺klamay覺 Yay覺nl覺yoruz;
ULUCANLAR KATL襤AMI DAVASI'NIN GEREKEL襤 KARARI AIKLANDI;
"YAPTIK, Y襤NE YAPARIZ!”

Ulucanlar, Eyl羹l 1999'dan beri bir yer ad覺 deil, 襤smet Kavakl覺olu, Abuzer at, Halil T羹rker, Mahir Emsalsiz, nder GENARSLAN, Zafer KIRBIYIK, Habip GL (Nevzat 襤FT襤), mit ALTINTA, Ahmet SAVRAN ve Aziz DNMEZ'in vahi ikencelerden ge癟irilerek 繹ld羹r羹ld羹kleri bir katliam davas覺n覺n ad覺yd覺. Otopsi raporlar覺 korkun癟 ger癟ei sergiliyordu. l羹mlerin 癟ounun kafa ve kalbe s覺k覺lan kurunlarla meydana geldii, cesetlerde ayr覺ca a覺r darp izleri bulunduu, kemiklerinin k覺r覺k olduu 7 kiinin yivli silah, 3 kiinin de av t羹feinden 癟覺kan sa癟malarla hayat覺n覺 kaybettii tespiti yap覺ld覺. M羹vekkillerinin 繹l羹m羹n羹 takip eden 14 avukat, s覺ca覺 s覺ca覺na yaral覺larla ve olay tan覺klar覺 ile g繹r羹m羹, 07.10.1999 tarihinde olay覺 kamuoyuna duyurmutu. Otopsi s覺ras覺nda 癟ekilen fotoraflar ise yoruma yer b覺rakm覺yordu. Sabah saatin 4'羹nde arama yapmaya geldiklerini s繹yleyen askerler ve MP–5, G–3 ve Kalenikof gibi silahlarla meydana gelen olayda, avukatlar sonu癟 olarak unlar覺 s繹yl羹yorlard覺; ‘Edindiimiz izlenim mahk羶mlar覺n anlat覺mlar覺n覺n ger癟ee uygun olduu y繹n羹ndedir. Anlat覺mlar ve sonradan edindiimiz izlenimleri kar覺lat覺rd覺覺m覺zda, mahkumlar覺n youn atee maruz kald覺klar覺, biber ve g繹z yaart覺c覺 gazlar覺n yan覺 s覺ra k羹k羹rt ve bakaca gazlardan etkilendikleri; hatta doktorlar覺n bile tespit edemedii baka kimyasal maddelere maruz b覺rak覺ld覺klar覺 ve bu maddelerden dolay覺 yaraland覺klar覺, bu nedenle v羹cutlar覺n覺n 癟eitli yerlerinde yan覺klar覺n olutuu, etkisiz hale gelen mahkumlar覺n youn olarak darp edildikleri, hamama g繹t羹r羹lene kadar Cemal AKMAK ve 襤smet KAVAKLIOLU'nun hi癟bir yara almad覺klar覺na onlarca mahkum tan覺kl覺k etmesine ramen, darp ve ateli silah yaralanmas覺 nedeni ile 繹lm羹 olduklar覺ndan, etkisiz hale getirildikten sonra infaz edilmi olduklar覺; 繹lenlerden nder GENASLAN, 襤smet KAVAKLIOLU, Nevzat 襤FT襤 ve Mahir EMSALSIZ'覺n hayalar覺n覺n burulmu olduunun ve bakaca ikence izlerinin taraf覺m覺zdan tespit edilmi olmas覺, Ankara Merkez Kapal覺 Cezaevi'nde mahkumlar覺n planl覺 ve 繹ld羹rmeye y繹nelik bir sald覺r覺, ikence ve infaz olay覺yla kar覺 kar覺ya kalm覺 olduklar覺n覺n ortaya 癟覺kt覺覺 sonucuna varm覺 bulunmaktay覺z'.


ULUCANLAR DAVASININ GERE襤 DNLD VE GEREKT襤襤 G襤B襤 VER襤LD襤 KARAR!

Ankara 6 A覺r Ceza Mahkemesi 2008/314 No'lu karar覺nda "G繹revli bulanan t羹m san覺klar hakk覺nda kanunun bir h羹km羹n羹 veya salahiyettar bir merciden verilip infaz覺 vazifeden zaruri olan bir emri icra s覺ras覺nda iddianamede belirtilen cezaevinde tutuklu bulunan maktullerin faili gayrimuayyen ekilde 繹ld羹rmekten dolay覺 a癟覺lan kamu davas覺 nedeni ile t羹m san覺klar覺n dosyada bulunan deliller, 25 Eyl羹l 1999 tarihli Jandarma Genel Komutanl覺覺 襤l Jandarma Komutanl覺覺n覺n yaz覺lar覺, savunmalar nazara al覺narak 765 say覺l覺 yasa lehe bulunduundan 765 say覺l覺 TCK n覺n 49/1-3 maddeleri gereince san覺klar覺n maktuller y繹n羹nden a癟覺lan kamu davas覺 nedeni ile haklar覺nda ceza verilmesine yer olmad覺覺na,” dair h羹k羹m verdi. Hrant D襤NK' in 繹ld羹r羹lmesi olay覺nda Trabzon 襤l Jandarma Alay Komutan覺 olan K覺demli Albay Ali z'羹n, bug羹n emekli olan Diyarbak覺r'覺n J襤TEM komutanlar覺ndan Binba覺 Zahit ENG襤N'in de aralar覺nda bulunduu 161 san覺k, g繹revlerini yapm覺lard覺!

Y羹zlerce tan覺a, tehise, beyana, ikence raporlar覺 ve dosyaya gelen evraka ramen verildi bu karar. Adalet Bakan覺 Hikmet Sami TRK'羹n, Ulucanlar'da kast覺n a覺ld覺覺n覺 a癟覺klamas覺na, TBMM 襤nsan Haklar覺 襤nceleme Komisyonu raporunda g羹venlik g羹癟lerinin 繹l羹mlerde sorumluluunun bulunduunu s繹ylemesine ve Avrupa 襤nsan Haklar覺 Mahkemesi karar覺na kar覺n, Ankara 6. A覺r Ceza Mahkemesi'nin karar覺 halk覺n ve tarihin vicdan覺nda oluan kanaatle paralel olmad覺.

Demir sopalarla insanlar覺n kemiklerini k覺rmak, 癟ivili kalaslarla ikence etmek, cinsel tacizde bulunmak, hayalar覺n覺 burmak g羹venlik g繹revlilerinin g繹rev alan覺 i癟inde midir? Yaad覺覺m覺z kolluk iddeti bunun ger癟ekten de d羹ped羹z b繹yle alg覺land覺覺n覺 g繹steriyor. Ve tam da bu g羹nlerde Ankara 6. A覺r Ceza Mahkemesi'nin gerek癟eli karar覺n覺 a癟覺klamas覺 manidar oldu.
Dikkatlerden ka癟mamas覺 gereken nokta udur; mahkeme, ‘yeterli delil bulamad覺m o sebeple mahk羶m edemedim' dememektedir. Ya da al覺覺ld覺覺 羹zere, ‘ne yapal覺m karar vermee zaman覺m覺z yetmedi dava zamana覺m覺ndan d羹t羹' dememektedir. Mahkeme ‘bu san覺klar su癟 ilememiler g繹revlerini yapm覺lard覺r' demektedir. 繹yle ki eski T羹rk Ceza Kanunu'nun 49. maddesi bir hukuka uygunluk sebebini d羹zenlemektedir. Ve kararda da bu su癟un ilendii ancak bu su癟un ilenmesinin hukuka ayk覺r覺 olmad覺覺 belirtilmektedir. Karara g繹re g羹venlik g羹癟leri g繹revlerini icra etmi bu arada kendisine veya bakalar覺na zarar gelmemesi i癟in bu su癟lar覺 ilemilerdir. Bunun anlam覺 udur: G繹revini yaparken insanlara ikence etmek, 繹ld羹rmek, yaralamak zorunda kal覺rsan, 癟ekinme! Bu, hukuka uygundur.

T羹rkiye hapishaneleri devletin iddet pratiinin dorudan sahas覺d覺r. Bu nedenledir ki hapishaneler tarihi ayn覺 zamanda katliamlar tarihidir.1995 y覺l覺nda Buca Hapishanesi'nde 3, 1996 y覺l覺nda mraniye Hapishanesi'nde 4, ayn覺 y覺l Diyarbak覺r Hapishanesi'nde 10 tutuklu ve h羹k羹ml羹 yap覺lan operasyonlar sonucu hayat覺n覺 kaybetti. Kukusuz hapishaneler tarih i癟erisinde Ulucanlar Katliam覺'n覺n ayr覺 bir 繹nemi vard覺. Hem kullan覺lan iddetin boyutu hem de sergilenen vahet 繹nceki katliamlar覺 at覺覺 gibi 19 Aral覺k Operasyonu'nun haz覺rl覺覺 niteliindedir.26 Eyl羹l 1999 tarihinde elektrikli h覺zarla devrimcilerin boyunlar覺n覺 kesenler 19 Aral覺k 2000 tarihinde tutsaklar覺 diri diri yakm覺lard覺r. Bug羹n Ulucanlar Davas覺'nda a癟覺klanan gerek癟eli karar, bu tablonun sorumlusunu a癟覺klarken, ayn覺 zamanda bu 羹lkede devletin katliam yapma 繹zg羹rl羹羹 bulunduunu bir kez daha ilan etmektedir.

ULUCANLAR HAP襤SHANES襤 KATL襤AMI SORUMLULARI CEZALAND襤R襤LMALIDIR!

HALKIN HUKUK BROSU
2008.12.24
Bu yaz覺 3113 kez okundu
Geri D繹n